ADIYAMAN BESNİ İLÇESİ

KÜLLİYATI

 

 

http://www.vesiletunnecat.com/vesiletun/arsiv-kitap-oku/kulliyatlar/salihozbey/star%201183.JPG

 

Salih ÖZBEY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İÇİNDEKİLER

ADIYAMAN BESNİ İLÇESİ

Besni Adı ve Tarihi

Besni Coğrafyası

Besni Eğitimi

Besni Nüfusu

Besni Eski ve Yeni Fotoğrafları

BESNİ BELDELERİ

Besni Çakırhüyük

Besni Kesmetepe

Besni Köseceli

Besni Sarıyaprak

Besni Sugözü (Eskiköy)

Besni Suvarlı

Besni Şambayat

Besni Üçgöz

Çarşı ve Pazarları

Caddeleri ve Kavşakları

Camiler

Besni Dikili Taşları

Besni Dağları, Dağları

Besni Eğitimi

Besni Ekonomisi

Besni El Sanatları

Besni Festivalleri

Besni Gölleri

Besni Hamamları

Besni Heykel ve Anıtlar

Besni Hastaneler

Besni Kamu Kurumları

Besni Kaleleri

Besni Kaplıcaları

Besni Kültürü

Besni Kütüphaneler

Besni Köyleri

Besni Okulları

Besni Ovaları

Besni Oyunlar

Besni Spor ve Spor Tesisleri

Besni Şivesi

Besni Türküleri

Besni Ulaşım

Besni Üniversite

Besni Ünlüleri

Besni Üzüm

Besni Yöresel Yemekleri

Besni Yaşam, Kültür Ve Sanat

- Besni Arkeolojik Sit Alanları
1- Sofraz Büyük Tümülüs Üçgöz (Sofraz) Beldesi
2- Sofraz Küçük Tümülüs Üçgöz (Sofraz) Beldesi

3- Sesönk Tümülüsü Yeniköy Köyü
4- Atmalı Kaya Mezarları Atmalı ( Özbağlar ) Köyü
5- Yeniköy Kaya Mezarları Yeniköy Köyü
6- Hacıpınar Yerleşmesi Çomak / Höyük Mezrası
7- Çakır Höyük Çakırhöyük Beldesi
8- Yukarı Söğütlü Höyüğü Yukarı Söğütlü Köyü
9- Taşlıyazı Höyük Taşlıyazı (Telbizek) Köyü
10- Hozgiş Höyük Yeniköy / Hozgiş Mezrası
11- İkiz Höyük Çakırhöyük Beldesi
12- İnlice Höyük İnlice Köyü
13- Zirce Höyük Yayıklı Köyü
14- İznik Höyük İznik Köyü
15- Levzin Höyük İznik Köyü
16- Beşyol Höyük Beşyol Köyü
17- Tekağaç Höyük Tekağaç Köyü
18- Fal Höyük Kutluca Köyü
19- Kargalı Höyük Kargalı Köyü
20- Şambayat Höyük Şambayat Beldesi
21- Tavaş Höyük Aşağı Söğütlü Köyü
22- Mırıktıl Höyük Yoldüzü Köyü
23-Hementil Höyük Sarıkaya Köyü
24- Hürük Höyük Beşyol / Hürük Mezrası
25- Höyük Höyüğü Çomak / Hüyük Mezrası
26- Köseceli Höyük Köseceli Köyü
27- Mozaikli Yapı Oyalı Köyü
28- Sofraz (Üçgöz) Nekropol’ü Üçgöz Beldesi
29- Suvarlı Kaya Mezarları Suvarlı Beldesi

-
Besni Dini Ve Kültürel Yapılar
1- Kızılca oba Camii Eski Besni
2- Kurşunlu Camii Eski Besni
3- Ali Paşa Camii Eski Besni
4- Ulu camii Eski Besni
5- Öksüz Minare Üçgöz Beldesi
6- Mustafa Paşa Camii Üçgöz Beldesi
7- Hasan Paşa Camii Üçgöz Beldesi
8- Hacı Ali Bey Türbesi Üçgöz (Sofraz) köyü
9- Cüneyid Dede Türbesi Süphane Köyü
10- Zeyva Türbesi Merkez
11- Hacı Zeyrek Türbesi Merkez
12- Halil Baba türbesi Merkez
13- Mustafa Baba Türbesi Merkez
14- Tılamız Baba Türbesi Merkez

-
Besni Sivil Mimari Yapılar
1- Bekir Bey Hamamı Eski Besni
2- Meydan Hamamı Eski Besni
3- Celladın Köprüsü Eski Besni
4- Tahta oba Köprüsü Eski Besni
5- Nazhutan Köprüsü Eski Besni
6- Tabakhane Köprüsü Eski Besni
7- Mağaraönü Köprüsü Eski Besni

-
Besni Askeri Yapılar
Besni Kalesi Eski Besni

 

 

 

Besni Adı Ve Tarihi

 

zoom

http://www.besni.gov.tr/ortak_icerik/besni/besni.JPG

zoom

 

Besni Adı ve Tarihi

Besni, tarih boyunca değişik isimlerle anılmış. Besni ile bağlantılı olabilecek ilk kent ismine İÖ 8. yüzyılda Urartu kaynaklarında rastlanılmıştır. Bu kaynaklarda Kommagene kentlerinin adı geçmektedir. Bunlar arasında yer alan Parala’nın bugünkü Besni civarı sınırlandığı kanaati yaygındır. Kentin II. Sarduri (İÖ 764-735) döneminde Urartu devletinin hakimiyet alanı sınırları içerisinde bulunduğu bilinmektedir.

 

Roma dönemine tarihlenen coğrafya belgelerinde Samsat ve Zeugma kentlerinde bulunan iki legion kalesi ve bunların arasında yardımcı askeri birliklerin karakol kaleleri (auxiliae) işaretlenmiştir. Söz konusu iki legion kalesini birbirine bağlayan askeri yol güzergahı üzerinde Octacuscum, Besni’nin bulunduğu bölgede yer almaktadır. Dolayısıyla İS 1. yüzyıl sonu – İS 2. yüzyıl başlarında Kommagene bölgesinde adı geçen Octacuscum’u Besni’de sınırlamak mümkündür.

 

Anadoluda çok sayıda yerleşim yerinin ismi 12. yüzyıldan itibaren etnik ve dinsel etkilerle değiştirilmiştir. Bu uygulama 13. yüzyıl sonlarına kadar devam etmiştir. 13. yüzyıl İslam kökenli yöneticileri bu yerleşme isimlerine müdahale etmemiştir. Dolayısıyla yerel halkın inançlarına saygı gösterilmiştir. Bugün kullanılan Besni ismi, değinilen etkilerle 12. yüzyıldan itibaren kullanılmış olmalıdır. 19. yüzyıla kadar geçen süreçte kentin günümüzde kullanılan isminin farklı yazılış formları tespit edilmiştir.

 

Bunlar; Arapça: Bahansa, Suriye Dilinde: Bet Hesna veya Behesna, Ermenice: Behesni, Behesdin, Behisni, Osmanlıca: Behisni, Behesne, Besne, Besni

 

Evliya Çelebi, Seyehatnamesi’nde Besni kalesinden söz ederken Kal’a-i Sadr-ı Baz ifadesine yer vermiştir. Dolayısıyla metinde geçen Sadr-ı Baz, yaygın biçimde kullanılmasa da kentin kullanılan isimlerinden biri olduğu fikrini vermektedir.

 

Arapça olan Behisni kelimesi GÜZEL YER anlamına gelmektedir. Hesna ise, EŞSİZ ya da CENNETE EŞ anlamlarına gelmektedir.

 

M.Ö.5000 yılına uzanan tarihi ile Güney Doğu Anadolu’nun eski yerleşim merkezlerinden birisi olarak dikkati çeken Besni, aynı zamanda da çok hareketli sanayi ve eski ticaret kenti oluşu ile tanınır. Bunda Halep Ticaret Yolu üzerinde oluşu kadar, savunmaya son derece elverişli yapısı ve muntazam bir kaleye sahip oluşunun büyük bir payı vardır. Sulak ve ormanlık arazi varlığı ile çekiciliğini her dönemde canlı tutmuştur. Bu yüzden "Cennete Eş" manasına gelen Bethesna, Bihicti, Bisni gibi isimlerle söylene gelmiştir. Malazgirt Zaferi ile Anadolu'ya giren Türkler Besni'ye üç koldan girerek burasını bir ‘Türk Yurdu’ haline getirmişlerdir. Bunlar Saka-İskit Türklerinin Varsak, Türkmenlerin Avşar ve Çerkez oymakları olduğu yapılan araştırmalarda ortaya çıkarılmıştır.

 

Tarihinde birçok saldırılara da hedef olan Besni özellikle Moğol ve Timur'un istilalarına karşı destanlaşan kahramanlıkları ile Yıldırım Beyazıt'tan takdirname alan ilk şehirdir. Osmanlı padişahlarından Yıldırım ve Yavuz Besni'ye uğramış, Baybars, Buldaç, Kamil, Süleyman adlı Türk komutanları da Besni'de ağırlanmıştır. Evliya Çelebi'nin "Hayran Kaldım" dediği yer Besni'dir.

 

Osmanlı döneminde el sanatları bakımından zirveye çıkan Besni, Anadolu’nun her yerinden gelen tüccarların akınına uğradığı, kervanların konakladığı bir yer olarak da tarihe mal olmuştur.

 

İstiklal Savaşı döneminde, milli bir ruhun savaş boyunca Besni'de de varlığına şahit olunur. İlk mebus Reşit Bey'in Sivas Kongresinde Atatürk'ün en yakın çalışma arkadaşı olarak maddi ve manevi destek verdiği de bilinmektedir.

 

Ayrıca Hüveydi aşireti reislerinden Hasan ve Yusuf Beylerin kurup organize ettiği Kuva-i Milliye teşkilatı Antep ve Maraş savunmalarında büyük rol oynamıştır. Antep'deki Fransız silah deposuna ilk baskını yaparak bir çok askeri de esir alan yine bu teşkilattır. Cumhuriyet döneminde "Fetva Emirliği" ne kadar çıkan bir çok alimin ve Divan Edebiyatına giren şiirlerin sahibi bir çok şairin yetiştiğini görmekteyiz.

 

Besni'nin batı ve kuzeybatısında Gölbaşı, kuzeydoğu ve doğusunda Adıyaman Merkez İlçesi, güneyinde Şanlıurfa ile Gaziantep, güneybatısında da Kahramanmaraş bulunmaktadır. Besni'nin batısı Güneydoğu Torosların barı uçları ile çevrelenmiştir. Kuzeydoğu ve güneybatı doğrultusunda uzanan bu dağlar İlçenin batı kesimlerinde alçalarak plata özelliği gösterirler.

 

Besni'nin ismi tarihte Behisni, Bihisni, Besne, Behesna, Behisti gibi sözcüklerle anılmıştır. Bazı kaynaklara göre de Farsça'da eşsiz veya cennet anlamına gelen Hesna sözcüğünden türediği de belirtilmiştir.

 

Besni yöresi tarihte Akatların, Hurrilerin, Mitannilerin ve Asurluların akınlarına uğramıştır. Burada MÖ.1500'lerden sonra Perslerin, Helenlerin ve Romalıların eline geçmiştir. Halife Ömer zamanında Halid Bin Velid'in komutanlarından Rebiatu'l-Bahali yöreyi ele geçirmiştir. Bizans ve Abbasiler arasında el değiştiren Besni ve çevresi 1149'da Maraş senyörlüğünün egemenliğinde kalmıştır. Bu durum Selçuklu, Eyyubi ve Moğol istilalarına uğrayıncaya kadar sürmüştür. Sultan I.Beyazıt Besni ve çevresini 1395'te Osmanlı topraklarına katmıştır. Bundan sonra 1400'de Timur'un ordularının işgaline uğramış, daha sonra Dulkadiroğulları ile Memlûklar arasında el değiştirmiştir. Yavuz Sultan Selim Mısır seferi sırasında Besni yöresini Dulkadiroğulları'nın yönetimine bırakmıştır. 1521'den sonra, Dulkadiroğulları'nın Osmanlılara katılması ile Besni de Osmanlı Devletinin Malatya sancağına bağlı bir kaza olmuştur. Cumhuriyet döneminde Malatya'ya bağlı bir ilçe iken, Gaziantep'e (1926), tekrar Malatya'ya (1933), Adıyaaman'ın 1954'te il olması ile de ona bağlanmıştır.

 

Kurtuluş Savaşında Besni:

Besni, konumu nedeniyle, Kurtuluş Şavaşında işgal edilmemiştir. Ancak, Antep ve Maraş savunmasında, bilinenden daha çok hizmeti geçmiştir.

 

Fransızlar Antep ve Maraşı işgalleri Besni' de geniş yankılar uyandırır. ilçe Müftüsü başta olmak üzere, camilerde hutbe, vaaz ve nasihatlarla halkın savunma duyguları kabarır, silah, cephane, giyecek ve yiyecekler toplanır. Bunlar Antep ve Maraş'a gönderilir. Ayrıca çok sayıda silhlı birlikler oluşturularak Antep ve Maraş savunmasına yardıma gidilmiştir.   

 

(Besnili Hasan Bey Antep savunmasında, Senem Ayşede hem Antep hemde Maraş savunmasında büyük roller oynamışlardır.)

 

     Hasan Bey Mebus Reşit Ağa'nın amcasının oğludur. Senem Ayşe de öbür amcasının kızıdır.[i]

 

Cumhuriyet Dönemi Besni:

Cumhuriyet dönemindeki gelişmeleri tarih sırasına göre aşağıya sıralanmıştır.

 

*1926’da Besni Malatya İlinden ayrılarak Antep’e bağlanmıştır.

 

*1933’de Besni Antep’ten ayrılarak yeniden Malatya İline bağlanmıştır.

 

*1933-1934 yıllarında Eski Besni’nin yerinin genişlemeye müsait olmaması ve motorlu taşıtların gitmesine müsait cadde ve sokaklarının olmayışı nedeniyle Besni kazasının yerinin değiştirilmesine karar verildi. Anlatılanlara göre yer tespiti için gelen görevliler Kayaardı yolu üzerindeki Çat olarak bilinen yere taşınmasının uygun olduğuna karar vererek, şehrin taşınması için Çat diye şimdiki Çat Mahallesinin olduğu yer gösterilir. Böylece şehir şimdiki yerinde kurulmuş olur.

 

*Hükümet Konağının 1935’te temeli atıldı.

 

*1940-1941 öğretim yılında Dumlupınar İlkokulu hizmete açıldı.

 

*1949-1950 öğretim yılında Besni Ortaokulu hizmete girdi.

 

*22 Haziran 1954’te çıkarılan bir kanun ile Besni yeni kurulan Adıyaman İline bağlanarak İlçesi oldu.

 

*1956 yılının ilkbaharında aşırı yağış nedeniyle Eski Besni’de bir sel felaketi oldu.

 

Aşağı Besni’den yeni yerine kurulan Besni’ye taşınma olayı yaklaşık olarak 1965’e kadar devam eder. Bu dönemde Besni 3 bölümden meydana geliyordu.

 

1.Aşağı Şehir (Eski Besni),

 

2.Orta Şehir (Besni’nin şimdiki yeri),

 

3.Yukarı Şehir (Sarhan Mahallesinin olduğu yer.)

*1958 yılında Gölbaşı, ilçe haline getirilerek Besni’den ayrıldı.

 

*1990 yılında Tut, ilçe haline getirilerek Besni’den ayrıldı.

 

Besni’ye bağlı 1 merkez, 8 belde olmak üzere 9 Belediye, 63 Köy ve 49 Mezra vardır. Belediye bulunan yerleşim yerlerinden; İlçe Merkezinde 10, Şambayat Beldesi’nde 5, Suvarlı Beldesi’nde 3, Çakırhöyük Beldesi’nde 5, Kesmetepe Beldesi’nde 4, Eskiköy Beldesi’nde 2, Sarıyaprak Beldesi’nde 3, Köseceli Beldesi’nde 3 mahalle, Üçgöz Beldesi’nde 3 mahalle bulunmaktadır.

 

 

Besni Coğrafyası:

İlçemiz Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Adıyaman İlinin batı kesiminde yer almakta olup, Rakımı 1.050 metredir. Yüzölçümü 1330 kilometre kare olan ilçemizde kilometre kareye 82 kişi düşmektedir.

 

İlçemizin Doğrusunda: Adıyaman

Batısında: Gölbaşı İlçesi

Kuzeyinde: Tut İlçesi

Güneyinde: Araban ve Halfeti ilçeleri bulunmaktadır.

 

İlçemiz zaman zaman kara iklimi, zaman zamanda Akdeniz ikliminin tesirinde kalmaktadır. Ancak genellikle 1050 metrelik rakımın da tesiri ile kışları soğuk ve yağışlı, yazları ise serin ve kuraktır. İlçemizde Akdeniz iklimin etkili olduğunun en önemli delillerinden biri özellikle güneyinde bulunan belde ve köylerinde zeytin ağaçlarının bulunmasıdır. Zeytin ağacı Akdeniz ikliminin karakteristik bitki örtüsüdür. Besni İlçesinde zeytin tarımının yapılabilmesi ilçemizde bozulmuş Akdeniz ikliminin etkili olduğunun bir göstergesidir.

 

Arazi Yapısı:

İlçemizin Akarsuları:

İlçemizin önemli akarsuları şunlardır, Fırat Nehri, Göksu Irmağı, Ağdere, Sofraz Çayı, Tavaş ve Çövenek sularının birleşmesinden meydana gelin Keysun Çayıdır.

 

İlçemizde Bulunan Dağlar:

Geyik dağı, Guz dağı, Pohin dağı, Kocadağ ve Kızıldağ bulunmaktadır. Ova olarak; Keysun, Kızılin ve Yazı adıyla bilinen Sahantil ovaları vardır.

 

Baraj, Gölet vb Suni Sulama Amaçlı Yapılar:

İlçemiz sınırları içerisinde baraj, gölet bulunmamakla birlikte, Tavaş, Çövenek Sulama Projesi gerçekleştirilmiştir. Tavaş Çayının suyu ile 719 hektarlık, Çövenek Çayının suyu ile de 1276 hektarlık arazi sulanmaktadır.

 

Olan ve Olması Muhtemel Tabii Afetler:

İlçemiz 1950 li yıllarda Heyelan nedeni ile şimdiki yerine taşınmış olup, heyelan ve çığ tehlikesi coğrafi yapı nedeni ile halen devam etmektedir. İlçemiz 2. derece deprem riski taşıyan bölgeler arasındadır.

 

İklim Yapısı:

İlçemizde, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve Akdeniz İklimlerinin karışımı olan tipik bir iklim sürer. Besni’deki iklim, Akdeniz iklimi ile doğu karasal iklimi arasında bir özellik gösterir. Kışları soğuk ve yağışlı, yazları ise serin ve kurak geçer.

Atatürk Barajının yapılmasıyla İlçenin ikliminde hissedilir bir farklılık meydana gelmiş, nem ve yağış miktarı artmıştır. İlçede sonbahar ilk don tarihi Kasım ayının sonuna, İlkbahar son don tarihi ise Mart sonu Nisan başlarına rastlamaktadır. Bu durum kısa sayılmayacak bir bitki yetiştirme aralığına imkan vermektedir.

En soğuk ayı Ocak, en sıcak geçen ayı ise Temmuz ayıdır. Yıllık yağış ortalaması 704.5 mm.dir. Yıl içerisinde ilçede yağmur ve kar yağışı görülmekte olup, kar kalınlığı zaman zaman 1 metreyi bulmakta ve ilçe ortalama 55 gün karla kaplı kalmaktadır. Kar daha çok Aralık sonu, Ocak ve Şubat aylarında yağmaktadır.

İlçemiz coğrafi yapısı nedeni ile genelde doğu batı yönünden sert rüzgârlar almakta, rüzgârın hızı zaman zaman 10 km. yi bulmaktadır.

 

 

Besni Eğitimi:

Kuruluşu çok eskilere dayanan, ilçemiz Besni, gerek Cumhuriyet gerekse de Osmanlı döneminden beri, eğitim, öğretim ve kültüre önem veren yerleşim yerlerinden biridir. Bu konuda Osmanlı arşivlerinden yazılı kaynaklara geçmiş sağlam veriler bulunmaktadır.

 

16 ncı yüzyılda Hasan Bey Muallim Hanesi (öğretmen okulu) ve Bekir Bey Medreselerinin Besni’de bulunduğu, 20 nci yüzyılın başlarında bir Rüştiye Mektebi (ortaokul), 748 talebesi bulunan 38 sübyan mektebi (ilkokul), Üç kiliseye bağlı olan iki gayri Müslim mektebi, olduğu kayıtlarda sabittir.

 

Cumhuriyet döneminde de, Eski Besni’de 2 ilkokulun bulunduğu ve gece mekteplerinin açıldığı, bilinmektedir. Cumhuriyet dönemi, Besni’mizin yeni yerleşim yerinde de, 1938 yılında Dumlupınar İlköğretim Okulunun eğitim ve öğretime açıldığı bilinmektedir.

 

1949 yılında halkın katkılarıyla, müstakil ortaokul binası yapılmış ve öğretime başlamıştır. Ortaokul, 1969-70 yılında Besni Lisesi’ne dönüştürülmüştür. 1960’lı yıllarda iki ilkokulun daha yapıldığı, 1968 yılında Türkiye’de 89 okuldan birisi olan Besni İlk Öğretmen Okulu öğrenime açılmıştır.

 

İlçe merkezinde çeşitli kültürel faaliyetlerin yapılabileceği biri Kültür Merkezi faaliyete geçmiştir. Kültür Merkezinde İlçe Halk Kütüphanesi ve Halk Eğitim Merkezi faaliyet göstermektedir. Ayrıca Suvarlı, Şambayat ve ÇakırhÖyük Beldelerinde 1’er adet olmak üzere toplam 4 tane halk kütüphanesi vardır. İlçemizde 4 adet matbaa mevcut olup, bunlardan 1 tanesi Besni Ekspres, 1 tanesi Besni Güncel adı altında mahalli gazeteleri haftada 2 gün yayınlanmakta olup, 2 tanesi de Çiğdem Ofset ve Kardeşler Ofset tarafından kullanılmaktadır.

 

İlçede 1 öğretmenevi, 1 yüzme havuzu, 1 Do-Kan Spor Merkezi, 4 halı saha, İlçe merkezi, Sarıyaprak, Şambayat, Köseceli, Çakırhöyük, Suvarlı ve Üçgöz beldeleri ile Yazıkarakuyu Köyünde olmak üzere 8 adet spor sahası mevcuttur. Besni merkezindeki spor sahası 1.500 seyirci kapasiteli seyirci tribününe sahiptir.

 

Günümüzde, ilçe merkezimizde, 7 lise (liseler bünyesinde Yabancı Dil Ağırlıklı Lise, Anadolu Ticaret Lisesi, ve Anadolu Kız Meslek Lisesi), belde ve köylerimizde de 5 lise olmak üzere 12 lisemiz mevcuttur. Ayrıca liseye devam eden kızlarımızın okullarına devam edebilmeleri için Besni Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından YİBO bünyesinde kız öğrenci yurdu oluşturulmuştur.

 

İlköğretim olarak, ilçe merkezinde biri Yatılı Bölge olmak üzere, 11 ilköğretim okulu, 1 müstakil anaokulu, 1 Ahmet Emine Çil İş Okulu ve İlköğretim Okulu (Engelliler okulu) mevcuttur. Belde ve köylerimizde, 27 tane müstakil ilköğretim okulu eğitim öğretime devam etmektedir. İlköğretim okullarımızın tümünde, okul öncesi sınıf vardır. Ayrıca, köy ve mezralarımızda, 70 adet Birleştirilmiş Beş Sınıflı İlköğretim Okulu mevcuttur.

 

İlçemizde bununla beraber 1 İlçe Halk Kütüphanesi, 5 dershane, 4 özel yurt, 2 Motorlu Taşıt Sürücü Kursu mevcuttur.

 

Bu manada, eğitim, öğretim ve kültüre önem veren ilçemizde okullaşma oranı % 100’dür. İlçe merkezinde okuma oranı % 95, köylerde % 75 civarındadır. Besni’de Milli Eğitim politikalarına ters düşecek, hiçbir örf ve adet yoktur. İlçemiz, yetiştirmiş olduğu ilim adamı, ticaret adamı, politikacıları ile bunu ispatlamış durumdadır.

 

İlçe Halk Eğitim Merkezimizce, 2005-2006 eğitim ve öğretim yılında, çeşitli alanlarda, (halıcılık, temel giyim, makine nakış, bilgisayar, İngilizce, Bağlama, Halk oyunları, kalorifer ateşçiliği, masa tenisi, futbol, ÖSS, LGS, Okuma–yazma, ahşap boyama ve yüzme) 122 kurs açılmış olup, bu kurslara 2648 kursiyer katılmıştır.

 

İlçemizde Gaziantep Üniversitesine bağlı olarak Besni Meslek Yüksek Okulu adı altında 1 adet yüksek okul bulunmaktadır. Bu okulumuz, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından geçici olarak tahsis edilen, 4500 m2’si kapalı, 7000’m2 si açık alan olmak üzere, 11500’m2 kullanım alanına sahip binada öğretimine devam etmektedir. Okuldaki derslik sayısı 18 adet, 7 tanesi 36 kişilik ve 1 adedi de 40 kişilik olmak üzere tolam 8 derslik kulanımına hazırlanmıştır. Konferans Salonu bulunup 100 kişiliktir. Teknoloji laboratuvarı 1 adet olup, 100 kişiliktir.

 

Besnili Hayırsever İş adamı sayın Mehmet ERDEMOĞLU tarafından yapılan 500 öğrenci kapasiteli erkek ve kız öğrenci yurdu mevcuttur. Yurtta 2005-2006 eğitim öğretim yılı içerisinde 121 kız ve 52 erkek olmak üzere toplam 173 öğrenci kalmaktadır. 1999- 2000 eğitim ve öğretim yılından bu yana, 346 öğrenci mezun etmiştir.

 

Ayrıca ilçemizde her yıl Eylül ayında Besni Eğitim Vakfı, Besni Belediyesi ve Besni Kaymakamlığı tarafından ortaklaşa organize edilen, Türkiye’de ilk ve tek olan “Eğitim Bayramı” kutlamaları yapılmaktadır.

 

Besni Nüfusu:

Besni, önceleri şu anda Eski Besni olarak bilinen yerde iken, bu yerin gelişmeye müsait olmaması nedeniyle 1933 yılında yerinin değiştirilmesi kararlaştırılmıştır. Karardan sonra bilhassa 1956 yılı ilkbaharında Eski Besni’de meydana gelen bir sel felaketinin ve takip eden yıllarda bağ obalarını eşkıya basması ve benzeri olayların ardından göç hızlanmıştır. Böylece 1958-1965 yılları arasında şehir hızla yer değiştirmiş, yani Eski Besni terk edilerek şimdiki yere taşınılmıştır. Halkın bir kısma Yeni Besni’ye göç etmişse de önemli bir kısmıda yurdumuzun çeşitli yerlerine göç etmiştir. İleriki yıllarda da dışarıya göç devam etmiştir. Besni dışında yaşayan Besnililer yurdumuzun tüm illerinde var ise de daha çok İstanbul, Uşak, Gaziantep, Mersin ve Adana illerinde yoğunlaşmışlardır.

 

Nüfus bakımından Adıyaman ilinin merkez ilçeden sonra ikinci büyük ilçesi olan Besni ilçesinin 8 beldesinde belediye teşkilatı vardır. İlçenin 63 köyü, 49 mezrası bulunmaktadır.

 

Beldeleri; Çakırhüyük, Suvarlı, Şambayat, Kesmetepe, Sugözü (Eskiköy), Sarıyaprak, Köseceli ve Üçgöz dür.

 

2007 yılında Türkiye İstatistik Kurumu tarafından Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine göre İlçemizin nüfusu 80.468 olup, bu nüfusun 24.996’sı ilçe merkezinde, 4.190'ı Şambayat Beldesinde, 3.298'si Suvarlı Beldesinde, 2.549'u Çakırhüyük Beldesinde, 2.362'si Üçgöz Beldesinde, 2.231'i Sarıyaprak Beldesinde, 2.229'u Kesmetepe Beldesinde, 1.998'i Köseceli Beldesinde, 1.142'i Sugözü Beldesinde, ve 55.472'si köy  ve mezralarda yaşamaktadır.

 

Besni ilçesinin 1950-1960 yılları arasında meydana gelen bir sel felaketi ile yer değiştirmesi ve ayrıca Besni’lilerin ticaret ve sanayiye yatkın olmaları nedeniyle çok miktarda Besni’li yurdumuzun çeşitli yerlerine göç ederek yerleşmişlerdir.

 

Şu anda nüfus kayıtlarına göre Besni'nin nüfusu 291.455 olarak gözükmektedir. Besni nüfus kütüğünde kayıtlı olmayan Besni'lileri de hesaba kattığımızda Besni dışında yaşayan Besnililerin nüfusunun daha yüksek olduğu söylenebilir.

 

Besni dışında yaşayan Besnililer daha ziyade İstanbul, Uşak, Gaziantep, Mersin ve Adana illerinde yoğunlaşmaktadırlar.

 

 

Besni Eski ve Yeni Fotoğrafları:

Besni Tarihi

 

 

http://www.iyi-resimler.com/data/media/481/481-1239662418-besni-ilcesi.JPG

 

http://www.resimler.tv/data/media/170/besni-villa.jpg

 

 

BESNİ BELDELERİ

Besni Çakırhüyük

 

 

http://www.yerelnet.org.tr/resimler_bizden/129750_16_52_10.jpg

 

Çakırhüyük, Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı bir beldedir. Belediye başkanı: Hasan Özdemir'dir.

 

 TARİH

Çakırhüyük, 250 Yıllık geçmişi vardır. eski adı Keysundur. Beldemiz bize hakaret eden zat haddini bilsin devletin bu kasabasından savcısı araştırdı ve tarihimiz bellidir. Kökümüzde türkmen bayat aşiretinden gelen insanlarız musul yöresinden iskan edilmişiz ve türkmen kültürü olan bir beldedir. Kasabamız tarihi dokusu bozulmamış bir yerleşimdir.

 

 Mahalleler:

Abımıstık Mah.

Boybeypınarı Mah.

Köprübaşı Mah.

Levzin Mah.

Yeşilova Mah.

Beldenin Yıllara Göre Nüfusu

2007 

2000 6,037

1997 3,613

1990 3,074

1985 2,780

 

Besni Kesmepe

http://www.kesmetepe.com/images/kesmetepe/belde/1.gif

Kesmetepe, Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı bir beldedir. 7 Kasım 1991'de kurulmuştur.

 

Kesmetepe, 250 Yıl önce musuldan gelen bayat aşiretinden mihmanlı kolundan insanlarca kurulmuş bir türkmen beldemizdir. Bir kolumuzda akçadağ mihmanlı köyünü kurmuşlardır. Beldemiz ermenilerden sonra keysun, levzin köyleriyle beraber iskan edilmişlerdir.

 

Mahalleler:

Atatürk Mah.

Çakmak Mah.

Fatih Mah.

İnce Mah.

 

Beldenin Yıllara Göre Nüfusu:

2007 

2000 4,566

1997 2,851

1990 2,513

1985 1,501

 

Besni Köseceli:

Köseceli Köyü

Yörenin tarihi genelde ilk çağ döneminde verimli hilal olarak adlandırılan Güneydoğu Anadolu Bölgesi ve özelde Besni ve çevresinin tarihi ile paralel bir gelişme göstermiştir. Yörenin yazılı tarihi Anadolu'nun genel yazılı tarihinin başladığı MÖ. 1800 yıllarında Hititlerle başlar.

 MÖ. XVI. Ve XVI. yüzyılları arasında yöreye bir süre bir Babil Devleti Hâkim olur. Daha sonra sırasıyla Akatların, Hurrilerin, Mitanilerin ve doğudan gelen kavimlerin hâkimiyetine girer. Arkeolojik kazılardan elde edilen bilgiler Kummuh krallığı'nın (MÖ.1000 ) Köseceli'nin güney doğusu’nda yer alan Keysun (Şimdiki Çakırhöyük Beldesi) ile güneyinde yer alan Boybey-pınarı’nda hüküm sürdüğü burada elde edilen Kummuh krallığı’ndan kalma Luvi Hiyeroglif (resimli yazı) yazısıyla yazılmış taş bloklardan anlaşılmaktadır.

Köseceli dahil olmak üzere verimli hilal olarak adlandırılan Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ne sonraki tarihi dönemlerde sırasıyla;

 

          MÖ. - 708 – 605 Yılları arasında Asurlular

          MÖ. - VII. Y.Y' da Kuzeydoğu'dan Anadolu'ya gelen Saka - İskit Türkleri.

          MÖ. - 600 – 555 Medler MÖ. 553’de Persler.

          MÖ. - 333 – 323 yılları arasında Makedonyalılar.

          MÖ. - 305 – 69 yılları arasın da Selevkoslar egemen olur.

 

          İdari merkezi Samsat ( Samosata), dini merkezi Sofraz ( Üçgöz Beldesi) olan ve sınırları Adıyaman’ın Gerger ilçesi’nden K.Maraş ve Gaziantep’in bir bölümünü' de içine alan ve aynı zamanda Helenistik kültürün özelliklerini de içinde barındıran Makedonya, Axamanit ve Selevkosların soyundan gelen Komagellan (Kommagane) krallığı MÖ. 69 - MS. 72 yılları döneminde yöreye hakim olur.

Köseceli Beldesi’nde kuzeybatı ve batısı’nda bulunan çakmak taşı kullanılarak açılan mağaralar, Hiyeroglif yazıtlı taş bloklar, kaya kabartmaları, kaya mezarları ve beldenin merkezinde yer alan tümülüs, kara palıt ( kara meşe ) civarındaki ören yeri yazının kullanılmadan önce ve sonrası dönemleri yansıtan bulgulardır. Adıyaman - Besni ile birlikte yöreye Kommagane krallığı’ndan sonra Roma imparatorluğu, 395’ten sonra’da Bizanslılar (Doğu Roma İmparatorluğu) hâkim olur; 396 – 400 yıllarında Kafkaslardan Anadolu’ya giren Hun Türklerinin akınına uğrar.

Hz. Ömer zamanından itibaren (634 – 644 ) bölge Müslüman Arap ordularının akınına uğrar. Yöre Halit Bin Velid 'in emrinde olan Rebiat-ül Bahali’nin, 670’lerde Emevilerin, 760'larda itibaren de ( 1085 yılına kadar) Abbasilerin hâkimiyetine geçer. Bu dönemde Köseceli'nin 12 km güneydoğusunda yer alan Keysun ( Çakırhöyük) halifelik mücadelesinde (Emin - Mem'un arasındaki) Emin taraftarlarının güçlü komutanları olan Mudar'ın merkezi konumunda olup, Keysun ile birlikte civarı komutan mudar ve Nasr Bin Şabas’a destek vermişlerdir. Kesmetepe sınırındaki Tavaş ( Tavas)'ın 200 metre yukarısındaki islamiyetin bölgeye girişindeki ilk sahabe mezarların örneklerinden olan mezar ile köseceli Beldesi’ndeki Ay Dede diye anılan mezar belediye tarafından korumaya alınmıştır. Bu dönemden kalma olduğu muhtemeldir.

Yöreye Bizans destekli Babek isyanından sonra (837 ) Hamdaniler, akın eder. Aynı dönemde Bizans imparatorluğu islam ordularına karşı tampon bölge oluşturmak amacıyla yöreye Ermenileri yerleştirmeye çalışır. XI - Yüzyılın sonlarına doğru ( 1085 ) Besni, Sofraz, Keysun, Kargalı, Köseceli ve civarı Anadolu Selçuklu Devletinin kurucusu Kutalmışoğlu Süleyman Şah’ın komutanlarından Buldacı Bey tarafından fethedilir ve Maraş’a bağlanır. Bu dönemde köseler taifesi Buldacı Bey'in onayı ile şimdiki yerleşim yerinin 1 Km kuzeybatısındaki alana yerleşir. Bu dönemden itibaren Şimdiki köseceli 'nin ilk yerleşim yeri ve çevresine köseler, köse dam ve köseceli denir.( Köse Dam aynı zamanda Konya ili’nin Bozkır ilçesi’nin bir köyünün de adıdır.

 I. Haçlı seferi sonunda ( 1097 ) yöre ile birlikte Urfa Haçlı Kontluğu’na bağlanır.Daha sonra ( 1150 'den itibaren ) sırasıyla Anadolu Selçuklu Devleti'nin, Zengilerin ve Eyyübilerin hâkimiyetine girer. Moğol istilası döneminde yöre tahrip olur. Nüfusun bir kısmı göç eder. 1398’de Osmanlılar yörede hâkimiyet kurar.Yavuz Sultan Selim’in mısır seferi’ne giderken takip ettiği ipek yolu Gölbaşı Çelikhan Belören, Suvarlı'dan Köseceli’ye Köseceli’den geçerek Kızılin’nden Fırat’a ulaşır. 1516’da Besni kalesi’nin anahtarı Yavuz Sultan Selim’e takdim edilir. Köseceli, Besni ile birlikte 1560’da Malatya sancağı’na bağlanır. Bundan sonraki dönem’de köseceli, Araban’dan Siverek’e, Suvarlı'dan, Doğanşehir'e kadar geniş bir alanı içine alan kimi zaman vilayet merkezi, kimi zaman sancak merkezi, kimi zaman da liva merkezi olan Besni’ye bağlanmıştır.

1882–1883 Diyarbekir salnamesi’nde Besni kazasına bağlı yerleşim yeri nüfus tablosunda köseceli köyü nüfusu tetirli ile birlikte 431 kişi olarak kayıta geçmiştir.

 1884 Mamüret’ül Aziz vilayeti’nin Malatya Sancağı yıllığında Köseceli; Köseyanlı cemaati şimdi Köseceli Beldesi'nin mahallesi olan Tetirli’den de Tatarlu olarak bahsedilmektedir.

1983'te köseceliye 4 Km uzaklıktaki Yukarısöğütlü Köyü civarında yapılan (Resmi) mozaik kazısında VI. Y.Y.'dan kalma

 

(Süryani Kilise'sinin tabanına ait) mozaikler tespit edilmiş ve bu mozaikler Adıyaman Müzesi'ne götürülmüştür.

Birinci Dünya Savaşı'nda (1914–1918) Maraş’ın Pazarcık Kasabası’ndan Köseceli, Besni’ye kadar etkili olan ve Ermenilerce de desteklenen Bozo Çetesi’ne karşı Maraş’tan gönderilen birinci tabur ve Antep’ten gönderilen müfreze’lerle birlikte köseceli ahalisinin de çollo bey öncülüğünde askeri birliklere verdiği destekle yapılan askeri harekâtta Bozo Çetesi Köseceli dağlarında tutunamamış ve Tilkiler yöresine çekilmek zorunda kalmıştır. Kurtuluş Savaşı döneminde Fransız işgaline karşı Gaziantep savunması’nda destanlaşan ve Besni nüfusuna kayıtlı olan Molla Mehmet Karayılan’nın sağ kolu konumundaki Çollonun Oğlu kösecelili olup, Karayılan’a önemli katkıları olmuştur.[ii]

 

Beldenin Yıllara Göre Nüfusu

2007 

2000  ?

1997 2,218

1990 2,057

1985 2,000

1980 1,950

 

 

Besni Sarıyaprak:

http://www.sariyaprak.bel.tr/modules/photo/images/28082006151935IMG_0010.jpg

Sarıyaprak, Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı bir beldedir. Belediye başkanı Yasin Turan'dır.

 

 Mahalleler:

Cumhuriyet Mah.

Fatih Mah.

Yayıklı Mah.

 

İklim:

Köyün iklimi, karasal iklimi etki alanı içerisindedir.

 

 Coğrafya: Geniş düzlüklere ve vadilere sahip bir coğrafyaya, cılız bitki örtüsüne sahiptir.

 

 Ekonomi:

Sarıyaprak beldesine bağlı Yayıklı mahallesinde yaklaşık 1600 kişi yaşamaktadır. Ekonomisi fıstığa dayalı olup az sayıda üzüm bağı vardır. Peygamber Üzümü tabir edilen uzun tipli üzüm yetişmekte ve Besni Üzümü olarak bütün kuru yemişçilerde satılmaktadır.

Beldenin Yıllara Göre Nüfusu

2007 

2000 4,250

1997 3,549

1990 2,306

 

 

Besni Sugözü (Eskiköy):

http://imgtr.fotokritik.com/photos/lowres/2/4/3/243844/5856295af2e5b3821d515cc9a0655769.jpg

Eskiköy, Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı bir beldedir.

 

 Mahalleler

Atatürk Mah.

İnönü Mah.

Nüfus

Beldenin Yıllara Göre Nüfusu

2007 

2000 1,943

1997 2,556

1990 2,184

 

Besni Suvarlı

http://www.yerelnet.org.tr/resimler_gonderdikleriniz/91500%20116592264_13_24_20.jpg

Suvarlı, Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı bir beldedir.

Suvarlı, Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı bir beldedir. Adıyaman iline bağlı olup Gaziantep, Kahramanmaraş ve Adıyaman ilerinin birleştiği noktada bulunur. Bir Lise, Bir Sağlık Ocağı, İki İlkögretim Okulu, Üç Camisi Bulunmaktadır

 

1 Coğrafî konumu

2 Mahalleler

3 Ekonomi

4 Nüfus

5 Altyapı

6 Dış bağlantılar

 

 Coğrafî konumu:

Suvarlı kasabası, Adıyaman iline bağlı olup Gaziantep, Kahramanmaraş ve Adıyaman illerinin birleştiği noktada bulunur.

 

 Mahalleler:

Adalet Mah.

Hürriyet Mah.

Cumhuriyet Mah.

 

 Ekonomi:

Kasabanın ana geçim kaynağı Antep fıstığı ve bağcılıktır. Ayrıca tarım ve hayvancılıkla da uğraşılmaktadır. Belde kururluş yeri itibarı ile her tarafı dağlarla çevrili normal olarak tek çıkış bulunması ile beraber teknolojik gelişmeler sonucu, beldede yeni yollar yapılması imkânı olmuştur.

 

 Nüfus

Beldenin Yıllara Göre Nüfusu

2008 3.429

2007 6.324

2000 5.024

1997 3.846

1990 4.432

1985 4.200

 

 

Besni Şambayat

Şambayat, Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı bir beldedir.

 

 Tarihi

Beldemiz 300 yıl önce şam şehrinin türkmen bayat aşiretine mensup köylerinden getirilen insanlarca kurulmuş bayat türkmen aşiretinden bir beldedir. Bir kolumuzda yelbastı(şamuşağı)köyüne iskan edilmişlerdir. Bir kısım insanlarımız elazığın yukarı çakmak köyünü kurmuşlardır.

 

Beldenin Yıllara Göre Nüfusu

2007 

2000 4998

1997 5352

1990 4574

1985 3276

 

Besni Üçgöz

http://okulweb.meb.gov.tr/02/02/625962/resimler/besni/ucgz.jpg

 

Üçgöz, Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı bir beldedir.

 

 Tarihi:

Beldenin biraz dışarısında bulunan çeşmeden Üçgöz ismini almıştır. Beldemiz Yöreyi Türkleştirmek için 300 yıl evvel iskan edilen Karakeçili ve Karakoyunlu Türkmenlerince kurulmuş ve Türk yaşam biçiminin bir örneği sofraz çayı kenarında kurulmuştur. Türk kültürü yaşayan Türkmen bir beldedir. Etrafında Kayı boyundan Karakeçili köyleri Çilboğaz ve Geçitli köyleri vardır. Aile hekimi pratisyen doktor M.Melikşah Yılmaz'dır.

Eski adı Sofraz olan Üçgöz Beldesi dünyanın en eski yerleşim yerlerinden biri olarak biinmektedir. Her yıl birçok yerli ve yabancı turist burada bulunan höyükleri görmeye gelmektedir. Besni şehrinden bile daha önce var olmuş bu güzel belde şu an geçimini tütün üretiminden sağlamaktadır. Besni'ye yaklaşık 10 km. mesafede bulunan beldede halkın birçoğu Besni' de yaşamını sürdürmektedir. Adını bu beldeden alan Sofraz çayı mesire yeri, her yaz il dışından gelenler de dahil olmak üzere dolup taşmaktadır.

 

 Nüfus

Beldenin Yıllara Göre Nüfusu

2007 

2000 2,907

1997 2,419

 

Besni Çarşı Merkezi

Besni Merkez Carsi

Pazar yeri çarşısı

 

Besni Pazarı: 

Pazar kelimesi ilk anlamda hem gün adı olarak hem de ürünlerin satıldığı yer olarak hafızalarımızda karşılık bulur. Terim manası olarak ta oldukça fazla karşılığı vardır. Tabi bizim ele alacağımız konu bu değil. Besni ile pazar kelimesinin yan yana gelmesinden oluşan Besni pazarından buna pazaryeri de diyebiliriz.

 

Meyve Pazarı (Sire)

 

Meyve Pazarı (Sire)

 

Öncelikle Besni de pazaryeri denildiği zaman, eskiden iki yer akla gelirdi. Bunlardan biri oduncu pazarı bir diğeri ise sebze meyve ve diğer ürünlerin satıldığı yer.

 

En önemli özelliklerinden birisi üretici ile tüketicinin direk muhatap olmasıdır. Yani tarladan direk tüketiciye, aracısız, komisyonsuz, pazarlık usulünün uygulandığı bir alışveriş yeridir.

 

Ne bulunur? Dört mevsim, Besni ve çevresinde yetişen her türlü ürün ve ev yapımı yiyecek içecek ve diğer ürünler bu pazarda satılır.

 

 

Besni Caddeleri:

Besni belediyesi tarafından PTT kavşağına ışıklandırma sistemi yapıldı. Yeni ışıklar, Atatürk Caddesi’ne modern bir görünüm kazandırdı.

 

http://www.hazirhaber.com/adiyaman-haber/besniataturkcaddesi.jpg

 

Besni Yenikent'ten Sinema caddesi

Besni Yenikent'ten Sinema caddesi Resmi

 

 

 

Besni Kavşaklar:

Besni Devlet Hastanesi Kavşağı

http://lh3.ggpht.com/_uJnF3MmquC4/RjTB3WuFC6I/AAAAAAAAAPY/2fiBCcPD34E/s640/28.04.2007%20Besni%20Devlet%20Hastanesi.JPG

 

Besni Merinos Kavşağı

Besni Merinos Kavsagi

 

 

 

Adıyaman yolu kavşağı

http://lh4.ggpht.com/_uJnF3MmquC4/RjTFnmuFDHI/AAAAAAAAARI/uhUYHIWfgDU/s640/Ad%C4%B1yaman%20kav%C5%9Fa%C4%9F%C4%B1.JPG

 

 

 

Besni Camiler

 

Ulu Camii (Kurşunlu Camii)

 

Kuzey cephede son cemaat yerine açılan cümle kapısı üzerindeki kitabeye göre 17.yy’da yaptırılmış olan Ulu camii, buradaki diğer camilerde olduğu gibi muntazam bir plana sahip değildir. Daha çok Arap mimari tarzını yansıtan eserin kuzey cephesinde, iki sıra halindeki sütunların meydana getirdiği üç bölümlü, son cemaat yeri, doğu yönde minare kaidesi ile birleşmekte ve camii beden duvarlarında çıkıntı teşkil etmektedir. Bütünü ile “L ‘’ harfi şeklinde bir plana sahip olan Ulu camii, sadece doğu cephesindeki üzerleri dilimli, kemerli pencerelerle aydınlanmaktadır. Büyük dikdörtgen kirişler içine alınmış olan pencereler, düz silmelidir. Boyuna dikdörtgen olan esas ibadet yeri, içten mihrap duvarına paralel üç sıra halinde ve her sıra üçer bölüme ayrılmakta; sütunlar arası üst örtüyü taşıyan kemerlerle bir birine bağlanmaktadır. Kuzeydoğu köşesinde son cemaat yerine bitişik olarak yapılmış bir minare vardır. Gerek mimari organların ve gerekse mekan düzeni ile üst örtü bakımından esasen güneyde olan Besni’deki camilerin Arap stili ile mahalli geleneğin kaynaşmasından meydana gelmiş olduklarından hiç şüphe yoktur.

 

 

Toktamış Camisi

http://galeri.netfotograf.com/images/small/A853451CA852D657.jpg

Günümüzdeki Besni’nin güneyinde terk edilmiş olan Eski Besni’nin bulunduğu yerdeki bu cami, oldukça harap ve yıkık durumdadır. XVII.yüzyılda yapıldığı sanılırsa da bu iddia kesin değildir.

 

Caminin son cemaat yeri ve minaresinin dışında kalan bütün bölümleri moloz taştan yapılmıştır. İbadet mekanı duvarlarında yer yer ağaç hatıllar kullanılmıştır. Son cemaat yeri ile orijinal olan minaresi keme taştandır. Üst örtüsü toprak damlıdır. İbadet mekanı dikdörtgen planlı olup, yöresel mimari üslubunu yansıtmaktadır.

 

 

Besni Külhanönü Camisi

Bu caminin ne zaman ve kim tarafından yaptırıldığı bilinmemektedir. Yapıda kullanılan malzeme ve mimari elemanlara dayanılarak geç devir Osmanlı Camisi olduğu sanılmaktadır.

 

Dış duvarları kesme taştan olup, dikdörtgen planlı caminin önünde üç bölümlü son cemaat yeri vardır. İbadet mekanı üç sıra halindeki pencerelerle aydınlatılmıştır. Üst örtüsü çatı ile kaplanmıştır. Kuzeybatı köşesine son cemaat yerinin çıkıntısı ile caminin ana duvarlarının birleştiği yere kare kaideli on iki kenarlı gövdesi olan minare yerleştirilmiştir.

 

Besni Çarşı Camisi

Eski Besni’nin merkezinde bulunan bu cami çarşı içerisinde olduğundan ötürü Çarşı Camisi olarak tanınmıştır. Kapısı üzerindeki kitabeden 1492 yılında Kalaunoğlu Mehmet Nasır tarafından yaptırıldığı öğrenilmektedir. Bu kişinin Mısır Kölemen Sultanları ile bağlantısı olup olmadığı bilinmemektedir.

 

Cami yöresel üsluba göre yapılmış, düzgün bir planı bulunmamaktadır. Girişte aynı zamanda avlu olarak kullanılan bir son cemaat yeri ve dikdörtgen planlı ibadet mekanı bulunmaktadır. İbadet mekanı, iki sıra halinde üçer sütunla üç nefe ayrılmıştır. Caminin ikinci katında ne amaçla bilinmeyen bir takım odalar yer almaktadır.

 

Dış cephesinin yalnızca doğu yönünde pencereler açılmış, diğer yönlere de yontma taştan sağır duvarlar yerleştirilmiştir. Batı cephesi arazi meylinden ötürü toprak altında kalmıştır. Bu nedenle de caminin üzerini örten topraktan arazi seviyesi ile aynı hizaya gelmiştir. Doğu cephesinde giriş kapısı üzerine 12 kenarlı minaresi yerleştirilmiştir.

 

 

Besni Dikili Taşları

http://tbn2.google.com/images?q=tbn:xdJeEwKWlosO3M:http://www.resimler.tv/data/media/93/dikilitas-obelisk.jpg

Dikilitaş her yıl binlerce turist tarafından ziyaret edilen ülkemize özgü tarihi bir turistik yerdir.

Besni ilçesinin Zor mağara mezarında, Kızıl dağın üzerindedir. Yaklaşık 5 – 6 Metre yüksekliğinde, moloz taşlardan yapılmış olan bu tümülüs muhtemelen Kommagene dönemine aittir. Bu tümülüsün üç bir yanında ikili sütunlar mevcuttur

 

 

Doğası, Dağları

Dikilitas Koyu

Besni dağları bitki örtüsü bakımından daha zengindir. Hemen hiç boş alan görülmez, taşın kayanın arası alınteri dökülmüş, Antep fıstık ağaçları ile yemyeşildir.

 

Besnide Bulunan Dağlar:

Geyik dağı

http://zeync.sitemynet.com/mynet_resimlerim/zurnaci_500x369.jpg

 

Guz dağı

http://i.ytimg.com/vi/5_I-Y3MTufo/0.jpg

 

Pohin dağı

http://besnitarim.gov.tr/files/konu_44.jpg

 

 

Kocadağı

http://www.besni.bel.tr/images/news/besnigenelgorunum.jpg

 

 

Kızıldağ

http://www.panoramio.com/photos/original/23917022.jpg

 

Besni Eğitimi

http://www.secimler.tv/resimler/haber/besniye-teknik-lise-aciliyor_78828.jpg

İnsan hayatında, en önemli unsur olan, eğitim ve kültür; kuruluşu çok eskilere dayanan, ilçemiz Besni, gerek Cumhuriyet gerekse de Osmanlı döneminden beri, eğitim, öğretim ve kültüre önem veren yerleşim yerlerinden biridir. Bu konuda Osmanlı arşivlerinden yazılı kaynaklara geçmiş sağlam veriler bulunmaktadır.

 

16ncı yüzyılda Hasan Bey Muallim Hanesi (öğretmen okulu) ve Bekir Bey Medreselerinin Besni’de bulunduğu, 20nci yüzyılın başlarında bir Rüştiye Mektebi ( ortaokul ), 748 talebesi bulunan 38 sübyan mektebi ( ilkokul ), Üç kiliseye bağlı olan, iki gayri Müslim mektebi, olduğu kayıtlarda sabittir.

 

Cumhuriyet döneminde de, eski Besni’de 2 ilkokulun bulunduğu ve gece mekteplerinin açıldığı, bilinmektedir. Cumhuriyet dönemi, Besni’mizin yeni yerleşim yerinde de, 1938 yılında Dumlupınar İlköğretim Okulunun eğitim ve öğretime açıldığı bilinmektedir.

 

1949 yılında halkın katkılarıyla, müstakil ortaokul binası yapılmış ve öğretime başlamıştır. Ortaokul, 1969-70 yılında Besni Lisesine dönüştürülmüştür.1960’lı yıllarda iki ilkokulun daha yapıldığı, 1968 yılında Türkiye ‘de 89 okuldan birisi olan Besni İlk Öğretmen Okulu öğrenime açılmıştır.

 

Günümüzde, ilçe merkezimizde, 7 lise (liseler bünyesinde Yabancı Dil Ağırlıklı Lise, Anadolu Ticaret Lisesi, ve Anadolu Kız Meslek Lisesi), belde ve köylerimizde de 5 lise olmak üzere 12 lisemiz mevcuttur. Ayrıca liseye devam eden kızlarımızın okullarına devam edebilmeleri için Besni Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından YİBO bünyesinde kız öğrenci yurdu oluşturulmuştur.

 

İlköğretim olarak, ilçe merkezinde biri Yatılı Bölge olmak üzere, 11 ilköğretim okulu, 1 müstakil anaokulu, 1 Ahmet Emine Çil İş Okulu ve İlköğretim Okulu (Engelliler okulu) mevcuttur. Belde ve köylerimizde, 27 tane müstakil ilköğretim okulu eğitim öğretime devam etmektedir. İlköğretim okullarımızın tümünde, okul öncesi sınıf vardır. Ayrıca, köy ve mezralarımızda, 70 adet Birleştirilmiş Beş Sınıflı İlköğretim Okulu mevcuttur.

 

İlçemizde bununla beraber 1 İlçe Halk Kütüphanesi, 5 dershane, 4 özel yurt, 2 Motorlu Taşıt Sürücü Kursu mevcuttur.

Bu manada, eğitim, öğretim ve kültüre önem veren ilçemizde okullaşma oranı % 100’dür. İlçe merkezinde okuma oranı % 95, köylerde % 75 civarındadır

İlçe Halk Eğitim Merkezimizce, 2005-2006 eğitim ve öğretim yılında, çeşitli alanlarda, (halıcılık, temel giyim, makine nakış, bilgisayar, İngilizce, Bağlama, Halk oyunları, kalorifer ateşçiliği, masa tenisi, futbol, ÖSS, LGS, Okuma–yazma, ahşap boyama ve yüzme) 122 kurs açılmış olup, bu kurslara 2648 kursiyer katılmıştır.

 

İlçemizde Gaziantep Üniversitesine bağlı olarak Besni Meslek Yüksek Okulu adı altında 1 adet yüksek okul bulunmaktadır. Bu okulumuz, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından geçici olarak tahsis edilen, 4500 m2’si kapalı, 7000’m2 si açık alan olmak üzere, 11500’m2 kullanım alanına sahip binada öğretimine devam etmektedir. Okuldaki derslik sayısı 18 adet, 7 tanesi 36 kişilik ve 1 adedi de 40 kişilik olmak üzere tolam 8 derslik kulanımına hazırlanmıştır. Konferans Salonu bulunup 100 kişiliktir. Teknoloji laboratuvarı 1 adet olup, 100 kişiliktir. 2004-2005 eğitim öğretim yılında 52 öğrenci mezun olmuştur.

 

 

 

Besni Ekonomisi

[fidan162f43d2d02f0c35b2by.jpg]

Besni, ekonomisinin temeli kamu sektörü, tarım ve ticarete dayalıdır. İlçe halkının % 65’i tarımla uğraşmakta olup, geçimlerinin büyük kısmını bununla sağlamaktadır.

 

Besni, tarım ürünlerinin çeşitlilik arzettiği bir bölge olup, 1.327.000 dekar yüzölçümü olup, bunun % 54’ü tarım arazisi olarak kullanılmaktadır. İlçemizde Doğrudan Gelir Desteğinden faydalanan çiftçi sayımız 6.825 dir. 2007 yılı itibari ile Tarım Müdürlüğümüz tarafından Pamuk Destekleme Primi başvuru sayısı 1345, Soya 1, Mısır 315, Kolza 4, Buğday-Arpa 1.340 ve sertifikalı hububat tohum desteği başvuru çiftçi sayısı 222 olup çalışmalar devam etmektedir.

 

2007 yılı itirbari ile İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından modern bağcılık, zeytincilik, Antep Fıstığı, Kooperatifçilik ve diğer konularla ilgili belde ve köylerde eğitim çalışmaları yapılmıştır. Tarım Müdürlüğünün hazırladığı meyvecilik projeleri çerçevesinde 125.000 Amerikan Asma Anacı, 4.500 Nar, 7.000 Aşılı Bağ Fidanı ile 25.500 Zeytin fidanı dağıtımı yapılmıştır. Bunların dışında 2007 yılı İlkbahar ve Sonbahar dikim sezonunda Adıyaman İl Özel İdare Müdürlüğü tarafından 30.000 adet Amerikan Asma Anacı, 5.500 adet Tüplü Zeytin Fidanı, 4.500 adet Hicaz Nar Fidanı, 7.000 adet Aşılı Bağ Fidanı dağıtılmış olup, ayrıca aynı sezonda Besni Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı tarafından finanse edilen meyvecilik projeleri kapsamında çifçilerimize, 95.000 adet Amerikan Asma Anacı, 20.000 adet Tüplü Zeytin Fidanı dağıtılmıştır. Fidanların dikiminde % 90 tutma oranı gerçekleşmiştir.

 

 

Besni El Sanatları

Geçmişte, halkın kendi ihtiyaçlarını karşılaması nedeni ile yaygın olan el sanatları, günümüzde gelişen teknoloji karşısında varlığını koruyamayarak eski yaygınlığını yitirmiştir, bazıları terk edilmiş bazıları da gittikçe azalır duruma gelmiştir.

 

Halı, kilim, savan dokumacılığı, dikiş – nakış, oya işi, sepetçilik, semercilik, yemenecilik gibi el sanatları rastlanan el sanatlarıdır.

 

Daha çok köylerde ve kırsal kesimde kişisel ihtiyaçları karşılamak amacıyla dokunan halı ve kilimler kök boyalarla boyanmış olan iplikle dokunur.

 

Halı

Buruncayir Koyu Hali Kursu

 

 

 

Cicim

[C030307-1.jpg]

 

Çanta

 

http://www.adiyamankulturturizm.gov.tr/Genel/rg.ashx?DIL=1&BELGEANAH=175274&RESIMISIM=hali.jpg

 

Heybe

http://www.maliye.gov.tr/defterdarliklar/adiyaman/resimler/halicikiz.jpg

 

 

 

Kilim

Old Turkish Clothes Bag Kilim -Besni Nomadic Tribe

 

Semer

http://www.gaxxi.com/fotoritim/fotoritim/gorsel/dosya/12122641204semerci.jpg

 

Kaybolan meslekler

 

Elişi


http://www.gaxxi.com/fotoritim/fotoritim/gorsel/dosya/12122644178elisi.jpg

 

 

 

 

Kalaycılık


http://www.gaxxi.com/fotoritim/fotoritim/gorsel/dosya/12122644279kalayci.jpg

 

 

Kaşıkçı


http://www.gaxxi.com/fotoritim/fotoritim/gorsel/dosya/12122643936kasikci.jpg

 

 

 

 

 

Keçecilik


http://www.gaxxi.com/fotoritim/fotoritim/gorsel/dosya/121226444310kece.jpg

 

 

 

Saraciye, Tire


http://www.gaxxi.com/fotoritim/fotoritim/gorsel/dosya/121226447112saraciye.jpg

 

 

 

Pacatemizliği


http://www.gaxxi.com/fotoritim/fotoritim/gorsel/dosya/121226449714bacatem.jpg

 

 

 

Besni Festivalleri

Her yıl çeşitli sergiler düzenlenir, Besni’nin tanıtımı yapılır, eğitim adına konuşulur, akşamları da konserler verilir bu festivalde

 

Besni Eğitim Festivalli

 

 

 

Besni Üzüm Festivalli

 

 

 

 

 

Gölleri

Besni nin önemli akarsuları şunlardır:

 

Fırat Nehri

http://www.resimvadisi.com/data/media/427/elazig-firat.jpg

 

 

Göksu Irmağı

http://adana.cukurova.edu.tr/resim/turizm9.gif

 

 

Ağdere

 

 

 

Sofraz Çayı

http://www.resimler.tv/data/media/170/Sofraz-Cayi-Konak-Gormez-mevkii-yazikarakuyu-Koyu.JPG

 

 

 

Tavaş

http://www.ekeden.com/icerik/ilceler/honaz/cografya-nufus/resimler/cografya1.jpg

 

 

Çövenek

http://www.redwoodhikes.com/Portola/Heritage%20Grove%20path%202.jpg

 

 

Keysun Çayı

 http://www.kenthaber.com/Resimler/2008/05/08/00387379.jpg

 

 

 

 

 

Hamamları

 

Bekir Bey Hamamı Eski Besni

http://www.besni.bel.tr/images/photoalbum/album_15/eskibesni8_t1.jpg

 

Meydan Hamamı Eski Besni

  

 

Heykel ve Anıtlar

 

Sesönk (Dikilitaş):

 

http://www.kenthaber.com/Resimler/2005/07/10/00003110.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Besni ilçesinin 33 km. güneydoğusunda, Kızıldağ üzerinde Kommagene Kralı II. Mithridates tarafından inşa edilen anıt mezar, her biri yaklaşık 10 metre yükseklikte üç çift sütunla çevrelenmiştir. Sütunları üzerinde kadın, erkek ve aslan kabartmaları bulunmaktadır.

 

Sofraz Tümülüsü:

İl merkezine 45 km., Besni ilçesine 15 km. uzaklıkta, Üçgöz (Sofraz) köyündedir. 15 m. Yüksekliğinde olan mezarın üzeri kırma taş ve molozla örtülüdür.

 

 

Hastaneler

Sağlık Grup Başkanlığına bağlı, Devlet Hastanesi, Toplum Sağlığı Merkezi, 1 Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Dispanseri, 1 Verem Savaş Dispanseri, 1 Halk Sağlığı Laboratuvarı ve Aile Hekimliği hizmetleri bu merkezce yürütülmekte olup, 22 Aile Hekimliği birimi ile 21 sağlık evi bulunmaktadır.

http://www.besnidh.gov.tr/images/foto_galeri/hastane/g1.jpg

Toplam 8400 m2 alana sahip olan Besni Devlet Hastanesi 3 bina ve iki kattan ibarettir. Otorum alanı olarak 2215 m2 toplam 6645 m 2 kapalı alanda hizmet vermektedir. Hastanede 2 adet ameliyathane bulunmaktadır. 25.12.2006 tarihi itibariyle ilimiz genelinde Aile Hekimliği Sistemine geçildi.

 

 

Kamu Kurumları

Besni Kaymakamlığı

http://www.besni.gov.tr/ortak_icerik/besni/kym.JPG

Tel: 0 416 318 10 01 - Faks: 318 18 59

Besni de Görev Yapmış Kaymakamlarımız

Adı Soyadı

Başlama Tarihi

Ayrılış Tarihi

Necip ARANAT

28.05.1934

23.01.1938

İ. Tevfik KUTLAN

23.01.1938

28.07.1942

Muhsin DOĞU

14.12.1942

27.11.1943

A.Rahmi KOCAMANOĞLU

05.12.1943

24.07.1945

Hüsnü GİDER

24.11.1945

20.07.1946

Bedri GÜVEN

06.02.1947

14.10.1948

Muzaffer TANRIÖVER

28.10.1948

16.07.1950

Mehmet HAZAR

07.08.1950

30.05.1950

Hasan LÜLECİ

30.05.1952

08.07.1953

Muammer KÖSEBAY

08.07.1953

29.03.1954

Celal ÖZİÇ

29.03.1954

07.12.1954

A.Sadık BİLGE

08.11.1954

07.12.1955

Orhan DİKBAŞ

30.12.1955

26.11.1956

Bedri ESER

28.12.1956

23.01.1960

Ali ÇAMUR

19.02.1960

16.07.1960

Cahit TARAR

17.08.1960

30.12.1960

Fahrettin TURAN

27.03.1962

19.08.1963

Orhan HARAÇÇI

26.08.1963

15.08.1967

Fahri BÜKTEL

30.11.1968

21.04.1970

F.Demir YAŞAMIŞ

28.10.1970

07.12.1970

Şeref ARTAR

05.07.1971

02.07.1973

Şükrü SAMUR

22.07.1974

14.09.1976

Günalp VAROL

04.11.1977

17.11.1978

Ahmet ÖZYURT

30.11.1978

01.03.1980

Fevzi SEZER

04.08.1981

04.02.1983

H.Tosun KARATAŞ

22.08.1983

11.09.1985

Saim ESKİOĞLU

07.10.1985

14.07.1987

Musa UÇAR

02.12.1987

09.07.1990

Hasan TÜTÜN

20.08.1990

15.10.1993

Alpaslan KAVAKLIOĞLU

25.10.1993

16.09.1996

H.İbrahim AKPINAR

12.10.1996

19.09.1998

H.Hüseyin TÜRKOĞLU

04.09.1998

26.01.2001

Tuncay OKUTAN (stajyer)

11.06.2001

05.07.2001

Nevzat KORKMAZ

08.07.2001

16.04.2002

Metin AKDAMAR

06.05.2002

04.06.2003

İ.Hakkı ERTAŞ (vekâleten)

04.06.2003

27.09.2003

Mahmut HERSANLIOĞLU

27.09.2003

16.10.2006

Hulusi ŞAHİN

26.10.2006

06.08.2009

Aytaç AKGÜL

12.08.2009

Devam Ediyor

 

 

Besni Belediyesi

http://lh3.ggpht.com/_uJnF3MmquC4/RjS_wWuFCzI/AAAAAAAAAOI/gGnJlfpn_Pc/26.04.2007+Besni+Belediyesi.JPG

Tel: 0416 318 10 09 Faks: 318 12 21

 

 

Adliye

http://www.1resimler.com/data/media/22/besni_adliyesi.jpg

 Tel: 0 416 318 15 88

 

Besni MYO

http://www.kenthaber.com/Resimler/2004/10/21/besni%20meslek%20yuksek%20okulu.jpg

Müdür Tel: 311 03 99

 

 

Müftülük

 

http://www.manisakoprubasi.gov.tr/images1/muftuluk.jpg

Besni İlçe Müftülüğü

Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun: Kanun 633

Kabul tarihi 22.06.1965

Görev

Madde 1- İslam dininin inançları, ibadet ve ahlak esasları ile ilgili işleri yürütmek, din konusunda toplumu aydınlatmak ve ibadet yerlerini yönetmek üzere; Başbakanlığa bağlı Diyanet İşleri Başkanlığı kurulmuştur.

Madde 15- İl ve İlçe kuruluşlarının başında birer müftü bulunur. Bunlar bölgelerinde Diyanet İşleri Başkanlığını temsil eder. İl Müftüleri doğrudan doğruya Diyanet İşleri Başkanlığına, İlçe Müftülükleri ise İl Müftülüklerine bağlıdır.

İl ve İlçe Müftülükleri bölgelerindeki din hizmetlerini, dini müesseseleri yönetir ve din görevlilerinin hizmetlerini düzenleyip kontrol eder.  İller İdaresi Kanunu hükümleri saklıdır.

 

 

 

Milli Eğitim Müdürlüğü

http://www.besni.gov.tr/ortak_icerik/besni/megitm.JPG

Müdürlüğümüz hizmet binasında 2003 yılından 2009 yılına kadar modern bir arşiv düzenlemesi yapılmıştır. Tm idari odaların mobilya donanımı yenilenmiştir. Tüm evrak dolapları yenilenmiştir. Modern ağ sistemi ile ADSL bağlantısı ve santral bağlantısı ile çağdaş bir hizmet verilmektedir.

 Santral Tel: 0 416 318 19 01

 

 

 

İlçe Jandarma Komutanlığı

http://www.besni.gov.tr/ortak_icerik/besni/jand.JPG

Jandarmanın genel olarak görevleri şunlardır.

a.Mülki Görevleri;

Emniyet ve asayiş ile kamu düzenini sağlamak korumak ve kollamak, kaçakçılığı men, takip tahkik etmek, suç işlemesini önlemek için gerekli tedbirleri almak ve uygulamak, ceza infaz kurumları tutukevlerinin dış korumalarını yapmak.

b.Adli Görevleri;

İşlenmiş suçlarla ilgili olarak kanunlarda belirtilen işlemleri yapmak ve bunlara ilişkin adli hizmetleri yerine getirmek.

c.Askeri Görevleri;

Askeri kanun ve nizamların gereği görevlerle Genelkurmay Başkanlığınca verilen görevleri yapmaktır.

ç.Diğer Görevleri;

Yukarıda belirtilen görevler dışında kalan ve diğer kanun ve nizam hükümlerinin icrası ile bunlara dayalı emir ve kararlarla Jandarmaya verilen görevleri yapmak.

 

 

Kadastro Müdürlüğü

http://www.besni.gov.tr/ortak_icerik/besni/kadastro%20md.1.JPG

Kadastro Müdürlüğü:

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün Kuruluşu ve görevleri hakkındaki, 26/9/1984  tarih ve 3045 sayılı  Teşkilat Yasasına istinaden çıkarılan 3402 sayılı Kadastro Kanunu gereğince, Yetki  bölgelerimiz olan Besni, Gölbaşı ve Tut ilçelerine bağlı olup, kadastrosu yapılmamış köy ve mahallelerin sınırları dahilinde bulunan bütün taşınmaz malların sınırlarını arazi ve harita üzerinde belirterek hukuki durumlarını tespit edip, Türk Medeni Kanununun ön gördüğü tapu sicillerini oluşturmaktır.

Müdürlüğümüzün yetki alanında bulunan Besni, Gölbaşı ve Tut ilçelerine bağlı merkez ve belde mahalleri ile köylerin kadastro çalışmaları tamamlanarak mahalle ve köylerin tümü Tapu Sicil Müdürlüğüne devir edilmiştir.

Kadastro Müdürlükte Yapılan İşlemleri Aşağıda Çıkarılmıştır.

A) Talebe bağlı yapılan işlemler:

a) Aplikasyon,

b) Parselin yerinde gösterilmesi,

c)Birleştirme,

d)İrtifak hakkı tesisi veya terkini,

e)Cins değişikliği,

f) Mahkemeler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca gelen talepler,

B) İlgililerince yaptırılıp Kadastro Müdürlüğünce Kontrolü yapılan işlemler:

a) Ayırma (İfraz) haritaları,

b) Yola terk veya yoldan ihdas haritaları,

c) Sınırlandırma haritaları,

d) Parselasyon haritaları, (İmar Planları)

e) Kamulaştırma haritaları,

f) Tescile konu diğer harita ve planları, vb. işlemler yapılmaktadır.

 

 

Sağlık Grup Başkanlığı

http://www.besni.gov.tr/ortak_icerik/besni/hastane.JPG

Sağlık Grup Başkanlığı

İlçemiz Sağlık Grup Başkanlığı hizmetleri Hastane Baştabipliği tarafından yürütülmektedir. Sağlık Grup Başkanlığına bağlı, Devlet Hastanesi, Toplum Sağlığı Merkezi, 1 Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Dispanseri, 1 Verem Savaş Dispanseri, 1 Halk Sağlığı Laboratuvarı ve Aile Hekimliği hizmetleri bu merkezce yürütülmekte olup, 22 Aile Hekimliği birimi ile 21 sağlık evi bulunmaktadır.

 

 

Özel Kalem:

 318 20 65 - Sant: 318 10 67

 

İlçe Tarım Müdürlüğü

 Müdür Tel: 0 416 318 10 17

 

Özel İdare Müdürlüğü

 Tel: 0 416 318 10 15

 

Nüfus Müdürlüğü

 Tel: 0 416 318 10 66

 

Halk Eğitim Merkezi

 Müdür Tel: 0 416 318 16 63 - 318 21 30

 

Sivil Savunma

 Tel: 0416 318 20 07

 

PTT

 Tel:0 416 318 12 56

 

Toprak Mah. Ofisi

 Müdür Tel: 0 416 318 12 43

 

Halk Kütüphanesi

 Tel: 0 416 318 12 32

 

Telekom Şefliği

 Tel: 0 416 318 14 77

 

Göksu EDAŞ Şefliği

 Santral: 311 05 28 – Şef: 311 05 32

 

Tarım Kredi Koop.

 Tel: 0416 318 10 31

 

TEKEL Müdürlüğü

 Tel: 0416 318 10 23

 

Öğretmen Evi

 Müdür: 0416 318 39 39

 

Besni Lisesi

 Müdür: 0416 318 12 90

 

Anadolu Lisesi

 Müdür: 0416 311 04 18

 

A.Ç. Yamazaki İÖO

 Müdür: 0416 311 00 72

 

Endüstri Meslek Lisesi

 Müdür: 0416 311 04 27

 

İmam Hatip Lisesi

 Müdür: 0416 318 10 99

 

Kız Meslek Lisesi

 Müdür: 0416 318 10 53

 

Ticaret Lisesi

 Müdür: 0416 311 04 42

 

Ş. Meh. Yağmur Lisesi

 Müdür: 0416 311 04 25

 

Atatürk İÖO

 Müdür: 0416 318 10 24

 

Dumlupınar İÖO

 Müdür: 0416 318 10 49

 

M. Baba İÖO

 Müdür: 0416 318 45 66

 

N. Kemal İÖO

 Müdür: 0416 318 16 57

 

Özel İdare İÖO

 Müdür: 0416 318 37 46

 

Cumhuriyet İÖO

 Müdür: 0416 318 12 46

 

Ş. Bekir Oruçtutan İÖO

 Müdür: 0416 311 04 43

 

Yeni Besni Mah. Muhtarı

 Tel: 0 416 318 35 33

 

Cirit Meydan Mah. Muht.

 Tel: 0 416 318 23 85

 

Dumlupınar Mah. Muht.

 Tel: 0 416 318 12 39

 

Korupınar Mah. Muhtarı

 Tel: 0 416 318 11 15

 

Aşağı Sarhan Mah. Muht.

 Tel: 0 536 382 67 22

 

Yuk. Sarhan Mah. Muht.

 Tel: 0 416 318 17 77

 

Çat Mahalle Muhtarı

 Tel: 0 416 318 11 43

 

Hasan Tütün Mah. Muht.

 Tel: 0 416 318 27 89

 

Erdemoğlu Mah. Muhtarı

 Tel: 0 416 318 20 41

 

Pınarbaşı Mah. Muhtarı

 Tel: 0 416 318 22 35

 

Kaleler

Besni Kalesi:

 

http://www.kenthaber.com/Resimler/2009/03/15/43e2edba-2cfc-47d0-911f-a0ac3aaec803.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

İlçenin yaklaşık 2 km. güneyinde olan kale, üç tarafı sarp kayalıklarla çevrili sivri bir tepenin üzerinde kurulmuştur. Kaleye yalnızca güneyden dik bir yamaçtan çıkılabilmektedir. Kalenin kuruluş tarihi tam olarak bilinmemekle birlikte, Hititlerden kaldığı sanılmaktadır. 13.Yüzyılda Memluklerin hakimiyeti zamanında (1923) Besni Kalesi sağlamlaştırılır. Timur’un Anadolu’yu işgali sırasında, 1400’lerde Timur’luların eline geçmiş, Yavuz Sultan Selim 1516’da bu kaleyi ele geçirmiş ve onarmıştır. Günümüze harap durumda ulaşabilmiştir.

 

Kalenin ortasında bir kuyu bulunmaktadır. Batı kesiminde bir anıtı andıran karşı karşıya yapılmış iki büyük yapır vardır. Halk arasında Çifte Mancınık adı verilen bu iki mancınık arasında esirlerin asılarak düşmana gösterildiği ve gözdağı verildiği rivayet edilmektedir.

 

Çakırhöyük (Keysun) Kalesi:

 

Besni İlçesinin güneyindeki Çakırhöyük (Keysun) bucağında, geniş bir ovanın ortasında bulunan kalenin ne zaman yapıldığı bilinmemektedir. Günümüze surlarından birkaç parça gelebilmiştir.

 

Tarih boyunca ova ortasında bulunduğundan ötürü bir çok kez yakılıp yıkılmış, sık sık da el değiştirmiştir. Kalenin çevresindeki Ovene ve Tavas isimli su kaynakları ünlüdür.

 

 

Kaplıcaları

 

Çörmük Kaplicasi:

http://img03.blogcu.com/images/o/n/l/onlinestar/kapl_ca_1255624890.jpg

 

Besni’ye 13 km uzakliktadir. Basur ve romatizma hastaliklarina iyi gelir.

 

 

 

Kuruçay Kaplıcası

kaplica Kuruçay Kaplıcası

Kuruçay Kaplıcası: Bulunduğu yer: Adıyaman Su sıcaklığı :°C Uzmanlar, Besni yakınlarındaki bu kaplıcanın da basura ve romatizmaya iyi geldiğini belirtmişlerdir.

 

 

 

Kültürü

Halk kültürü ve halk edebiyatı açısından bakıldığında oldukça zengin verilere sahip olan Besni, çok uzun tarihi geçmişiyle kendine has bir kültür ve yaşam tarzı oluşturmuştur.

Bireyin yaşantısında dönüm noktaları olan ve halk kültüründe geçiş dönemleri olarak adlandırılan doğum, evlenme ve ölüm olaylarında birey çeşitli adet ve uygulamalarla yeni yaşamına hazırlanır. Besni’de doğum, evlenme ve ölüm dönemlerinde birçok pratikler uygulanır. Doğum öncesi ve doğum sırasında yapılan uygulamaların yanı sıra doğum sonrasında da yapılan birçok uygulama vardır. Çocuk doğduktan sonraki kırk gün büyük önem taşır. Evlenme döneminde uygulanan adetlerle bireyin yeni başlayan yaşantısında mutlu olması amaçlanır. Ölüm döneminde uygulanan adetlerde ise amaç ölenin öteki dünyaya gidişini kolaylaştırma, orada iyi olmasını sağlama ve geride kalanlara ruhsal destek vermedir. Ölüm döneminde İslami uygulamalar yoğun olarak görülmektedir.

Halk kültürünün diğer bir parçası olan bayram, tören ve kutlamalarda Besni’de itinalı bir şekilde yapılmaktadır. Besni’de halk inanışları oldukça fazla ve kuvvetlidir. İlçe halk mutfağı açısından da kendine özgü ve zengin bir mutfağa sahiptir.

Besni halk edebiyatı ürünleri açısından oldukça zengin verilere sahiptir. Masal ve efsane gibi anlatmaların yanı sıra türkü, mani ve ninni gibi anonim şiirler de çok yaygındır. Atasözleri, deyimler, bilmeceler, dualar, beddualar, yeminler vb. gibi kalıplaşmış sözler açısından da çok zengin ve kendine has bir yapıya sahiptir.

Bu alanda yapılmış dağınık ve bireysel ürünlerden de yararlanılarak yapılan bu çalışmada Türk kültürüne katkıda bulunmak amaç edinilmiştir.

 

 

 

Kütüphaneler

http://www.golhisar.gov.tr/resimler/osman_kurnaz.jpg

İlçe merkezinde çeşitli kültürel faaliyetlerin yapılabileceği biri Kültür Merkezi faaliyete geçmiştir. Kültür Merkezinde İlçe Halk Kütüphanesi ve Halk Eğitim Merkezi faaliyet göstermektedir. Ayrıca Suvarlı, Şambayat ve Çakırhüyük Bledelerinde 1’er adet olmak üzere toplam 4 tane halk kütüphanesi vardır

 

SIRA

            Kütüphanenin Adı      Kitap Sayısı        Okuyucu Sayısı (2006 Yılı)

1          İl Halk Kütüphanesi   25.745                            36.810

2          Besni İlçe Halk Kütüphanesi 10.464                 38.455

3          Besni / Suvarlı Halk Kütüphanesi     3.055        640

4          Besni / Çakırhöyük Halk Kütüphanesi 1.190           3.  551

5          Çelikhan Halk Kütüphanesi             4.945          11.653

                                  

 

                                  

Besni Köyleri

 

Besni Hevedi Köyleri ve Hevedililer

Büyük bir aşiretler konfederasyonu olan Reşvanlar, onlarca alt aşiretten oluşmaktadır. Hevediler Reşvanların kolundandır...33 köy ve kasabadan oluşan bir bölgede yer almaktadır. Bu bölgenin en büyük iki köyü, ki her ikisi de kasaba statüsünde olan Suwariyan (Suvarli) ve Şeynan (Sarıyaprak)’dir.

Bunun yani sıra bağcılık da çok önemli yer tutar insanlarımızın geçiminde, Besni üzümü ve pekmezi dünyaca ünlüdür..

Yine az da olsa buğday, arpa, tütün üretimi ile hayvancılık ve arıcılık da geçim kaynakları arasındadır. Antep fıstığı aslında oldukça sevilen ve pahalı olan bir yemiş olmasına rağmen çilekeş Reşvan köylüleri bu nimetten pek de faydalanamamaktadır çünkü Antep fıstığı bir fındığa, çaya, incire ve ayçiçeğine verilen değerin ve desteğin onda birine sahip olamamaktadır bu nedenle de yöremizdeki köylülerin ekonomik durumu oldukça ağırdır..

Hevedi köylerinin bazıları;

Eskiköy, Bereketli, Boncuk, Birişme, Karagüveç, Çaykaya, Eğerli, Kocapirli, Uzunkuyu, Gedikli, Sarıyaprak, Suvarlı...

Geriye kalan köyler yazı köyleridir. Şimdi alfabetik sıraya göre Besni köylerini tanıtalım:

 

Akdurak

http://www.resimler.tv/data/media/170/akdurak-koyu-ilkogretim-okulu.JPG

Akdurak, Adıyaman ilinin Besni ilçesine bağlı bir köydür.

 

Tarihi:

Akdurak Köyü 1900'lü yıllardan itibaren şu anki yerindedir. Daha önceleri ise baharla birlikte Hatay ya da Suriyeden Ağrı iline doğru yaylaya gittikleri, kışları ise kışlaklarına döndükleri söylenmektedir. Bu gidiş-dönüşler esnasında bazı ailelerin şu anki yerde konakladıkları vr göçebe hayatından vaz geçerek yerleştikleri anlatılmaktadır. 1970'li yıllara kadar "Devecilik" yapmışladır. Develerle yurdun dört bir yanına nakliyecilik yapmışlardır. Halen Besni'de deveci olarak bilinirler.

 

Kültür:

Akdurak köyü geleneklerine ve göreneklerine bağlı bır köydür. Köyün esas adı "Kösyenli" dir. Yazları Malatya ilinin Erkenek yaylasına göç ederler. Fakat yaylaya gidenlerin sayısı giderek azalmaktadır. Geçimini zar zor sağlayan köylü yaylaya gitmek için ayakbasma paralarından haraçlara kadar varn bir cok haksızlıklara uğramıştır! özellikle Adıyaman’ın tut belediyesi ve Askeri yöneticileri tarafindan ve Malatyanin Erkenek Kasabası belediyesi ve emniyeti tarafından tüm büyük ve küçük başhayvanları teker teker sayılarak harac alınmıştır ve hayla köylü yaylalara gitiginde ayakbasma parasi adi altinda harac kesilmektedir. bundan dolayı köylü yaylalara gitmekten vazgecmistir! su anda cok az sayida köylü yaylaya gitmektedir. Köylünün ana dili Kürtcedir. Köyde konuşulan dil Kürtçedir. Köylünün okuma yazma seviyesi gittikce yükselmektedir.

 

Coğrafya:

Köy coğrafi kaynaklarda Kızıl Dağ olarak adlandırılan dağ silsilesinin üzerinde kurulmuştur. Bu coğrafi konumu sayesinde Besni Ovası ve Araban Ovasına hakim pozisyondadır. Ayrıca Gaziantep ile Adıyaman arasındaki önemli bir geçiş noktasıdır. Adıyaman iline 85 km, Gaziantep iline 90 km, Besni ilçesine 36 km uzaklıktadır.

 

İklim:

 

Köyün iklimi, karasal iklimi etki alanı içerisindedir. Yazları oldukça sıcak ve kurak, kışları ise soğuktur.

 

 

Ekonomi:

Köyün ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır.En önemli gecim kaynagı Antep Fıstıgı üretimidir. Yazları Erkenek yaylasına çıkan ailelerin temel geçim kaynağı hayvansal ürünlerdir. Ayrıca köyde avcılık da yapılmakta olup, avcı kolu başkanlıgını Vakkas Dogan, yardımcılıgını Mehmet Doğan'ın yaptıgı bir avcı grubu vardır.

 

Muhtarlık

Yerleşim yerinin köy tüzel kişiliği alması ile birlikte köyün tüzel kişiliğini temsil etmesi için köy muhtarlık seçimleri de yapılmaktadır.

 

 

Akkuyu

http://www.resimler.tv/data/media/170/akkuyu-koyu.JPG

Akkuyu, Adıyaman ilinin Besni ilçesine bağlı bir köydür.

 

Tarihi:

Köyün gercek adi Cakkali, dir vakti Osmanli zamaninda vergi toplayan vekil gezerken halk hayvan derisi hediye edermis günün birinde bu kyöe gelmis vekil ve halk bir cakal yakalamis öldürüp derisini vekile hediye etmek icin vekil demis o cakali birakin köylü yok demis vekil köylüye biraz birseyler verip anlasmis öldürmememesi icjn ve o gün bu gün cakal cakali azad eden köy diye söylenmis ve köyün adi cakali diye kalmis

 

Kültür:

Köyü Alevi ve Kürt köyüdür, görenek ve Hızır yöresel yemeklerinden dir.

 

İklim:

Köyün iklimi, karasal iklimi etki alanı içerisindedir.

 

 

Ekonomi:

Köyün ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır.

 

Muhtarlık:

Yerleşim yerinin köy tüzel kişiliği alması ile birlikte köyün tüzel kişiliğini temsil etmesi için köy muhtarlık seçimleri de yapılmaktadır.

 

Altyapı bilgileri

Köyde ilköğretim okulu vardır. Köyün içme suyu şebekesi vardır ancak kanalizasyon şebekesi yoktur. Ptt şubesi ve ptt acentesi yoktur. Sağlık ocağı ve sağlık evi yoktur. Köye ayrıca ulaşımı sağlayan yol asfalt olup köyde elektrik ve sabit telefon vardır.

 

 

 

Akpınar

http://www.resimler.tv/data/media/170/akpinar-koyu.JPG

Akpınar, Adıyaman ilinin Besni ilçesine bağlı bir köydür.

 

Tarihi:

Köyün adının nereden geldiği ve geçmişi hakkında bilgi yoktur.

 

Kültür:

Köyün gelenek, görenek ve yemekleri hakkında bilgi yoktur.

 

Coğrafya:

Adıyaman iline 44 km, Besni ilçesine 14 km uzaklıktadır.

 

İklim:

Köyün iklimi, karasal iklimi etki alanı içerisindedir.

 

Ekonomi:

Köyün ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır.

 

Muhtarlık:

Yerleşim yerinin köy tüzel kişiliği alması ile birlikte köyün tüzel kişiliğini temsil etmesi için köy muhtarlık seçimleri de yapılmaktadır.

 

Altyapı bilgileri

Köyde ilköğretim okulu vardır. Köyün içme suyu şebekesi vardır ancak kanalizasyon şebekesi yoktur. Ptt şubesi ve ptt acentesi yoktur. Sağlık ocağı vardır ancak sağlık evi yoktur. Köye ayrıca ulaşımı sağlayan yol asfalt olup köyde elektrik ve sabit telefon vardır.

 

 

Aktepe

http://www.resimler.tv/data/media/170/aktepe-koyu.JPG

Aktepe, Adıyaman ilinin Besni ilçesine bağlı bir köydür.

 

Tarihi:

Köyün ilk ismi HARABA'dır.daha sonra AKTEPE olarak değiştirilmiştir..Köyün ileri gelenleri ŞAHİN'lerdir.

 

Kültür:

Köyün gelenek, görenek ve yemekleriköyün en ünlü yemeği çiğköfte,zeytin yağlı dolma,bulgur pilavı,cacık tırşık,peynirli börek,içliköfte,eşkıli yuvarlama,söğürme,

 

Coğrafya:

Adıyaman iline 70 km, Besni ilçesine 25 km uzaklıktadır.

 

İklim:

Köyün iklimi, karasal iklimi etki alanı içerisindedir.

 

Ekonomi:

Köyün ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır.

 

Muhtarlık:

 

Yerleşim yerinin köy tüzel kişiliği alması ile birlikte köyün tüzel kişiliğini temsil etmesi için köy muhtarlık seçimleri de yapılmaktadır. köyün ilk muhtarlık seçimleri 2004 yılında yapılmıştır.

 

Altyapı bilgileri

Köyde ilköğretim okulu ve Cami vardır. Köyün içme suyu şebekesi vardır ancak kanalizasyon şebekesi yoktur. Ptt şubesi ve ptt acentesi yoktur. Sağlık ocağı ve sağlık evi yoktur. Köye ayrıca ulaşımı sağlayan yol asfalt olup köyde elektrik ve sabit telefon vardır.

 

 

Akyazı

http://www.resimler.tv/data/media/170/akyazi-koyu-ilkogretim-okulu.JPG

Akyazı, Adıyaman ilinin Besni ilçesine bağlı bir köydür.

 

Tarihi:

Köyün eski adı Çanakçıdır yapılan son muhtarlık sonucunda Akyazı olarak değiştirildi.

 

Kültür:

Köyün etnik yapısı civardaki bütün köyler gibi Kürtlerden müteşekkildir. Kürtçenin Kurmancî lehçesini kullanırlar. Gelenekler komşu illerdeki Kürt topluluklarla benzerlik gösterir ve aşiret anlayışı yok denilecek kadar azdır. Osmanlının son dönemlerinde Rişvan ana aşiretine bağlı misurk kabilesinden bu kol devletle toprak anlaşmazlığı nedeniyle sürgün edilmiştir ve burada yerleşik hayata geçmişlerdir. Köyde en çok Özoğlu, Demirkol, Turan ve Köseoğlu aileleri yaşamakta olup, ayrıca Tay, Şenoğlu, Şener, Özalp ve Bilen gibi küçük aileleride bulunmaktadır hepsi aynı soydan gelmektedir. Aslen Bitlis Tatvan dolaylarından gelen bu Kabile ataları olan Köse velinin adını soyadı olarak kullanmıştır. Bazı aileler Besni merkeze taşınmış.

 

Coğrafya:

Adıyaman iline 77 km, Besni ilçesine 33 km uzaklıktadır.

 

İklim:

Köyün iklimi, karasal iklimi etki alanı içerisindedir.

 

Nüfus:

2008nufusu 576

 

Ekonomi:

Köyün ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır.

 

Muhtarlık:

Yerleşim yerinin köy tüzel kişiliği alması ile birlikte köyün tüzel kişiliğini temsil etmesi için köy muhtarlık seçimleri de yapılmaktadır.

 

Altyapı bilgileri

Köyde ilköğretim okulu vardır. Köyün içme suyu şebekesi vardır kanalizasyon şebekesi vardır Ptt şubesi ve ptt acentesi yoktur. Sağlık ocağı ve sağlık evi yoktur. Köye ayrıca ulaşımı sağlayan yol asfalt olup köyde elektrik ve sabit telefon vardır.

 

 

 

Alıçlı

http://www.resimler.tv/data/media/170/alicli-koyu-ilkogretim-okulu.JPG

Alıçlı, Adıyaman ilinin Besni ilçesine bağlı bir köydür.

 

Tarihi:

Köyün adı köyün coğrafyasında çoğunlukta bulunan alıç meyvesinden gelmiştir daha önceleri birçok isim alan köy su anda bu isim de kalmıştır.1900 lerde kurulduğu biliniyor köy kurucusu hasan korkmaz adında aşiret beyi tarafından kurulduğu biliniyor.

 

Kültür:

Köyün gelenek, görenek ve yemekleri hakkında bilgi yoktur.

 

Coğrafya:

Adıyaman iline 85 km, Besni ilçesine 40 km uzaklıktadır.

 

İklim:

Köyün iklimi, karasal iklimi etki alanı içerisindedir.

 

Ekonomi:

Köyün ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır.

 

Muhtarlık:

Yerleşim yerinin köy tüzel kişiliği alması ile birlikte köyün tüzel kişiliğini temsil etmesi için köy muhtarlık seçimleri de yapılmaktadır.

 

Altyapı bilgileri

Köyde ilköğretim okulu vardır. Köyün içme suyu şebekesi vardır ancak kanalizasyon şebekesi yoktur. Ptt şubesi ve ptt acentesi yoktur. Sağlık ocağı ve sağlık evi yoktur. Köye ayrıca ulaşımı sağlayan yol asfalt olup köyde elektrik ve sabit telefon vardır.

 

 

Alişar

http://www.resimler.tv/data/media/170/alisar-koyu-ilkogretim-okulu.JPG

Alişar, Besni

 

Tarihi:

Alişar adının kökeni: Germiyanlılar, Celalettin Harzemşah maiyetinde İran’ın Fars ve Kirman dolaylarından Malatya yöresine gelerek yerleşmiş bir Türk boyudur. Oğuzların Avşar boyuna mensup olan Germiyanlılar, henüz Malatya civarında iken çevre illere de yayılmışlardı. Tunceli merkezde Germili, Mazgirt ilçesinde Germikar, Çemişkezek ilçesinde Germili ve Germisi, Erzincan merkezde Germili ve Elazığ merkezde Germili köyleri onlardan kalmadır. Germiyanlılar, daha sonra Batı Anadolu’ya göç ederek Kütahya merkezli bir beylik kurdular ve oldukça etkinlik gösterdiler. Germiyanlıların atası Ali-Şir Bey idi. Tarihi kayıtlarda Ali-Şir beyden geldiği anlaşılan Alişirli/Alişarlı adında bir Türkmen cemaati bulunmaktadır. Germiyanlıların, artan Moğol baskısı karşısında Malatya civarındaki yurtlarını bırakıp Batı Anadolu’ya göçleri esnasında ana gruptan kopan bazı Germiyanlılar çevreye yayılarak Amasya, Zile, Şarki Karahisar, Terme, Çarşamba, Malatya ve Besni’de Ali-Şir isimli köyler kurdular. Nitekim, 16. Yy’da Boz-Ok bölgesinde Kızıl Kocalıların başlıca oymağı Alişarlu adını taşırken Sis yöresinde Savcı-Hacılı taifesine mensup Alişarlı adlı bir oba ile Tarsus civarında bulunan Varsakların Kusun boyuna bağlı Alişarlı obası da bu dağılanların bakiyesi idi. Alişarlılardan bazı bölükler ise Maraş’ta yerleşmişti. Cevdet Türkay, bu cemaatin yerleşme bölgelerini şöyle gösterir: Aksaray’ın Eyüpeli kazası, Aydın’ın Seferihisar kazası, Beyşehir’in Göçü kazası, Hısnı-mansur, Hüdavendigar’ın Günyüzü ve Tarhala kazaları, Karahisar-ı Şarki, Kusun, Maraş, Ordu, Sis ve Zamantı.

 

Kültür:

Köyün gelenek, görenek ve yemekleri hakkında bilgi yoktur. Yemek olarak bağ yaprağı ve lahana yaprağı sarması kışları çok sık olarak etli çiğköfte tercih edilir. Ayrıca bayramlarda hamur ve susamdan yapılan kurabiye benzeri bir tatlımız da vardır.

 

Coğrafya:

Adıyaman iline 65 km, Besni ilçesine 20 km uzaklıktadır.

 

İklim:

Köyün iklimi, karasal iklimi etki alanı içerisindedir.

 

Ekonomi:

Köyün ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır.

 

Muhtarlık:

Yerleşim yerinin köy tüzel kişiliği alması ile birlikte köyün tüzel kişiliğini temsil etmesi için köy muhtarlık seçimleri de yapılmaktadır.

 

Altyapı bilgileri

Köyde ilköğretim okulu vardır. Köyün içme suyu şebekesi vardır ancak kanalizasyon şebekesi yoktur. Ptt şubesi ve ptt acentesi yoktur. Sağlık ocağı ve sağlık evi yoktur. Köye ayrıca ulaşımı sağlayan yol asfalt olup köyde elektrik ve sabit telefon vardır

 

 

Aşağıçöplü

 

Asagi Coplu Koyu Ilkogretim Okulu

 

Aşağıçöplü, Adıyaman ilinin Besni ilçesine bağlı bir köydür.

 

Tarihi:

Çorum'un Alaca ilçesine bağlı Çöplü köyünden göç etmişlerdir. Köken olarak Avşarların Çöplü obasına mensupturlar.

 

Kültür:

Köyün gelenek, görenek ve yemekleri hakkında bilgi yoktur.

 

Coğrafya:

Adıyaman iline 40 km, Besni ilçesine 20 km uzaklıktadır.

 

İklim:

Köyün iklimi, karasal iklimi etki alanı içerisindedir.

 

Ekonomi:

Köyün ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır.

 

Muhtarlık:

Yerleşim yerinin köy tüzel kişiliği alması ile birlikte köyün tüzel kişiliğini temsil etmesi için köy muhtarlık seçimleri de yapılmaktadır.

 

Altyapı bilgileri

Köyde ilköğretim okulu vardır. Köyün içme suyu şebekesi vardır ancak kanalizasyon şebekesi yoktur. PTT şubesi ve acentesi yoktur. Sağlık ocağı ve sağlık evi yoktur. Köye ayrıca ulaşımı sağlayan yol asfalt olup köyde elektrik ve sabit telefon vardır.

 

 

Aşağısöğütlü

http://img.turkmedya.com/img/village/87d/87d07228eb3ac9811a59f671dd42746d.jpg

Aşağısöğütlü, Adıyaman ilinin Besni ilçesine bağlı bir köydür.

 

Tarihi:

Milattan önce 3000-3500 lere dayanan bir tarihi vardir. Köyün giriş tarafında domuz kabartmalı bir yapi olup üzerinde ermenice köyün ismi yazmaktadır. Eskide köyde ermeniler ve türkler kardeşçe yaşarmış.

 

Kültür:

Gelenek, örf adetleri Gaziantep ve Adıyaman örf adetlerinin bir sentezi vardır. Adiyamn’ın en güzel halk oyunlarına rastlandığı gibi, Gazianeteple özdeşleşmiş barak havasından,yemek kültürüne kadar hepsine rastlanır.

 

Coğrafya:

Adıyaman iline 70 km, Besni ilçesine 25 km uzaklıktadır.

 

İklim:

Köyün iklimi, karasal iklimi etki alanı içerisindedir.

 

Ekonomi:

Köyün ekonomisi tarımdır geenelde önde geelen ürünler pamuk, arpay, buğday ön planda yer alır tabiki mısırda buğday ve arpaların biçimminde sonra onların yerine kendisini bırakır.köyün tam karşısında çögenek yan tarafında tavaş diye adlandırılan iki küçük akarsu olmasına ramen sulamayı artezyen sondajlarla sağlanır ayrıyaten sulama köyün üst tarafında bulunan yukarısöğütlü köyünde gelen su ilede sulama yapılır. ve hayvancılığa dayalıdır.

 

Muhtarlık:

Yerleşim yerinin köy tüzel kişiliği alması ile birlikte köyün tüzel kişiliğini temsil etmesi için köy muhtarlık seçimleri de yapılmaktadır.

 

Altyapı bilgileri

Köyde ilköğretim okulu vardır. Köyün içme suyu şebekesi vardır ancak kanalizasyon şebekesi yoktur. Ptt şubesi ve ptt acentesi yoktur. Sağlık ocağı ve sağlık evi yoktur. Köye ayrıca ulaşımı sağlayan yol asfalt olup köyde elektrik ve sabit telefon vardır.

 

 

 

Atmalı

http://www.resimler.tv/data/media/170/atmali-koyu-camii.JPG

Atmalı, Adıyaman ilinin Besni ilçesine bağlı bir köydür.

 

Tarihi:

Köy atmalı aşiretinin bir köyüdür.

 

Kültür:

Köyün gelenek, görenek ve yemekleri hakkında bilgi yoktur.

 

Coğrafya:

Adıyaman iline 30 km, Besni ilçesine 15 km uzaklıktadır.

 

İklim:

Köyün iklimi, karasal iklimi etki alanı içerisindedir.

 

Ekonomi:

Köyün ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır.

 

Muhtarlık:

Yerleşim yerinin köy tüzel kişiliği alması ile birlikte köyün tüzel kişiliğini temsil etmesi için köy muhtarlık seçimleri de yapılmaktadır.

 

Altyapı bilgileri

Köyde ilköğretim okulu vardır. Köyün içme suyu şebekesi vardır ancak kanalizasyon şebekesi yoktur. Ptt şubesi ve ptt acentesi yoktur. Sağlık ocağı ve sağlık evi yoktur. Köye ayrıca ulaşımı sağlayan yol asfalt olup köyde elektrik ve sabit telefon vardır

 

 

 

Başlı

http://www.resimler.tv/data/media/170/basli-koyu-karahalil-mezrasi.JPG

Başlı, Adıyaman ilinin Besni ilçesine bağlı bir köydür.

 

Tarihi:

Köyün adının nereden geldiği ve geçmişi hakkında bilgi yoktur.

 

Kültür:

Köyün gelenek, görenek ve yemekleri hakkında bilgi yoktur.

 

Coğrafya:

Adıyaman iline 30 km, Besni ilçesine 30 km uzaklıktadır.

 

İklim:

Köyün iklimi, karasal iklimi etki alanı içerisindedir.

 

Ekonomi:

Köyün ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır.

 

Muhtarlık:

Yerleşim yerinin köy tüzel kişiliği alması ile birlikte köyün tüzel kişiliğini temsil etmesi için köy muhtarlık seçimleri de yapılmaktadır.

 

Altyapı bilgileri

Köyde ilköğretim okulu vardır. Köyün içme suyu şebekesi ve kanalizasyon şebekesi yoktur. Ptt şubesi ve ptt acentesi yoktur. Sağlık ocağı ve sağlık evi yoktur. Köye ayrıca ulaşımı sağlayan yol asfalt olup köyde elektrik ve sabit telefon vardır.

 

 

 

Bereketli

http://www.resimler.tv/data/media/170/bereketli-koyu.JPG

Bereketli, Adıyaman ilinin Besni ilçesine bağlı bir köydür.

 

Tarihi:

Köyün adının nereden geldiği ve geçmişi hakkında bilgi yoktur.

 

Kültür:

Köyün gelenek, görenek ve yemekleri hakkında bilgi yoktur.

 

Coğrafya:

Adıyaman iline 55 km, Besni ilçesine 10 km uzaklıktadır.

 

İklim:

Köyün iklimi, karasal iklimi etki alanı içerisindedir.

 

Ekonomi:

Köyün ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır.

 

Muhtarlık:

Yerleşim yerinin köy tüzel kişiliği alması ile birlikte köyün tüzel kişiliğini temsil etmesi için köy muhtarlık seçimleri de yapılmaktadır.

 

Altyapı bilgileri

Köyde ilköğretim okulu vardır. Köyün içme suyu şebekesi vardır ancak kanalizasyon şebekesi yoktur. Ptt şubesi ve ptt acentesi yoktur. Sağlık ocağı ve sağlık evi yoktur. Köye ayrıca ulaşımı sağlayan yol asfalt olup köyde elektrik ve sabit telefon vardır.

 

 

Beşkoz

http://www.resimler.tv/data/media/170/beskoz-koyu-2.JPG

Beşkoz, Adıyaman ilinin Besni ilçesine bağlı bir köydür.

 

Tarihi:

Köyün adının nereden geldiği ve geçmişi hakkında bilgi yoktur.

 

Kültür:

Köyün gelenek, görenek ve yemekleri hakkında bilgi yoktur.

 

Coğrafya:

Adıyaman iline 47 km, Besni ilçesine 12 km uzaklıktadır.

 

İklim:

Köyün iklimi, karasal iklimi etki alanı içerisindedir.

 

Ekonomi:

Köyün ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır.

 

Muhtarlık:

Yerleşim yerinin köy tüzel kişiliği alması ile birlikte köyün tüzel kişiliğini temsil etmesi için köy muhtarlık seçimleri de yapılmaktadır.

 

Altyapı bilgileri

Köyde, ilköğretim okulu vardır ancak kullanılamamaktadır. Köyün içme suyu şebekesi ve kanalizasyon şebekesi yoktur. Ptt şubesi ve ptt acentesi yoktur. Sağlık ocağı ve sağlık evi yoktur. Köye ayrıca ulaşımı sağlayan yol asfalt olup köyde elektrik ve sabit telefon vardır.

 

 

Beşyol

http://www.resimler.tv/data/media/170/besyol-koyu-ilkogretim-okulu.JPG

Beşyol (bucak merkezi), Adıyaman ilinin Besni ilçesine bağlı bir köydür.

 

 Tarih:

Köyümüz eski adı "SAHANTİL" Olan ve önceleri Ermeniler sonradan Karakeçili aşiretinden insanlar yerleşmişlerdir. İki mezramız Balka ve Karakeçili mezralarımızda aynı aşiretten insanlarca kurulmuştur. Köyümüzü kuranlar ilk Selçuklu akınlarıyla Anadoluya yerleşen Oğuzların Kayı Boyundan Karakeçili Aşiretidir. Karakeçililer Osmanlıyı kuran asli unsur kabul edilir. Doğu ve güneydoğuda Şanlıurfa- Elazığ- Erzurum'da yoğun yaşayan bir TÜRKMEN aşiretidir. KARAKEÇİLİLERİN Adıyaman’da ve ilçelerinde de 18 köyü olduğu bilinmektedir. Köyümüz ve Kızılhisar köyü KARAKEÇİLİ aşiretinin emini (amini) kolundan gelen insanlardır. Karacadağ Siverek bölgesinden gelerek Kızılhisar ve Taşlıyazıköyünü kurmuşlardır. Köyümüzde TÜRKMEN gelenekleri ve görenekleri canlıdır. Türkiye’nin en geniş aşiretlerinden olan KARAKEÇİLİLER şenliklerle Urfa, Kırıkkale, Söğütte buluşmakta ve ERTUĞRUL GAZİYE bağlılıklarını bildirmektedir. Köyün adının nereden geldiği tam bilinmese de 300 yıldır karakeçililer yerleşmişlerdir. Sadece eskiden büyük bir kasaba olduğu söylenmektedir. BAĞLI MEZRALAR BALKA VE KARAKEÇİ MEZRALARIDIR BALKA mezrası ekonomisi ve çalışkanlığı ile çevre köy ve mezralara örnektir bu mezrada ilköğretim okulu ve lojman mevcuttur nüfusu yaklaşık 450-500 kişidir halkı tarım, hayvancılık ve ticaret ile meşguldür eğitim düzeyi ilçe seviyesinin üstündedir. Çiftçilik konusunda ise il tarım müdürlüğüncü örnek köy seçilmiştir. mezrada çeşitli meyve ve sebzeler yetiştirilmektedir sulu tarım önemli bir yere sahiptir. Beşyol köyünün bütün muhtarları buradan seçilmiştir. telefon, elektrik, su ve cep telefonu şebekeleri mevcutur. Ayrıca Balka mezrasında mevcut telsim vericisi vardır.

 

 Kültür:

Köyün gelenek, görenek ve yemekleri Besni merkezle benzeşmektedir. yemekleri tırşik.. terhana..dili Kürtçedir.

 

 Coğrafya:

Adıyaman iline 75 km, Besni ilçesine 30 km uzaklıktadır. enlem ve boylamları : 37° 32' 52.44" K 38° 04' 33.60" D Köyün doğusunda Göksu Çayı yer almaktadır.

 

 İklim:

Köyün iklimi, karasal iklimi etki alanı içerisindedir.

 

 Nüfus:

Yıllara göre köy nüfus verileri

2007 1150

2000 819

1997 856

 

 Ekonomi:

Köyün ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır. üretilen ürünler: Tütüne getirilen kota sonrası halk alternatif ürünlere yönelmiştir, alternatif ürün olarak pamuk ve mısır üretiminde büyük artış olmuştur. tahıl üretimi de büyük bir paya sahip olmakla beraber kavun ve karpuz üretimi de yaygındır.

 

 Muhtarlık:

Yerleşim yerinin köy tüzel kişiliği alması ile birlikte köyün tüzel kişiliğini temsil etmesi için köy muhtarlık seçimleri de yapılmaktadır.

 

Altyapı bilgileri.

Köyde ilköğretim okulu vardır. Köyde içme suyu şebekesi vardır ancak kanalizasyon şebekesi yoktur. Ptt şubesi ve ptt acentesi yoktur. Sağlık ocağıve sağlık evi yoktur. Köyde turkcell, telsim baz ıstasyonu mevcut olup ayrıca avea da full çekmektedir. Köye ayrıca ulaşımı sağlayan yol asfalt olup köyde elektrik ve sabit telefon vardır.

 

 

Boncuk

http://www.resimler.tv/data/media/170/boncuk-koyu.JPG

Boncuk, Adıyaman ilinin Besni ilçesine bağlı bir köydür.

 

Tarihi:

Köyün adının nereden geldiği ve geçmişi hakkında bilgi yoktur.

 

Kültür:

Köyün gelenek, görenek ve yemekleri hakkında bilgi yoktur.

 

Coğrafya:

Adıyaman iline 58 km, Besni ilçesine 13 km uzaklıktadır.

 

İklim:

Köyün iklimi, karasal iklimi etki alanı içerisindedir.

 

Ekonomi:

Köyün ekonomisi tarım ve çiftçilik dayalıdır.

 

Muhtarlık:

Yerleşim yerinin köy tüzel kişiliği alması ile birlikte köyün tüzel kişiliğini temsil etmesi için köy muhtarlık seçimleri de yapılmaktadır.

 

Altyapı bilgileri

Köyde ilköğretim okulu yoktur. Köyün kanalizasyon şebekesi yoktur. Ptt şubesi ve ptt acentesi yoktur. Sağlık ocağı ve sağlık evi yoktur. Köye ayrıca ulaşımı sağlayan yol asfalt olup köyde elektrik ve sabit telefon vardır.

 

 

Burunçayır

http://web31.server5.computerservice.net/hemseriler/buruncayir.jpg

Burunçayır, Adıyaman ilinin Besni ilçesine bağlı bir köydür.

 

Kültür:

Köyün gelenek, görenek ve yemekleri hakkında bilgi yoktur.

 

Coğrafya:

Adıyaman iline 46 km, Besni ilçesine 15 Km., Gölbaşı'na 15 Km. mesafededir. Kuzeyinde "Körkün dağı", güneyinde "Ak dere" ve "Guz dağı", batısında "Akpınar köyü", doğusunda "Güneykaş köyü" bulunmaktadır. Adıyaman yolu, köyün ortasından geçerek köyü Türkiye'nin her tarafına bağlar.

 

İklim:

Köyün iklimi, karasal iklimdir.

 

Ekonomi:

Köyün ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalı olup büyükbaş hayvancılık oldukça gelişmiştir. Son yıllarda köyde seracılık da gelişmeye başlmıştır. Özellikle yeşil yapraklı sebzelerde Adana, Mersin gibi illere bağımlılığı yok denecek kadar azdır. Köyde tarım üzerine yapılan çalışmalar sonucu, şu anki yoğunluğunu meyve veren ağaçlarda bağcılık ve hurma üstün kalitede üretilmeye başlanmıştır. Köye 200 kök ceviz, 200 kök kayısı olan, damlama sistemi sulamalı bahçe yaptırılmıştır. Ayrıca 40 kök hurma ağacı bulunmaktadır.

 

Muhtarlık:

Yerleşim yerinin köy tüzel kişiliği alması ile birlikte köyün tüzel kişiliğini temsil etmesi için köy muhtarlık seçimleri de yapılmaktadır.

 

Altyapı bilgileri

Köyde ilköğretim okulu vardır. Köyün içme suyu şebekesi vardır ancak kanalizasyon şebekesi yoktur. PTT şubesi ve PTT acentesi yoktur. Sağlık ocağı ve sağlık evi vardır. Köye ulaşımı sağlayan yol asfalt olup köyde elektrik ve sabit telefon vardır.

 

Köyde, köy halkının bir araya gelerek sohbet etmesi için çay ocakları vardır. Köyde cami, köyün imamı içinse müstakil lojman vardır. Köyde oturmak isteyen öğretmenlere, okula yakın bir mevkide kiralık evler bulunmaktadır.

 

 

Çamlıca

http://www.resimler.tv/data/media/170/camlica-koyu.jpg

Çamlıca, Adıyaman ilinin Besni ilçesine bağlı bir köydür.

 

Tarihi:

Köyün Tarihi: Resmi kurumların arşivlerinden aldığımız bilgiye göre köyümüz daha önce Atmalı köyünün mezrası iken 1943 yılında Muhtarlık olmuştur. Çamlıca köyü İlçenin şirin köylerinden olup, Besni ilçe merkezine bağlıdır. İsim değişikliğini 11/07/2005 tarihinde İl idare Kurulu Kararı ile Çakallı Köyü iken adının Çamlıca Köyü olarak değişilmesi bakanlık onayı ile kabul edilmiştir.

 

Kültür:

Köyün gelenek, görenek ve yemekleri hakkında bilgi yoktur.

 

Coğrafya:

Adıyaman iline 33 km, Besni ilçesine 14 km uzaklıktadır.

 

İklim:

Köyün iklimi, karasal iklimi etki alanı içerisindedir.

 

Nüfus:

Yıllara göre köy nüfus verileri |- |2007= 551 | |- |2000= 582 | |1997= 567

 

Ekonomi:

Köyün ekonomisi: Köyde yetiştirilen tarım ürünleri; Hububat bitkileri ve Antep fıstığıdır. Hayvancılık'da köyümüzün en önemli geçim kaynaklarındandır.

 

Muhtarlık:

Yerleşim yerinin köy tüzel kişiliği alması ile birlikte köyün tüzel kişiliğini temsil etmesi için köy muhtarlık seçimleri de yapılmaktadır.

 

Altyapı bilgileri

Köyde ilköğretim okulu vardır. Köyün içme suyu şebekesi vardır ancak kanalizasyon şebekesi yoktur. Ptt şubesi ve ptt acentesi yoktur. Sağlık ocağı ve sağlık evi yoktur. Köye ayrıca ulaşımı sağlayan yol asfalt olup köyde elektrik ve sabit telefon vardır.

 

 

 

Çamuşçu

http://www.resimler.tv/data/media/170/camuscu-koyu.JPG

Çamuşçu, Adıyaman ilinin Besni ilçesine bağlı bir köydür.

 

Tarihi:

Köyün adının nereden geldiği ve geçmişi hakkında bilgi yoktur. Ve Besni köyleri içinde en eski köye sahip bi topluluktur. Tıpkı Oyratlı köyü gibi

 

Kültür:

Köyün gelenek, görenek ve yemekleri hakkında bilgi yoktur.

 

Coğrafya:

Adıyaman iline 75 km, Besni ilçesine 30 km uzaklıktadır. Çoğunlukla çalı görülür.

 

İklim:

Köyün iklimi, karasal iklimi etki alanı içerisindedir.

 

Ekonomi:

Köyün ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır.

 

Muhtarlık:

Yerleşim yerinin köy tüzel kişiliği alması ile birlikte köyün tüzel kişiliğini temsil etmesi için köy muhtarlık seçimleri de yapılmaktadır.

 

Altyapı bilgileri

Köyde ilköğretim okulu vardır. Köyün içme suyu şebekesi ve kanalizasyon şebekesi yoktur. Ptt şubesi ve ptt acentesi yoktur. Sağlık ocağı ve sağlık evi yoktur. Köye ayrıca ulaşımı sağlayan yol asfalt olup köyde elektrik ve sabit telefon vardır.

 

 

Çaykaya

http://www.resimler.tv/data/media/170/caykaya-koyu-ilkogretim-okulu.JPG

Çaykaya, Adıyaman ilinin Besni ilçesine bağlı bir köydür. Çaylarında su yererine kaya olması nedeni ile köyün adı çaykaya konulmuştur

 

Kültür:

Yemek kültürü. Ayran Çorbası.Tarhana+Çorbası içli köfte. Teneke Tavası. Pestil. Kesme- Antepfıstık. Cevizli ve fıstıklı sucuk Sarma Lolık Tırşık Klor Ğıtab.

 

Coğrafya:

Adıyaman iline 55 km, Besni ilçesine 18 km uzaklıktadır.

 

İklim:

Köyün iklimi, karasal iklimi etki alanı içerisindedir.

 

Ekonomi:

Köyün ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır.

 

Muhtarlık:

Yerleşim yerinin köy tüzel kişiliği alması ile birlikte köyün tüzel kişiliğini temsil etmesi için köy muhtarlık seçimleri de yapılmaktadır.

 

Altyapı bilgileri

Köyde ilköğretim okulu vardır. Köyün içme suyu şebekesi vardır ancak kanalizasyon şebekesi yoktur. Ptt şubesi ve ptt acentesi yoktur. Sağlık ocağı ve sağlık evi VARDIR ANCAK GÖREVLİ YOKTUR Köye ayrıca ulaşımı sağlayan yol asfalt olup köyde elektrik ve sabit telefon vardır.

 

 

 

Çilboğaz

Cilbogaz Koyu Ilkogretim Okulu

Çilboğaz, Adıyaman ilinin Besni ilçesine bağlı bir köydür.

 

Tarihi:

Köyün adının nereden geldiği ve geçmişi hakkında bilgi yoktur.köyde küçük bir zıyaret yerı vardır

 

Kültür:

Köyün gelenek, görenek ve yemekleri hakkında bilgi yok erkekler şalvar giyerler bayanlar yaşlıları fistan vb gibi kıyafetleri giyerler düğünlerde gelen misafirlere yemekleri pirinç pilavı kuru fasulye kuzu çevirme vb. gibi yemek yaparlar

 

Coğrafya:

Adıyaman iline 50 Besni ilçesine 2 km uzaklıktadar

 

İklim:

Köyün iklimi, karasal iklimi etki alanı içerisindedir.

 

Ekonomi:

Köyün ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır.

 

Muhtarlık:

Yerleşim yerinin köy tüzel kişiliği alması ile birlikte köyün tüzel kişiliğini temsil etmesi için köy muhtarlık seçimleri de yapılmaktadır.

 

Altyapı bilgileri

Köyde, ilköğretim okulu vardır ve 24 öğrencisiyle eğitim öğretime devam etmektedir. Köyün içme suyu şebekesi vardır ancak kanalizasyon şebekesi yoktur. Ptt şubesi ve ptt acentesi yoktur. Sağlık ocağı ve sağlık evi yoktur. Köye ayrıca ulaşımı sağlayan yol asfalt olup köyde elektrik ve sabit telefon vardır.

 

 

Çomak

http://www.resimler.tv/data/media/170/comak-koyu.JPG

Çomak, Adıyaman ilinin Besni ilçesine bağlı bir köydür.

 

Çomak koyu tarihi çok eskilere dayanır Çomak köyü adını Türkiyeye özel yetiştirdiği kavunuyla vede üzümüyle un almıştır Çomak köyünde dolmen mezarlar vede mağara evler bulunmaktadır.

 

Kültür:

 

Çomak Köyü ne zaman kurulduğu bilinmemekle birlikte tahminlerin çoğu tarihi başlangıçlarını tarih sahnesine çıkmasına kadar götürürler..

 

Çomak deyince akla ılk gelenler

 

1 ALI BABA

 

2 ALİ DORE

 

3 Çatlamış karpuzu kaynak ederek kurtarmak

 

4 Gidilen kahvede 2 kişiye 1 çay istenmesi

 

5 Taksinin ön tarafına 5 kişi oturması arka koltuğunda boş olması

 

6 2 Yeşil biberin bir kişi tarafından çalınıp km lerce kaçması yanındaki arkadaşına Besninin topunu attırdım vs.

 

Coğrafya:

Adıyaman iline 74 km, Besni ilçesine 28 km uzaklıktadır.

 

İklim:

Köyün iklimi, karasal iklimi etki alanı içerisindedir.

 

Ekonomi:

 

Köyün ekonomisi tarım

 

Muhtarlık:

Yerleşim yerinin köy güzel kişiliği alması ile birlikte köyün tüzel kişiliğini temsil etmesi için köy muhtarlık seçimleri de yapılmaktadır.

 

İlçeye 27 ile 70 km dir. Çevrenin en büyük köylerinden olan çomak aynı zamanda eğitim düzeyi bakımından anaokulu olan 450 öğrencisi olan büyük bir ilköğretim okuludur.

 

 

 

Çorak

http://www.resimler.tv/data/media/170/corak-koyu.JPG

Çorak, Adıyaman ilinin Besni ilçesine bağlı bir köydür.

 

Tarihi:

Köy; köyün tarihi belli değildir.

 

Kültür:

Köyün gelenek, görenek ve yemekleri hakkında bilgi yoktur.

 

Coğrafya:

Adıyaman iline 83 km, Besni ilçesine 38 km uzaklıktadır.

 

İklim:

Köyün iklimi, karasal iklimi etki alanı içerisindedir.

 

Ekonomi:

Köyün ekonomisi bağcılık ve Antep fıstığına dayalıdır.

 

Muhtarlık:

Yerleşim yerinin köy tüzel kişiliği alması ile birlikte köyün tüzel kişiliğini temsil etmesi için köy muhtarlık seçimleri de yapılmaktadır.

 

Altyapı bilgileri

Köyde ilköğretim okulu vardır. Köyün içme suyu yoktur. Sadece kışın akar, yazın kurur kanalizasyon şebekesi yoktur. Ptt şubesi ve ptt acentesi yoktur. Sağlık ocağı ve sağlık evi yoktur. Köye ayrıca ulaşımı sağlayan yol asvalt değildir. Köyde elektrik ve sabit telefon vardır.

 

 

 

Dikilitaş

http://www.resimler.tv/data/media/170/dikilitas-koyu-cami_2.JPG

Dikilitaş, Adıyaman ilinin Besni ilçesine bağlı bir köydür.

 

Tarihi:

Köyün adı köye 1-2 km yakınında bulunan tarihi eser olan dikilitaş tan gelmiştir. Daha önceki ismi Aşağı Hozgişi Köyü dür. 2000 yılından sonra muhtarlığını değiştirerek dikilitaş ismini almıştır.

 

Kültür:

Köyün gelenek, görenek ve yemekleri hakkında bilgi yoktur.

 

Coğrafya:

Adıyaman iline 83 km, Besni ilçesine 38 km uzaklıktadır.

 

İklim:

Köyün iklimi, karasal iklimi etki alanı içerisindedir.

 

Ekonomi:

Köyün ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır.

 

Muhtarlık:

Yerleşim yerinin köy tüzel kişiliği alması ile birlikte köyün tüzel kişiliğini temsil etmesi için köy muhtarlık seçimleri de yapılmaktadır.

 

Altyapı bilgileri

Köyde ilköğretim okulu vardır. Köyün içme suyu şebekesi vardır ancak kanalizasyon şebekesi yoktur. Ptt şubesi ve ptt acentesi yoktur. Sağlık ocağı ve sağlık evi yoktur. Köye ayrıca ulaşımı sağlayan yol asfalt olup köyde elektrik ve sabit telefon vardır.

 

 

Doğankaya

http://www.resimler.tv/data/media/170/dogankaya-koyu.JPG

Doğankaya, Adıyaman ilinin Besni ilçesine bağlı bir köydür.

 

Tarihi:

Köyün adının nereden geldiği ve geçmişi hakkında bilgi yoktur. Köyün eski ismi Şenikci'dir. Günümüzde Bayat aşiretine mensup insanlar ikamet etmektedirler.

 

Kültür

 

Köyün gelenek, görenek ve yemekleri hakkında bilgi yoktur.

 

Coğrafya:

Adıyaman iline 27 km, Besni ilçesine 22 km uzaklıktadır.

 

İklim:

Köyün iklimi, karasal iklimi etki alanı içerisindedir.

 

Ekonomi:

Köyün ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır.

 

Muhtarlık:

Yerleşim yerinin köy tüzel kişiliği alması ile birlikte köyün tüzel kişiliğini temsil etmesi için köy muhtarlık seçimleri de yapılmaktadır.

 

Altyapı bilgileri

Köyde ilköğretim okulu vardır. Köyün içme suyu şebekesi vardır ancak kanalizasyon şebekesi yoktur. Ptt şubesi ve ptt acentesi yoktur. Sağlık ocağı ve sağlık evi yoktur. Köye ayrıca ulaşımı sağlayan yol asfalt olup köyde elektrik ve sabit telefon vardır.

 

 

Dörtyol

http://www.resimler.tv/data/media/170/dortyol-koyu-ilkogretim-okulu.jpg

Dörtyol, Adıyaman ilinin Besni ilçesine bağlı bir köydür.

 

Tarihi Bilinenlere göre eski adı Karagöcek`tir.

 

Kültür:

Köyün gelenek, görenek ve yemekleri hakkında bilgi yoktur.

 

Coğrafya:

Adıyaman iline 81 km, Besni ilçesine 27 km uzaklıktadır.

 

İklim:

Köyün iklimi, karasal iklimi etki alanı içerisindedir.

 

Ekonomi:

Köyün ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır.

 

Muhtarlık:

Yerleşim yerinin köy tüzel kişiliği alması ile birlikte köyün tüzel kişiliğini temsil etmesi için köy muhtarlık seçimleri de yapılmaktadır.

 

Altyapı bilgileri

Köyde ilköğretim okulu vardır. Köyün içme suyu şebekesi vardır ancak kanalizasyon şebekesi yoktur. Ptt şubesi ve ptt acentesi yoktur. Sağlık ocağı ve sağlık evi yoktur. Köye ayrıca ulaşımı sağlayan yol asfalt olup köyde elektrik ve sabit telefon vardır.

 

 

Eğerli

http://www.resimler.tv/data/media/170/egerli-koyu-ilkogretim-okulu.JPG

Eğerli, Adıyaman ilinin Besni ilçesine bağlı bir köydür.

 

Tarihi Köyün adının nereden geldiği ve geçmişi hakkında bilgi yoktur.

 

Kültür Köy çok eski bir yerleşime sahiptir. Köyde bulunan eski yerleşime ait mağaralardan anlaşılmaktadır. köyün asıl adı cenceredir. Adını cendere köprüsünden almaktadır.Zaten köy cendereden göçen köylüler tarafından kurulmuştur.

 

Coğrafya:

Adıyaman iline 58 km, Besni ilçesine 13 km uzaklıktadır.

 

İklim:

Köyün iklimi, karasal iklimi etki alanı içerisindedir. Ancak Akdeniz ikliminin de etki alanınada girmektedir. Zeytin vb. ürünlerin yetişmesinden anlaşılmaktadır.

 

Ekonomi:

Köyün ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır. Köyün ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır. Özellikle antep fıstığı ve üzüm ağırlıktadır. Bunların yanısıra diğer tarım ürünleri arpa, buğday, mercimek, nohut vb. ürünler ile çeşitli meyve yetiştirilir. Ne yazık son 4 yıldır hayvancılıkta yasaklanarak, yoksul olan köylüler gittikçe daha da yoksullaştılar, Köyümüzde tarım araziside çok azdır,

 

Muhtarlık:

 Yerleşim yerinin köy tüzel kişiliği alması ile birlikte köyün tüzel kişiliğini temsil etmesi için köy muhtarlık seçimleri de yapılmaktadır.

 

Altyapı bilgileri Köyde ilköğretim okulu vardır. Köyün içme suyu şebekesi vardır ancak kanalizasyon şebekesi yoktur. Ptt şubesi ve ptt acentesi yoktur. Sağlık ocağı ve sağlık evi yoktur. Köye ayrıca ulaşımı sağlayan yol asfalt olup köyde elektrik ve sabit telefon vardır.

 

 

 

Geçitli

http://www.resimler.tv/data/media/170/gecitli-koyu-cami.JPG

Geçitli, Adıyaman ilinin Besni ilçesine bağlı bir köydür.

 

Gecitli köyü daha önce sofraz çayının sıtmapınarının üsttarafında bulanmaktaydı orda ören yeri daha durmaktadır o zamanlar Türk yaşam biçimminin en belirgin örneği olan derekenarına yerleşmişlerdi.

 

Kültür:

Köyün gelenek, görenek ve yemekleri hakkında bilgi yoktur.

 

Coğrafya:

Adıyaman iline 75 km, Besni ilçesine 30 km uzaklıktadır.

 

İklim:

Köyün iklimi, karasal iklimi etki alanı içerisindedir.

 

Ekonomi:

Köyün ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır.

 

Muhtarlık:

Yerleşim yerinin köy tüzel kişiliği alması ile birlikte köyün tüzel kişiliğini temsil etmesi için köy muhtarlık seçimleri de yapılmaktadır.

 

Altyapı bilgileri

Köyde ilköğretim okulu vardır. Köyün içme suyu şebekesi vardır ancak kanalizasyon şebekesi yoktur. Ptt şubesi ve ptt acentesi yoktur. Sağlık ocağı ve sağlık evi yoktur. Köye ayrıca ulaşımı sağlayan yol asfalt olup köyde elektrik ve sabit telefon vardır.

 

 

 

Gümüşlü

http://www.resimler.tv/data/media/170/gumuslu-koyu-ilkogretim-okulu.JPG

Gümüşlü, Adıyaman ilinin Besni ilçesine bağlı bir köydür.

 

Tarihi:

Köyün tarihi ve kuruluşuyla ilgili net bir bilgi malesef şu anda elimizde yok fakat bilinen köyün eski ismi BESERI Köyü olarak geçerdi. Fakat kendisinden çok kücük olan Başli muhtarlığına bağlı idi ve bu muhtarlık altı mezradan oluşmaktaydi köy halkınin girişimleri sonucu Gümüşlü ismini alarak aynı zamanda kendi başına muhtarlık oldu

 

Kültür:

Köyün gelenek, görenek ve yemekleri hakkında bilgi yoktur.

 

Coğrafya:

Adıyaman iline 32 km, Besni ilçesine 27 km uzaklıktadır.

 

İklim:

Köyün iklimi, karasal iklimi etki alanı içerisindedir.

 

Ekonomi:

Köyün ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır.

 

Muhtarlık:

Yerleşim yerinin köy tüzel kişiliği alması ile birlikte köyün tüzel kişiliğini temsil etmesi için köy muhtarlık seçimleri de yapılmaktadır.

 

Altyapı bilgileri

Köyde ilköğretim okulu vardır. Köyün içme suyu şebekesi vardır ancak kanalizasyon şebekesi yoktur. Ptt şubesi ve ptt acentesi yoktur. Sağlık ocağı ve sağlık evi yoktur. Köye ayrıca ulaşımı sağlayan yol asfalt değildir asfalt yol cok yakinindan gecmesine ragmen 6km uzunlugu olmasına rağmen gümüşlüye yol yapılmadı köyde elektrik ve sabit telefon vardır.

 

 

Güneykaş

Güneykaş, Adıyaman ilinin Besni ilçesine bağlı bir köydür.

 

Tarihi:

Eski ismi Gelbulasın olan Güneykaş Köyü'nün isminin nereden geldiği konusunda kesin bir bilgi yoktur. Fakat en önemli söylentilerden birisi jandarmadan kaçan bir köylünün şu anki Güneykaş Köyü yerleşkesine saklanmasıyla başlamıştır. Bu olaydan sonra oraya Gelbulasın denilmiştir.

 

Kültür:

Besni'de yapılan Eğitim Bayramı'nda genelde birinciliği alan biberi ve üzümüyle meşhurdur. Geleneksel yemekleri arasında çütte diye anılan ve bulgurdan yapılan bir yemek türü vardır. Dilde ise Besni ağzını temsil eder. Kendine özgü oyun havaları ve kına geceleri vardır.

 

Coğrafya:

Adıyaman iline 45 km, Besni ilçesine 19 km uzaklıktadır.

 

İklim:

Köyün iklimi, karasal iklimi etki alanı içerisindedir.

 

Ekonomi:

Köyün ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır.

 

Altyapı bilgileri

Köyde ilköğretim okulu vardır. Köyün içme suyu şebekesi vardır ancak kanalizasyon şebekesi yoktur. Ptt şubesi ve ptt acentesi yoktur. Sağlık ocağı ve sağlık evi yoktur. Köye ayrıca ulaşımı sağlayan yol asfalt olup köyde elektrik ve sabit telefon vardır.

 

 

Güzelyurt

http://www.resimler.tv/data/media/170/guzelyurt-koyu-ilkogretim-okulu.JPG

Güzelyurt, Adıyaman ilinin Besni ilçesine bağlı bir köydür.

 

Tarihi:

Köyde önceleri göçebelik hayatı sürdürülüyordu. Daha sonra İZOLLU denilen kışlaya yerleşmişler. 1938 de yeni yerleşim yerine yerleşmişlerdir. Akdurak mezrası olarak günümüze kadar gelmiştir, taki 19 Aralık 2004te yapılan ara seçimle mustakil köy statüsünü alarak Güzelyurt Köyü olarak resmen köy olmuştur. Köyümüz %98 okur yazar kitlesine sahiptir.

 

Kültür:

Köyün gelenek, görenek ve yemekleri hakkında bilgi yoktur.

 

Coğrafya:

Adıyaman iline 70 km, Besni ilçesine 27 km uzaklıktadır.

 

İklim:

Köyün iklimi, karasal iklimi etki alanı içerisindedir.

 

Ekonomi:

Köyün başlıca geçim kaynakları çiftçilik ve hayvancılıktır. En önemli geçim kaynağı ise Antep fıstığı yetiştiriciliğidir.

 

Muhtarlık:

Yerleşim yerinin köy tüzel kişiliği alması ile birlikte köyün tüzel kişiliğini temsil etmesi için köy muhtarlık seçimleri de yapılmaktadır. köyün ilk muhtarlık seçimleri 2004 yılında yapılmıştır. Daha evvel mezra statüsündeydi.2004 yılında köy halkının oylarıyla köy statüsüne kavuşmuştur.

 

Altyapı bilgileri

Köyde ilköğretim okulu vardır. Köyün içme suyu şebekesi vardır ancak kanalizasyon şebekesi yoktur. Ptt şubesi ve ptt acentesi yoktur. Sağlık ocağı ve sağlık evi yoktur. Köye ayrıca ulaşımı sağlayan yol asfalt olup köyde elektrik ve sabit telefon vardır.

 

 

 

Hacıhalil

http://www.resimler.tv/data/media/170/haci-halil-koyu.JPG

Hacıhalil, Adıyaman ilinin Besni ilçesine bağlı bir köydür.

 

Hacıhalil çok değerli bir insandı ve mezarı hala bu köyde ziyaret ağaçları altındadır köyün ismi ondan alınmıştır

 

Kültür:

Hacıhalil köyü son derece gelenek ve göreneklerine bağlı güzel ve çeşitli yemekleri olan güzel bir köyümüzdür. Gelip köyümüzdeki tarihi mağaralarıda görmenizi tavsiye ederim.

 

Coğrafya:

Adıyaman iline 85 km, Besni ilçesine 30 km uzaklıktadır.

 

İklim:

Köyün iklimi, karasal iklimi etki alanı içerisindedir.

 

Ekonomi:

Köyün ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır. bu yıllarda tarımcılıgın artık köylüyü geçindiremez hale geldi ve yaptıgı masrafları karşılayamaz bir halde. Ayrıca Antep fıstığı yetiştirilmektedir.

 

Köy halkı tarımın canlanması için gübreleme, mazot ve ilaçlama gibi alanlarda ciddi destek beklentilerindeler.

 

Muhtarlık:

Yerleşim yerinin köy tüzel kişiliği alması ile birlikte köyün tüzel kişiliğini temsil etmesi için köy muhtarlık seçimleri de yapılmaktadır.

 

Altyapı bilgileri

Köyde ilköğretim okulu vardır. Köyün içme suyu şebekesi vardır ancak kanalizasyon şebekesi yoktur. Ptt şubesi ve ptt acentesi yoktur. Sağlık ocağı var ancak kadro atamanmadigindan bostur. Köye ayrıca ulaşımı sağlayan yol asfalt olup köyde elektrik ve sabit telefon vardır.

 

 

 

Harmanardı

http://www.resimler.tv/data/media/170/harmanardi-koyu.JPG

Harmanardı, Adıyaman ilinin Besni ilçesine bağlı bir köydür.

 

Tarihi:

Köyün gerçekteki diğer adı olduğunu bilmekte ve neden harman ardı denildiğini bilmemekteyiz ama bildiğimiz birşey var ki yurt dışında yaşayanlar Harmanardı köyünün unutulmazlığını ve orda ailelerden saklı içtikleri sigarayla oranın kokusunu unutmadıklarını söylerler. hersey bir yana Harmanardı buram buram zibil kokar ama su anda ona bile hasret durumdayız. köyün hemen arkasında eskiden ekinlerini hasat ettikten sonra Harmanyerinde işler yiyecek haline getirirlermiş. Bura yine harman ardı diye gecer köyün aşağı kısmından yol gectiğinden köy harman yerinin arkasında kalır köylere isim verilirken bu isim verilmiş.köyde zamanında erkekler arasında bir hastalıktan dolayı kellik meydana gelmiş köyün ismi kel tilek diye anılmaya başlanmış bu imajı düzeltmek için köyün ismi HARMANARDI olmuştur.

 

Kültür:

Köyün gelenek Köy Adıyaman ve Gaziantep arasında kaldığı için iki tarafında gelenek ve göreneklerine yakin bir yasam tarzı vardır.

 

Coğrafya:

Adıyaman iline 40 km, Besni ilçesine 5 km uzaklıktadır. Çörmük bu köye ait olup geliri köy için kullanılmaktadır çörmük şifalı sudur yılın belli zamanlarında bu suyun çok fazla hastalıklara etki ettiği söylenmektedir.

 

İklim:

Köyün iklimi, kırsal iklimi etki alanı içerisindedir. köyde yasayanlar sıcak havalarda mezarlığın tudunun dibinde otururlar ya da köşenin, karabacağın ağır damında otururlar günün sıcak vakitleri buralarda hoş sohbetlerle geçer.

 

Ekonomi:

Köyün ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır. köyümüz kurak oldugundan eskiden genelde gurbete gidip çalışılırmış. Ayrıca köylümüzün çoğunluğu Besni de inşaat sektörü ile uğraşır son zamanlarda ingiltereye gençler tarafından yoğun bir rağbet olmuş birçok gencimiz şuan orda çalışmaktadır. Ayrıca köyümüzde son 6.7 yıldır bağcılığa yoğun bir rağbet olmuş köyün geçim kaynağı haline gelmiş bu yüzden köyün arazisi değerlenmiştir.

 

Muhtarlık:

Yerleşim yerinin köy tüzel kişiliği alması ile birlikte köyün tüzel kişiliğini temsil etmesi için köy muhtarlık seçimleri de yapılmaktadır.

 

Altyapı bilgileri

Köyde cami ve cami hocası vardır. İlköğretim okulu vardır. Köyün içme suyu şebekesi vardır ancak kanalizasyon şebekesi yoktur. Ptt şubesi ve ptt acentesi yoktur. Sağlık ocağı ve sağlık evi yoktur. Köye ayrıca ulaşımı sağlayan yol asfalt olup köyde elektrik ve sabit telefon vardır.

 

 

Hasanlı

http://www.resimler.tv/data/media/170/hasanli-koyu-ilkogretim-okulu.JPG

Hasanlı, Adıyaman ilinin Besni ilçesine bağlı bir köydür.

 

Tarihi:

Köyün adının nereden geldiği ve geçmişi hakkında bilgi yoktur.

 

Kültür:

Köyün gelenek, görenek ve yemekleri hakkında bilgi yoktur.

 

Coğrafya:

Adıyaman iline 70 km, Besni ilçesine 25 km uzaklıktadır.

 

İklim:

Köyün iklimi, karasal iklimi etki alanı içerisindedir.

 

Ekonomi:

Köyün ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır.

 

Muhtarlık:

Yerleşim yerinin köy tüzel kişiliği alması ile birlikte köyün tüzel kişiliğini temsil etmesi için köy muhtarlık seçimleri de yapılmaktadır.

 

Altyapı bilgileri

Köyde ilköğretim okulu vardır. Köyün içme suyu şebekesi vardır ancak kanalizasyon şebekesi yoktur. Ptt şubesi ve ptt acentesi yoktur. Sağlık ocağı ve sağlık evi yoktur. Köye ayrıca ulaşımı sağlayan yol asfalt olup köyde elektrik ve sabit telefon vardır.

 

Karagüveç

http://www.resimler.tv/data/media/170/karaguvec-koyu.JPG

Karagüveç, Adıyaman ilinin Besni ilçesine bağlı bir köydür.

 

Tarihi:

Köyün bizans döneminden kalma kalıntılara bakıldığında köyün Bizans döneminde köklü bir geçmişe sahip olduğu anlaşılacaktır. Köyün yaşlılarına sorulduğunda bir zamanlar ;KİRTİŞ; adında bir kralın yaşadığını ve gelen bütün kervanlara sahip çıkarak onlara misafir perverliğini bütün çevreye duyurduğu söylenmektedir. Köyün buradan esinlenerek eski ismi olan KİTİŞ ismini buradan aldığı köylü tarafından söylenmektedir.

 

Köyümüz Gaziantepe 90 km Besni,14km, Adıyaman’a ise 60 km uzaklıkta halkının %100 Kürtçe konuşur geçim kaynağı basta Antep fıstığı, hayvancılık, tahıl ekimidir. 250 haneliktir.

 

Coğrafya:

Adıyaman iline 60 km, Besni ilçesine 14 km uzaklıktadır.

 

İklim:

Köyün iklimi, karasal iklimi etki alanı içerisindedir.

 

Ekonomi:

Köyün ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır.

 

Muhtarlık:

Yerleşim yerinin köy tüzel kişiliği alması ile birlikte köyün tüzel kişiliğini temsil etmesi için köy muhtarlık seçimleri de yapılmaktadır.

 

Altyapı bilgileri

Köyde ilköğretim okulu vardır. Köyün içme suyu şebekesi vardır ancak kanalizasyon şebekesi yoktur. Ptt şubesi ve ptt acentesi yoktur. Sağlık ocağı vardır ve sağlık evi yoktur. Köye ayrıca ulaşımı sağlayan yol asfalt olup köyde elektrik ve sabit telefon vardır.

 

 

Karalar

http://www.resimler.tv/data/media/170/karalar-koyu.JPG

Köy kürt kökenli alevidir. Geleneksel hayat kürt köylü hayatinin üzerine kuruludur.

 

Coğrafya:

Adıyaman iline 85 km, Besni ilçesine 40 km uzaklıktadır.

 

İklim:

Köyün iklimi, karasal iklimi etki alanı içerisindedir.

 

Ekonomi:

Köyün ekonomisi tarım hayvancılığa ve Antep fıstığı dayalıdır.

 

Muhtarlık:

Yerleşim yerinin köy tüzel kişiliği alması ile birlikte köyün tüzel kişiliğini temsil etmesi için köy muhtarlık seçimleri de yapılmaktadır.

 

Altyapı bilgileri

Köyde, ilköğretim okulu vardır ancak kullanılamamasının yanı sıra taşımalı eğitimden yararlanılmaktadır. Köyün içme suyu şebekesi vardır ancak kanalizasyon şebekesi yoktur. Ptt şubesi ve ptt acentesi yoktur. Sağlık ocağı ve sağlık evi yoktur. Köye ayrıca ulaşımı sağlayan yol asfalt olup köyde elektrik ve sabit telefon vardır.

 

 

 

Kargalı

http://www.resimler.tv/data/media/170/kargali-konagi.JPG

Kargalı, Adıyaman ilinin Besni ilçesine bağlı bir köydür.

 

Tarihi:

İlk devirlerde köyde savaş için çok fazla kargı yapılıyormuş.. Bir çeşit ucu yontulmuş savaş aleti zamanla kargalı olarak değişmiş.

 

Kültür:

Köyün gelenek, görenek ve yemekleri hakkında bilgi yoktur.

 

Coğrafya:

Adıyaman iline 80 km, Besni ilçesine 35 km uzaklıktadır.

 

İklim:

Köyün iklimi, karasal iklimi etki alanı içerisindedir.

 

Ekonomi:

Köyün ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır.

 

Muhtarlık:

Yerleşim yerinin köy tüzel kişiliği alması ile birlikte köyün tüzel kişiliğini temsil etmesi için köy muhtarlık seçimleri de yapılmaktadır.

 

Altyapı bilgileri

Köyde ilköğretim okulu vardır. Köyün içme suyu şebekesi vardır ancak kanalizasyon şebekesi yoktur. Ptt şubesi ve ptt acentesi yoktur. Sağlık ocağı ve sağlık evi yoktur. Köye ayrıca ulaşımı sağlayan yol asfalt olup köyde elektrik ve sabit telefon vardır.

 

 

Kesecik

http://www.resimler.tv/data/media/170/kesecik-koyu-ilkogretim-okulu.JPG

Kesecik, Adıyaman ilinin Besni ilçesine bağlı bir köydür.

 

Tarihi:

Köyün adının nereden geldiği ve geçmişi hakkında bilgi yoktur. Yanlız eski adı markozadır. Geçmişi çok uzun tarihlere dayan maktadır

 

Kültür:

Köyün gelenek, görenek ve yemekleri hakkında çok sayıda yöresel yemekleri vardır icli köfte, biber dolması, hıtap v.b birçok yemekleri vardır.

 

Coğrafya:

Adıyaman iline 40 km, Besni ilçesine 27 km uzaklıktadır.

 

İklim:

Köyün iklimi, karasal iklimi etki alanı içerisindedir. Yazları sıcak ve kurak kışları ise soğuk ve yağışlıdır.

 

Ekonomi:

Köyün ekonomisi daha çok tütün, buğday, arpa,nohut,mercimek,pamuk,bazende karpuz, kavun yetiştirilir .ayrıca mayıs ayından itibaren köyün çoğunluğu bostan ekerler

 

Muhtarlık:

Yerleşim yerinin köy tüzel kişiliği alması ile birlikte köyün tüzel kişiliğini temsil etmesi için köy muhtarlıktır.

 

Altyapı bilgileri

Köyde ilköğretim okulu vardır. Köyün içme suyu şebekesi vardır ancak kanalizasyon şebekesi yoktur. Ptt şubesi ve ptt acentesi yoktur. Sağlık ocağı ve sağlık evi yoktur. Köye ayrıca ulaşımı sağlayan yol asfalt olup köyde elektrik ve sabit telefon vardır.

 

 

 

Kızılhisar

http://www.resimler.tv/data/media/170/kizilhisar-koyu.JPG

Kızılhisar, Adıyaman ilinin Besni ilçesine bağlı bir köydür.

 

Tarihi:

Köyün adının nereden geldiği ve geçmişi hakkında bilgi yoktur.aslen

 

Kültür:

Köyün yemekleri: çiğköfte, içli köfte, basalla, gözleme, ekşili aş, sarma ve dolma çeşitleri, nohut yahnisi, beyaz ve salçalı bulgur pilavı, çrşitli sebzelerden yapılan çacık çeşitleri

 

Coğrafya:

Adıyaman iline 48 km, Besni ilçesine 8 km uzaklıktadır.

 

İklim:

Köyün iklimi, karasal iklimi etki alanı içerisindedir.

 

Ekonomi:

Köyün ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır.

 

Muhtarlık:

Yerleşim yerinin köy tüzel kişiliği alması ile birlikte köyün tüzel kişiliğini temsil etmesi için köy muhtarlık seçimleri de yapılmaktadır.

 

Altyapı bilgileri

Köyde ilköğretim okulu vardır. Köyün içme suyu şebekesi vardır ancak kanalizasyon şebekesi yoktur. Ptt şubesi ve ptt acentesi yoktur. Sağlık ocağı ve sağlık evi yoktur. Köye ayrıca ulaşımı sağlayan yol asfalt olup köyde elektrik ve sabit telefon vardır.

 

 

Kızılin

http://www.resimler.tv/data/media/170/kizilin-koprusu.JPG

Kızılin, Adıyaman ilinin Besni ilçesine bağlı bir köydür.

 

Adıyaman ilinin Besni ilçesine bağlı fıratın kenarında Şanlıurfa Gaziantep ve Adıyaman'ın topraklarının tam birleşme noktasında bulunan tarihi eskilere dayanan bir köy. Sürekli diğer illere göç yollaya bu köyün yaklaşık nüfusu 1500 dür. Özellikle İzmir Balçova da köy nüfusundan daha fazla bir nüfus bulunmaktadır. Kızılin Köyü'nün tarihi çok eskidir. Özellikle kaya mağaraları ve Göksu üzerinde bulunan Roma döneminden kalma köprüsü görmeğe değer tarihi eserlerdendir. Köyün geçim kaynağı tarım ve balıkçılıktır. Kızılin köyünün hemen 100 metre aşağısında akmakta olan fırat nehri, birecik barajının yapılmasından sonra akarsu özelliğini kaybetmiş olup adeta bir göl görünümüne kavuşmuştur. Ancak o muhteşem görüntüsünü hala korumaktadır, tatlı su görünümündeki bu su o kadar soğuktur ki; yazın en sıcak günlerinde dahi bu suda yüzmek cesaret ister. Eski lezzetli balıklarda artık yok olmanın eşiğindedir. Besni ilçesine bağlı Kızılin Köyü'nü diğer yakın köylerden ayıran en önemli özelliği, çok eski bir tarihe sahip olması ve yakın köylerden farklı olarak dilinin Türkçe olmasıdır. Cumhuriyetten önceki tarihlerde dahi okulun jandarma karakolunun ve telefonun bu köyde olduğu ve bu köyün Kızılin Nahiyesi olarak bilindiği söylenir.

 

Tarihi:

Köyün adının Fırat Nehri üzerindeki mağaralardan aldığı sanılmaktadır. Mağaraların bazılarının içlerinin kırmızıya yakın olması nedeniyledir. Ayrıca bu köy ile birlikte ören köyü barak göçmenlerinden oluşur. Aslen türkmenistandadan ya da Kırgızistandan orta anadoluya göç olmuştur ilk olarak yozgat'ta yerleşip tarımla uğraşanlar orda kalmış hayvancılıkla uğraşanlar güneydoğu anadoluya yerleşmişlerdir. köy barak göçmenlerinden oluşur. daha önceleri kızılin köyünde ikamet eden birçok aile evlilik ya da başka nedenlerle ören köyüne yerleşmişlerdir. Ayrıca Köylülerin aniden çıkan rüzgarın etkisnden kurtulmak için"Ali burda kılıç orda" gibi bir tabir kullanmalarıda düşündürücüdür. Barak göçmenlerinin çok eskiye dayalı kültürleri vardır.Ayrıca Ören köyü diye bir mezrası vardır.nufus artışı nedeniyle sonradan ayrılmıştır.İlk ayrılma sebebi siyasi nedenlere dayanan bir çekişme sebebiyle olmuştur.Kesin olarak kızilin köyünde siyasi olaylardan kaçan aileler kurmuştur.

 

Kültür:

Köyün kendine has yemekleri vardır. özellikle tarladan toplanan cırlavık adı verilen bitki ile yapılan "hıtap"ları meşhurdur. köydeki lezzetli balıklar da meşhurdur.Bunlardan en lezzetli olanı ise köylülerin adlandırması ile "Şabıt"tır.

 

Coğrafya:

Adıyaman iline 70 km, Besni ilçesine 27 km uzaklıktadır.

 

İklim:

Köyün iklimi, Bölgede azda olsa Zeytin ağaçları vardı buda bozulmuş akdeniz ikliminin bir sonucudur.Köyde yazları hava aşırı sıcak olur ve gündüzleri dışarıda pek kimse görülmez. ilkbaharda ise köy görülmeye değerdir. tarlalardaki bitkilerin boyu insan boyunu geçer. kışın ise nadiren de olsa etkili bir kar yağar.

 

Ekonomi:

Köyün ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır. tarımda ;buğday,arpa,mercimek ve nohut başlıca ekilen ürünlerdir. hayvancılık daha çok küçük baş hayvancılığa dayalıdır..

 

Eğitim:

Kızılin ve ören köyünün okur yazar oranına baktığımzda ise diğer köylere oranla ciddi bir fark attığına şahit oluyoruz. Köyde okuyanların büyük çoğunluğu Avukat, Öğretmen Doktor ve askerlerden oluşmaktadır. Bu da köyün eğitime verdiği önemin göstergesidir. Köyümüzde 2003 yılında eğitim ve öğretime açılmış bir lise ve 1900 yılların başında açılmış ilköğretim okulu bulunmaktadır. Eğitime çok önem verildiğinden okul binalarını kendi çabalarıyla yapıp hizmete açmışlardı.

 

Muhtarlık:

Yerleşim yerinin köy tüzel kişiliği alması ile birlikte köyün tüzel kişiliğini temsil etmesi için köy muhtarlık seçimleri de yapılmaktadır.

 

Altyapı bilgileri

Köyde ilköğretim, ortaöğretim ve 2003 yılında hizmete açılmış olan çok programlı Kızılin Lisesi vardır. Köyün içme suyu şebekesi vardır ancak kanalizasyon şebekesi yoktur. Ptt şubesi ve ptt acentesi yoktur. Sağlık ocağı ve sağlık evi yoktur. Köye ayrıca ulaşımı sağlayan yol asfalt olup köyde elektrik ve sabit telefon vardır.

 

 

Kızılkaya

http://www.koyogretmeni.com/icerik_resim/kizilkaya.jpeg

Kızılkaya, Adıyaman ilinin Besni ilçesine bağlı bir köydür.

 

Tarihi:

Köyün adının nereden geldiği ve geçmişi hakkında bilgi yoktur.

 

Kültür:

Köyün gelenek, görenek ve yemekleri hakkında bilgi yoktur.

 

Coğrafya:

Adıyaman iline 80 km, Besni ilçesine 35 km uzaklıktadır.

 

İklim:

Köyün iklimi, karasal iklimi etki alanı içerisindedir.

 

Ekonomi:

Köyün ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır.

 

Muhtarlık:

Yerleşim yerinin köy tüzel kişiliği alması ile birlikte köyün tüzel kişiliğini temsil etmesi için köy muhtarlık seçimleri de yapılmaktadır.

 

Altyapı bilgileri

Köyde ilköğretim okulu vardır. Köyün içme suyu şebekesi vardır ancak kanalizasyon şebekesi yoktur. Ptt şubesi ve ptt acentesi yoktur. Sağlık ocağı ve sağlık evi yoktur. Köye ayrıca ulaşımı sağlayan yol asfalt olup köyde elektrik ve sabit telefon vardır. Ayrıca internet bağlantısı da bulunmaktadır.

 

 

Kızılpınar

http://www.resimler.tv/data/media/170/kizilpinar-koyu.JPG

Kızılpınar, Adıyaman ilinin Besni ilçesine bağlı bir köydür.

 

Tarihi:

Köyün adının nereden geldiği ve geçmişi hakkında bilgi yoktur.

 

Kültür:

Köyün gelenek, görenek ve yemekleri hakkında bilgi yoktur.

 

Coğrafya:

Adıyaman iline 54 km, Besni ilçesine 9 km uzaklıktadır.

 

İklim:

Köyün iklimi, karasal iklimi etki alanı içerisindedir.

 

Ekonomi:

Köyün ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır.

 

Muhtarlık:

Yerleşim yerinin köy tüzel kişiliği alması ile birlikte köyün tüzel kişiliğini temsil etmesi için köy muhtarlık seçimleri de yapılmaktadır.

 

Altyapı bilgileri

Köyde, ilköğretim okulu vardır ancak kullanılamamaktadır. Köyün içme suyu şebekesi vardır ancak kanalizasyon şebekesi yoktur. Ptt şubesi ve ptt acentesi yoktur. Sağlık ocağı ve sağlık evi yoktur. Köye ayrıca ulaşımı sağlayan yol asfalt olup köyde elektrik ve sabit telefon vardır.

 

 

Konuklu

http://www.resimler.tv/data/media/170/konuklu-koyu.JPG

Konuklu, Adıyaman ilinin Besni ilçesine bağlı bir köydür.

 

Tarihi:

Köyün önceki ismi Yusufa'dır. Yusufa ismi ise 1970 li yıllarda değişerek Konuklu olmuştur. Konuklu ismi ise köy halkı misafir perver bir halkdır. Gelen misafirlere hizmeti severler, bundan dolayı köyün ismi Konuklu olarak değişmiştir. Konuklu köyü 1900'lü yılların başında Malatya ve daha öncesine gidersek Erzurum Horasan dan gelmektedir. Köyün ileri gelenleri ve kurucuları HAMZAMAMOLAR'dır.

 

Kültür:

Köyün gelenek, görenek ve yemekleri. Köyün en ünlü yemeği çiğköfte, zeytin yağlı dolma, bulgur pilavı, cacık tırşık, peynirli börek.

 

Coğrafya:

Adıyaman iline 63 km, Besni ilçesine 18 km uzaklıktadır.

 

İklim:

Köyün iklimi, karasal iklimi etki alanı içerisindedir.

 

Ekonomi:

Köyün ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır.

 

Muhtarlık:

Yerleşim yerinin köy tüzel kişiliği alması ile birlikte köyün tüzel kişiliğini temsil etmesi için köy muhtarlık seçimleri de yapılmaktadır.

 

Altyapı bilgileri

Köyde ilköğretim okulu vardır. Köyün içme suyu şebekesi vardır ancak kanalizasyon şebekesi yoktur. Ptt şubesi ve ptt acentesi yoktur. Sağlık ocağı yok, sağlık evi var ancak faal değil. Köye ayrıca ulaşımı sağlayan yol asfalt olup köyde elektrik ve sabit telefon vardır. Cami ve hocası mevcuttur

 

 

Kurugöl

http://www.resimler.tv/data/media/170/kurugol-koyu-saglik-ocagi.JPG

Kurugöl, Adıyaman ilinin Besni ilçesine bağlı bir köydür.

 

Tarihi:

Köyün adının nereden geldiği ve geçmişi hakkında bilgi yoktur.

 

Kültür:

Köyün güzel yemekleri, kuru fasulye, dolma, patates sulusu, saç kavurması, yuvalama, kömme...

 

Coğrafya:

Adıyaman iline 57 km, Besni ilçesine 13 km uzaklıktadır.

 

İklim:

Köyün iklimi, karasal iklimi etki alanı içerisindedir.

 

Ekonomi:

Köyün ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır.

 

Muhtarlık:

Yerleşim yerinin köy tüzel kişiliği alması ile birlikte köyün tüzel kişiliğini temsil etmesi için köy muhtarlık seçimleri de yapılmaktadır.

 

Altyapı bilgileri

Köyde ilköğretim okulu vardır. Köyün içme suyu şebekesi vardır ancak kanalizasyon şebekesi yoktur. Ptt şubesi ve ptt acentesi yoktur. Sağlık ocağı ve sağlık evi yoktur. Köye ayrıca ulaşımı sağlayan yol asfalt olup köyde elektrik ve sabit telefon vardır.

 

 

Kutluca

http://www.resimler.tv/data/media/170/kutluca-koyu-ilkogretim-okulu.JPG

Kutluca, Adıyaman ilinin Besni ilçesine bağlı bir köydür.

 

Tarihi:

Köyün adının nereden geldiği bilmiyoruz ama eski adı olarak geçmekte birçok uygarlık gelip geçmiştir deniliyor bilgisi olan eklesin eyyüp eski uygarlığın kanıtı da köyün ortasında hüyük bulunmasıdır. Köyün doğusunda küçük dağda mağaraların olmasıdır ayrıca köyün birde mezrası var.

 

Kültür:

Köyün gelenek, görenek ve yemekleri hakkında bilgi t hazinesi , basallası yani eşkili köfte taplama, tavlav, içli köftesi..

 

Coğrafya:

Adıyaman iline 62 km, Besni ilçesine 18 km uzaklıktadır.

 

İklim:

Köyün iklimi, akdeniz iklimi mgörülmektedir etki alanı içerisindedir. belde olması gereken bir köy ike yaşanan sıkıntılardan dolayı....

 

Ekonomi:

Köyün ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır.

 

Muhtarlık:

Yerleşim yerinin köy tüzel kişiliği alması ile birlikte köyün tüzel kişiliğini temsil etmesi için köy muhtarlık seçimleri de yapılmaktadır.

 

Altyapı bilgileri

Köyde ilköğretim okulu vardır. Köyün içme suyu şebekesi vardır ancak kanalizasyon şebekesi yoktur. Ptt şubesi ve ptt acentesi yoktur. Sağlık ocağı vardır ancak sağlık evi yoktur. Aile Sağlık Merkezi vardır. Köye ayrıca ulaşımı sağlayan yol asfalt olup köyde elektrik ve sabit telefon vardır.

 

 

 

 

Kuzevleri

http://www.resimler.tv/data/thumbnails/170/kuzevleri-koyu.JPG

Kuzevleri, Adıyaman ilinin Besni ilçesine bağlı bir köydür.

 

Tarihi:

Köyün adının nereden geldiği ve geçmişi hakkında bilgi yoktur.

 

Köyün yemekleri 1.tırşık 2. balcan eşkilisi 3. eşkili löllük ekmekleri ise bazlama, darı ekmegi, hıtap, şekerli ekmek kültürü ise halk oyunlarıyla ve avcılıkla meşhurdur kuzevleri köyü sakinleri köye bir misafir geldimi onu en iyi şekilde ağırlarlar ve asla misafir etmeden göndermezler. kuzevleri köyü bir nevi küçük paristir ve Besninin en meşhur köyleri arasında yer alır.

 

Coğrafya:

Adıyaman iline 57 km, Besni ilçesine 23 km uzaklıktadır.

 

İklim:

Köyün iklimi, karasal iklimi etki alanı içerisindedir.

 

Ekonomi:

Köyün ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır.

 

Muhtarlık:

Yerleşim yerinin köy tüzel kişiliği alması ile birlikte köyün tüzel kişiliğini temsil etmesi için köy muhtarlık seçimleri de yapılmaktadır.

 

Altyapı bilgileri

Köyde, ilköğretim okulu vardır ancak kullanılamamaktadır. Köyün içme suyu şebekesi ve kanalizasyon şebekesi yoktur. Ptt şubesi ve ptt acentesi yoktur. Sağlık ocağı ve sağlık evi yoktur. Köye ayrıca ulaşımı sağlayan yol asfalt olup köyde elektrik ve sabit telefon vardır.

 

 

 

Oyalı

 

http://www.resimler.tv/data/media/170/oyali-koyu-ilkogretim-okulu.JPG

Oyalı Hamzıyan, Adıyaman ilinin Besni ilçesine bağlı bir köydür.

 

Tarıh:

Köyun tarihi Hamza ağa denılen ağadan gelmektedir. Esas adı Hamzıyan'dır. İlcede köyün ismi böyle bilinir. Sonradan resmi ad olarak Oyalı ismi verilmiştir. Kültür bakımından çok zengin olup yemekleri; tırşık, melemen, Besnı tavası, basalla, köfte, kısır, cıvık cutte ve meşhur olan hıyar cacığıdır. Ayrıca köy salatalık ve süt ve süt ürünleriyle meşhurdur. Köydeki okuma yazma oranı diğer köylere göre iyidir. Genç nüfusun hepsi ilkokul mezunudur. Son yıllarda köyden dışa göc artmıştır.

 

Coğrafya:

Adıyaman iline 51 km, Besni ilçesine 6 km uzaklıktadır.

 

İklim:

Köyün iklimi, karasal iklim etki alanı içerisindedir. Yazları sıcak ve kurak kışlar ise soğuk ve sürekli kar yağışı almaktadır.

 

Ekonomi:

Köyün ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır. Köydeki önceki yıllara rağbet olarak uzum üreticiliği düşmüştür. Sebep olarak da ikim değişiklikleri ve çeşitli salgin hastalıklar bağları kurutmuştur. Fakat yeniden bag dikimleri son yıllarda yeniden hiz kazanmıştır.

 

Muhtarlık:

Yerleşim yerinin köy tüzel kişiliği alması ile birlikte köyün tüzel kişiliğini temsil etmesi için köy muhtarlık seçimleri de yapılmaktadır.

 

Altyapı bilgileri

Köyde ilköğretim okulu vardır. Köyün içme suyu şebekesi vardır kanalizasyon şebekesi vardır ama kullanılmamaktadır. Ptt şubesi ve ptt acentesi yoktur. Sağlık ocağı ve sağlık evi bulunmktadır ama ebesi yoktur. Köye ayrıca ulaşımı sağlayan yol asfalt olup köyde elektrik ve sabit telefon vardır.

 

 

 

Oyratlı

http://www.resimler.tv/data/media/170/oyratli-koyu.JPG

Oyratlı, Adıyaman ilinin Besni ilçesine bağlı bir köydür.

 

Tarihi:

Köyün adının nereden geldiği ve geçmişi hakkında bilgi yoktur. Ancak Prof.Dr.Şener Üşümezsoy'un 21.Yüzyıl Dergisi'nin Ocak 2007 sayısında yer alan makalesinde Hülagi İran Tatarları arasında yer alan Tatar uruklarından birisinin adı Oyrat Uruğu olarak anılmaktadır.

 

Oyratlı köyü sakinleri orta asyadan 11 yy da andaluya gelen moğalların soyundandırlar moğalların uyrat boyuna mensupturlar.o dönemde bazı moğol kabilerleri kafkasya ya bazıları ırak suriyede bazılarıda anadoladu andoluda kendilerine yer buldular bunlardan en büyük topluluk ise uyratlardı isimleri zamanla deyişmiştir.ve bugünkü halini almıştır.

 

Kültür:

Köyün gelenek, görenek ve yemekleri hakkında bilgi yoktur.

 

Coğrafya:

Adıyaman iline 55 km, Besni ilçesine 10 km uzaklıktadır.

 

İklim:

Köyün iklimi, karasal iklimi etki alanı içerisindedir.

 

Ekonomi:

Köyün ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır ve de turizimdir

 

Muhtarlık:

Yerleşim yerinin köy tüzel kişiliği alması ile birlikte köyün tüzel kişiliğini temsil etmesi için köy muhtarlık seçimleri de yapılmaktadır.

 

Altyapı bilgileri

Köyde ilköğretim okulu vardır. Köyün içme suyu şebekesi vardır ancak kanalizasyon şebekesi yoktur. Ptt şubesi ve ptt acentesi yoktur. Sağlık ocağı ve sağlık evi yoktur. Köye ayrıca ulaşımı sağlayan yol asfalt olup köyde elektrik ve sabit telefon vardır. İnternet vardır. ayrıca market, fırın, marangoz atölyesi bulunur. Köye 3 km uzaklıkta değirmen çayı ve piknik alanı bulunur.

 

 

 

Ören

http://www.resimler.tv/data/media/170/oren-koyu-camii.JPG

Ören, Adıyaman ilinin Besni ilçesine bağlı bir köydür.

 

Tarihi:

Köy adını harabeler ve ermenilerden kalma mezarlardan dolayı harabe /ören olarak tarihe geçmiştir. Bu köyde çok eskiden ermeniler yaşarlardı göç nedeniyle gitmişlerdir yakın köylerde buraya göç başlamıştır. aslen türkmenistandadan yada kırgızistandan orta anadoluya göç olmuştur ilk olarak yozgat'ta yerleşip tarımla uğraşanlar orda kalmış hayvancılıkla uğraşanlar güneydoğu anadoluya yerleşmişlerdir. köy barak göçmenlerinden oluşur. daha önceleri kızılin köyünde ikamet eden birçok aile evlilik yada başka nedenlerle ören köyüne yerleşmişlerdir buraya yerleşen halkın tamamı Türktür dili Türkçedir zaten çevre köylerde Kızılin hariç, dilleri Kürtçedir... halen bu köyde ve yakın köyde ermeni asıllı insanlar yaşadığı sanılmaktadır ancak bu insanların tamamı Türk kültürüyle büyüdükleri için hayat tarzları tamamiyle türkleşmiştir.

 

Kültür:

Köyün gelenek, görenek ve yemekleri, ören köyü daha önceleri geleneklerine bağlı bir köydür. ekin hasat dönemlerinde imece usulü ekinler biçilir ve son tarlada bütün köylü birleşir yemek yenir eğlenceler düzenlenir. köye has çok özel yemekleri olmamakla birlikte Ramazan Bayramında tatlı çörek yapılırdı, geceleri tatlı niyetine "şıllık" yapılır. Köyde geçim zor olduğundan çocuklar genelde okutulmaktadır. Özel okullarda Öğretmenlik yapan köylülerimiz vardır.

 

Coğrafya:

Adıyamana 89 kilometre Gaziantepe 90 kilometre civarında olup tamamı Türklerden oluşan bir yerleşim yeridir nufusu 400/500 civarındadır nüfusun az bir kısmı hayvancılıkla uğraşmaktadır kalan kısmı ise tahıl tarımı yapmaktadır

 

İklim:

Köyün iklimi, karasal iklimi etki alanı içerisindedir. yazları çok sıcak kışlarıda orta soğuk olarak geçer,kışın kar nadiren görülür

 

Nüfus:

Mezra iken 500'e yaklaşan köyün nüfusu, göç sebebiyle 150'lere gerilemiştir. Ayrıca köyde 18'den küçük ve 50'den büyük insan nüfusu toplam nüfusun %90'ına eşittir. İzmir, Adana, Mersin ve Gaziantep'de bulunan köylü nüfusu 2500 civarındadır.

 

Ekonomi:

Köyün ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır. Daha önceleri tütün yetiştirilirdi oda kalkınca şu 3/5 senedir insanlar pamuk, kayısı, fındık toparlamak için diyer şehirlere gitmektedir ayrıca diğer köylerden kıbrısa çalışmaya gidenler artınca, ören köyünden de Kıbrıs’a çalışmaya gidenler artmaya başlamıştır. ayrıca; buğday, arpa, mercimek ve nohut gibi tahıllar ekilmektedir.

 

Muhtarlık:

Yerleşim yerinin köy tüzel kişiliği alması ile birlikte köyün tüzel kişiliğini temsil etmesi için köy muhtarlık seçimleri de yapılmaktadır.

 

Altyapı bilgileri

Köyde ilköğretim okulu vardır. Köyün içme suyu şebekesi vardır ancak kanalizasyon şebekesi yoktur. Ptt şubesi ve ptt acentesi yoktur. Sağlık ocağı ve sağlık evi vardır. Köye ulaşımı sağlayan Besni bağlantılı yol 2007 yılında asfaltlanmış buna karşılık Gaziantep'den Araban üzeri köy'e giden yolun yaklaşık 12 Km.lik bölümü asfalt olmadığı gibi bozuk satıhtan oluşmaktadır. Köyde elektrik ve sabit telefon vardır. jandarma karakolu da bulunmaktadır.

 

 

 

Pınarbaşı

http://www.resimler.tv/data/media/170/pinarbasi-koyu.JPG

Pınarbaşı, Adıyaman ilinin Besni ilçesine bağlı bir köydür.

 

Kültür:

Yemekleri: içli köfte, yoğurtlu tarhana, üzüm pestili, çökelek ,borani, etli kömbe çökelekli katmer TARHANA ÇORBASI

 

Coğrafya:

Adıyaman iline 70 km, Besni ilçesine 25 km uzaklıktadır.

 

İklim:

Köyün iklimi, karasal iklimi etki alanı içerisindedir.

 

Ekonomi:

Köyün ekonomisi tarım ve hayvancılık dayalıdır. Antep fıstığı ve bağcılık da genel olarak geçim kaynaklarındandır.

 

Muhtarlık:

Yerleşim yerinin köy tüzel kişiliği alması ile birlikte köyün tüzel kişiliğini temsil etmesi için köy muhtarlık seçimleri de yapılmaktadır.

 

Altyapı bilgileri

Köyde ilköğretim okulu vardır. Köyün içme suyu şebekesi vardır ancak kanalizasyon şebekesi yoktur. Ptt şubesi ve ptt acentesi yoktur. Sağlık ocağı ve sağlık evi yoktur. Köye ayrıca ulaşımı sağlayan yol asfalt olup köyde elektrik ve sabit telefon vardır.

 

 

Sarıkaya

http://www.resimler.tv/data/media/170/sarikaya-koyu-ilkogretim-okulu.JPG

Sarıkaya, Adıyaman ilinin Besni ilçesine bağlı bir köydür.

 

Tarih:

Sarıkayadan önceki ismi Hementildir. Hementil adı Roma İmparatorluğu tarafından köyün bitişigindeki höyüke verilen addır. Daha sonra bu isim köye verilmiştir. Cumhuriyet kurulduktan sonra köyün adı 31.07.1970'te Sarıkaya olarak değiştirildi. Köyün adı zınori raş denenilen yerde bir sarı-kaya vardır. İsmi ordan gelir.

 

Kültür:

Köyün gelenek, görenek itibarı ile Besni ve Adıyaman gelenek ve göreneklerinin karışımı olarak her iki kültürden esinlenmiştir. KÖYÜN YEMEKLERİ-içli köfte, çiğ köfte, sarma, börek, bazlama pekmez üzümü meşurdur.

 

Coğrafya:

Adıyaman iline 45 km, Besni ilçesine 33 km uzaklıktadır.

 

İklim:

Köyün iklimi, karasal iklimi etki alanı içerisinde gibi görünse de genel olarak akdeniz iklimi özelliğine daha yatkındır. Özellikle son yıllarda Atatürk barajı gölünün etkisi bariz olarak akdeniz iklim özelliği göstermektedir.

 

Köyün ekonomisi

a) Tarım:Genellikle köydeki toprakların verimli olmasından dolayı daha çok sulu ürünlere önem verilmiştir. Bunlar pamuk, mısır, karpuz, kavun, buğday, arpa, kırmızı mercimek ayrıca köyde fıstık ve üzüm bahçeleri bolca bulunmaktadır.

b) Hayvavancılık:Küçük baş, büyük baş ve kümes hayvancılığı yapılmaktadır

 

Muhtarlık:

Yerleşim yerinin köy tüzel kişiliği alması ile birlikte köyün tüzel kişiliğini temsil etmesi için köy muhtarlık seçimleri de yapılmaktadır.

 

Altyapı bilgileri

Köyde ilköğretim okulu vardır. Köyün içme suyu şebekesi vardır ancak kanalizasyon şebekesi yoktur. Ptt şubesi ve ptt acentesi yoktur. Sağlık ocağı vardır ancak sağlık evi yoktur. Köye ayrıca ulaşımı sağlayan yol asfalt olup köyde elektrik ve sabit telefonsantrali vardır.

 

 

 

Taşlıyazı

http://www.besniguncel.com/images/tasliyaziyap.jpg

Taşlıyazı, Adıyaman ilinin Besni ilçesine bağlı bir köydür.

 

Köyün geçmişi bizans dönemine dayanır ilk adı TERBUS olan ismi zamanla TERBİZEK ve daha sonra TAŞLIYAZI ismini almıştır. Köyün konumu itabariyla üç yanından yol geçmektedir, ayrıca orman köyüdür ama bütün haklari elinden alınmıştır köy 5 yıl geriye gitmiştir. 1999-2004 döneminin muhtarı ziraat mühendisi sayın Cuma DAYAN'ın yapmış olduğu kanalizasyon ve su şebekesi yapılmıştır. Çevre köyler içinde tek kanalizasyonu bulanan köy TAŞLIYAZI köyüdür.

 

Coğrafya:

Adıyaman iline 37 km, Besni ilçesine 8 km uzaklıktadır.

 

İklim:

Köyün iklimi, karasal iklimi etki alanı içerisindedir.

 

Ekonomi:

Köyün ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır.

 

Muhtarlık:

Yerleşim yerinin köy tüzel kişiliği alması ile birlikte köyün tüzel kişiliğini temsil etmesi için köy muhtarlık seçimleri de yapılmaktadır.

 

Altyapı bilgileri

Köyde ilköğretim okulu, içme suyu şebekesi ve kanalizasyon şebekesi mevcuttur. Ptt şubesi ve ptt acentesi yoktur. Sağlık ocağı ve sağlık evi yoktur. Köyde elektrik ve sabit telefon vardır. 2008 Yılının sonunda köyün ön yolu besni yoluna kadar asfalt oldu.

 

 

 

Tekağaç

http://www.resimler.tv/data/media/170/tekagac-koyu-ilkogretim-okulu.JPG

Tekağaç, Adıyaman ilinin Besni ilçesine bağlı bir köydür.

 

Tarihi:

Tekağaç diğer ismi Kötteredir. İnsanlığın geçmişine ışık tutan bir tarihi yerdir.

 

Kültür:

Köyün gelenek, görenek ve yemekleri hakkında bilgi yoktur.

 

Coğrafya:

Adıyaman iline 70 km, Besni ilçesine 25 km uzaklıktadır.

 

İklim:

Köyün iklimi, karasal iklimi etki alanı içerisindedir.

 

Ekonomi:

Köyün ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır.

 

Muhtarlık:

Yerleşim yerinin köy tüzel kişiliği alması ile birlikte köyün tüzel kişiliğini temsil etmesi için köy muhtarlık seçimleri de yapılmaktadır.

 

Altyapı bilgileri

Köyde ilköğretim okulu vardır. Köyün içme suyu şebekesi vardır ancak kanalizasyon şebekesi yoktur. Ptt şubesi ve ptt acentesi yoktur. Sağlık ocağı ve sağlık evi yoktur. Köye ayrıca ulaşımı sağlayan yol asfalt olup köyde elektrik ve sabit telefon vardır.

 

 

Tokar

http://www.resimler.tv/data/media/170/tokar-koyu-ilkogretim-okulu.JPG

Tokar, Adıyaman ilinin Besni ilçesine bağlı bir köydür.

 

Tarihi:

Köyün adının nereden geldiği ve geçmişi hakkında bilgi yoktur.

 

Kültür:

Köyün gelenek, görenek ve yemekleri hakkında bilgi yoktur.

 

Coğrafya:

Adıyaman iline 70 km, Besni ilçesine 25 km uzaklıktadır. Ayrıca 1 km kuzeyinde Çorman adında bir Mezrası bulunmaktadır.

 

İklim:

Köyün iklimi, karasal iklimi etki alanı içerisindedir.

 

Ekonomi:

Köyün ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır.

 

Muhtarlık:

Yerleşim yerinin köy tüzel kişiliği alması ile birlikte köyün tüzel kişiliğini temsil etmesi için köy muhtarlık seçimleri de yapılmaktadır.

 

Altyapı bilgileri

Köyde ilköğretim okulu vardır. Köyün içme suyu şebekesi vardır ancak kanalizasyon şebekesi yoktur. Ptt şubesi ve ptt acentesi yoktur. Sağlık ocağı ve sağlık evi yoktur. Köye ayrıca ulaşımı sağlayan yol asfalt olup köyde elektrik ve sabit telefon vardır.

 

 

 

Toklu

http://www.resimler.tv/data/media/170/toklu-koyu-ilkogretim-okulu.JPG

Toklu, Adıyaman ilinin Besni ilçesine bağlı bir köydür.Çevredeki komşu köyler sırasıyla,.....

 

Toklu köyü ismini toklu tepesinde almıştır.köyümüzün üst tarafında toklu tepesi vardır

 

Kültür:

Köyün gelenek, görenek ve yemekleri hakkında bilgi yoktur.

 

Coğrafya:

Adıyaman iline 59 km, Besni ilçesine 14 km uzaklıktadır.

 

İklim:

Köyün iklimi, karasal iklimi etki alanı içerisindedir.

 

Nüfus:

Köyümüzün nüfusu aslında gittikçe artmaktadır ama köyümüzdeki vatandaşlarımız geçim sıkıntısından dolayı dışa göç vermektedirler bu yüzden köyümüzün nüfusu bir taraftan artarken öteki taraftan azalıyor...

 

Ekonomi:

Köyün ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır. Köyümüzde tarımda genellikle fıstık bulunmaktadır ikinci olarak da arpa buğday ekimidir. hayvancılıkta ise küçük baş hayvanlar bulunmaktadır yani en başta keçi, koyun ve tavuktur...

 

Muhtarlık:

Yerleşim yerinin köy tüzel kişiliği alması ile birlikte köyün tüzel kişiliğini temsil etmesi için köy muhtarlık seçimleri de yapılmaktadır.

 

Altyapı bilgileri

Köyde ilköğretim okulu vardır. Köyün içme suyu şebekesi vardır ancak kanalizasyon şebekesi yoktur. Ptt şubesi ve ptt acentesi yoktur. Sağlık ocağı ve sağlık evi yoktur. Köye ayrıca ulaşımı sağlayan yol asfalt olup köyde elektrik ve sabit telefon vardır.

 

 

 

Topkapı

http://www.resimler.tv/data/media/170/topkapi-koyu.jpg

Topkapı, Adıyaman ilinin Besni ilçesine bağlı bir köydür.

 

Tarihi:

Önceki ismi Hiznikan olan köyün ismi,  Osmanlı imparatorluğu zamanında uygulanan iskan sisteminden gelmektedir. Zamanla köyün isminin topkapı yapılması bu bölgeye, geçmişten beri uygulanagelen politikaların birer parcası olup köy halkını derinden üzmektedir

 

Kültür:

Köyün Zengin Bir Mutfağı Vardır...Güneydogu Mutfagının Her türlü Yemek Çeşitleri Bulunur.Ayrıca Köy Tarihi Yerler Bakımından da Zengin Bir Kültüre Sahiptir.. Dikilitaş ve Sofraz Çayında bulunan mağaralar Gizemli Yönleri ile Ziyaretçilerin İlgisini Çekmektedir..

 

Coğrafya:

Adıyaman iline 72 km, Besni ilçesine 27 km uzaklıktadır. Düz denebilecek bir yerleşime sahiptir Gaziantep e 110 120 km uzaklıktadır

 

İklim:

Köyün iklimi, karasal iklimi etki alanı içerisindedir.

 

Ekonomi:

Köyün ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır.

 

Muhtarlık:

Yerleşim yerinin köy tüzel kişiliği alması ile birlikte köyün tüzel kişiliğini temsil etmesi için köy muhtarlık seçimleri de yapılmaktadır.

 

Altyapı bilgileri

Köyde ilköğretim okulu vardır. Köyün içme suyu şebekesi vardır ancak kanalizasyon şebekesi yoktur. Ptt şubesi ve ptt acentesi yoktur. Sağlık ocağı ve sağlık evi yoktur. Köye ayrıca ulaşımı sağlayan yol asfalt olup köyde elektrik ve sabit telefon vardır.

 

 

Uzunkuyu

http://www.resimler.tv/data/media/170/uzunkuyu-koyu-camii.JPG

Uzunkuyu, Adıyaman ilinin Besni ilçesine bağlı bir köydür.

 

Köyümüzün ismi köyümüzün giriş kısmında bulunan 1600 yıllık tarihi kuyudan almıştır. (Biri uzkıy) son yapılan 1985 yılı köy isim değişikliklerinden köyümüz asıl ismi değişmemiştir. UZUNKUYU KÖYÜ tarihin derinliklerinden gelen bir köy yakın çevre köylere rağmen en eski bir köydür. Köyde 1960 yılında ilk okul binası yapıldı ama daha önceleri köyde eğitim ve öğretim vardı eğitim eğitmenler tarafında küçük köy odalarında verilirdi çevre köylerde cami yokken UZUNKUYU köyünde cami bulunmakta idi bayram günlere çevre köylerden bayram namazı kılmaya gelen insanları köy halkı evine götürüp yemek ve çay ihtiyaçları karşılandıktan sonra kendi köylerine bayramlaşmak için gidilirdi.

 

 Kültür:

Köyün gelenek, görenek ve yemekleri hakkında köyün en meşhur yemekleri KÖMBE , söğürme (patlıcan biber domates közleme)dir en meşhur yemeğimizdir.

 

 Coğrafya:

Adıyaman iline 71 km, Besni ilçesine 17 km uzaklıktadır. Gaziantep iline ise 100 km dir. Günlük Besniye ve Gaziantepe arabamız mevcuttur.[iii]

 

 İklim:

Köyün iklimi, karasal iklimi etki alanı içerisindedir.

 

 Nüfus:

Yıllara göre köy nüfus verileri

2007 

2000 2000

1997 1800

 

 Ekonomi:

Köyün ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır. Köyde antep fıstığı yetişmek olup daha yeni yeni zeytincilik yetişmektedir. Bağların kurumasından dolayı yeni bağlar dikilmektedir.

 

 Muhtarlık:

Yerleşim yerinin köy tüzel kişiliği alması ile birlikte köyün tüzel kişiliğini temsil etmesi için köy muhtarlık seçimleri de yapılmaktadır.

 

Altyapı bilgileri

Köyde ilköğretim okulu vardır. Köyün içme suyu şebekesi vardır ancak kanalizasyon şebekesi yoktur. Ptt şubesi ve ptt acentesi yoktur. Sağlık ocağı ve sağlık evi mevcutur. Köye ayrıca ulaşımı sağlayan yol asfalt olup köyde elektrik ve sabit telefon ayrıca köyde çok büyük bir halı atölyesi vardır. Köyde geçici köy koruyuculuk sistemi var.

 

 

 

Yazıbeydilli

http://www.resimler.tv/data/media/170/yazibeydilli-koyu.JPG

Yazıbeydilli, Adıyaman ilinin Besni ilçesine bağlı bir köydür.

 

Tarihi:

Köyün adının nereden geldiği ve geçmişi hakkında

 

Coğrafya:

Adıyaman iline 75 km, Besni ilçesine 30 km uzaklıktadır.

 

İklim:

Köyün iklimi, karasal iklimi etki alanı içerisindedir.

 

Ekonomi:

Köyün ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır.

 

Muhtarlık:

Yerleşim yerinin köy tüzel kişiliği alması ile birlikte köyün tüzel kişiliğini temsil etmesi için köy muhtarlık seçimleri de yapılmaktadır.

 

Altyapı bilgileri

Köyde ilköğretim okulu vardır. Köyün içme suyu şebekesi vardır ancak kanalizasyon şebekesi yoktur. Ptt şubesi ve ptt acentesi yoktur. Sağlık ocağı ve sağlık evi vardır. Köye ayrıca ulaşımı sağlayan yol asfalt olup köyde elektrik ve sabit telefon vardır.

 

 

Yazıkarakuyu

http://www.resimler.tv/data/media/170/yazikarakuyu-koyu-ilkogretim-okulu.JPG

Yazıkarakuyu, Adıyaman ilinin Besni ilçesine bağlı bir köydür.

 

Tarihi:

Köyün tarihi hakında fazla bir bilgiye sahip olmamakla birlikte tarihinin çok eskilere dayanmadığı bilinmektedir. Günümüzde Yazıkarakuyu halkınını yardımlaşma duyguları ve köydeki huzur ortamı bir çok köye ders niteliğindedir bunda köyde yaşayan herkesin bir akrabalık bağıyla bağlı olması gösterilebilir. Köyün adı köyde bulunan tuzlu bir kuyudan gelmektedir. Asıl adı kürtçe karaktır, sonradan düzlük bir vadide olması sebebiyle yazı ve Karakuyu denilmiştir.

 

Kültür:

Köyün meşhur yemekleri içli köfte, sarma, dolma, düğün yemeklerinde yapılan bulgur pilavı, kuru fasulye ve nohutbasala, taplama

 

Coğrafya:

Adıyaman iline 74 km, Besni ilçesine 29 km uzaklıktadır.düz bir ovada kurulmuş olup akarsuları sofraz çayı dır.

 

Mezraları: Yazıbademce

 

İklim:

Köyün iklimi, karasal iklimi etki alanı içerisindedir. yazları sıcak ve kurak, Kışları fazla soğuk geçmez

 

Ekonomi:

Altyapı bilgileri

Köyde ilköğretim okulu vardır. Köyün içme suyu şebekesi vardır ancak kanalizasyon şebekesi yoktur. Ptt şubesi ve ptt acentesi yoktur. Sağlık ocağı ve sağlık evi yoktur. Köye ayrıca ulaşımı sağlayan yol asfalt olup köyde elektrik ve sabit telefon vardır. Ayrıca 2008 yılı içerisinde köye yeni cami ve köy odası yapılmıştır

 

 

 

Yelbastı

http://www.resimler.tv/data/media/170/yelbasti-koyu.JPG

Yelbastı, Adıyaman ilinin Besni ilçesine bağlı bir köydür.

 

Adıyaman ili Besni ilçesine bağlı olan Yelbastı Köyü, ilçenin güneydoğusunda bulunmaktadır. İlçeye 10 Km uzaklıkta bulunan köyün eski adı Şamuşağıdır. Köy halkı genellikle çiftçilik ve hayvancılık ile uğraşmaktadır. Ayrıca köyün iki mezrası vardır.

 

Tarihi:

Köyün adı hakkında değişik söylentiler vardır. Ama söylentiler genelde kulaktan dolma şeylerdir. Malesef pek fazla yazılı kaynak yoktur. Bu güne ulaşan bilgilere göre köy halkının büyük çoğunluğu Suriye'nin Şam şehrinden geldiği ve bundan dolayı bu köye Şamuşağı adı verilmiştir. Diğer bir söylentiye göre ise köy halkı İran Horasan kentinden gelmiştir ama bu anlatıda köyün ismi hakkında bilgi yoktur. Köyün şimdiki ismi olan Yelbastı ise bir rivayete dayanmaktadır. Bu rivayete göre; bu köyde yaşayan halk bir gün su kuyusu açmak için toprağı kazarlar ama bu kazıdan sonra topraktan su yerine rüzgar çıkar ve buradan köye Yelbastı ismi verilir. Bu kuyunun olduğu sanılan yere ise Yelbası denir.

 

Kültür:

Köy halkı Kürtçe ve Türkçe konuşur. Okuma yazma oranı yüksektir. Köyde 5 kabile yaşamaktadır. Hacı milleti, Mamılolar, Zobu milleti, Kalazolar ve Evliyalar diye ayrılırlar. Kabilelerin en köklüsü Hacı milleti, Zobular ve Mamılolardır.

 

Geleneksel yemekler; lolık, tırşıke qariye.

 

İçli Köfte: Bulgur ve et, soğan, salça, yeşillık doğranarak yapılır ve yumurta şeklınde olur suda haşlanır, yağı daha sonra kızartılarak eklenir.

 

Kenger Tırşığı: Dağda meşhur kenger sakızının olduğu ottur. Filizken toplanılır ve haşlanır. Yağ, salça, soğan, sarımsak ve yıne bulgur pirinç katılarak yapılır.

 

Dolma: Yeşil dolma biberinden yöresel adı isot olan biberin kuru veya yeşil fark etmeden içi oyularak pirinç, soğan, salça, et veya bulgur soğan katılır. Etli ve etsiz yapılabilir.

 

Dolma: Salatalıktan ve kabaktan yapılır. Etli veya etsiz yapılabilir. Bulgur ve pirinçten, yağ, soğan, salçadan oluşan sos ve baharatlarla yapılır. En son sumak ekşisi ile kaynatılır.

 

Sarma: Asma yaprağı, dut yaprağı ve lahanadan yapılır. İç olarak etli ve etsiz olabilir. Bulgur, soğan, salça, et ve yağ katılır. Yapraklar haşlandıktan sora iç hazırlanılır ve kaynatılır sumak ekşisi ile birlikte lezzetli olur. Pirinçle de yapılırsa aynı malzemeler kullanılır.

 

Tırşık: Domates, patlıcan, yeşil biber, soğan ve kabaktan yapılır. Etli ve etsiz, kurutulmuş veya kurutulmamış sebzelerle yapılabilir. Yağ, salça, soğanla terbiye edilerek yapılır.

 

Lapa: Mercimekten yapılır. Soyulmuş mercimek eriyinceye kadar suda kaynatılır, katılaştıktan sonra yağ, salça ve soğanla sosu yapılır.

 

Katma: Hamur yoğrulur, açılır, iç olarak kış kabağının içi haşlanır yine salça, soğan, yağla terbiye edilir. Hamur açıldıktan sonra içine malzemeler konur ve yarım daire şekli verilerek pişirilir. İç malzemesi patlıcan, biber, domatestir. Lor, çökelek ve peynirle de yapılabilir. Soğan, salça ve yağdan yapılan sosla karıştırılarak yenilir.

 

Kara Çorba: Nohut, kırılmış buğday ve mercimekten yapılır. Kaynatılarak içine klasik soğan, yağ ve salçadan oluşan sos katılır. Genellikle sabahları yenilir.

 

Çiğköfte: Bulgurla, et veya etsiz yapılabilir. Yumurta, baharat, yağ, soğan ve salça ile yoğrulur.

 

Cıvıkçütte: Simit diye adlandırılan öğütülmüş buğdaydan olan bulgurun küçük halidir. Soğan, salça ve yağ sosuyla yapılır.

 

Kayğana: Yumurta kırılır, az miktarda un ile iyice karıştırılır ve terayağıyla kızartılarak pişirilir.

 

Coğrafya:

Adıyaman iline 55 km, Besni ilçesine 10 km uzaklıktadır.

 

İklim:

Köyün iklimi, karasal iklimi etki alanı içerisindedir.

 

Ekonomi:

Köyün ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır.

 

Muhtarlık:

Yerleşim yerinin köy tüzel kişiliği alması ile birlikte köyün tüzel kişiliğini temsil etmesi için köy muhtarlık seçimleri de yapılmaktadır.

 

Altyapı bilgileri

Köyde, ilköğretim okulu vardır ancak kullanılamamaktadır. Köyün içme suyu şebekesi ve kanalizasyon şebekesi yoktur. Ptt şubesi ve ptt acentesi yoktur. Sağlık ocağı ve sağlık evi yoktur. Köye ayrıca ulaşımı sağlayan yol asfalt olup köyde elektrik ve sabit telefon vardır.

 

 

 

Yeniköy

http://www.resimler.tv/data/media/170/yenikoy-koyu-ilkogretim-okulu.JPG

'ZORMAĞARA, Adıyaman ilinin Besni ilçesine bağlı bir köydür.

 

Tarihi:

Zormağara köyü birçok medeniyetlere ev sahipliği yapmıştır. Zormağara köyü 1949 da devlet tarafından Bulgaristan’dan getirien türk göçmenlerinin yerleşimi için yeniden kurulmuştur. Bölge nufus yapısı olarak üniter bir yapı göstermekte idi. Ancak; özelikle Aşağıhozgişin köyündeki Ermeni kökenli insanların yaşadığı, bölgedeki birçok kaynağın yine bu insanların elinde olduğu kaynak kişilerce söylenmektedir. Bugün köyde ermeni ya da bşka herhangi bir ırktan insanlar yaşamamaktadır. Özellikle göçmen vatandaşlarında Adana ,Samsun ve Bursa'ya göçünden sonra köde tamamen kürt kökenli ya da kürt oduğu bilinen vatandaşlar yaşamaktadırlar.

 

Kültür:

Köyün yemek olarak: Çevre köylerde olduğu gibi bulgur pilavı, Piriç yemekleri,yaprak sarmaları Dolma, mercimek yemekleri, tarhana, yaran çorbası her çeşit katma nohut yemekleri, basalla ve daha bir çok yemekçeşidi yapılmaktadır.yaygındır. Zormağarada konuşulan dil kürtçedir. zormağara mezrasında 1949 yılında devletin yer göstermesi sonucu kuruldu, ZORMAĞARA KÖYÜ'nü 1952'de devlet eliyle göçmenler yerleştirildi ancak 1966 yılında göçmenlerin tamamı köyden göç etiler Köyün 2008 yılı itibariyle 93 hane,850 nufusa sahiptir.

 

Coğrafya:

Adıyaman iline 80 km, Besni ilçesine 35 km uzaklıktadır. Köyün komşuları ise doğusunda Aşağı Hozgişi batısında ise yeniköy bulunmaktadır. Zormağara mezrasında sesönk hoyüğü çeşiti sayıda dolmen mezarlar Tarihi su kanalları, TarihiSu değirmenleri, Palaolitik dönelere ait kaya mağaraları Farlı dönemlerde yaşam beirtilernin izlerini göteren höyükler Roma dönemine ait tahrip edilmiş mezar odalarıve daha birçok tarihi değeri olan eserler bulunmaktadır bulunmaktadır. Ayrıca köyde birçok mağara bulunmaktadır. Köy, su bakımından oldukça zengindir. fakat son yıllrda kuraklık kendisini hissettirmeye başladı. Köy ırmağının suyunu besleyen kaynaklar özellikle yaz aylarında kurumaktadır. Bunun nedeni ise tarlalara su çekilmesi ve sulama için yapılan sondajların yer altı suyunu çekmesidir. Sofraz çayının bir kolu bu köyden doğmaktadır.

 

İklim:

Köyün iklimi, karasal iklimi etki alanı içerisindedir.

 

Ekonomi:

Köyün ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır.

 

Muhtarlık:

Yerleşim yerinin köy tüzel kişiliği alması ile birlikte köyün tüzel kişiliğini temsil etmesi için köy muhtarlık seçimleri de yapılmaktadır.

 

Altyapı bilgileri

Köyde ilköğretim okulu vardır. Köyün içme suyu şebekesi vardır ancak kanalizasyon şebekesi yoktur. Ptt şubesi ve ptt acentesi yoktur. Sağlık ocağı ve sağlık evi yoktur. Köye ayrıca ulaşımı sağlayan yol satablize olup köyde elektrik ve sabit telefon vardır.

 

 

 

Yoldüzü

http://www.resimler.tv/data/media/170/yolduzu-koyu-ilkogretim-okulu.JPG

Yoldüzü, Adıyaman ilinin Besni ilçesine bağlı bir köydür.

 

Tarihi:

Köyün adının nereden geldiği ve geçmişi hakkında bilgi yoktur.

 

Kültür:

Köyün gelenek, görenek ve yemekleri hakkında bilgi yoktur.

 

Coğrafya:

Adıyaman iline 68 km, Besni ilçesine 23 km uzaklıktadır.

 

İklim:

Köyün iklimi, karasal iklimi etki alanı içerisindedir. tarım

 

Ekonomi:

Köyün ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır.

 

Muhtarlık:

Yerleşim yerinin köy tüzel kişiliği alması ile birlikte köyün tüzel kişiliğini temsil etmesi için köy muhtarlık seçimleri de yapılmaktadır.

 

Altyapı bilgileri

Köyde ilköğretim okulu vardır. Köyün içme suyu şebekesi vardır ancak kanalizasyon şebekesi yoktur. Ptt şubesi ve ptt acentesi yoktur. Sağlık ocağı ve sağlık evi yoktur. Köye ayrıca ulaşımı sağlayan yol asfalt olup köyde elektrik ve sabit telefon vardır.

 

 

Yukarısöğütlü

http://www.resimler.tv/data/media/170/yukari-sogutlu-koyu.JPG

Yukarısöğütlü, Adıyaman ilinin Besni ilçesine bağlı bir köydür.

 

Tarihi:

Köyün adının nereden geldiği ve geçmişi hakkında bilgi yoktur.

 

Kültür:

Köyün gelenek, görenek ve yemekleri hakkında bilgi yoktur.

 

Coğrafya:

Adıyaman iline 83 km, Besni ilçesine 38 km uzaklıktadır.

 

İklim:

Köyün iklimi, karasal iklimi etki alanı içerisindedir.

 

Ekonomi:

Köyün ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır.

 

Muhtarlık:

Yerleşim yerinin köy tüzel kişiliği alması ile birlikte köyün tüzel kişiliğini temsil etmesi için köy muhtarlık seçimleri de yapılmaktadır.

 

Altyapı bilgileri

Köyde ilköğretim okulu vardır. Köyün içme suyu şebekesi vardır ancak kanalizasyon şebekesi yoktur. Ptt şubesi ve ptt acentesi yoktur. Sağlık ocağı ve sağlık evi yoktur. Köye ayrıca ulaşımı sağlayan yol asfalt olup köyde elektrik ve sabit telefon vardır.[iv]

 

 

Besni Okulları

           

Dairenin Adı

1          İlçe Milli Eğitim Müdürü

2          Şube Müdürü

3          Şube Müdürü

Lise  MÜdürlükleri

            OKULUN ADI

1          Besni Lisesi

2          Ş.Mehmet Yağmur Lisesi

3          Anadolu Kız Meslek Lisesi 

4          Ticaret Meslek Lisesi 

5          Endüstri Meslek Lisesi

6          Mustafa Erdemoğlu Anadolu lisesi

7          İmam Hatip Lisesi

8          Şambayat ÇPL

9          Suvarlı Lisesi

10        Çakırhöyük Lisesi

11        Köseceli Lisesi

12        Sarıyaprak Çok Programlı Lisesi

13        Anadolu Öğretmen Lisesi

14        Kızılin Lisesi

Kurumlar

1          Halk Eğitim Merkezi

2          Rehberlik Araştırma Merkezi 

3          Öğretmenevi Müdürlüğü

 Müstakil ilköğretimokulu 

1.         Atatürk  İÖO.

2.         Besni İÖO.

3.         Cumhuriyet İÖO

4.         Dumlupınar İÖO.

5.         M.Baba İÖO.

6.         A.C. Yamazaki İlköğretim Okulu

7.         Namık Kemal İÖO.

8.         Özel İdare İÖO.

9.         Ş.Bekir Oruçtutan İÖO.

10.       75.Yıl Kemal Tabak YİBO

11.       Besni Eğitim Vakfı İÖO

12.       G.İbrahim ERDEMOĞLU İÖO.

13.       Dikilitaş İÖO.

14.       Akdurak İlköğretim Okulu 

15.       Burunçayır İÖO.

16.       Çakırhöyük İÖO.

17.       Çomak İÖO

18.       Şehit İmam Tan  İÖO

19.       Güzelyurt İÖO.

20.       Karagüveç İÖO.

21.       Kesecik İÖO.

22.       Kesmetepe İÖO.

23.       Kızılin İÖO.

24.       Kutluca İÖO.

25.       Köseceli İÖO.

26.       Oyratlı İÖO.

27.       Özbağlar(Ş.AB ERASLAN İÖO.

28.       Suvarlı Merkez İÖO.

29.       Suvarlı Hürriyet İÖO.

30.       Sarıkaya İÖO.

31.       Sarıyaprak İÖO.

32.       Sayören İÖO.

33.       Şambayat Merkez İÖO

34.       .Şambayat Atatürk İlköğretim Okulu

35.       Toklu İÖO.

36.       Uzunkuyu İÖO.

37.       Üçgöz İÖO.

38.       Yazıkarakuyu İÖO.

39.       Yoldüzü İÖO.

40.       İstiklal Anaokulu

41.       A. E. Çil İ.Ö. ve İş Okulu

Birleştirilmiş Sınıfilköğretim Okulları

 Okulun Adı

1          A.Akpınar İÖO.

2          A.Çöplü İÖO.

3          Akkuyu  İÖO.( Çakırhöyük )

4          Akkuyu  İÖO.( Şambayat )

5          Alişar  İÖO.

6          Abımıstık  İÖO.

7          A.Söğütlü  İÖO.

8          Atmalı  İÖO.

9          Balka  İÖO.

10        Bereketli  İÖO.

11        Berete  İÖO.

12        Gümüşlü  İÖO.

13        Beşyol İlköğretim Okulu

14        Başlı  İÖO.

15        Bahri  İÖO.

16        Beşkoz

17        Boybeypınarı  İÖO.

18        Çamurcu  İÖO.

19        Çakmak  İÖO.

20        Akyazı   İÖO.

21        Çaykaya  İÖO.

22        Çamlıca İ.Ö.O

23        Çilboğaz  İÖO.

24        Çorak  İÖO.

25        Eğerli  İÖO.

26        Güneykaş  İÖO.

27        Hacıhalil  İÖO.

28        Aktepe  İÖO.

29        Hasamlı  İÖO.

30        Topkapı   İÖO.

31        İznik  İÖO.

32        İnce  İÖO.

33        Kargalı  İÖO.

34        Geçitli  İÖO.

35        Dörtyol İÖO.

36        Kızılhisar  İÖO.

37        Kocapirli  İÖO.

38        Konuklu  İÖO.

39        Kurugöl  İÖO.

40        Karnaçık  İÖO.

41        Kızılkaya  İÖO.

42        Karageçi  İÖO.

43        Levzin  İÖO.

44        Nohudanlı  İÖO.

45        Oyalı  İÖO.

46        Ören  İÖO.

47        Pınarbaşı  İÖO.

48        Taşlıyazı  İÖO.

49        Tekağaç  İÖO.

50        Tetirli  İÖO.

51        Tokar  İÖO.

52        Yazıyalangoz  İÖO.

53        Y.Beydilli  İÖO.

54        Yayıklı  İÖO.

55        Y.Söğütlü  İÖO.

56        Yeniköy  İÖO.

57        Yenikurugöl  İÖO.

58        Zormağara  İÖO.

 

 

Besni Ovaları

 

Keysun Ovası

 

 

Kızılin Ovası

http://www.cografyatutkudur.com/karstik/korkuteli.jpg

 

 

Sahantil Ovası

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/61/I%C4%9Fd%C4%B1r_Ovas%C4%B1.jpg

 

 

Besni Oyunları

Besni mıntıkasında "çalgılı oyun" ve "çalgısız oyun" diye ik-ye taksim edilebilecek surette iki cins oyun yoktur. Yani her oyunun ister çalgı refakatiyle, ister türkülü olarak yürütülmesi mümkündür. Aşağıda adları okunacak oyunların bir kısmı mahalli olmaktan ziyade taşralılarca Besni'ye sokulmuşlardır. Bir kısmının da tam manasıyla yerli sekenenin ibda (yaratma) eseri olduğu bir dereceye kadar hissedilebiliyor. Çünkü, taşradan gelenler hem az çok değişikliğe uğramış, hem de asıl yerli tiplerde müessir (etkili) olmuşlardır.

 

Aşağıdaki alfabe sırasındaki kadın oyunlarının adlarına daima "oyun" kelimesi eklenir, fakat dans unsuru, cümlesinde (tamamında) aynı kuvvette mevcut değildir. Halay gibi birkaçı istisnaî üstünlük arz ederek asıl yerlileri sönük düşürürler. Umumiyetle cümlesi (sırf raks unsurundan ibaret olanları da) eğlendirici çeşitlerdir. Ağa Oyunu, At Oyunu, Bahçemizde Meleme, Bebek, Berber, Bu Bağ Bizim Olaydı, Buğday Sapı Başağım, Çiftçi, Çifte Konağın Gelini, Çiftetelli, Çömçe (çemçe), Değirmenci, Dello, Dombala, Düz Hava, Eşekçi, Feride, Fincan, Hanım Kızdı, Halay (oyunu kelimesi eklenmez), Harmandalı, Hasandağlı, Kalbur, Kaptıkaçtı, Karga, Kaynana, Keşgem, Kitap, Koca, Konyalı, Köşker, Kurt, Lorke, Memet, Mendil, Mentuvar, Mercan, Merkep Yapma, Narey Narey Hey Narey, Oklakıyım Bazıyım, Papuç Çarpma, Rafa Koydum Yoğurt, Sarı Buğday Başıyam, Sarı Zeybek, Sekimeç, Şarap İçtim, Tamzara, Tango, Tavşan Yapma, Tek Oyunu, Teşt Çalım, Zeybek vb. Oyunları.

 

Raks unsuru arada yer alanlarına misal Mercan Oyunu'dur. Bu oyun en çok düğünlerde kadınlarca oynanır. Yaşlı bir kadın "Mercan Ana" olur. Mercan Ana hastalanır. Bütün kadınlar başında ağlaşma taklidi yaparlar. Mercan Ana'nın gözünde türlü şeyler tütmektedir. Mesela; "Bana elma bulun" der. Kadınlardan biri bir türkü düzüverir: "Çarşıya vardım ki elma bulunmaz". Mercan Ana, "derman" ister. Yine bir kadın: "Çarşıya vardım ki derman bulunmaz" şarkısını çağırır. Velhasıl (kısacası, özet olarak), her isteğine karşı bir şarkı dizilerek böylelikle hoşça vakit geçirilmiş olur.

 

Erkek oyunlarından yalnız raks unsurlu olanlarını hatırlıyoruz: Çiftetelli, Daire, Delibaşı, Deve, Emir Hamur Bazlambaç, Eşkiya, Fanti, Gelin Kaldırma, Gemi Kötülemeç, Halay, Harmandalı, Höyük, Karnı Yirik Kara Tavuk, Kartal, Kılınç (Kılıç), Konyalı, Köroğlu, Laz, Lorke, Namaz, Okşin, Papuç Çarpma, Remi, Sallama, Sarı Zeybek, Sene Sonu, Sinsin, Üç Adım, Üç Ayak, Zaza ve Zeybek oyunları. Bunlardan Halay en başta gelir. Halay çekilirken coşan seyircilerin aralardaki "Alahey!" ve "Siyah!" nidaları coşkunluğun ifadesi olur. Halay'a kadınlar bazen katılabildiği gibi, kendi meclislerinde ayrıca da Halay çekerler. (Siyah! nidası, gemici tabiri olan "siya" ile aynı şey olsa gerektir. Alahey! Nidasının muhaffefini "Halay" adında görmek mümkündür.) Sitil Oyunu Soytarı Oyunu gibi tertiplerde de az çok raks unsuru vardır.

 

Çocuklar kendi aralarında Halay çekerler. Kürkün Gey, Sinsin, Sumatra, Zeybek gibi müstesna, diğer bunca çocuk oyunlarında raks unsuru hiç yoktur. İddia ve boy ölçüşme oyunlarıdır. Raks tabirini hiç kullanmazlar.

 

Oyun adları münasebetiyle mahalli birkaç kelimenin anlamları şunlardır: Paca; baca veya pencere demektir. Polka (koska); kabadayı, kendini beğenmiş, Pöçük; kuyruk, sitil; satıl-bakraç, köçker; köylü ayakkabısı yapan, kunduracı demektir.

 

 

 

Spor ve Spor Tesisleri

 

Besnispor

http://www.besnispor.org.tr/images/photoalbum/3_1.jpg

 

besnispor11.jpg

 

 

 

Besni İlçe Stadı

 

besnistad1.jpg

 

besnistad2.jpg 

Besni ilçe stadı 1987 yılında hizmete girmiş, 1.500 kişilik seyirci kapasiteli bir açık tribünü ve bir de kapalı protokol tribünü bulunmaktadır. 03.03.2008 tarihinde 750 adet plastik seyirci oturma koltuğu döşetilmiş olup, Toprak zeminli olan sahamızın sentetik çimlendirilmiştir. Sahanın çevre ihata duvarları iç ve dış çevre tel örgüleri, soyunma odaları duşları ve idari büroları yapılan kapsamlı onarım neticesinde modernize edilmiştir. 2008 yılında Besni Belediyesinin desteğiyle Besni Stadı Sentetik Çimle kaplanmıştır. Bu tesisimizde Amatör Futbol müsabakalarının yanı sıra yaz aylarında Spor okullarına da ev sahipliği yapması sağlanmıştır.

Besni Ustahan Yüzme Havuzu

Ustahan Yüzme Havuzu

Yüzme Kurs faaliyetlerimiz özel Ustahan Yüzme Havuzunda yapılmaktadır.

Besni Do-kan Spor Salonu

Do-Kan Spor Salonu

Spor salonumuzun yapımı henüz tamamlanmadığından, savunma sporlarımız özel Do-Kan Spor Salonunda yapılmaktadır.

Besni Halı Saha

Halı Saha

İlçe bazında düzenlenen yıldızlar, minikler ve kurumlar arası düzenlenen futbol turnuvalarında kullanılmaktadır.[v]

 

Besni Şivesi

Besni Şivesi ile kelimeler

Günümüz Türkçesi ile kelimeler

 

Acı

Biraz (Acı gelsene)

Acır (Acur hıta)

Bir çeşit salatalık

Ağı

Zehir

Ahdaraca

Sac ekmeği yapılırken ekmeği çevirmeye yarayan ekmek şişi

Ahkem

Şaka

Akıt

Salça

Aktarmak

Dökmek (elime acı su aktar)

Alektirik

Ampül

Aparmak

Götürmek (Hangilleri apardın mı?)

Arıstak

Tavan

Aşatma

Ayşefatma (Özel isim)

Aşgül

Ayşegül (Özel isim)

Balcan

Patlıcan

Bastıh

Pestil

Bayak

Demin

Bayır

Yokuş

Bıhçı

Testere

Bıldır

Geçen yıl (Bıldırki kış daha sertti)

Bi...!

Aman! anlamında hayret bildiren ünlem.

Bibi

Babanın kız kardeşi hala

Bille

Zaman

Câra

Sigara

Cıncıg

Camdan yapılan süs eşyaları

Culluk

Hindi

Curun

Üzüm veya dut şırasının yapımı için taştan oyulmuş veya tahtadan yapılmış alet.

Çağa

Çocuk

Çağıl

Çakıl taşı

Çağla

Badem

Çul

Kilim

Çörtan

Damdaki su birikintisinin akması için yapılan oluk

 

Çütte

Çiğköfte

Dağme

Topaç

Deha, dehani

Orada (Ali'ye bakıyorsun deha)

Densiz

Arsız Petavatsız

Dinelme

Ayakta durma

Döven

Dükkan

Ede

Abi, ağabey

Ellik

Eldiven

Emişen

Emine (Özel isim)

Emzik

Sigara içmek için kullanılan ağızlık

En

Yolluk

Ersin

Küçük ateş küreği

Essahli

Gerçekten (Anam essahli gelmiş?)

Gala

Kale

Ganne

Şişe

Garamet

İftira

Gareti

Eşya

Geçinmek

Ölmek

Goz

Ceviz

Göbelek

Mantar

Guşgana

İçi ve dışı kalaylı bir çeşit tencere

Gülle

Misket, bilye

Gündoğdu

Ayciçeği

Habba

Fatma (Özel isim)

Habbe

Tane

Halfe

Müstahdem

Halka

Yüzük

Hangil

Kova sitil

Hamis

Perşembe

Heylik

İncir

İsot

Biber

İsnaan

Pazartesi

İşlik

Gömlek

İzar

Kadınların giydiği çarşaf

Kele

Kadınların kendi aralarında kardeş anlamına gelen kelime

Keşen

Altı dar, üstü geniş kova

Kuzlaçı

Hamile

Küncü

Susam

Kürrük

Eşek yavrusu sıpa

Kürümek

Damdaki karı sıyırmak

Lapçın

Mest

Livan

Salon

Loğdur

Loğa takılarak onu çekmeye yarayan alet

Mabal

Günah

Mahrum

Karınca

Manıh

Kedi köpek yavrusu

 

 

 

 

Ulaşım

http://www.iyi-resimler.com/data/media/481/481-1239662418-besni-ilcesi.JPG

 

Besni ilçesi yurdumuzun Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin kuzeybatısında bulunan Adıyaman ilinin batı kesiminde yer alan şirin bir ilçemizdir. Yüzölçümü 1330 km2. dir. Besni Adıyaman İline bağlı bir ilçedir. İlçe Adıyaman, Gaziantep ve Şanlıurfa illeri arasındadır. Besni çevresindeki Tut, Gölbaşı, Araban İlçelerine Karayolu ile bağlıdır. Besni'ye en yakın tren istasyonu Adıyaman Gölbaşı Tren İstasyonudur. Havayolu ile seyahat edenler Adıyaman, Gaziantep ve Şanlıurfa Hava Alanları ile Besni'ye ulaşabilirler.

 

 

 

Üniversite

Adıyaman Üniversitesi Besni Meslek Yüksekokulu

http://web.adiyaman.edu.tr/~bmyo/images/phocagallery/Okul/thumbs/phoca_thumb_l_bmyo_1_107.jpg

 

Misyonumuz

Meslek Yüksekokulumuz; İlçemiz ve bölgemizde üniversite-sanayi-halk işbirliğini sağlamada öncülük eden, Türkiye'deki meslek yüksekokulları arasında ilk sıralarda yer alan, bilgi ve teknolojiye dayalı, etkili ve etkin hizmet sunabilecek bireyler yetiştiren, Mezunlarını kendine güvenen, sorumluluk alabilen, üretken, kendisi ve toplumla barışık, teknolojik gelişmeleri takip eden ve aranan bireyler haline getiren bir meslek yüksekokulu olmaktır.

 

Vizyonumuz

Meslek Yüksekokulumuz; Atatürk ilkelerine bağlı, çağdaş, dinamik, özgür düşünen, kendine güvenen, sorumluluk sahibi gençler yetiştirmek; eğitim-öğretim ve araştırma-geliştirme faaliyetlerinin yanı sıra topluma hizmet etmek; katılıma, paylaşıma ve takım çalışmasına dayalı kurum kültürü ile bilim dünyasına hizmet etmektir.

 

İlgili Kişi : 

Adres1 : Besni Meslek Yüksekokulu Yenikent/Besni Adıyaman

Adres2 : 

Posta Kodu : 02300

Telefon : +904163110422 

Faks : +904163110422

 

 

 

 

Ünlüleri

 

Abidin BABA

 

http://img.haberler.com/haber/67/607367_46600_k.jpg

Abidin Baba 1933 yılında Besni'de doğdu. İlkokul mezunu olup,küçük yaşlarda Arabi Osmanlı Lügatinde Dergah eğitimi gördü.Çeşitli meslek kuruluşlarında ve esnaf derneklerinde görev yaptı.

Bir dönem Besni Belediye Meclis üyeliği ve Belediye Başkan vekilliği yaptı.

Hoşgörülü, özverili, barışçıl, küskünleri barıştıran ve aynı zamanda yardımsever kişiliği ile tanınırdı.

Kadiri Şeyhi Mustafa Baba'nın 1987 yılında vefatından sonra, Abidin Baba Kadiri Şeyhi oldu.1992 yılında Hac görevini yerine getirdi.

 

 

Halit ERTUĞRUL

http://i43.tinypic.com/1z3atco.png

Eğitimci-yazar Halit Ertuğrul, Adıyaman’ın Besni ilçesinin Şambayat Nahiyesinde dünyaya geldi. İlkokulu doğduğu yerde, Ortaokul ve Öğretmen okulunu da Kırşehir’de okudu.

Daha sonra Niğde Eğitim Enstitüsü ve Gazi Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Eğitim Yönetimi ve Denetimi Anabilim Dalı’ndan mezun oldu.

Cumhuriyet Üniversitesi, Kamu Yönetimi, Yönetim Bilimleri Bölümü’nde YÜKSEK LİSANS; Sakarya Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü’nde de DOKTORA çalışmalarını tamamladı.

Yurdun çeşitli yerlerinde ilkokul öğretmenliği, okul müdürlüğü, Millî Eğitim Şube Müdürlüğü ve Millî Eğitim Müdürlüğü görevlerinde bulundu.

Millî Eğitim Bakanlığı merkez teşkilâtına geçerek, Kurul Uzmanı ve Bakan Danışmanı olarak çalıştı.

Akademik çalışmalarını tamamlayan Halit Ertuğrul, çeşitli üniversitelerde yöneticilik ve öğretim üyeliği yaptı.

Ayrıca yurtiçi ve yurtdışında çeşitli bilimsel ve kültürel faaliyetlere katıldı. Meslek hayatı boyunca, eğitim ve kültür alanında elliye yakın kitapları ve çok sayıda da makale ve yazıları yayınlandı.

Kitapları çok sayıda ödül aldı ve çeşitli dillere çevrildi.

Ayrıca, kitaplarının bazıları da, Milli Eğitim Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından tavsiye edildi.

Yayınlanan kitaplarından Kendini Arayan Adam, Düzceli Mehmet, Aysel, Selim ve Hande, Canan gibi bir çok eserleri baskı rekorları kırdı. Bundan dolayı da YILIN YAZARI seçildi.

Eğitimci – yazar Halit Ertuğrul, kitaplarının çok yoğun bir şekilde ilgi görmesi nedeniyle, hergün okuyucularından onlarca mektup, telefon, e-mail ve mesaj almaktadır.

Bugüne kadar yaptığı çalışmalardan dolayı, çok sayıda TAKDİRNAME alan yazarımız, ayrıca YILIN ÖĞRETMENİ de seçildi.

Eğitimci – yazar Halit Ertuğrul evli ve iki çocuk babasıdır.

 

 

 

Halil AĞAR

1961 yılında Yeni Türkiye Partisi'nden Cumhuriyet Senatosu Adıyaman Üyeliğine seçilmiştir. Daha sonra YTP'den istifa ederek, Adalet Partisi'ne geçmiş, ardından 1977 yılında yapılan seçimlerde TBMM'ye 5.(XVI.) Dönem Adıyaman milletvekili olarak seçilmiştir. 12 Eylül 1980 askeri darbesinin ardından siyaseti bırakmıştır. 13 Aralık 2004 yılında Ankara'da vefat etmiş, 14 Aralık 2004'te Adıyaman'ın Besni İlçesi'nde toprağa verilmiştir

Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk milletvekillerinden Reşit Ağa'nın torunudur. Reşit Ağa Gaziantep ve Malatya olmak üzere ölümüne kadar 6 dönem milletvekilliği yapmıştır. Daha sonra 1950-60 arasında oğlu Sait Ağar milletvekili seçilmiştir. Halil Ağar siyaseti bıraktıktan sonra ölümüne kadar babasından kalan geniş arazilerde çiftçilikle uğraştı.

 

 

Hasan BEY

Kurtuluş Savaşı’nda bu Avşarların önemli hizmetleri olmuştur. Bunlardan Besnili Hasan Bey, önemli bir şahsiyettir. Fransızların Antep ve Maraşı işgalleri Besni’de geniş yankılar uyandırır. Besni işgale uğramamasına rağmen silah, cephane ve yiyecek toplanarak Antep ve Maraşa gönderilir. Hüveydi aşiretinin ileri gelenlerinden şıh Mehmet Ağa’nın torunu ve Vakkas Ağa’nın oğlu Hasan Bey, civarda Kuvay-ı Milliye lideri haline gelerek düzenli bir birlik kurar. Antep ve Maraş savunmalarında çok önemli hizmetler görür. Hasan Bey kuvvetleri Antep’te 11 ay çarpışır. Yaptıkları gece baskınlarıyla Fransızların korkulu rüyası haline gelir. Hasan Bey ve kuvvetleri bu mücadelelerinden dolayı Atatürk’ten tebrik ve taltif alır. Elcezire Komutanlığının Ankara’ya gönderdiği raporda da Besni’deki Türkmenlerden bahsedilir. Hasan Bey’in amca kızı olan Senem Ayşe’de bölgede Kuvay-ı Milliyece olarak adını duyurmuştur. Senem Ayşe, Hasan Bey’e katılarak Senem adlı bölüğün başına geçmiş, Maraş ardından Antep savunmasına katılmıştır. Altı kurşun yarası alan ve sakatlanan Senem Ayşe 1954 yılında ölümüne kadar çevresinde Gazi Nine olarak saygı görmüştür. Aşık şükrü, Hasan Bey için şunları yazmıştır. Milli akın erlerinden Hasan Beyi metheylemek Besni Beyi Hasan Beydir Layıktır Hakkı demek Ateş saçan gözlerinden Konağında türlü yemek Besni Beyi Hasan Beydir Sofra kuran Hasan Beydir Gazi Yurtlu yoldaşlarla Hasan Bey, güzel huylu Harp eyleyen gardaşlarla Yakışıklı orta boylu Yüz kırk erle ateşlerle Halk içinde parlak soylu Göğüs geren Hasan Beydir Belli duran Hasan Beydir

 

 

Latif DOĞAN / Sanatçı

Latif Doğan

 

29 Nisan 1967 yılında Adıyaman’ın Besni ilçesinde doğdum. Dört erkek, bir kız toplam beş kardeşiz, en büyükleri benim.9 yaşımdayken 1977 yılında babamı trafik kazasında kaybettim. Bu üzücü olaydan sonra okulu bırakıp ailenin en büyük çocuğu olarak çalışmaya başladım. Dokumacılık, taksicilik, pazarlamacılık, araba tamirciliği gibi birçok iş yaptım. Müziğe başlamam 11 yaşımda Mustafa Yasav’ın (kör Mustafa) yanında bir düğünde darbukayla oldu.O günden bu güne tam 25 yıldır müzikle iç içeyim. Zaten şu anki yorumlarımda ve üslubumda rahmetli Kör Mustafa’nın izleri vardır. 1987 yılında evlenip aynı yıl askere gittim.1988 yılında ilk çocuğum Seydi Vakkas dünyaya geldi

 

 

Kemal TABAK

http://okulweb.meb.gov.tr/02/02/964586/tarihce_dosyalar/image002.jpg

 

BESNİ - 1940, Mustafa - Selvi - Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi - Az Fransızca - Kadın Hastalıkları Mütehassısı - Serbest Doktor - 4 (XV) , 5 (XVI) ve XIX uncu Dönem Adıyaman Türkiye Büyük Millet Meclisi Milletvekili - Medeni Durumu : Evli , 3 Çocuk sahibidir. Vefatı : 15. 09. 1993

 

 

 

Mehmet ERDEMOĞLU \İş Adamı

http://www.adiyamanhaber.com/b/userimages/merdme.jpg

 

Merinos Halı A.Ş.'nin kurucusu ve Erdemoğlu Grubu'nun Onursal Başkanı Mehmet Erdemoğlu, Ulu Camii'nde, öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Gaziantep Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi. Yaptığı iş yatırımları ve hayırseverliği ile tanınan ve hizmetleri nedeniyle Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından 'Üstün Hizmet Ödülü' ile ödüllendirilen İş adamı Mehmet Erdemoğlu, Gaziantep'te kılınan cenaze namazının ardından Gaziantep Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi. Dün hayatını kaybeden Erdemoğlu'nun Ulu Camii'ndeki cenaze namazına başta ailesi olmak üzere, birçok işadamı ve sevenleri katıldı.Erdemoğlu'nun yurt dışında çalıştığı Arap işadamları da cenaze töreninde hazır bulundu. Merinos Halı reklamlarında rol alan ünlü türkücü İbrahim Tatlıses de Ulu Camii'de saf tuttu. İbrahim Tatlıses, Mehmet Erdemoğlu'nun hayırla yadedileceğini belirtti.

Erdemoğlu'nun çok değerli bir insan olduğunu anlatan Tatlıses, arkasında bir çok hayır bıraktığını ifade etti. Mehmet Erdemoğlu'nun taziyelerini oğulları; İbrahim ve Mahmut Erdemoğlu kabul etti. Ulu Camii'ni dolduran çok sayıda vatandaş, Erdemoğlu'nu dualar eşliğinde omuzlarında taşıdı. 1931 Adıyaman doğumlu olan Mehmet Erdemoğlu, Besni' de 1 cami, Ana Çocuk Sağlığı Merkezi ve Sağlık Ocağı yaptırdı. 700 öğrencinin barınacağı yurt binası yaptırıp, Kredi Yurtlar Kurumu'na bağışlayarak eğitim alanında çok çeşitli hizmetler veren Erdemoğlu, yine Besni'de 24 derslikli bir ilköğretim okulu yaptırarak Milli Eğitim Bakanlığı'na devretti. Merinos Halı Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu'nun babası Metmet Erdemoğlu, evli ve 4 çocuk babasıydı.

 

 

Mehmet ERDOĞAN (1956 - .... )

http://www.yurthaber.com/images/news/87838.jpg

 

30 Ekim 1956'da Adıyaman Besni'de doğdu. Babasının adı Hasan, annesinin adı Zeynep'tir. İş Adamı; AÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'ni bitirdi. Gaziantep MÜSİAD Şube Başkanlığı, Gaziantep Halıcılar Odası Yönetim Kurulu Üyeliği, Gaziantep Ekonomisini Güçlendirme Vakfı Başkanvekilliği ve Kent Konseyi Genel Sekreterliği görevlerinde bulundu. Az düzeyde Fransızca ve İngilizce bilen Erdoğan, evli ve 6 çocuk babasıdır.

 

Mehmet ERDOĞAN / Politikacı

http://www.akparti.org.tr/media/www/siteImages/AkKadroImages/mehmeterdogan_192.jpg

 

7 Nisan 1966 Adıyaman

Mehmet Erdoğan, 7 Nisan 1966'da Adıyaman Besni'de doğdu. Babasının adı Ali, annesinin adı Saniye'dir. Veteriner Hekim; İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi'ni bitirdi. Besni Belediyesi'nde veteriner hekim olarak çalıştı. İngilizce ve Arapça bilen Erdoğan, evli ve 2 çocuk babasıdır.

 

 

Mustafa SUCU

 

Emekli İl Kültür Müdürü ve Araştırmacı Yazar Mustafa Sucu'nun yazdığı "Tarih, Kültür ve Medeniyet Diyarı; BESNİ" isimli kitap yayınlandı.

Bugüne kadar iki kitabı, şiirleri ve yüzlerce yazısı yayınlanan Mustafa Sucu, bu konuda şunları söyledi:

Uzun yıllardır Besni ile ilgili araştırmalar yapıyor, bilgiler ve belgeler topluyorum. "Adıyaman İli ve İlçeleri" adlı kitabımda Besni'ye hayli geniş bir yer ayırmıştım. Fakat bunu yeterli bulmuyordum. Nihayet emekli olduktan sonra Besni'yi her yönüyle tanıtan bir kitap hazırlamaya karar verdim. Böylece "Tarih, Kültür ve Medeniyet Diyarı; BESNİ" isimli kitap ortaya çıktı..

Kitapta, tarihten bu güne Besni hakkında hemen her konuda ilginç bilgiler verilmektedir. Bu kitabın, 7 yaşındaki bir ilköğretim okulu öğrencisinden 70 yaşındaki bir profesöre kadar Besni ile ilgili bilgi edinmek isteyen her yaş ve kültür seviyesindeki insanların ihtiyacına cevap verebilecek bir kitap olmasına özen gösterdim. İnanıyorum ki bu kitap, her Besni'linin alıp kitaplığına koyacağı ve ömrünün sonuna kadar gözü gibi koruyacağı bir kitap olacaktır.

 

 

 

Molla Mehmet (Karayılan)

http://img208.imageshack.us/img208/9278/k049tx0.jpg

Molla Mehmet KARAYILAN 1888 yılında Pazarcık a bağlı Höcüklü köyü Kürt Elif mezrasında kıl çadırda doğmuş olup, Besni nüfusuna kayıtlıdır.

 

Reşit BEY

İlk mebus Reşit Bey'in Sivas Kongresinde Atatürk'ün en yakın çalışma arkadaşı olarak maddi ve manevi destek verdiği bilinmektedir.

 

Salih ÖZBEY

http://www.vesiletunnecat.com/vesiletun/arsiv-kitap-oku/kulliyatlar/salihozbey/star%201183.JPG

1968… Yılında Adıyaman İli, Besni İlçesi, Karagüveç Köyün de doğdu.  Halen Türkiye Yazarlar Birliği’nin aktif üyesidir. 50 yakın eseri vardır. Bunlardan bazıları şunlardır.

1.KUR’AN-I KERİM (Kelime Kelime Meali) 2. Sebebi Nüzul ve Sebebi Vürud 3.Riyâzü’s-sâlihîn (Kelime Kelime Tahlili ve İzahı) 4. Kırk ayet –kırk hadis (Kırk Hadis I) 5. Evrenin ruh haritası (Akaid Kitabı) 6. İnsanlığın ruh haritası (Ahlak Kitabı) 7. Ruhların şifası (Esma’ül Husna) 8. Yaşamın ruh haritası (Fıkıh Kitabı) 9. Beşeriyetin ruh mimarları aziz peygamberler (Peygamberlerin Hayatı) 10. Peygamberimizin ruh haritası (Hz. Peygamber(a.s)'in Hayatı) 11. Çocukların ruh dünyası (Doğumundan Ölümüne Kadar Çocuk Terbiyesi) 12. Derslerin ruhu (Tefsir Dersine Giriş 1)   13. Derslerin ruhu (Tefsir İlmine Giriş 2) 14. Çağın altın ruhluları (Sahabe-i Kiramın Hayatı)  15. Her adem bir alemdir -I- (Araştırma)  16. Her adem bir alemdir -II- (Vecizeler) 17. Süleyman (a.s) ve karıncalar (Öykü) 18.Hazine (Öykü) 19. Doğruların babası (Öykü) 20. Eğitim - öğretim (Öykü) 21. Rüya ile diriliş (Öykü) 22. Hayal umudun kapısıdır (öykü)    23. Medeniyetin ortak değerleri (Araştırma) 24. Acılar da ağlarmıymış  (Şiir)  25. Şerefin hikmeti (Müslüman Kadın) 26. Aklın gücü (Öykü) 27.Üç avcı ve dua (Öykü) 28. Namazın hikmetleri (Aratırma)  29. Din nasihattır (İbretli Sözler)  30.Namazın dili (Araştırma) 31.Arapçanın dili 32.Mekkede İlk İman Eden Sahabi Kadınlar 33.Kırk ayet -kırk hadis 2) 34.Ebu zer (Öykü) 35.Herşeyin başı ilim ilmin başı sabır (Öykü) 36.Şeytan ile bekçi (Öykü) 37.Gaziantep ansiklopedisi (5CİLT) 38.Adıyaman ve besni ansiklopedisi (5CİLT) 39.Mülteka Tercümesi (Fııkıh) 40.Define (Öykü) 41.Adabı Muaşerat 42.Kırk Hadis (Kelime kelime) 43.Gençlere Kırk Hadis 44.Kur’an ile ilgili Kırk Hadis vs…

 

 

 

Süleyman Arif EMRE

http://www.biyografi.net/images/kisi/754.jpg

 

EMRE Süleyman Arif Hukukçu, hükümet adamı (Adıyaman/Besni 1914). AÜ Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. Bir süre avukatlık yaptı. 1965′te YTP’den Adıyaman milletvekili seçildi. 26 Ocak 1970′te Milli Nizam Partisi’nin kurucuları arasında yer aldı. Bu parti, laiklik ilkelerine aykırı davrandığı gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi’nce 20 Mayıs 1970′te kapatıldı. Eski MNP’liler bu kez Milli Selamet Partisi’ni kurdular (12 Ekim 1972). Emre, partinin genel başkanı seçildi. 21 Ekim 1973′te genel başkanlığa Necmettin Erbakan getirildi. 1973 Seçimleri’nde TBMM’ye istanbul milletvekili olarak girdi, 1977 Seçimleri’nde de aynı yerden seçildi ve sandalyesini 12 Eylül 1980′e kadar korudu. Bu süre içinde Ecevit’in başkanlığındaki CHP-MSP koalisyon hükümetinde, 26 Ocak-1 7 Kasım 1 974 arası ve Demirel’in başkanlığında kurulan AP-MSP-MHP koalisyon hükümetinde devlet bakanı olarak görev yaptı. 12 Eylül 1980′den sonra öteki parti yöneticileri gibi siyasetle uğraşması yasaklandı.

 

Tuncay OKUTAN\ Halk müziği sanatçısı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 Mart 1983 tarihinde Adıyaman'ın Besni ilçesinde doğdu. Müzik hayatına 10 yaşındayken ustalarından bağlama dersleri alarak başladı. 11-12 yaşlarında tek başına bağlama çalıp türküler söylemeye başladı. Orta ve lise öğrenimini tamamlayıp, müzik çalışmalarına hız verdi. Türk Halk Müziğinde eğitim ve araştırmalar yapmak amacıyla İstanbul’a geldi. Konservatuar sınavlarına girdi, sınavları kazandı ancak bu eğitimini çeşitli nedenlerden dolayı devam ettiremedi. Daha sonra halk müziğinin önemli icracılarından Cavit Murtezaoğlu’ndan şan ve sahne performans dersleri aldı. Enstrüman çalma ve yorumculuk yanında söz ve beste çalışmalarıyla da kendinden söz ettirmeye başladı. Başta Adıyaman olmak üzere Adana, Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya gibi büyük şehirlerde resitaller vermekte ve birçok, yerel ve ulusal tv ve radyo programlarına konuk oldu. Besni Halayı, Yar Yar, Yar Olmadın gibi bazı eserleri birçok sanatçı tarafından seslendirildi.

 

Besni Eski Belediye Başkanları

http://www.besni.bel.tr/bskler/images/belediyebaskanlari%5B1%5D_09.gif

http://www.besni.bel.tr/bskler/images/belediyebaskanlari%5B1%5D_11.gif

Mustafa Mutlu (Sadik Aganin oglu)1930-1942

Mustafa Mutlu'nun ne zaman Belediye Baskani oldugu kesin olarak bilinmemekle beraber Cumhuriyetin ilk yillarindan itibaren Belediye Baskani oldugu saniliyor. Kiz kardesi Cemile Ibisagaoglu Mustafa Mutlu'nun 17 sene Belediye Baskanligi yaptigini ifade etti.

1885 yilinda Besni'de dogdu. Babasi Sadik Aga zade Ahmet Efendi, annesi Emine hatundur. Bir süre ticaretle ugrasti. Daha sonra Besni ve çevresinde vergi toplamakla yükümlü Asar olarak görevlendirildi.

Ilk Besni belediye binasi onun zamaninda yapilmistir. Belediyeye gelir temain etmek Amaciyla, adil davranarak önce yakin akrabalarina ceza kestigi ve bu cezayi kendi cebinden ödedigi bugün dahi söylenir. O zamanin kaymakami Ibrahim Tevfik Kutlar, (Sonradan Adiyaman valisi olmustur) "Mustafa Mutlu kadar halka hizmet askiyla dolu, sevkle çalisan dirayetli belediye baskani daha tanimadim" diye konustugu söylenir.

Mustafa Mutlu ayrica Malatya Il Genel Meclis üyeligi yapmis bu görevdeyken 29 Kasim 1949 yilinda vefat etti. Mezari Toktamis aile mezarligindadir.

 

http://www.besni.bel.tr/bskler/images/belediyebaskanlari%5B1%5D_18.gif

Haci Pasa (Abdulkadir Özbay 1946 -1949)

 

http://www.besni.bel.tr/bskler/images/belediyebaskanlari%5B1%5D_19.gifBelediye Baskani: Sait Agar 1950-1954

1920 yilinda Besni'de dogan Sait Agar 4 Eylül 1987 tarihinde yine Besni'de öldü. Mezari Toktamis mezarligindadir. Sait Agar Ilk tahsilini Besni Asagisehir'de yapti. Ankara Gazi Lisesi orta bölümünü bitirdikten sonra 1938 yilinda Istanbul/Haydarpasa Lisesi'nden mezun oldu. Askerligini Sarikamis'ta Astegmen olarak yapan Sait Agar, 1950 yilinda Besni Belediye Baskanligina seçildi. 1957 yilinda Demokrat Parti listesinden Adiyaman Milletvekili oldu.

27 Mayis 1960 ihtilalinda tutuklanarak Yassi ada'ya gönderildi. Burada Yüce Divan'da yargilandi. Kayseri Cezaevi'nde mahkûmiyetini tamamladiktan sonra Besni'ye dönerek çiftçilige basladi. Sait Agar 5 çocuk babasidir.

Belediye Meclis Üyeleri: Mehmet Emre, Ibrahim Erdem, Mustafa Cila, Mehmet Savas, Hiirsit Tatar, Ömer Akdogan, Mehmet Göksu, Mehmet Kenger, Mehmet Özkasap. Haci Ali Kirlangiç, Haci Mehmet Tümer, Seydi Dogan. Mehmet Ercan. Mahmut Özer. Mustafa Tabak, Mustafa Metin ve Bedir Korkmaz.

 

 

http://www.besni.bel.tr/bskler/images/belediyebaskanlari%5B1%5D_20.gifBelediye Baskam: Mehmet ÖZBAY (Fiyaka)

Belediye Meclis Üyeleri: Mustafa Kara. Mehmet Kus, Abdurrahman Küçükbey, Osman Karadayi, Ahmet Candogan, Mustafa Tabak. Mehmet Tutlu. Sevdi Kebapçi. Ahmet Tilek, Bekir Dilsiz, Ahmet Ekmekçi, Ahmet Östas, Ahmet Emre, Mehmet Özbay, Seydi Dogan, Ibrahim Erdem.

Yil: 1963

Belediye Baskani: Orhan Haraççi

Üye: Veteriner Fehmi Bozkurt

Muhasip: Kutsi Emre

(27 Mayis 1960 ihtilalindan sonra belediye baskani Mehmet Özbay görevden alinmis belediye encümeni ve belediye meclisi yetkilileri fes etmistir. O zaman ki Besni Kaymakami Orhan Haraççi ayni zamanda belediye baskanligi görevini de yürütüyordu. Belediye meclisi 27 Mayis 1960 ihtilalindan 5.9.1963 gününe kadar hiç toplanti yapmamistir. Çünkü ü Meclis Feshedilmisti.

Yil: 1963

Belediye Başkanı: Mehmet Özbay.

Belediye Meclis Üyeleri: Saban Gögüs, Hasan Buldum, S. Mehmet Dilsiz, Hüseyin Saha, Mustafa Cirit, Ahmet Erdogan, Vakkas Tugsuz, Mehmet Tutlu, Mustafa Ugur, Mustafa Rabus, Halit Yanardag, Mustafa Ümit, H.Serif Özsunar, Mehmet Eman, Mehmet Kenger, Bekir Narman, Ahmet Öztas, Zeyrek Kaleagasi, Nedim Güleken ve Mustafa Ciner, Ahmet Öztas Ahmet Öztas 1964

 

 

http://www.besni.bel.tr/images/eskibelediyebaskanlari_13.gif

Belediye Başkanı: Mehmet USLU

Bir dönem Besni Belediye Baskanligi görevinde bulunan ve 6 Agustos 1992 yilinda yitirdik. Gerek Belediye Baskanligi ve gerekse Avukatlik yaptigi sirada Besilimize sayisiz hizmetlerde bulunan Mehmet USLU, Belediye Baskanligi görevinde ayrildiktan sonra feci bir kaza sonrasi çesitli yerlerinden yaralanarak siyasetten ve avukatlik mesleginden uzak kalmistir. Bu kazadan kisa bir süre sonra Mersin'de yasama veda etti. Cenazesi Besni)ye getirildi. Bütün mal varligini Kizilay'a bagisladi.

 

Belediye meclis üyeleri. Ziber Özbay, Hasan Buldum. Ahmet Dogru, Ali Tabak, Sih Memet Dilsiz, Memet Memis, Mustafa Cirit, Memet Sabak, Seydi Leblebici, Osman Antepli, Mehmet Kenger, Kamil Küçük, Mustafa Ugur, Saban Gögüs, Hüseyin Aydin Çelebi, Mustafa Ciner, Hasan Kesmez, Vakkas Tugsuz, Zeyrek Kaleagasi, Halit Yanardag.  Yil: 1968 - 1973

Belediye Başkanı: Arif Ağaoğlu

1938 yilinda Besni'de dogdu. Ilk orta ve lise tahsilinden sonra 1963 yilinda Istanbul Üniversitesi Orman Fakültesi'nden orman yüksek mühendisi olarak mezun oldu ve yurdun çesitli bölgelerinde görev yapti. 1973 - 1977 yillari arasinda adalet Partisi listesinden Besni Belediye Baskani seçildi. 1977 yilindan sonra Besni'de siyasetin yani sira çiftçilik yapmaya basladi.

1983 yilinda Anavatan Partisini Besni'de kurdu ve parti listesinden milletvekili adayi oldu. 1983 seçimlerinde Adiyaman milletvekili seçildi. Bu dönemde TBMM'de divan üyeligi ve çesitli komisyonlarda görev aldi.

1987 seçimlerinde yine ayni parti listesinde ikinci kez Adiyaman milletvekili seçildi. Bu dönemde bütçe komisyonunda görev yapti. 4 çocuk babasi.

1990 yili Haziran ayinda Adiyaman bölgesinde çalismalarina devam ederken 27 Haziran günü sabah saat 04.30 siralarinda kalp krizi geçirerek vefat etti.

Belediye meclis üyeleri: Metin Tasçi, Mehmet Sabak, Haci Erasik, Ali Akbay, Abidin Baba, Garip Gölbas, Mehmet Arpaci, Mehmet Agir, H.Mehmet Özbag, Hüseyin Bozan. Mustafa Zeyrek, Hüseyin Suna, Seydi Leblebici, Hasan Kesmez, Mustafa Ciner. Musa Eraslan, Vakkas Soylar. Ahmet Erdogan, Terzi Hüseyin Aki, Vakkas Tugsuz. Hasan Baykara.  Yil: 1976

Belediye Baskani: Halit Edip Ancak

1931 yilinda Besni'de dogdu. Ilk tahsilini yaptiktan sonra asil meslegi olan çiftçilige basladi. Bu arada ticaret yapti. Halkçi Parti'yi Besni'de kurarak bir süre ilçe baskanligini yaptiktan sonra bir sürede MHP saflarinda siyasi yasamini devam ettirdi. 1980 sonrasi MHP'de Besni Belediye Baskan adayi oldu ancak seçilemedi. 1973 seçimlerinde Belediye Meclis üyesi seçildi.

Arif Agaoglu'nun Milletvekili adayi olmak için belediye baskanligindan istifa etmesi sonucu belediye meclisi tarafindan reis seçildi.

Halit Ancak evli ve 4 çocuk babasi.

Belediye meclis üyeleri: Mehmet Arpaci, Hüseyin Soku, Halit Edip Ancak, Mustafa Ciner, Mehmet Sabak. Mustafa Zeyrek, Mehmet Agir, Mustafa Türkmen, Hüseyin Terziakin, Ahmet Erdogan, Musa Eraslan, H.Serif Özsunar. Vakkas Soylular, Ali Akbay. Sükrü Kaleagasi. Faik Söylemez, Metin Tasçi. Hüseyin Bozan. Vakkas Tugsuz, H. Mehmet Özbag, Garip Gölbasi.Abidin Baba. Yil: 1977

 

 

 

http://www.besni.bel.tr/bskler/images/belediyebaskanlari%5B1%5D_27.gifBelediye Baskani: Mahmut Agar

10 Eylül 1941 tarihinde Besni'de dogdu. Dumlupinar Ilkokulu ve Besni Ortaokulu'nu bitirdikten sonra 1964 yilinda Istanbul/Haydarpasa Lisesi'nden mezun oldu. Ankara Dil- Tarih - Cografya Fakültesi"nin Fransiz Dili ve Edebiyati bölümünü 1971 yilinda bitirdi. Askerligini Malatya'da Yedek Subay olarak yapti.

Devlet Demiryollarinda bir süre mütercim olarak çalisti. Daha sonra Turizm Bakanliginda tercüman olarak çalistiktan sonra 1976 yilinda Turizm Bakanligi Atese yardimcisi olarak Belçika'da çalisti.

12 Aralik 1977 mahalli seçimlerinde Adalet Partisi listesinden Besni Belediye Baskani seçildi.

Belediye Baskanligi görevinde 1981 yili Subat ayina kadar kaldi.

Belediye Baskanligi görevini biraktiktan sonra çiftçilige basladi. Halen çiftçilik yapmaktadir.

Belediye meclis üyeleri: Metin Tasçi, Mehmet Sabak, Abidin Baba, Haci Mehmet Özbag, Osman Köse. Ali Akbay, Mustafa Ciner. Mehmet Inan Arpaci, Ali Polat. Mehmet Ilhan, Ahmet Kayaardi, Mevlit Dayan, Bedir Müjde, Cemal Tabak, Hasan Kesmezoglu, Ahmet Bolu, Musa Eraslan, Vakkas Soylular, Mehmet Sevinç, Mustafa Ugur, Arif Özer. Mehmet Ede, Vakkas Özgüler. Yıl: 1981

 

http://www.besni.bel.tr/bskler/images/belediyebaskanlari%5B1%5D_29.gifHüseyin Baykara

Hüseyin Baykara 1949 yili ile 1950 yillari arasinda Besni Belediye Baskanligi görevinde bulundu. Belediye Baskanligi döneminde Meclis üyelerinin kimler oldugu hakkinda herhangi bir kayda rastlanamadi.

24 Subat 1988 yilinda kaybettigimiz Hüseyin BAYKARA 1911 yilinda Besni'de dogdu. Ilk ve Orta tahsilinden sonra Hukuk Fakültesini bitirdi. Yurdun çok yerinde hakimlik yapti. En son Eskisehir Agir Ceza Reisi iken emekliye ayrilarak Besni'ye geldi ve Avukatlik yapmaya basladi. Bu arada CHP'ye katilarak siyasi faaliyetlerde bulundu. Hüseyin Baykara 1984 yilinda ikinci kez seçildigi Besni Belediye Baskanligi döneminde halkin unutamayacagi çok büyük isler basardi. 1988 yilinda Ankara'da da tedavi gördügü hastanede öldü.

 

http://www.besni.bel.tr/bskler/images/belediyebaskanlari%5B1%5D_34.gif

Belediye Baskani: M. Nuri TUGSUZ

1955 Besni dogumlu. Ilk. Orta ve Liseyi Besni'de bitirdi. Izmir Buca Egitim Enstitüsünden mezun oldu. Ama ögretmenlik yapmadi. Uzun yillar çiftçilik yapti. Birçok dernekte baskanlik ve yönetim kurulu üyeligi görevlerinde bulundu.

1983 yilinda Anavatan Partisinde siyaset yapmaya basladi. Bu partiden 1984 seçimlerinde Belediye Meclis üyeligi. 1988 yilinda vekâleten belediye baskani oldu.

1989 ve 1994 yerel seçimlerinde üst üste iki dönem Belediye baskani oldu. Su anda tekstil isiyle ugrasiyor. Belediye meclis üyeleri: Bedrettin Mutlu, Haci Zeyrek Abbasoglu, Mehmet Narman, Yakup Özbay, Cumali Turan, Recep Sucu,M.Mustafa Karabatan. M.Asim Keremoglu. Ibrahim Pamukçu, H.Ali Öcal.

(NOT: Hüseyin Baykara'nin vefati nedeniyle Reis seçildigi meclis üyeleri)

Yil: 1989

Belediye Başkanı: M. Nuri TUĞSUZ

Belediye meclis üyeleri: Ahmet Türk, Ibrahim Kiran, Recep Sucu, Musa Eraslan, Halil Agar, Bayram Günes, Mehmet Karabatan, Bekir Gülten, Zeyrek Abbasoglu, Kazim Almali ve Ismet Nergiz.

Yil: 1994

Belediye Başkanı: M. Nuri TUĞSUZ

Belediye meclis üyeleri: Sabri Kiliç, Ahmet Tileklioglu, Ali Kösen. Memet Ciner, Zeyrek Abbasoglu, Ibrahim Kiran, Memet Özsunar, Hüseyin Bozan, Mehmet Kasap, Mehmet Gögüs,Ali Deveci, Ramazan Kurt, Zeyrek Tektas,Bekir Karadayi, Bekir Ciner. Yıl: 1999

 

 

 

http://www.besni.bel.tr/bskler/images/belediyebaskanlari%5B1%5D_36.gif

Belediye Baskani: Mustafa ORUÇOGLU

1941 tarihinde Besni Çat mahallesinde dogdum. Istanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunuyum. Sirasiyla Gerger. Vezirköprü, Elbistan. Dogansehir. Susuz, Islahiye, Serik ve Orhangazi ilçelerinde kaymakamlik, Antalya, Usak ve Mersin illerinde vali yardimcisi olarak görev yaptim.

Gerek Kaymakam olarak gerekse vali yardimcisi olarak görev yaptigim tüm sehirlerde kapim her zaman halka açik olmustur. Cumhuriyet Halk Partiliyim ancak partizan degilim.

Ben belediyeciligi yalnizca su kanalizasyon ve yol hizmetleri ile sinirli görmemekteyim. Benim için belediye kentte yasayanlarin tüm sorunlarina ve isteklerine yanit arandigi adil ve tarafsiz çözümlerin gelistirildigi hizmet ve yatirim programlarinin planlandigi ve uygulamaya konuldugu, kültür degerlerinin genç kusaklara aktarilmasina araci olan bir kurumdur.

Belediye meclis üyeleri: Ahmet Özçetinkaya, Cumali Turan, Hüseyin Keles, H.Ali Öztekin, Bedir Yücelt, Mustafa Korkmaz, Mehmet Özger, Hüseyin Kirazkirmizi, Mehmet Ormankiran, Fadil Öztürk, Mehmet Kasap, Mehmet Günaydin, Cumali Turak, Ahmet Yesildag. Yil: 2004

 

http://www.liderler.net/uploads/haberler/2008/01/10/c313d27_b.jpg

 

1965 Yılı Besni doğumlu olup, ilk ve orta öğrenimini Besni de tamamladı. Yüksek öğrenimine A.Ü Açık Öğretim Fakültesi sosyal bilimler bölümünde devam etmektedir

1990-1995 yılları arasında Besni Milli Gençlik Vakfı Başkanlığını yaptı. 1995-1997 yılları arasında Refah Patisi İlçe Başkanlığı görevini yürüttü. Fazilet Partisinde İlçe müfettişliği görevinde bulundu. 1999 seçimlerinde Milletvekili aday adayı, AK Parti kurucu İl Başkan yardımcılığı yaptı. 3 Kasım 2002 Milletvekili seçimlerinde AK Partiden aday adayı oldu. 28 MART 2004 tarihinde yapılan yerel seçimlerde AK Partiden Besni Belediye Başkanlığına seçilen İbrahim ÖZTÜRK evli ve üç çocuk babasıdır.

 

 

serter_t2.jpg

 

1963 yılında Besni'de doğdu. İlk ve orta öğrenimini Besni'de tamamladı. Liseyi Ankara Atatürk Lisesinde bitirdi.

1989 yılında Doğru Yol Partisi İlçe Gençlik Kolu Başkanı olarak siyasete başladı. 1992 yılında DYP İlçe Başkanlığı Başkan Yardımcılığı yaptı.1995 yılında Doğru Yol Partisi İlçe Başkanlığı görevine seçildi.

İlçe Başkanlığı döneminde sorunlara yaklaşımı ve çözüm üretmedeki kararlılığı ile, beğenisini topladığı Besni halkının desteğine güvenerek 1999 yılında İlçe Başkanlığından ayrılıp 1999 ve 2004 Mahalli İdareler Seçiminde Doğru Yol Partisi Besni Belediye Başkan Adayı oldu.

29 Mart 2009 yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi Besni Belediye Başkan Adayı seçildi.

Fahri SERTER; evli ve iki çocuk babasıdır.[vi]

 

 

 

 

Besni Üzümü

Üzüm

 

Name:  100_1128.jpg
Views: 601
Size:  49.9 KB

 

Besni'de yetişen bazı üzümlerin adları

http://ickiburada.com/v2/images/uploads/kuru_uzum_besni.jpg

 

1.         Tahannebi: Tilhani de denir. Mevsimin ilk kemale eren beyaz üzümüdür.

2.         Kara Üzüm: Sergi Karası da denir.

3.         Ekşi Kara: Yuvarlak taneleri vardır.

4.         Yörük Karası: Yivrik Kara veya Terazi Üzümü de denir. Kekre lezzettedir. Uçları sivridir.

5.         Tosbağa Karası: Kötü Kara denir. Makbul değildir.

6.         Kilis Karası: Horoz karası da denir. Kırmızı üzümlerin en makbul olanıdır.

7.         Kabarcık: Yuvarlak taneli beyaz üzümdür.

8.         Tosbağa Kabarcığı: Kilis kabarcığı da denir. Kabuğu çok serttir. Önemsenmez.

9.         Hıyami Kabarcık: Taneleri çok iri olup sofralıktır.

10.       Bertiz Kabarcık: En son olgunlaşan ve hava koşullarına en dayanıklı üzümdür.

11.       Hatun Parmağı: Beyzi, sivri ve iridir.

12.       Tümtümü:

13.       Kara Azez: Taneleri çok sıktır. Pekmezi iyi olur.

14.       Saçak Azezi: Taneleri daha seyrektir.

15.       Horoz Yüreği: Makbul değildir

16.       övezi: Beyaz üzümdür, beyzi-yuvarlak tanelidir.

17.       Besni Ağ Üzümü

18.       Muhammediye: İnce kabukludur, Besni Ağ Üzümüne benzer.

19.       Künefi: Yuvarlak taneli pembe renklidir. Uzun yolculuğa dayanır.

20.       Havama: öküzgözü de denir.

21.       Ak Besni: Beyaz, kalın ve çok uzun tanelidir.

22.       Sarı Besni: Sarı, kalın ve çok uzun tanelidir.

23.       Nebidede: Peygamber Üzümü veya Dımışkı (Şam=Damascus) da denir. Kurutulur.

24.       Dökülgen: Helvacı Üzümü de denir. Ufak, beyzi tanelidir. Pekmez ve şire bundan yapılır.

25.       Kuş Üzümü: Beyaz, ufak taneli, çekirdeksizdir.

26.       Ariş Üzümü: Beyaz, asma üzümüdür.

27.       Yediveren: Kırmızı asma üzümüdür.

28.       Devegözü: Maya (dişi deve) Gözü de denir.

29.       Tilki Üzümü: Çok çabuk olgunlaşır.

30.       Serpene Kıran: Beyazdır. Şeklen Dökülgen ile Muhammediye arasındadır.

31.       Kızlar Tahtası: Muhammediyeye benzer.

32.       Urumu:

33.       Keçi Memesi: Sivri tanelidir.

34.       Şam Kabarcığı:

35.       İhtiyar Çökerten:

36.       Hönüsü: (Humusi=Kırmızımsı) Kara ile mor renk arasında, iri, beyzi tanelidir.

37.       Kırmızı Hönüsü: İlk yetişen hönüsü çeşididir.

38.       Mahra Başı: Beyaz renktedir. Hönüsüye benzer.

39.       Ak Hönüsü:

40.       Bap Hönüsüsü:

41.       Kökükara:[vii]

 

ÜZÜM ADI

ÖZELLİKLERİ

YETİŞTİĞİ AY

Ağ üzüm: Çeşitleri  (Ballı boz , çilli boz)

 ince kabuklu , beyaz dayanıksız  çok lezzetli , Sofralık üzüm

Sonbaharda yetişir Mevsiminde bulunur

Serpene kıran

Beyaz  sofralık üzüm

Ağustos ’da yetişir Mevsiminde bulunur

Kızlar tahtası

Beyaz sofralık üzüm

Sonbaharda yetişir Mevsiminde bulunur

Peygamber üzümü

Sofralık ve kurutmalık Dayanıksız Beyaz iri uzun taneli üzüm.

Haziran sonu temmuz başında yetişir. Mevsiminde ve kuru olarak her zaman bulunur.

Çınar Yaprağı

Sofralık ve kurutmalık Beyaz taneli üzüm

Temmuz sonunda yetişir cinsi tükenmiştir.

Gurnuk

Siyah ve beyaz taneli kurutmalık üzüm

Temmuz sonunda yetişir kuru olarak her zaman bulunur.

Koreş:Çeşitleri (sarı koreş ,patlak koreş)

Sofralık ve şirelik sarı ve yeşil üzüm

Temmuz sonunda yetişir.Mevsiminde bulunur.

Anebi

Erkenci beyaz taneli dayanıksız beyaz üzüm

Haziran sonunda yetişir mevsiminde bulunur.

Tümbü

Mor siyah , sofralık ve şaraplık üzüm

Sonbaharda yetişir mevsiminde bulunur.

Şeffafi

Tam siyah sofralık  lezzetli bir üzüm

Son baharda yetişir cinsi tükenmiştir.

Alaça

Siyah ufak taneli çok erkenci bir üzüm sofralık

Haziranda yetişir cinsi tükenmiştir.

Kızılgarzi

Kırmızı pembe sofralık

Sonbaharda yetişir mevsiminde bulunur.

Kırmızı Üzüm

Kırmızı sert , şirelik üzüm

Sonbaharda yetişir. cinsi tükenmiştir.

Hunisi

Siyah şaraplık üzüm

Sonbaharda yetişir. mevsiminde bulunur.

Kuzilgan

Açık kırmızı taneleri iri sofralık üzüm

Sonbaharda yetişir. cinsi tükenmiştir.

Asırlık

Beyaz  küçük taneli şirelik üzüm

Temmuz sonunda yetişir. cinsi tükenmiştir.

Samora

Beyaz şirelik üzüm

Temmuz sonunda yetişir. mevsiminde bulunur.

Azezi

Beyaz şirelik üzüm

Sonbaharda yetişir. mevsiminde bulunur

Kabarcık

Beyaz sofralık üzüm

Sonbaharda yetişir. cinsi tükenmiştir.

Sanırı

Beyaz taneli sofralık üzüm

Ağustos sonunda yetişir. cinsi tükenmiştir.

 

 

Besni Yöresel Yemekleri

 

Besni Tava


http://www.buyukkeyif.com/uploads/images/5000000000008986.gif


1 kg. domates
250 g. yeşilbiber
1 fincan zeytinyağı
5 diş sarımsak
1 su bardağı su
1 yemek kaşığı tuz
1 yemek kaşığı pul biber
2 çay kaşığı karabiber
Hazırlanışı
Öncelikle kuşbaşı et kavrulur. Sonra patlıcanlar zar şeklinde büyük bir tepsiye doğranır. Daha sonra biber doğranır. Domatesler ise kabukları soyularak doğranır. Tepsiye doğranan malzemelerin yarısı bir kaba alınır. Tepside kalan malzemelerin üstüne kavrulan kuşbaşı dökülür. Kuşbaşının üstüne de kaba ayrılan doğranmış malzeme eklenir. Son olark yemeğin üstüne sarımsak rendelenir, baharat, yağ, tuz ve su koyulup fırına verilir. Lavaş ekmeği ile yemenizi öneririz


Dövmeç
Gereçler:
1 buyuk boy patlican
2 orta boy domates
1 sivri biber
sirke
hakiki zeytin yagi
tuz
2 dis sarimsak

Yapılışı:
1)onceden isitilmis firinimiza uzerine bicagin ucuyla deldigimiz patlicanimizi koyuyoruz.yumusayana kadar cikarmiyoruz.

2)domatesleri baska bir yerde rendeliyoruz.

3)sosu icin:sarimsagi tuzla dovup sirke ve zeytinyagi ile karistiriyoruz...

4)firindan cikardigimiz patlicanin kabugunu soyuyoruz ve once bicakla kucuk parcalara ayirip sogutuyoruz.sonrada domatesi ekleyi elimizle eziyoruz.icine karistirdigimiz sosu ekliyoruz sevis tabagina alip uzerine ince dogranmis yesil biberimizi ekliyoruz...

Basalla

http://www.besni.jhost.co.uk/config/besni/images/yemekler/basalla.jpg


Malzemeler:
Bir kilogram kemikli kuşbaşı,
2 su bardağı ince köftelik bulgur,
1 su bardağı 
1 yemek kaşığı salçası,
1 adet kuru 
1 adet 
3 yemek kaşığı un,
3 yemek kaşığı nar ekşisi,
1 yemek kaşığı nane,
1 tatlı kaşığı pul 
1 tatlı kaşığı kara
1 tatlı kaşığı tuz.

Yapılışı:
Bir bardak suyla bulguru ıslatın, on dakika bekletip yoğurun. Bulgur yumuşayınca un, pul  ve tuz ekleyin. Elinizi arada suya batırarak yumuşak bir bulgur hamuru tutun. Hamurdan, tan büyük parçalar koparıp şekli verin. Tüm bulgurlu hamuru aynı şekilde yapıp, bir kenarda bekletin. Tencereye tereyağı, tavla zarı formunda doğranmış ı ve eti  Et suyunu bırakıp çekene kadar kavurun. Nohut, salçası, pul, nane, kara, tuz ve sekiz bardak su koyup, kısık ateşte 50 dakika pişirin. Kaynayan yemeğe nar ekşisi ve köfteleri atın. Yemeğin suyu azalmışsa sıcak su ilave edebilirsiniz. 20 dakika pişirdikten sonra da sıcak servis yapın.


Hamurlu Bastık(Pestil) Kızartması

http://www.besni.jhost.co.uk/config/besni/images/yemekler/bastik2.jpg


Yöremizde “Bastık” da adı verilen bu yiyecek türü yöremizde kayısının ve dutun meyvelerinin sıkılması yani şıralarından yapılmaktadır.

Yapılışı: Hazırlanan şıra ya kaynatılır veyahutta doğrudan evlerin damına çıkarılarak güneşte serilir ve özel çulların üzerine serilen bu şıra kaynatıldıktan sonra da bu çulların üzerine serilerek kurutulur. Kurutulan şıra bu çulların üzerinden levha haline gelir. Pekmezin şırası kaynatılıp karıştırılırken bu şıranın yaklaşık % 20’si kadar pekmez (dut şırası) yani sıcak pestil, damların üzerine serilmiş olan bu çulun üzerine az miktarda nişasta serpilir ki şıra bu serildiği çullara yapışmasın. Yöremizde yapılan bir ekmek türü olan “Yufka” gibi çok ince bir şekilde yapılan pestil de aynı pekmez gibi yöremizin en aranılan tatlıları arasındadır.
Pekmezli Yoğurt: Bir tabak yoğurdun içine bir miktar pekmez ince bir şekilde daireler şeklinde akıtılır ve böylece sos haline getirilmiş pekmezli yoğurt yemeği adı altında yenilir.
Pekmezli Kuymak: Yöremizde un aşı da denen bu yemeğin tatlıcı yerine konularak pekmez yenir.

Yumurta un sut çırpılır, bu karışıma pestiller batırılarak kızartılır, buda yöremizde pestilden yapılan bir yemek çeşididir.
http://www.besni.jhost.co.uk/config/besni/images/yemekler/yarpiz.jpg


Etli Çütte (Çiğ Köfte)http://www.besni.jhost.co.uk/config/besni/images/yemekler/cutte.jpg

Malzemeler
yarım kilo çiğ köftelik bulgur
2 büyük kuru soğan
yarım çay bardağı zeytinyağ
5 yemek kaşığı domates salçası
2 yemek kaşığı acı biber salçası
2 yemek kaşığı isot
1 çay kaşığı kimyon
7 diş sarımsak
yarım kilo çiğ köftelik kıyma (3-4 kere çekilmiş)
1 demet maydonoz
yarım demet yeşil soğan
1 demet taze nane
1 demet kıvırcık salata
1 çay bardağı su
Yapılışı
Robotta çekilen kuru soğanlar, bulgur ve zeytinyağ 10 dakika yoğrulur. Daha sonra sırasıyla domates salçası, biber salçası ve isot ilave edilir. Kıyma da ilave edilip yoğrulmaya başlanır. Yoğurma sırasında kimyon, rendelenmiş sarımsak, ince kıyılmış maydonoz ve en son olarak yeşil soğan da ilave edilir. 20 dakika daha yoğrulurken su da yavaş yavaş ilave edilir. 10 dakika dinlendirilir. Ceviz büyüklüğünde parçalar ıslak elle alınıp avuç içinde bir kere sıkılıp şekil verilir. Nane ve kıvırcık yaprak eşliğinde servis edilir.


Şillik

http://www.besni.jhost.co.uk/config/besni/images/yemekler/sillik.jpg

Şıllık
Krep Hamuru İçin
3 yumurta
1 su bardağı un
2 su bardağı süt
2 yemek kaşığı toz şeker
1 çimdik tuz
‘ yemek kaşığı eritilmiş ve soğutulmuş tereyağı

Şerbet İçin
1.5 su bardağı şeker
2.5 su bardağı su
1/4 limon suyu

Harç İçin


150 gram ceviz
Yapılışı: Krep malzemeleri sırasıyla, yumurtalar ve şeker çırpılır, süt
konur ve ardından un tuz koyulup elle un topağı kalmayana dek
çırpılır. Krep hamurunu ince olacak şekilde teflonda bir defaya mahsus
az yağlayarak 10-12 adet krep elde edilir.
Şerbet için su şeker tencereye alınır, kaynadıktan sonra kısık ateşte
10 dakika pişirip ocaktan almaya yakın limon suyuda katılır.
Harç için cevizleri 180 derecede sıcak fırında 10 dakika sote edilir, soğutulur ve iri kalacak şekilde dövülür.

Şimdi tatlıyı servis edeceğiniz tabağa bir kat krep konur üzerine
ceviz serpiştirilir, aynı işlem krepler bitene dek bir kat krep bir
kat ceviz devam edilir. Üzerine sıcak şerbet gezdirilir. Hafif sulu
kalır. Ilık servis edilir.

 

Besni Yaşam, Kültür Ve Sanat

- Arkeolojik Sit Alanları

1- Sofraz Büyük Tümülüs Üçgöz (Sofraz) Beldesi

http://i135.photobucket.com/albums/q123/Ayduran/adiyaman/sofrazanitmezar.jpg

 

 

2- Sofraz Küçük Tümülüs Üçgöz (Sofraz) Beldesi

http://www.gap.gov.tr/Turkish/Ggbilgi/iller-foto/ayaman/ay1.jpg

 

3- Sesönk Tümülüsü Yeniköy Köyü

http://www.konforayolculuk.com/depot/photo/mid/image_4814.jpg

 

4- Atmalı Kaya Mezarları Atmalı ( Özbağlar ) Köyü

http://www.resimler.tv/data/thumbnails/170/karabey-kaya-mezar-alani.JPG

 

5- Yeniköy Kaya Mezarları Yeniköy Köyü

http://tayproject.eies.itu.edu.tr/imjpg/haber23/Besninin/r1.jpg

 

6- Hacıpınar Yerleşmesi Çomak / Höyük Mezrası

http://gergerkalesi.sitemynet.com/mynet_resimlerim/z8.jpg

 

7- Çakır Höyük Çakırhöyük Beldesi

http://www.tayproject.org/imjpg/haber23/Prof/r1.jpg

 

8- Yukarı Söğütlü Höyüğü Yukarı Söğütlü Köyü

http://www.kenthaber.com/Photos/Iller/ordu/genel/egricimenyayla.jpg

 

9- Taşlıyazı Höyük Taşlıyazı (Telbizek) Köyü

http://img.turkmedya.tv/image/f55a2e29982e3cc02a8bba97e4ae6c1d/280/200/

 

10- Hozgiş Höyük Yeniköy / Hozgiş Mezrası

http://www.1resimler.com/data/media/19/Adiyaman_hoyuk.jpg

 

11- İkiz Höyük Çakırhöyük Beldesi

http://www.tayproject.org/imjpg/haber16/Sarkoy/r2.jpg

 

12- İnlice Höyük İnlice Köyü

http://tayproject.eies.itu.edu.tr/imjpg/haber23/Asikli/r1.jpg

 

13- Zirce Höyük Yayıklı Köyü

http://gergerkalesi.sitemynet.com/mynet_resimlerim/kale_02.jpg

 

14- İznik Höyük İznik Köyü

http://www.tayproject.org/imjpg/haber22/Iznikte/r1.jpg

 

15- Levzin Höyük İznik Köyü

http://gergerkalesi.sitemynet.com/mynet_resimlerim/z1.jpg

 

16- Beşyol Höyük Beşyol Köyü

http://www.alisarkoyu.info/S4035029.jpg

 

17- Tekağaç Höyük Tekağaç Köyü

http://www.koyluyum.com/data/thumbnails/1727/esme.gif

 

18- Fal Höyük Kutluca Köyü

http://mw2.google.com/mw-panoramio/photos/small/27122125.jpg

 

19- Kargalı Höyük Kargalı Köyü

http://www.tayproject.org/imjpg/haber16/Boncuklu/r1.jpg

 

20- Şambayat Höyük Şambayat Beldesi

http://gergerkalesi.sitemynet.com/mynet_resimlerim/resim_015.jpg

 

21- Tavaş Höyük Aşağı Söğütlü Köyü

http://www.pamukkale.gen.tr/Images/colossae1.jpg

 

22- Mırıktıl Höyük Yoldüzü Köyü

Yolduzu Koyu

 

23-Hementil Höyük Sarıkaya Köyü

Sarikaya Koyu Ilkogretim Okulu

 

 

24- Hürük Höyük Beşyol / Hürük Mezrası

Besyol Koyu Ilkogretim Okulu

 

 

 

25- Höyük Höyüğü Çomak / Hüyük Mezrası

http://mw2.google.com/mw-panoramio/photos/small/27122133.jpg

 

26- Köseceli Höyük Köseceli Köyü

http://kosecelikulturevi.com/koseceli/resimler/1.jpg

 

27- Mozaikli Yapı Oyalı Köyü

Oyali koyu Ilkogretim Okulu

 

 

28- Sofraz (Üçgöz) Nekropol’ü Üçgöz Beldesi

http://i4.ytimg.com/vi/KSj6NNp-yJk/default.jpg

 

29- Suvarlı Kaya Mezarları Suvarlı Beldesi

http://img.izlesene.com/data/videoshots/636/636249-11.jpg

 

- Dini Ve Kültürel Yapılar

1- Kızılca oba Camii Eski Besni

http://www.besni.bel.tr/images/photoalbum/eskibesni.jpg

 

2- Kurşunlu Camii Eski Besni

http://www.kenthaber.com/Resimler/2008/01/25/00316697.jpg

 

3- Ali Paşa Camii Eski Besni

4- Ulu camii Eski Besni

http://www.tayproject.org/imjpg/haber14/Besni/r1.jpg

 

 

5- Öksüz Minare Üçgöz Beldesi

http://okulweb.meb.gov.tr/02/02/625962/resimler/besni/besni8.jpg

 

6- Mustafa Paşa Camii Üçgöz Beldesi

http://www.resimler.tv/data/media/170/Sofraz-Cayi-Konak-Gormez-mevkii-yazikarakuyu-Koyu.JPG

 

7- Hasan Paşa Camii Üçgöz Beldesi

http://okulweb.meb.gov.tr/02/02/625962/resimler/besni/ucgz.jpg

 

 

8- Hacı Ali Bey Türbesi Üçgöz (Sofraz) köyü

Üçgöz Belediyesi

 

 

9- Cüneyid Dede Türbesi Süphane Köyü

10- Zeyva Türbesi Merkez

11- Hacı Zeyrek Türbesi Merkez

12- Halil Baba türbesi Merkez

13- Mustafa Baba Türbesi Merkez

14- Tılamız Baba Türbesi Merkez

 

- Sivil Mimari Yapılar

1- Bekir Bey Hamamı Eski Besni

 

2- Meydan Hamamı Eski Besni

3- Celladın Köprüsü Eski Besni

 

 

4- Tahta oba Köprüsü Eski Besni

 

5- Nazhutan Köprüsü Eski Besni

 

 

6- Tabakhane Köprüsü Eski Besni

 

7- Mağaraönü Köprüsü Eski Besni

 

 

- Askeri Yapılar

Besni Kalesi Eski Besni

besni_kalesi.jpg (37125 bytes)

mancınık

 

 

XVI. Yüzyılda Behisni Kazası Vakıf Eserleri

 

1-Behisni’de Bulunan Vakıflar

 

a) Muallimhane-i Hasan Bey

1524 yılından sonra yapıldığı tahmin edilen muallimhane, Hasan Bey tarafından inşaa ettirilmiştir. Bunun yanında yine kendi adını taşıyan mescid de bulunmaktadır. Muallimhane, 1530 yılından önceki defterlerde yer almamaktadır. Vakfın gelirleri arasında, Erence’ye bağlı kütlüce, Eyüm Ağacı, Salamut ve Cevvan mezraaları yer almaktadır. Senelik geliri 1530 da 450 akçadır. Diğer yıllarda muallimhanenin varlığından sözedilmemekle beraber, bu faaliyetin mescidin yanında olması nedeniyle devam ettiği kanaati hasıl olmaktadır.

 

b) Medrese-i bekir Bey

Behisni kasabasında bulunan medresenin banisi Bekir Bey isminde bir zattır. Medresenin hangi tarihte yapıldığı bilinememektedir. Behisni’nin Memlüklü döneminde önemli eğitim öğretimin yapıldığı yerleşim yerlerinden biri olduğu gözönüne alındığında, yapılış tarihinin bu tarihlere dayandığı düşünülmektedir. Ayrıca aynı şahsın medresenin yanında bir hamam inşa ettirdiği de kayıtlar arasında yer almaktadır. Vakfın akarı ise Bekir Bey Hamamı(1/3 Malikhane Hissesi), Yukarı Çarşının bat yönünde 5 adet dükkan, Behisni ye bağlı Sübhan Mezrası nda bir kıt’a yer, Gölbaşına bağlı Serenk Mezrasının tamamı, Keysun ‘da Hacı Pınar Mezraasının tam malikhanesinin kadimi vakfiyyet üzere vakfedilmiştir. Senelik geliri 1519 da 410, 1524 de 600, 1530 da 1610, 1547 de 1136 ve 1560 da 740 akçadır.

 

c) Vakf-ı Çeşmeha-i Behisni

Behisni kasabasında yer alan çeşmelerin Kanuni Sultan Süleyman’ın tahta çıkışının akabinde yapıldığı tahmin edilmektedir. 1519 ve 1524 yıllarında çeşmelerden bahsedilmemektedir. Behisni’de akarsu kaynakları olmasına rağmen yaz aylarında suyun azalması nedeniyle çeşme yapımı kararlaştırılmıştır. Su kanallarının açılması, bakımı ve korunması için gerekli olan paranın ancak vakıf kanalıyla sürekliliğinin sağlanacağı düşünüldüğünden, kasabanın ileri gelenleri, behisni’deki çeşmelerin ihyası için Keysun’a bağlı Haci Halil Mezraası’nı çeşmelerin akarı olarak Padişahın da izniyle vakfetmişlerdir. Daha sonra Kanuni Sultan Süleyman’ın emriyle Darüssaade ağası Mehmed Ağa da suların düzenli akması, su yerlerinin bakımı için nazır tayin edilmiştir. Bu da Osmanlı Devleti’nin reayasına ve insana verdiği önemin ifadesidir. Senelik geliri 1530 da 300,1547 de 1565 ve 1560 yılında 2000 akçadır.

 

Abbasi halifesi Sultan Mü’min bin Me’mun zamanından beri Medine-i Münevvere Vakfı’nın gelir bölgeleri olarak Behisni ve Keysun nahiyeleri ile ilgili bilgiler kayıtlarda geçmektedir. Buna mukabil hudutları tam olarak belirtilmemiştir. 1530 tarihinde mevcut olan vakfın, Gölbaşı nahiyesine bağlı Maltolu Köyünün ½ Malkhane hissesi ile bağlı Mezraalar akarları arasında yer almaktadır. Aynı tarihi taşıyan bir vesikada köhne defterden söz edilmektedir. Ancak köhne defterde Medine-i Münevvere Vakfı’nın gelirleri yer almamaktadır. Vakfiyyenin Behisni eşrafından ileri gelenler tarafından tasdik edildiğine dairbir vesika yer almaktadır. Vakfın senelik geliri 1530 da 1192,1560 da 430 akça olmuştur. Diğer yıllarda vakıf ve vakıf gelirlerinden bahsedilmemektedir.

 

2- Behisni’de Bulunan Cami. Mescid ve Zaviyeler

 

a- Cami ve Mescidler

 

1- Büyük Camii

Behisni’nin en eski camilerinden olan ayrıca Ulu Cami ismiyle de bilinen cami XII. Yüzyılda yaptırılmış olup kimin tarafından yaptırıldığı bilinmemektedir. Umumiyetle arap mimari tarzını yansıtmaktadır. Vakfın akarı arasında kazaya bağlı Kütlüce köyünde iki dönüm zemin , asiyab-ı Sultan ve hamam-ı Sultan yer almaktadır. Bu gelirlerin aslında Şeyh Abdul Zaviyesinin vakfı olduğu, zaviyenin ise harap ve tamiri mümkün olmadığından camiye vakıf olarak kaydolunduğu bilinmektedir. Senelik geliri 1519 da 1522 akçadır. Diğer yıllarda caminin varlığından bahsedilmemektedir.

 

2- Zadekeş Camii

Behisni merkezinde bulunan caminin bir diğer ismi de Camii Kebir’dir. Yapılış tarihi bilinmemekle birlikte Dulkadirlilerin ilk dönemlerinde inşa edildiği tahmin edilmektedir. Vakfın akarı ise Behisni’de aşağı ve orta mahallelerde 2 adet dükkan-ı icarehane, Behisni çarşısında 12 adet dükkan, kiraya verilmiş boyahane, kazaya bağlı Tellak Köyünde Abdurrahman isminde meyve bahçesi, Emirhan ve Koru Mezraalarında meyve ve bağları yeralmaktadır. 1530 yılında bu akarlara ilaveten Venk ve Akvirank Mezraalarının malikhane hisseleri, orta oba mahallesinde bir ma’sara ve Keysun’a bağlı Gendüme Köyünde iki çiftlik arazi dahil edilmiştir. Vakfın bu gelirlerinin kasabadaki ehli vukuf müslümanların şahitliğiyle kadim-i vakfiyyeti tasdik edilmiştir. Senelik geliri 1519’da 105, 1530 da 640, 1547 de460 ve 1560 yılında 1321 akça olmuştur.

 

3-Nuri Bey Camii

Behisni kasabasında yer alan bu caminin, Memlükler zamanında yapıldığı kayıtlarda geçmektedir. Camiden bahisle nefs-i behisni’de Nuri Bey Camiinin yüzelli yıldan beri……ifadesi yer almaktadır. Akarları ise ; Behisni’de Nuri Yeri olarak belirtilen bahçe, Keysun’a bağlı iki mezraanın geliri ile Behisni’ye bağlı kalecik ve Şuhud mezraalarınınmalikhane hisseleridir. Senelik geliri 1519 da 4101, 1524 te 416 akçadır.diğer yıllarda ise camiinin akarları ve vakfı hakkında bilgilere rastlanılmamıştır.

 

4- Bozmekan camii

Kasaba merkezinde olan caminin ne zaman yapıldığı bilinmemekle beraber kadimüzzamandan ifadesinden , caminin fetih öncesinden yapıldığı tahmin edilmektedir. Vakfın akarları arasında Behiisni’de 2 adet derici dükkanı bir adet kuyumcu dükkanı, bir zemin-i ma’sara, bir silah-hane, bir dükkan yeri, Bostan-ı Osman, Bostanı Müfellesan, Kızılca Oba Mahallesinde 3 adet dükkan(harab), Keysun’a bağlı Venk Mezraasının ¼ malikhane hissesidir.senelik geliri 1519 da 676 ve 1530 yılında 616 akçadır. Daha sonraki yıllarda cami zikredilmemektedir.

 

5- Hacı Arslan Camii

1519 yılında mescid olarak geçmektedir. 1530 yılında ise cami olarak zikredilmektedir. Vakfın geliri Ahi Ali Zaviyesi ile müşterektir. Caminin gelir kaynağını Behisni’de 11 adet dükkan, Kazaya bağlı Koru Mezraasında 2 Kıt’a yer , Erence’ye bağlı Tetenik Köyünde bağ ve Erence’de Ma’sara Mezraasının ½ Malkane hisseleridir. Senelik geliri 1530 da 730, 1547 de 500 ve 1560 da 250 akçadır.

 

6- Behisni Kalesi Cami

Memlük Sultanı Kayıtbay zamanında yapıldığı bilinmektedir. Caminin akarını ise Keysun’a bağlı Afşari Köyünde İsa Çiftliği, Behisni’de Sultan Değirmeninin gelirleridir. 1519 da belirtilmeyen caminin senelik geliri 1530 da 844, 1547 de 100 ve 1560 yılında 200 akçadır.