Sayfayı Yazdır | Pencereyi Kapat

Soru ve Cevaplarla İslam 4.Bölüm

Nereden Yazdırıldığı: Vesîletü'n-Necât
Kategori: GENEL FORUM
Forum Adı: Soru - Cevap
Forum Tanımlaması: Sorun cevaplayalım
URL: http://www.vesiletunnecat.com/vesiletun/forum//forum_posts.asp?TID=996
Tarih: 25-10-2020 Saat 03:56


Konu: Soru ve Cevaplarla İslam 4.Bölüm
Mesajı Yazan: kral
Konu: Soru ve Cevaplarla İslam 4.Bölüm
Mesaj Tarihi: 01-03-2009 Saat 18:17
 
S.51-Kur'án-ı Kerim'e göre insanlar ve cinler niçin yaratıldı ve insanın yer yüzündeki konumu nedir ?

C.51-İnsanlar ve cinler yalnız Allah'a kulluk etmeleri için yaratıldı ve insan Yer yüzünde Allah'ın halifesidir.

S.52-Hangi Surenin başında Besmele yoktur ve hangi Surede 2 tane Besmele vardır?

C.52-Tevbe Suresinde yoktur ve Neml suresinde 2 tanedir.

S.53-Sened ve Metinneye denir?

C.53-Hadisi Rivayet eden kişiler zincirine Sened denir, Sened’den sonraki Peygamberimizin [s.a.] sözlerine ise Metin denir.

S.54-Ravi nedir?

C.54-Peygamberimizin [s.a.] sözlerini veya fiillerini Rivayet eden her kişiye Ravi denir.

S.55-Sahabilerden en çok Hadis Rivayet eden Kadın ve Erkek Sahabi kimdir?

C.55-Kadın Sahabi Hz. Aişe r.a. ve erkek Sahabi Ebu Hureyre ra.’dır.

S.56-Muttefekun Aleyh ne demektir ve iki büyük Hadis Kitabı hangileridir ?

C.56-Buhari ve Muslimin bir Hadis üzerindeki ittifakıdır, iki büyük hadis kitabı ise Sahihi Buhari ve Sahihi Muslimdir.

S.57-Mevzu Hadis ne demektir ?

C.57-Peygamber Efendimizin ağzından uydurulan gerçek olmayan sözlerdir.

S.58-Hz. Muhammed s.a. kaç yaşında evlendi ve kaç yaşında Peygamber oldu ?

C.58-25 yaşında evlendi ve 40 yaşında Peygamber oldu.

S.59-Peygamberimiz [s.a.] é ilk Vahiy nerede geldi Peygamberimiz s.a. kaç sene gizli olarak islamı yaydı ve ilk defa açıkça Peygamberliğini nerede ilan etti ?

C.59-İlk Vahiy; Hira Dağında geldi, 3 sene gizli olarak İslamı yaydı ve Safa Tepesinde Peygamberliğini ilan etti.

S.60-Hz. Bilalé dininden döndürmek için kızgın taşla işkence eden kimdir ve bu kişiyi kim nerede öldürdü ?

C.60-Umeyye bin Halef ‘tir ve bu kişiyi Bilali Habeşi Bedir savaşında öldürdü.

S.61-Gördükleri işkenceler yüzünden Müslümanlar nerelere Hicret ettiler ?

C.61-Habeşistana ve Medineye hicret ettiler.

S.62-Medineye Hicret ne zaman gerçekleşti ve ilk hicret eden kimdir?

C.62- 622 tarihinde gerçekleşti ve ilk hicret eden Ebu seleme bin Abdul Esad r.a.’dır.

S.63-Peygamberimiz s.a. Medineye kiminle birlikte hicret ettisaklandıkları mağaranın ismi nedir, bu Mağaraya gizlice yemek taşıyan kimdi, kafirlerin durumu hakında kim bilgi taşıyordu?

C.63-Hz. Ebu bekir ile birlikte hicret etti, Mağaranın ismi Sevr Mağarasıdır, yemek taşıyan kişi o civarda koyun otlatan Amir bin Fuheyre‘dir ve kafirlerin durumu hakkında
Hz. Ebu bekir r.a. oğlu Abdullah bilgi taşıyordu.

S.64-Rasulullah s.a. evi yapılmadan önce Medinede kime misafir oldu, kaç ay kaldı ?

C.64-Ebu Eyyub el Ensari r.a.‘nin evine misafir oldu ve buradayedi aya yakın kaldı.

S.65-Peygamberimizin son savaşı hangisidir ve ne zaman olmuştur?

C.65-Tebuk savaşıdır ve Miladi 630 yılında olmuştur.

S.66-H.z. Peygamberimizin kaç çocuğu olmuştur,isimleri nelerdir?

C.66-Yedi çocuğu olmuştur, bunlar; Kasım, İbrahim, Rukiye, Zeynep, Ümmü gülsüm,
Fatıma ve Abdullah'tır.

S.67-Peygamberimizin s.a. süt Annesinin ve süt kardeşinin isimleri nedir?

C.67-Süt Annesinin ismi; Halime’dir, süt kardeşinin ismi; Şeyma’dır.

S.68-Cennetle kaç kişi müjdelendi, bu kimselere ne ad verilir ve bunlar kimdir?

C.68-10 kisi mujdelendi, bu kimselere Aşereí Mubeşşere denilir, bunlar; Hz.EbuBekir r.a., Hz. Ömer r.a., Hz. Osman r.a., Hz. Ali r.a., Zubeyr b.el Avam r.a., Abdurrahman b. Avf r.a., Sád b. ebi Vakkas r.a., Sa’d bin Zeyd r.a., Ebu ubeydebin Cerrah r.a., Talha bin ubeydullah r.a.’dır.

S.69-Akabe biatınedir, 1.ve 2. Akabe biatında kaç kişi vardır?

C.69-Peygamberimizle s.a. Medinelilerin hicretten önce yaptıkları anlaşmadır,
1.inde 12 kisi, 2'sinde 75 kişi bulunuyordu.

S70-Gazve ve Seriyye nedir?

C.70-Gazve; Peygamberimizin bizzat katıldığı savaşlara denir, Seriyye; Rasulullah s.a.'ín emri ile haraket eden, ancak bizzat kendisinin katılmadığı askeri birliğe denir.

S.71-Hendek savaşı ne zaman olmuştur ve bu savaşta Hz. Peygamberimiz s.a.'e hendek kazılmasını kim tavsiye etti?

C.71-Hicri 5. yılında olmuştur ve Selmani Farisi hendek kazılmasını tavsiye etmiştir.

S.72-EhliSuffe kimdir?

C.72-Hicretten sonra Rasulullahıns.a. evinin avlusunda kalıp ilim öğrenen yoksul Müslümanlardır.

S.73-Ravza-i Mutahhara neresidir ?

C.73-Peygamberimizin kabri ile Minberi arasındaki kısma denir.

S.74-Asrı Saadet ne demektir?

C.74-Rasulullahın a.s. yaşadığı çağa asrı saadet yani mutluluk çağı adı verilir .

S.75-Mihrab ve Minber neye denir ?

C.75-Mihrab; Camide İmamın namaz kıldırdığı yere denir, Minber; Camide Hutbe okunan yerin adıdır.-------------
“Bilginin elde edilmesi... bizi iyiye ulaştıracaktır.”Sayfayı Yazdır | Pencereyi Kapat