MÜSLÜMANI KORUYAN DUALAR

Yazan:

Ziyaeddin El-Kudsi

Önceki Sayfa

 FİHRİST

Sonraki Sayfa

 MÜSLÜMANI KORUYAN DUALAR -2-

  SABAH VE AKŞAM OKUNACAK DUA

  YATAĞA YATIP UYUMAK İSTENDİĞİNDE OKUNACAK DUA

  GECELEYİN BİR YANINDAN DİĞER YANINA DÖNENİN OKUYACAĞI DUA

  YATINCA RAHATSIZLANIP UYUYAMAYAN, UYKUSUNDA KORKAN, YALNIZLIK HİSSEDEN KİMSENİN OKUYACAĞI DUA

  RÜYASINDA SEVDİĞİ VEYA HOŞLANMADIĞI BİR ŞEY GÖRENİN OKUYACAĞI DUA

  VİTİR NAMAZINDAN SONRA OKUNACAK DUA

  VİTİR NAMAZINDA SELAM VERDİKTEN SONRA OKUNACAK DUA

  ÜZÜNTÜLÜ VE KEDERLİ ZAMANLARDA OKUNACAK DUA

  SIKINTIDA OKUNACAK DUA

  DÜŞMANLA VEYA ZALİM SULTANLA KARŞILAŞINCA OKUNACAK DUA

  İMANDA ŞÜPHEYE DÜŞENİN OKUYACAĞI DUA

  BORÇLU OLANIN OKUYACAĞI DUA

  NAMAZ KILARKEN VEYA KURAN OKURKEN VESVESEYE DÜŞENİN OKUYACAĞI DUA

  BİR İŞ KENDİSİNE ZOR GELENİN OKUYACAĞI DUA

  GÜNAH İŞLEYENİN OKUYACAĞI DUA

  ŞEYTANI VE VESVESELERİNİ UZAKLAŞTIRMAK İÇİN OKUNACAK DUA

  HOŞLANMADIĞI BİR SÖZ SÖYLEYEN VEYA NEFSİNE YENİLENİN OKUYACAĞI DUA

  ÇOCUKLARI NAZARDAN KORUMAK İÇİN OKUNAN DUA

  HASTA ZİYARETİNDE OKUNACAK DUA

  HASTA ZİYARET ETMENİN FAZİLETİ

  YAŞAMAKTAN ÜMİDİNİ KESEN HASTANIN OKUYACAĞI DUA

  ÖLÜM HALİNDE OLAN KİŞİYE İSTİĞFAR VE ALLAH’I ZİKİR GİBİ ŞEYLER TELKİN ETMEK

  BİR MUSİBETLE KARŞILAŞANIN OKUYACAĞI DUA

  ÖLÜNÜN GÖZÜ KAPATILINCA OKUNACAK DUA

  CENAZE NAMAZI KILARKEN ÖLÜYE OKUNACAK DUA

  KÜÇÜK ÇOCUĞUN CENAZE NAMAZINDA OKUNACAK DUA

  TAZİYE DUASI

  ÖLÜYÜ KABRE KOYUNCA OKUNACAK DUA

  ÖLÜYÜ DEFNETTİKTEN SONRA OKUNACAK DUA

  KABİR ZİYARETİNDE OKUNACAK DUA

  ŞİDDETLİ RÜZGAR ESİNCE OKUNACAK DUA

  GÖK GÜRÜLTÜSÜ DUYUNCA OKUNACAK DUA

  İSTİSKA (YAĞMUR İSTEME) DUASI

  YAĞMUR YAĞDIĞINDA OKUNACAK DUA

  YAĞMUR YAĞDIKTAN SONRA OKUNACAK DUA

  ÇOK BOL YAĞMUR YAĞDIĞINDA OKUNACAK DUA


 

SABAH VE AKŞAM OKUNACAK DUA

Sayfanın Başına Çık

.

75 – Abdullah b. Mesud (r.a)’dan rivayete göre Rasulullah (s.a.s) gecelediği zaman şöyle derdi:

“Biz Allah (c.c)’ın kulu olarak geceledik. Bütün mülk de Allah’ın olarak geceledi. Hamd Allah’a mahsustur. Allah’tan başka ibadete layık ilah yoktur. O tektir. O’nun ortağı yoktur. Mülk O’nundur. Hamd O’ nadır. O her şeye kadirdir. Rabbim! Bu gecede bulunanın hayırlısını  ve bundan sonra olacak olanın da hayırlısını Senden isterim. Bu gecede olanın şerrinden  ve bundan sonra olacak olanın da şerrinden Sana sığınırım. Rabbim! Tembellikten, kocamaktan, bunamaktan, sana sığınırım. Cehennemdeki azabdan ve kabir azabından sana sığınırım.

Rasulullah (s.a.s) sabahladığı zaman da bunu söylerdi. Yalnız  gecelemek  manasına gelen kelime yerine sabahlamak manasına gelen kelimeyi kullanırdı (yani asbahna (sabahladık) ve asbahu’l mülkü lillah (mülk de Allah’ın olarak sabahladı) derdi.)                    

(Müslim  4/2088)

76 - Ebu Hureyre (r.a)’den rivayet edildiğine göre Rasulullah (s.a.s) şöyle demiştir:

  “Şayet sabahlarsanız şöyle deyiniz: “Allah’ım! Senin varlığın sebebiyle sabahladık. Senin varlığın sebebiyle geceledik. Senin varlığınla yaşarız. Senin varlığınla ölürüz. Öldükten sonra dirilip hesap vermek Sanadır.” 

Şayet gecelerseniz şöyle deyiniz:

“Allah’ım! Senin varlığın sebebiyle geceledik. Senin varlığın sebebiyle sabahladık. Senin varlığınla yaşarız. Senin varlığınla ölürüz. Dönüş  Sanadır.”

(Tirmizi 5/466   sahih  senedle)

77 – “Allah’ım! Sen benim Rabbimsin. Senden başka ibadete layık ilah yoktur. Beni yarattın ve ben senin kulunum. Gücüm yettiğince senin emrin ve vadin üzereyim. Yaptığım şeylerin kötülüğünden sana sığınırım. Senin bana olan nimetini itiraf ediyorum. Günahımı da itiraf ediyorum. Günahımı bağışla. Çünkü günahları senden başka bağışlayacak  yoktur.”             

(Buhari   7/150)

78 – “Allah’ım! Seni şahid tutar olduğum halde, arşını taşıyanları, meleklerini ve bütün mahlukatını da şahid tutar olduğum halde sabahladım. Şüphesiz ki Sen Allah’ sın. Sen’den başka ibadete layık ilah yoktur. Muhammed de senin kulun ve rasulündür.”

  Bu dua  sabah  akşam  dört defa okunur.  

(Ebu  Davud, Nesei, İbn Sünni)

79 – “Allah’ım! Bende veya yarattıklarından herhangi birinde bulunan her nimet yalnızca Sendendir. Senin ortağın yoktur. Hamd Sanadır. Şükür Sanadır.” Kim sabahladığında bu sözleri söylerse o günün şükrünü yapmış olur. Kim akşamladığında bu sözleri söylerse  o gecenin şükrünü yapmış olur.”

(Ebu Davud, Nesei, İbn Sünni)

80 – “Allah’ım! Bedenime afiyet ver. Allah’ım! Kulağıma afiyet ver. Allah’ım! Gözüme afiyet ver. Senden başka ibadete layık ilah yoktur. Allah’ım! Küfürden ve fakirlikten sana sığınırım. Kabir  azabından sana sığınırım. Senden başka ibadete layık ilah yoktur.”  Sabah  ve  akşam üçer kere okunur.

(Ebu Davud 4/324, Ahmed 5/42, Nesei no: 32 Hasen senedle rivayet ettiler.)

81 – “ Allah bana kafidir. Ondan başka ibadete layık ilah yoktur. O’na tevekkül ettim. O büyük arşın Rabbidir .” Bu Sabah ve akşam yedi defa söyler .

(Ebu  Davud, İbn  Sünni , sahih senedle rivayet ettiler)

82 – “Yarattığı şeylerin şerrinden Allah’ın tam ve eksiksiz sözüne (Kur’an’ına) sığınıyorum” bunu üç kere söyler .

(Ahmed, Tirmizi  , sahih senedle rivayet ettiler)

83 – “Allah’ım! Ben senden dünyada ve ahirette af ve afiyet isterim. Allah’ım! Ben dinim, dünyam, ailem ve malım hakkında senden af ve afiyet isterim. Allah’ım! Ayıplarımı ört, korktuğum şeylerden beni emin kıl ve beni önümden, arkamdan, sağımdan, solumdan ve üstümden gelecek musibetlerden koru. Alt tarafımdan gelecek ani felaketten de senin azametine sığınırım.”               

(Ebu Davud, İbni Mace sahih senedle rivayet ettiler.)

84 – “Ey gizli ve açık olan her şeyi bilen , gökleri ve yeri örneksiz yaratan, her şeyin Rabbi ve Meliki olan Allah’ım! Şahitlik ederim ki Sen’den başka ibadete layık ilah yoktur. Nefsimin şerrinden, şeytanın şerrinden ve tuzağından, kendi nefsime veya başka bir müslümana kötülük etmekten sana sığınırım.”

(Ebu Davud, Tirmizi  sahih senedle rivayet  etti.)

85 – “İsmini anmakla ne yerde, ne de gökte hiç bir şeyin zarar vermediği Allah’ın adı ile... O her şeyi işitir, her şeyi  bilir.”

Sabah ve akşam üçer defa bunları söyleyene Allah’ın izni ile hiç bir şey zarar vermez. 

(Ebu Davud,Tirmizi, İbni Mace sahih senedle rivayet etti.)

86 – “Rab olarak Allah’tan, din olarak İslam’dan, nebi olarak Muhammed (a.s)’ den razı oldum.”

(Tirmizi  sahih senedle)

87 – “Yarattıklarının sayısınca, zatının rızasınca, arşının ağırlığınca, kelimelerini yazmak için gereken mürekkep miktarınca, Allah’a hamdeder ve O’ nu bütün noksan sıfatlardan tenzih ederim.” (Üç defa okunur.)

(Müslim  4/2090)

88 – “Allah’a hamdederek O’nu bütün noksan sıfatlardan tenzih ederim.” (Yüz  defa söylenir.)

(Müslim  4/2071)

89 – “Ey Hay ve Kayyum! Senin rahmetinle  Sen’ den yardım isterim. Benim bütün hallerimi düzelt. Beni göz kırpması kadar bir zaman bile nefsime  bırakma.” 

(El-Bezzar, Hakim  1/ 545  rivayet etti ve sahih dedi.)

90 – “Allah’tan başka ibadete layık ilah yoktur. O tektir. O’nun ortağı yoktur. Mülk O’nundur. Hamd O’nadır. O her şeye kadirdir.” (Her gün yüz kere okunur.)                   

(Buhari  4/95, Müslim  4/2071)

91 – “Sizden biriniz sabahladığında şöyle desin:

“Biz (Allah’a kul  olarak) sabahladık. Bütün mülk de alemlerin Rabbi olan Allah’ın olarak sabahladı. Allah’ım! Senden bu günün hayrını, fethini, zaferini, nurunu, bereketini, hidayetini isterim. Bu günde olan şerden ve bundan sonra olacak şerden sana sığınırım.” Sonra akşamladığı zaman da böyle söyler.”

(Ebu Davud  sahih senedle rivayet etti.)

92 - Rasulullah (s.a.s) şöyle demiştir:

“Kim sabahladığı zaman: “Allah’tan başka ibadete layık ilah yoktur. O tektir. O’ nun ortağı yoktur. Mülk O’nundur. Hamd O’nadır. O her şeye kadirdir.” derse ona İsmail (a.s)’in oğlundan bir köle azad etmiş gibi sevab verilir ve onun on günahı silinir, on derece de yükseltilir. Akşamlayıncaya kadar şeytandan korunur. Akşamlayınca bunu söylerse sabaha kadar aynı mükafatı alır.”

(İbn Mace  sahih senedle rivayet etti.)

93 - Rasulullah (s.a.s) sabahladığı ve akşamladığı zaman şöyle derdi:

“İslam fıtratı üzerine, ihlas kelimesi (lailahe illallah kelimesi) üzerine, nebimiz Muhammed (s.a.s)’in dini üzerine, hanif ve müslüman olup müşriklerden olmayan babamız İbrahim’in milleti üzerine sabahladık.”

(Ahmed 3/406,  İbn Sünni No: 34  sahih senedle rivayet ettiler.)

94 - Abdullah b. Hubeyb (r.a)’den şöyle rivayet edilmiştir: 

“Rasulullah (s.a.s) bana dedi ki: “Söyle!” Dedim ki:

“Ey Allah’ın rasulü! Ne söyleyeyim?” Şöyle dedi:

“De ki; O Allah tektir” (ihlas suresini) ve muavvezeteyni (felak ve nas surelerini) sabahladığın ve akşamladığın zaman üçer kere okursan senin her şeyine yeter.”                  

 (Ebu  Davud 4/322,   Tirmizi 5/567 sahih senedle rivayet ettiler.)

 

YATAĞA YATIP UYUMAK İSTENDİĞİNDE OKUNACAK DUA

Sayfanın Başına Çık

.

95 – Aişe (r.a)’dan şöyle rivayet edilmiştir:

“Rasulullah (s.a.s) her gece yatağına girdiği zaman avuçlarını birleştirip üfler sonra onların içine: “Kul huvallahu ehad, kul euzu birab-bi’lfelak ve kul euzu birabbi’n-nas” surelerini okurdu. Sonra elleriyle başını, yüzünü, vücudunun ön tarafını ve vücudundan diğer erişebildiği yerleri meshederdi ve bunu üç defa yapardı.”       

(Buhari Fethu’l-Bari Şerhi  9/62,  Müslim  4/1723)

96 – “Yatağına girdiğin zaman ayete’l kürsiyi sonuna kadar oku. Böylece Allah’ tan koruyucu bir melek senden asla ayrılmaz ve sabahlayıncaya kadar da sana hiç bir şeytan yaklaşmaz.” 

(Buhari  Fethu’l Bari Şerhi  4/487)

97 – “Kim geceleyin Bakara suresinin son iki ayetini okursa ona yeter.”

(Buhari Fethu’l Bari Şerhi  9/94 Müslim1/554)

98 – Ebu Hureyre (r.a)’den Rasulullah (s.a.s)’ın şöyle dediği rivayet edilmiştir:

“Sizden biriniz yatağından kalkar sonra tekrar dönerse, yatağını elbisesinin içi ile üç defa silksin. Çünkü insan kalktıktan sonra yatağına hangi şeyin oturduğunu bilemez. Yattıktan sonra da şöyle desin: 

“Rabbim! Senin isminle yanım üzerime yattım. Ve senin kudretinle onu kaldırırım. Eğer canımı alırsan ona merhamet et ve eğer onu salıverirsen salih kullarını koruduğun şeyle onu da koru.”

 (Buhari 11/126,  Müslim  4/2084)

99 – “Allah’ım! Şüphesiz ki beni yaratan Sen’sin ve vefat ettirecek olan da Sen’sin. Nefsimin hayatı da ölümü de senin elindedir. Şayet onu yaşatacak olursan onu koru. Ve şayet onu öldürecek olursan onu affet. Allah’ım!  Sen’den afiyet isterim.”

(Müslim 4/2083,   Ahmed 2/79, İbn Sünni No:721)

100 – Huzeyfe (r.a)’den şöyle rivayet edilmiştir:

“Rasulullah (s.a.s) uyumak istediği zaman sağ elini yanağının altına koyar ve şöyle derdi:

“Allah’ım! Kullarını dirilteceğin günde beni azabından  koru.” (Üç defa okunur.)

(Ebu  Davud 4/311,  Tirmizi  sahih senedle rivayet etti.)

101 – “Allah’ım! Senin isminle ölürüm ve yaşarım.”  

(Buhari  Fethu’l-bari Şerhi  11/113,  Müslim 4/2083)

102 – Rasulullah (s.a.s) şöyle demiştir:

“Size hizmetçilerden daha hayırlı bir şey öğreteyim mi? Yatağınıza girdiğiniz zaman otuzüç kere tesbih çekin (subhanallah deyin), otuzüç kere hamd edin (elhamdülillah deyin), otuz dört kere tekbir  getirin (Allahu ekber deyin). Şüphesiz ki bu sizin için hizmetçilerden daha hayırlıdır.”

(Buhari Fethu’l Bari Şerhi  7/71 , Müslim 4/ 2091)

103 – “Ey yedi göklerin ve yüce arşın  sahibi olan, bizim ve her şeyin Rabbi olan, taneleri (tohumları) ve hurma çekirdeklerini yaratan, Tevrat’ı , İncil’i  ve hakkı batıldan ayıran Kur’an’ı indiren Allah’ım! Emrin altında bulunduğurduğun her şeyin şerrinden sana sığınırım. Allah’ım! Sen el-Evvel’ sin, Sen’ den önce hiç bir şey yoktur. Sen el-Ahir’sin, Sen’den sonra hiç bir şey yoktur. Sen ez-Zahir’sin, Senin üstünde hiç bir şey yoktur. Sen el-Batın’sın, Sen’den başka hiç  bir şey yoktur. Borcumuzu ödemede bize yardım et ve bizi fakirlikten kurtar.”

(Müslim   4/2084)

104 – “Bizi yediren, içiren, hacetlerimizi gideren, bize barınacak mesken ihsan eden Allah’a hamd olsun. İhtiyaç içinde kıvranan öyle kimseler var ki, onlara acıyıp bakan yok.”

(Müslim   4/2085)

105 – “Ey gaybı ve hazırı bilen, gökleri ve yeri örneksiz yaratan, her şeyin Rabbi ve Meliki olan Allah’ım! Şahidlik ederim ki Sen’den başka ibadete layık ilah yoktur. Nefsimin şerrinden, şeytanın şerrinden ve tuzağından, kendi nefsime veya başka bir müslümana kötülük etmekten sana sığınırım.”

(Ebu Davud 4/317 , Tirmizi   sahih senedle rivayet ettiler.)

106 – “Rasulullah (s.a.s) Secde suresi ile Tebareke suresini okumadan uyumazdı.”

( Tirmizi ve Nesei sahih senedle rivayet ettiler.)

107 – “Yatağına gireceğin zaman namaz için abdest alır gibi abdest al sonra sağ yanına yat ve şöyle de: “Allah’ım! Kendimi Sana teslim ettim. İşimi Sana bıraktım. Yüzümü Sana döndürdüm. Sen’den korkarak ve Senden umarak sırtımı Sana (Senin himayene) dayadım. Sen’den başka sığınak ve barınak yoktur. İndirdiğin kitaba ve gönderdiğin nebine iman ettim.” Bunları söyledikten sonra ölürsen İslam fıtratı üzere ölürsün.” 

(Buhari Fethu’l-Bari  Şerhi 11/113, Müslim 4/2081)

 

GECELEYİN BİR YANINDAN DİĞER YANINA DÖNENİN OKUYACAĞI DUA

Sayfanın Başına Çık

.

108 - Aişe (r.a)’den şöyle rivayet edilmiştir:

“Rasulullah (s.a.s) geceleyin yatarken döndüğü zaman şöyle derdi:

“Tek ve el-Kahhar olan (kudreti ile her şeyi emri altında tutan) Allah’tan başka ibadete layık ilah yoktur. Göklerin, yerin ve bunların arasındakilerin Rabbi olan Allah Aziz’dir (her şeye galip ve üstündür).  Gaffar’ dır (günahları örtendir)

(Hakim,Nesei  veZehebi rivayet ettiler ve sahih dediler.)

 

YATINCA RAHATSIZLANIP  UYUYAMAYAN, UYKUSUNDA  KORKAN, YALNIZLIK   HİSSEDEN  KİMSENİN  OKUYACAĞI  DUA

Sayfanın Başına Çık

.

109 – “Gazabından, azabından, kullarının şerrinden, şeytanların vesvesesinden ve yanımda bulunmalarından Allah’ın tam kelimelerine (Kur’an’ ına) sığınırım.”   

(Ebu  Davud 4/12, Tirmizi  sahih senedle rivayet ettiler.)

 

RÜYASINDA  SEVDİĞİ  VEYA HOŞLANMADIĞI BİR ŞEY GÖRENİN OKUYACAĞI  DUA

Sayfanın Başına Çık

.

110 – “İyi rüya Allah’tan, kötü rüya şeytandandır. Sizden birisi rüyasında sevdiği bir şey görürse bunu sevdiği kimselerden başkasına  anlatmasın. ”    

(Buhari 7/24 Müslim  4/1772)

Rüyasında hoşlanmadığı bir şey gören kısaca şöyle yapar:

“Sol  tarafına üç kere üfler.”

(Müslim   4/1772)

“Şeytandan ve gördüğü rüyanın şerrinden üç kere Allah’a sığınır.”

(Müslim     4/1772)

 “Gördüğü rüyayı kimseye  anlatmaz.”

(Müslim  4/1772)

 “Yatmakta olduğu taraftan diğer tarafa  döner.”                                     

(Müslim  4/1773)

111 - “Hoşlanmadığı bir şey gören kişi eğer isterse kalkıp namaz kılsın.”

(Müslim  4/1773)

 

VİTİR NAMAZINDAN  SONRA  OKUNACAK  DUA

Sayfanın Başına Çık

.

112 – “Allah’ım! Hidayet ettiklerinle beraber  bana da hidayet et. Afiyet verdiklerinle beraber bana da afiyet ver. İşini üzerine aldıklarınla beraber benim de işimi üzerine al. Verdiklerini bana mübarek et. Kaderimde olan şerden beni  koru. Öyle ki Sen her şey hakkında hüküm verirsin. Kimse Senin hakkında hüküm veremez. Senin veli edindiğin kimse asla zelil  olmaz. Senin düşman olduğun kimse de asla aziz  olmaz. Rabbimiz! Sen mübareksin ve yüceler yücesisin.”    

(EbuDavud, Tirmizi, Nesei, İbnMace, Ahmed, Darami, Hakim veBeyhaki sahih senedle rivayet  ettiler)

113 –  “Allah’ım! Senin gazabından rızana sığınırım. Azabından afiyetine sığınırım. Senden (helak etmenden) sana sığınırım. Sana yaraşır övgüyü sayıp tamamlayamam. Sen kendini  övdüğün gibisin.”                           

(Müslim   1/ 352  Tirmizi ,   İbn  Mace, Ahmed)

114 – “Allah’ım! Yalnız Sana kulluk eder, Sana namaz kılar ve secde ederiz. Senin rızan için çalışır çabalarız, rahmetini umar, azabından korkarız. Senin azabın kafirlere ulaşıcıdır. Allah’ım! Senden yardım ister, Sana tevbe ederiz. Sana hayırla hamdederiz,  nankörlük etmeyiz. Sana iman eder boyun  eğeriz. Seni inkar edenden uzaklaşırız.”

(Beyhaki süneninde rivayet etmiştir, senedi sahihtir.)

 

VİTİR NAMAZINDA SELAM VERDİKTEN  SONRA OKUNACAK  DUA

Sayfanın Başına Çık

.

115 – “Rasulullah (s.a.s) vitir namazında ‘Sebbih isme Rabbike’l a’la’, ‘Kul ya eyyu hel kafirun’ ve ‘Kul huvallahu ehad’i okur, selam verdikten sonra üç kere şöyle derdi:

“Melik (Her şeyin sahibi olan ve tasarrufu altında bulunduran) ve Kuddüs (ayıplardan ve kusurlardan münezzeh ve tertemiz) olan Allah her türlü noksan  sıfatlardan  münezzehtir.  O  meleklerin  ve ruhun (Cebrail’in)  Rabbidir.”

Üçüncüde sesini  yükseltir  ve uzatırdı.                                

(Nesei  3/244,   Dare Kutni  2/31 senedi sahihtir.)

 

ÜZÜNTÜLÜ VE KEDERLİ  ZAMANLARDA OKUNACAK  DUA

 Sayfanın Başına Çık

.

116 – “Allah’ım! Ben senin kulunum, erkek kulunun ve dişi kulunun da oğluyum. Alnım Senin elindedir. Hükmün bana geçerlidir. Hakkımdaki hükmün adalettir. Kendini adlandırdığın Sana has bütün isimlerle, yahut kitabında indirdiklerinle, yahut yarattıklarından birine öğrettiğin isimlerle, yahut katından seçtiğin gayb ilmindeki isimlerle  Sen’den istiyorum ki,  Kur’an’ı kalbimin neşesi, göğsümün nuru, kederimin kaldırıcısı ve üzüntümün gidericisi yapasın.”

(Ahmed  1/391 sahih senedle rivayet etti. )

117 – “Allah’ım! Üzüntü ve kederden, acizlik ve tembellikten, cimrilik ve korkaklıktan, borç altında ezilmekten ve düşmanların üstün gelmesinden  Sana sığınırim.” Rasulullah  (s.a.s)  bu duayı çok okurdu.

 (Buhari  7/158)

 

SIKINTIDA OKUNACAK DUA

Sayfanın Başına Çık

.

118 – “El-Azim (ululuk mertebelerinin en üstünde olan) ve El-Halim olan (günahkarlara ceza vermekte acele etmeyen) Allah’tan başka ibadete layık ilah yoktur. Azametli arşın Rabbi olan Allah’tan başka ibadete layık ilah yoktur. Göklerin Rabbi ve yerin Rabbi olan ve kerim olan arşın Rabbi olan Allah’ tan başka ibadete layık ilah yoktur.”  

(Buhari 7/154,   Müslim  4/2092)

119 – “Allah’ım! Senin rahmetinle senden istiyorum. Beni göz kırpması kadar bir zaman bile nefsime bırakma. Benim bütün hallerimi düzelt. Senden başka ibadete layık  ilah yoktur.”  

(Ebu  Davud  4/324 Ahmed  5/42 senedi hasendir.)

120 – “Senden başka ibadete layık ilah yoktur. Sen her türlü noksan sıfatlardan münezzehsin. Ben zalimlerden oldum.”

(Tirmizi 5/529,    Hakim rivayet etti ve sahih dedi.)

121 – “Allah!  Allah  benim  Rabbimdir. O’na hiç bir şeyi ortak koşmam.”

(Ebu  Davud  2 /87,       sahih senedle rivayet etti.)

 

DÜŞMANLA VEYA ZALİM  SULTANLA KARŞILAŞINCA OKUNACAK DUA

Sayfanın Başına Çık

.

122 – “Allah’ım! Senin gücünle onların boğazlarını tıkarız ve kötülüklerinden Sana sığınırız.”

(Ebu  Davud 2/89, Hakim 2/142 rivayet etti ve sahih dedi.)

123 – “Allah’ım! Sen benim kuvvetimsin ve yardımcımsın. Seninle (düşmanı) engellerim. Senin gücünle saldırırım ve Senin yardımınla çarpışırım.”

 (Ebu  Davud  3/42,   Tirmizi 5/572,  Sahih senedle rivayet etti.)

124 – “Allah  bize  yeter. O  ne güzel  vekildir(koruyucudur)

(Buhari   5/172)

 

İMANDA ŞÜPHEYE DÜŞENİN OKUYACAĞI DUA

Sayfanın Başına Çık

.

125 – “İmanda şüpheye düşen kişi bu düşünceden Allah’a  sığınır.”

     (Buhari  Fethu’l-Bari Şerhi 6/336 ,    Müslim 1/120)

 “Kendisine şüphe veren şeyi bırakması düşünmemesi  gerekir.”

(Buhari Fethu’l-bari  Şerhi 6/336,  Müslim 1/120)

126 – “Allah’a ve Rasulune iman ettim” der.”

(Müslim  1/119-120)

127 – Allah (c.c)’ın  şu ayetini okur:

‘O Evvel’dir (bütün eşyadan önce var olandır), Ahirdir (her şey helak olduktan sonra  baki kalandır), Zahir’dir (sayısız açık delillerle varlığı meydandadır), Batındır (varlığının  keyfiyeti  gözlerden ve idrakten saklı olandır). O her şeyi bilendir

(Ebu Davud   4/329 Hasen senedle rivayet etti.)

 

BORÇLU OLANIN OKUYACAĞI  DUA

Sayfanın Başına Çık

.

128 – “Allah’ım! Haram kıldıklarını bırakıp helal kıldıklarınla yetindir. Senin fazlınla kendinden başkasına  muhtaç  etme.”     

(Tirmizi  5/560    sahih senedle)

129 – “Allah’ım! Üzüntü ve kederden, acizlikten ve tembellikten, cimrilikten ve korkaklıktan, borç altında ezilmekten ve düşmanlarımın bana üstün gelmesinden Sana sığınırım.”

(Buhari   7/158)

 

NAMAZ KILARKEN VEYA KURAN OKURKEN VESVESEYE DÜŞENİN OKUYACAĞI DUA

Sayfanın Başına Çık

.

130 - Osman b. El-As (r.a)’dan şöyle rivayet edilmiştir:

“Rasulullah (s.a.s)’a dedim ki: “Ya Rasulallah! Şeytan benimle namazım ve Kur’an okumamın arasına giriyor bana unutturuyor.” Rasulullah  (s.a.s)  şöyle dedi:

“Bu şeytana hınzeb denir. Onun varlığını  hissettiğinde ondan Allah’a sığın ve sol tarafına üç kere tükür.”

(Müslim 4/1729)

 

BİR İŞ KENDİSİNE ZOR GELENİN OKUYACAĞI  DUA

Sayfanın Başına Çık

.

131 – “Allah’ım! Senin kolay kıldığından başka kolay yoktur. Sen dilersen zor (katı ve sert) olanı  kolay ve yumuşak yaparsın.”

(Sahih İbni Hibban  Mevarid  427, İbn sünni No: 351  Nevevi bu hadis için sahih dedi.)

 

GÜNAH İŞLEYENİN  OKUYACAĞI  DUA

Sayfanın Başına Çık

.

132 – “Bir kul günah işlediğinde güzelce abdest alır, sonra kalkıp iki rekat namaz kılar, sonra Allah’a  tevbe ve istiğfar ederse  Allah onu  affeder.”

(Ebu Davud  2/86 Tirmizi 2/257 sahih senedle rivayet ettiler.)

 

ŞEYTANI VE VESVESELERİNİ  UZAKLAŞTIRMAK İÇİN OKUNACAK  DUA

Sayfanın Başına Çık

.

133 – “Ondan  Allah’a  sığınılır.” 

(Ebu Davud 1/206,   Sahih Tirmizi  sahih senedle rivayet ettiler.)

134 – “Ezan  okunur.” 

(Müslim 1/291     Buhari  1/151)

135 – “Meşru (Kur’an ve sünnette geçen) zikirler yapılır ve Kur’an okunur.”

“Evlerinizi kabirlere çevirmeyin. Muhakkak ki şeytan bakara suresinin okunduğu evden kaçar.”

(Müslim 1/539)

Sabah akşam  okunan zikirler de şeytanı  kovar. Ayetel kürsi, bakara suresinin son iki ayeti şeytanı uzaklaştırır.Ayrıca kim günde yüz  kere: “Allah’tan başka ibadete layık ilah yoktur. O tektir. O’nun ortağı  yoktur. O’nun her şeye gücü yeter” derse  şeytanla onun arasında engel olur. 

 

HOŞLANMADIĞI BİR SÖZ SÖYLEYEN VEYA NEFSİNE YENİLENİN OKUYACAĞI  DUA

Sayfanın Başına Çık

.

136 – “Kuvvetli mü’min, zayıf mü’minden daha hayırlı ve Allah (c.c)’a daha sevimlidir. Her ikisinde de hayır  vardır. Sana faydası olacak işlere azimle sarıl  ve Allah’ tan yardım iste ve sakın acze düşme. Sana bir şey isabet edince sakın: “Eğer şöyle şöyle yapsaydım (şöyle olurdu)” deme. Fakat: “Allah böyle diledi ve Allah dilediğini yapar” de. Muhakkak ki “eğer” sözü şeytanın işine yol açar.”

(Müslim  4/2052)

137 – “Allah (c.c) sizin acze düşmenizi ayıplar. Fakat sizin üzerinize düşen akıllı düşünmektir. Bir işe yenik düşersen: “Allah bana yeter. O ne güzel vekildir” de.”                                               

(EbuDavud)

ÇOCUKLARI NAZARDAN  KORUMAK İÇİN OKUNAN DUA

Sayfanın Başına Çık

.

138 – İbni Abbas (r.a)’dan şöyle rivayet edilmiştir:

“Rasulullah (s.a.s) torunları Hasan ve Hüseyin’i şu kelimelerle kötülükten korurdu:

“Her şeytandan, zehirli haşerattan ve hasedle bakan gözden sizi Allah’ın kitabı ile korurum.”

(Buhari 4/119)

 

HASTA ZİYARETİNDE OKUNACAK  DUA

Sayfanın Başına Çık

.

139 - Rasulullah (s.a.s) bir hastayı ziyaret ettiğinde ona şöyle derdi:

“Sabret! İnşeallah bir şey yoktur ve bu hastalık senin günahlarını temizler.”               

(Buhari Fethu’l-Bari  Şerhi  1/118)

140 – “Hiç bir müslüman kul yoktur ki ölüm döşeğinde olmayan (eceli gelmemiş) bir hastayı ziyaret eder ve yedi kere: “Yüce arşın Rabbi olan Azamet sahibi Allah’ tan sana şifa vermesini dilerim” derse mutlaka  hasta şifa bulur.”

(Ebu Davud ve Tirmizi  sahih senedle rivayet  ettiler.)

 

HASTA ZİYARET ETMENİN  FAZİLETİ

Sayfanın Başına Çık

.

141 - Ali b. Ebi Talib (r.a)’den şöyle dediği rivayet edilmiştir:

“Rasulullah (s.a.s)’ı şöyle derken işittim:

“Kim müslüman kardeşini ziyarete giderse yolda giderken cennet bahçelerinde meyve toplar gibidir. (Eve varıp) oturduğunda Allah’ın rahmeti onu kuşatır. (Ziyarete gitttiğinde) eğer vakit sabahsa akşamlayıncaya kadar yetmiş bin melek ona dua eder. Eğer akşamsa sabahlayıncaya kadar yetmiş bin melek ona dua eder.”

(İbn Mace,  Tirmizi, Ahmed sahih senedle rivayet ettiler.)

 

YAŞAMAKTAN ÜMİDİNİ KESEN HASTANIN OKUYACAĞI DUA

Sayfanın Başına Çık

.

142 – “Allah’ım! Benim günahlarımı bağışla, bana rahmet et, beni en yüce dostuma (Allah’a) kavuştur.”

(Buhari 7/10, Müslim 4/1893)

143 – Aişe (r.a)’den şöyle dediği rivayet edilmiştir:

“Rasulullah (s.a.s) ölüm halinde idi ve yanında içinde su bulunan bir kab vardı. Elini kaba koyuyor  sonra  yüzünü su ile siliyor ve şöyle diyordu:

“Allah’tan başka ibadete layık ilah yoktur. Muhakkak ki ölümün şiddeti vardır.”  

(Buhari   8/144)

144 – “Allah’tan başka ibadete layık ilah yoktur. Allah en büyüktür. Allah’tan başka ibadete layık ilah yoktur. O tektir. Allah’ tan başka ibadete layık ilah yoktur. O tektir, O’nun ortağı yoktur. Allah’tan başka ibadete layık ilah yoktur. Mülk O’nundur. Hamd O’nadır. Allah’tan başka ibadete layık ilah yoktur. Allah’tan başka birşeyi bir halden diğer bir hale çevirecek ve kuvvet sahibi  yoktur.”

(Sahih  Tirmizi 3/152    Sahih  İbn Mace   2/317)

 

ÖLÜM HALİNDE OLAN KİŞİYE  İSTİĞFAR VE ALLAH’I ZİKİR GİBİ ŞEYLER TELKİN ETMEK

Sayfanın Başına Çık

.

145 – “Kimin son sözü; ‘lailahe illallah’ olursa  cennete girer.”     

(Ebu Davud 3/190  sahih senedle rivayet etti.)

 

BİR  MUSİBETLE KARŞILAŞANIN  OKUYACAĞI  DUA

Sayfanın Başına Çık

.

146 – “Hepimiz Allah içiniz ve hepimiz O’na döneceğiz. Allah’ım! Bu musibetime karşılık bana ecir ver ve bundan daha hayırlısıyla değiştir.”

(Müslim  2/632)

 

ÖLÜNÜN GÖZÜ KAPATILINCA  OKUNACAK  DUA

Sayfanın Başına Çık

.

147 – “Allah’ım! Filanı (ölünün adı söylenir) affet. O’nun derecesini hidayete erenlerinkine yükselt. Gelecek nesillerde onun yerine geçecek salih kimseler ver.

“Ey alemlerin Rabbi! Bize ve ona mağfiret et. Onun kabrini geniş kıl ve onu orada nurlandır.”

(Müslim  2/634)

 

CENAZE  NAMAZI KILARKEN ÖLÜYE OKUNACAK  DUA

Sayfanın Başına Çık

.

148 –  “Allah’ım! Onun günahlarını affet ve ona merhamet et, ona afiyet ver, affet, kabrinde ona ikram et, kabrini  genişlet. Onu su, kar ve dolu ile yıka. Beyaz bir kumaşın lekelerden temizlendiği gibi onu hatalarından temizle. Ona dünyadaki evinden  daha hayırlı bir ev, ailesinden daha hayırlı bir aile, eşinden daha hayırlı bir eş ver ve onu cennetine koy. Onu kabir azabından ve cehennem (ateşinin) azabından  koru.”

(Müslim  2/663)

149 – “Allah’ım! Dirimizi, ölümüzü, hazır bulunanımızı, bulunmayanımızı, küçüğümüzü, büyüğümüzü, erkeğimizi, kadınımızı bağışla. Allah’ım! Bizden sağ bıraktıklarına İslam üzere bir hayat ver. Öldürdüklerini ise iman üzere öldür. Allah’ım! Onun  ecrinden bizi mahrum etme. Ondan sonra bizi saptırma.”

(İbni  Mace   1/480,     Ahmed 2/368)

150 – “Allah’ım! Filan oğlu filan senin zimmetindedir. Senin huzuruna gelmiştir, onu kabir fitnesinden ve ateşin azabından koru. Sen hak ve vefa ehlisin. Onun günahlarını affet, ona merhamet et. Muhakkak ki Sen günahları affedensin. Ahirette mü’minlere merhamet edecek olansın.”

(İbn Mace,  Ebu  Davud  sahih senedle rivayet etmiştir.)

151 – “Allah’ım! Senin kulun, Senin dişi kulunun oğlu Senin rahmetine muhtaçtır. Senin onun azabına ihtiyacın yoktur. Eğer o iyi bir kimse ise onun iyiliklerini artır. Eğer kötülük yapmış ise onun kötülüklerini affet.”

(Hakim veZehebi   rivayet etti ve sahih dedi.)

 

KÜÇÜK  ÇOCUĞUN CENAZE  NAMAZINDA  OKUNACAK  DUA

Sayfanın Başına Çık

.

152 - Hasan (r.a) ölen çocuğa fatiha okur ve şöyle derdi: “Allah’ım! Onu bizim için önceden takdim edilmiş bir ecir kıl.”

(Begavi Şerhi’s-Sünne  5/357)

 

TAZİYE DUASI

Sayfanın Başına Çık

.

153 – “Aldığı  şey de verdiği  şey de Allah’a aittir. O’nun katında her şeyin  takdir edilmiş eceli vardır. Öyleyse sabret ve ecrini düşün.”  

(Buhari  2/80,   Müslim 2/636)

Şöyle de denilebilir:

“Allah ecrini artırsın, üzüntünü hafifletsin, ölünün günahlarını affetsin.”            

(El-Ezkar-Nevevi s:126)

 

ÖLÜYÜ KABRE KOYUNCA  OKUNACAK DUA

Sayfanın Başına Çık

.

154 – “Allah’ın adıyla ve Rasullah’ın sünneti üzere.”

(Ebu  Davud 3/314  ve Ahmed sahih senedle rivayet ettiler.)

 

ÖLÜYÜ DEFNETTİKTEN SONRA OKUNACAK  DUA

Sayfanın Başına Çık

.

155 – Rasulullah (s.a.s) ölünün defnedilmesi bitince onun kabrinin yanında durur ve şöyle derdi:

“Kardeşiniz için istiğfar edin ve imanda sebatı için dua edin çünkü o, şu anda sorguya çekiliyor.”

(Ebu  Davud  3/315, Hakim 1/370 ve Zehebi sahih dediler. )

 

KABİR ZİYARETİNDE OKUNACAK  DUA

Sayfanın Başına Çık

.

156 – “Ey bu diyarda olan mü’minler ve müslümanlar! İnşeallah biz de size elbette kavuşacağız. Allah’tan bizim ve sizin için afiyet dileriz.”

(Müslim  2/671)

 

ŞİDDETLİ  RÜZGAR ESİNCE OKUNACAK  DUA

Sayfanın Başına Çık

.

157 – “Allah’ım! Senden onun hayrını isterim. Onun şerrinden sana  sığınırım.”

(Ebu Davud  4/326  İbni Mace 2/1228 sahih senedle rivayet ettiler.)

158 – “Allah’ım! Senden onun hayrını, onda olan hayırları, kendisiyle gönderilen şeyin hayrını isterim. Onun şerrinden, onda olan şerden ve kendisiyle gönderilen şeyin şerrinden de sana sığınırım.”

(Buhari  4/76   Müslim 2/626 )

 

GÖK GÜRÜLTÜSÜ DUYUNCA OKUNACAK DUA

Sayfanın Başına Çık

.

159 - Abdullah b. Zübeyr (r.a) gök gürültüsü duyunca konuşmayı bırakır ve şöyle derdi:

“Gök gürültüsünün kendisini hamd ile meleklerin de  korku ile tesbih ettikleri Allah her türlü noksan sıfatlardan münezzehtir.” (Rad:13)               

(Muvatta   2/992 mevkuf  olarak sahih senedle rivayet etti.)

 

İSTİSKA (YAĞMUR İSTEME)  DUASI

Sayfanın Başına Çık

.

160 - “Allah’ım! Bize bereketli, bol,her tarafa yayılmış, faydalı, zararı olmayan, çabuk olan, geç kalmayan yağmur ihsan et.”

(Ebu  Davud  1/303   sahih senedle rivayet etti.)

161 – “Allah’ım! Bize yağmur ver. Allah’ ım! Bize yağmur ver. Allah’ım! Bize yağmur ver.”

(Buhari  1/224  Müslim 2/613)

162 – “Allah’ım! Kullarını ve hayvanlarını sula, rahmetini yay, ölü olan beldeni dirilt.”

(Ebu  Davud  1/305)

 

YAĞMUR YAĞDIĞINDA OKUNACAK DUA

Sayfanın Başına Çık

.

163 – “Allah’ım! Hayırlı ve faydalı kıl.”

(Buhari Fethu’l-bari Şerhi    2/518)

 

YAĞMUR  YAĞDIKTAN SONRA OKUNACAK DUA

Sayfanın Başına Çık

.

164 – “Allah’ın  fazlı ve rahmeti ile yağmurlandık.”

(Buhari 1/205   Müslim 1/83)

 

ÇOK BOL YAĞMUR YAĞDIĞINDA  OKUNACAK  DUA

Sayfanın Başına Çık

.

165 – “Allah’ım! (Yağmuru) üzerimize değil  etrafımıza yağdır. Allah’ım! Tepelere, dağlara, vadi içlerine, ağaç diplerine  yağdır.”

(Buhari 1/224 Müslim 2/614)

 

Önceki Sayfa

 FİHRİST

Sonraki Sayfa

Hak Yayınları ® 1987 ©