@...H...@

 
@...Haberi vahidin hüccet oluşu……..Müslüm 19,1064,Buhari 16c 7247,  
 
@...Habeşistana hicret…….Buhari 8c 3621-3626,  
 
@...Habil ve Kabil….Maide 7-31,  
 
@...Habis ilaç kullanmayın….İbn Mace 3459,  
 
@...Hac bir defa farzdır.Gerisi nafiledir……..Ebu Davud 1721,İbn Mace 2886,  
 
@...Hac kime farzdır………İbn Mace menasık 6,  
 
@...Hacamat ücreti helaldir……..Müslüm 1577,  
 
@...Hacamatın vakti her ayın onyedi,ondokuz,ve yirmibirinci günleridir……..Müslüm 1202,1577,Tirmizi 2126,İbn Mace 3479,3486,Ebu Davud 3861,  
 
@...Hacamatla tedavi olunuz………..İbn Mace 3476-3479,  
 
@...Hacamatla tedavi……İbn Mace 3476-3480,  
 
@...Hacc ……..Müslüm 1243,1177,  
 
@...Hacc kadınların cihadıdır……İbn Mace 2901,  
 
@...Hacc ve evlenme,gücü yetene……..Ebu davud 1729,  
 
@...Hacca kadın mahremsiz gidebilirmi……Ebu Davud 1723,Müslüm k.hac 421,İbn Mace 2899,  
 
@...Haccı ifrat…….Ebu davud 1777,Tirmizi 820,İbn Mace 2964,Nesei 2716,  
 
@...Haccın farz kılınması………İbn Mace 2884-2886,Nesei 2609,  
 
@...Haccın ömürde bir defa farz oluşu…….Müslüm 1337,  
 
@...Hacda ticaret yapılır……..Ebu davud 1731,Müslüm,  
 
@...Hacerul esved cennetten gonderilmiş bir taştır…….Nesei 2922,  
 
@...Hacerul evsedi selamlamak……..Buhari 4c 1543,1535,12c 5399,  
 
@...Hacerul evsedin öpülmesi ve selamlanması……İbn Mace 2943-2946,Ebu Davud 1873,Müslüm 1270,Nesei 2940,Tirmizi 862,  
 
@...Hacı adaylarını karşılamak caizdir……Nesei 2880,  
 
@...Haçın kırılması domuzun öldürülmesi……..Buhari 5c 2294,  
 
@...Had cezası işlenen suçu kefferettir…….İbn Mace 2603,  
 
@...Hadd….Nisa 15-16,Maide 33-39,Nur 2-10,23-24,  
 
@...Hadis işiten ve onu hafızasında tutan,başkasına tebliğ eden adamın Allah yüzünü ağrtsın……Tirmizi 2794,  
 
@...Hadis öğrenmeyi şiddetle arzu etme……Buhari 1c 254,  
 
@...Hadis sahihse benim goruşum odur………İbn ağabeydin el Haşiye 1c 63,  
 
@...Hadis vahiydir…….Buhari 3/1392,  
 
@...Hadis yazma konusunda izin vermedi….Tirmizi 2802,  
 
@...Hadis yazmaya ruhsat verdi…..Tirmizi 2804,2805,  
 
@...Hadisi araştırma ve ilmi yazma……Müslüm 2493-3004,  
 
@...Hadisin dindeki yeri,toplanması..Buhari 1c 256,Talat Koçyiğit 251sy,  
 
@...Hadislerin ilk dönem kaleme alınması……Tirmizi 2802,Müslüm 3004,Ebu davud 2647,Darimi 489,490,Buhari 1c 267,  
 
@...Hafızın fazileti……….Müslüm 797,  
 
@...Hahamları ve rahipleri Rabb edinme….Tevbe 31,Tirmizi 3292,  
 
@...Hahamlarına rahiplerine ibadetleri budur…….Tevbe 31,Tirmizi 3292,,İbn Kesir 7c 3454,  
 
@...Hak olmayan bir yolda ölmek………Müslüm 1848,  
 
@...Hak olmayandan başka bir şey söylemem……Tirmizi 2058,Ahmed 2/340,  
 
@...Hak Rabbindendir………..Bakara 147,  
 
@...Hak üzere kıyamete kadar bir taife olacak……..Müslüm 156,imare 170,Buhari ihtisam 10,tevhid 29,Ebu davud fiten 1,tirmizi 2330,İbn Mace 1,  
 
@...Hakim hakkı ararken hüküm verir isabet ederse iki ecir,hata ederse bir ecir vardır…….Müslüm 1716,Buhari 16c 7222,Nesei 5346,Tirmizi 1342,Ebu Davud akdiye 2,  
 
@...Hakim zahire göre hüküm verir……Nesei 5366,  
 
@...Hakimin hükmü helalı haram,haramı helal yapmaz ……..Buhari 15c 7035,İbn Mace 2317,  
 
@...Haksız yere öldürülen hiçbir insan yokki kabile pay düşmesin…….Tirmizi 2812,  
 
@...Halifelik 30 senedir sonra hükümdarlık olacaktır…….Tirmizi 2326,  
 
@...Haluka isyanda mahluka itaat olmaz…….Müslüm 1840,39,Buhari ahkam 4,  
 
@...Haluka isyanda mahluka itaat olmaz……….Buhari ahkam 4,Müslüm itaat 39,  
 
@...Ham meyva satılmaz……Buhari buyu 82,Müslüm buyu 51,  
 
@...Hamail ve muska takmak yasaklanmıştır……..Tirmizi tıp 2,2152,  
 
@...Hamama peştemalsiz girme……Nesei 400,  
 
@...Hamamda ve kabirde namaz kılınmaz………Ebu Davud 492,tirmizi 316,İbn Mace 745,  
 
@...Hamd edilmeyerek başlanan her şey eksiktir……..ibn Mace nikah 19,  
 
@...Hamile kadın hayız görürse namazı bırakır……Muvatta 1c 75sy,  
 
@...Hamile kadın ve süt emziren kadın orucu tutmayabilir……Nesei 2310,  
 
@...Hamile kadının iddeti doğurunca biter…Ebu Davud 2157,Tirmizi 1205,  
 
@...Hamr her fenalığın anahtarıdır……….İbn Mace 3371,  
 
@...Hangi adam din kardeşine kafir derse ikisinden biri bu sıfata döner…….Tirmizi 2774,  
 
@...Hapşırana teşmit…….Tirmizi 2884,  
 
@...Hapşırma Allah tandır………….Tirmizi 2893,  
 
@...Hapşuran ne der…….Buhari edep 10/502,Ebu Davud 5033,Müslüm 2992,  
 
@...Haram maldan zekat olmaz….Nesei 2514,  
 
@...Haram şeylerden sakının ki,insanların en çok ibadet edeni olasın……..Tirmizi 2407,  
 
@...Harbte hile vardır…….Müslüm 1739,  
 
@...Harbte kadın ve çocukları öldürmek haramdır…….Müslüm 1744,  
 
@...Hardal danesi kadar iman…………Müslüm 50,  
 
@...Hariciler…Buhari 11c 5151,Tirmizi 2283,İbn Mace 167,176,Müslüm 1064,Ebu Davud 4764,Nesei 2579,4086,  
 
@...Haricileri öldürün……Müslüm 1066,Tirmizi 3083,  
 
@...Haricilerin sıfatları……Buhari 13c 6123,15c 6797,Müslüm 147-149,Tirmizi 2283,  
 
@...Harp hiledir……..Ebu davud 2636,Buhari k.cihad 77,Darimi 2454,Müslüm tevbe 54,  
 
@...Harut ve Marut melekleri…….Bakara 102,  
 
@...Hasan r anın halifeliği bırakması……Ebu davud 4662,  
 
@...Hasan ra un hilafetten çekilmesi………Buhari 5c 2501,  
 
@...Hasan ve Hüseyin ra un fazileti ……..Müslüm 2421,  
 
@...Hased haram kılınmıştır……..İbn Mace 4208,  
 
@...Hased haramdır……Müslüm 2559,  
 
@...Hasta,akşam ve yatsı namazını birleştirir……Buhari 2c 622,  
 
@...Hastalandın gelmedin,acıktım doyurmadın…….Müslüm birr 43,  
 
@...Hastalığından önce sağlığından ve ölümünden önce hayatından tedbir al,yarın ne olacağını kestiremezsin…….Tirmizi 2435,  
 
@...Hastalıklar günahlara kefarettir………Müslüm 2570-2576,  
 
@...Hastaya okumanın cevazı……Müslüm 2191,  
 
@...Hastayı yemeğe zorlamayın…….İbn Mace 3444,  
 
@...Hastayı ziyaret…………..Müslüm 925,1969,2218,Ebu Davud 3096,Tirmizi 2168,  
 
@...Haşr suresinin son üç ayetini okumak…….Tergib ve terhip 2/68,Tirmizi,  
 
@...Hatice ra ın fazileti………Müslüm 2430,  
 
@...Hatta taş bile ey Müslüman arkamda Yahudi var gel öldür diyecektir…….Tirmizi 2337,  
 
@...Havva gebe kaldığında doğan çocukları yaşamıyordu.İblis ona çocuğunun adını Abdülharis koyki yaşasın,dedi.Havva doğan çocuğuna Abdülharis ismini koydu…….Tirmizi 3272,  
 
@...Havva ve Ademin örtünmesi……Buhari 9c 4364,  
 
@...Havva,Ademe isyan etmeseydi…….Muslum 1470,  
 
@...Haya imandandır…….Tirmizi 2748,Müslüm 36,İbn Mace 58,Ebu Davud 4595,  
 
@...Haya ve iman birlikte bulunurlar ve ancak birlikte ayrılırlar…..Taberani mucemus Sağir 438,Müslüm iman 59,Nesei iman 16,27,Buhari iman 16,edep 77,Ebu Davud sunnet 14,Tirmizi birr 56,80,2040,2096,  
 
@...Haya……..İbn Mace 4180-4185,  
 
@...Hayat arkadaşına nankörlük eden bir nevi küfür işlemiştir…….Buhari 1c 183,  
 
@...Hayata gözlerini açmış hiçbir canlı yokturki onun cennet-cehennemdeki yeri yazılmamış olsun……..Tirmizi 3564,  
 
@...Hayber gazası…….Müslüm 1365,  
 
@...Hayberde yediğimin acısı arada bir hala bana gelir…….Buhari megazi 83,  
 
@...Hayberin fethi……….Buhari 7c 3468,  
 
@...Hayır söyle yada sus……Buhari 13c 6099,  
 
@...Hayır yolunu gösteren onu yapan gibidir………Tirmizi 2808,Müslüm imaret 133,Darimi edep 115,  
 
@...Hayırlı ümmet……Ali İmran 110,Bakara 143,  
 
@...Hayız günlerinde namazı terk et……Ebu Davud 297,Tirmizi 126,İbn Mace 625,Nesei 381,  
 
@...Hayız olan kadın hac menasıkını yerine getirir yalnız tavaf yapmaz…..İbn Mace 2963,  
 
@...Hayızlı bir kadının kuran okuyabileceği…….Müslüm 1211,Ebu Davud 1782,İbn Mace 2962,Nesei 1/55,Darimi 2/44,  
 
@...Hayızlı kadın namazı değil yalnız orucu kaza eder…..Muslum 335,Buhari,İbn Mace 631,  
 
@...Hayızlı kadın ne namaz kılar nede kaza eder………Nesei 381,Buhari 4c 1819,  
 
@...Hayızlı kadın ne yapar ne yapmaz………Buhari 4c 1669,İbn Mace 631,  
 
@...Hayızlı kadın orucu kaza eder ama namazı etmez…….Buhari 4c 1819,Nesei 2313,İbn Mace 631,  
 
@...Hayızlı kadını boşayamazsın…….Müslüm 1471,  
 
@...Hayızlı kadının ayet okuması……..Buhari 1c 293,12c 5480,  
 
@...Hayızlı kadınla cima eden bir dinar veya yarım dinar verir…….Ebu davud 2168,İbn Mace 640,Nesei 290-370,  
 
@...Hayızlı ve cünüb kurandan hiçbirşey okuyamaz.ZAYIF…..Tirmizi 131,İbn Mace 596,Mişkat 461,  
 
@...Hayra ve şerre iman etmeyen mümin olamaz……..Tirmizi 2231,  
 
@...Hayra vesile olan hayrı yapan gibidir…..Tirmizi 2808,2813,  
 
@...Hayra vesile olunki ecir alasınız……Nesei 2547,  
 
@...Hayvan sureti yapmak haramdır….Müslüm 2104,  
 
@...Hayvan üstünde olan yayaya,yaya oturana,az çoğa selam verir,küçük büyüğe……..Tirmizi 2845,  
 
@...Hayvan üzerinde nafile kılınır………Müslüm 700,  
 
@...Hayvanı besmele ile kesin………….Buhari 5c 2063,  
 
@...Hayvanları birbiriyle dalaşmayı men etmiştir………..Ebu davud cihad 51,Tirmizi 1760,  
 
@...Hayz Allahın Ademin kızları üzere yazdığı bir şeydir……Buhari 1c 396,  
 
@...Hazarda 4 seferde 2,korku anında 1 rekat olarak namaz farz kılındı……..Nesei 1532,  
 
@...Hazarda iki namazı cem……Müslüm 705,  
 
@...Hazma ra, Ali r anın devesini kesmesi ve yemesi…..Müslüm 1979,Ebu davud 2986,  
 
@...Hediye denirse alır,sadaka denirse almazdı…….Nesei 2603,  
 
@...Hediyeleşin çünkü hediye göğüsten kini giderir…..ZAYIF………Tirmizi 2213,  
 
@...Hediyeleşme…………..Buhari 5c 2136,  
 
@...Helak edici yedi şeyden sakının…..Müslüm 1/89,  
 
@...Helak olan apaçık bir delilden sonra helak olsun……Enfal 42,  
 
@...Helal Allahın kitabında helal kıldığıdır…………İbn Mace 3984,3367,Tirmizi libas 6,Ebu davud etime 30,  
 
@...Helal ve haram arası şüpheli şeyleri terk et….Müslüm 1599,Nesei 4431,  
 
@...Helal ve haram kılma yetkisi Allah Rasulu sav in…….Araf 157,Tevbe 29,Ebu davud 4604,Tirmizi 2801,İbn Mace 12,  
 
@...Helal ve haramın sınırı………Buhari 1c 206,4c 1900,  
 
@...Helal-Haram arası şüpheli şeylerden sakınmak…….Buhari 4c 1900-1903,İbn Mace 3984,Nesei 4431,  
 
@...Helalmi haramı şüpheli şeylerden sakınma……..İbn Mace 3984,  
 
@...Helaya girerken dua……..Müslüm 385,  
 
@...Hendek gazası……Müslüm 1803,  
 
@...Hendek savaşı günü,müşrikler sav i 4 namazı kılmaktan alıkoydu…….Tirmizi 179,Müsned 333,Nesei mevakıt 55/2,1/297,Taberani m.kebir 10283,  
 
@...Her aydan üç gün oru煅Müslüm 1160-1162,  
 
@...Her biriniz çobansınız…….Müslüm 1829,Buhari 15c 6986,  
 
@...Her canlı sudan yaratılmıştır……..Enbiya 30,  
 
@...Her derdin bir devası vardır………Müslüm 2204,  
 
@...Her doğan çocuk fıtrat üzere doğar………Müslüm 2658,  
 
@...Her gecenin 3/1 i kalınca Rabbimiz en alt semaya iner…..Ebu Davud 1315,Müslüm 758,Tirmizi 443,İbn Mace 1366,  
 
@...Her hal üzere ve cinsi münasebet sırasında Bismillah denilir……Buhari 1c 293,  
 
@...Her iki ezan arasında namaz vardır,dileyene…….Müslüm 838,  
 
@...Her insan bulunduğu hal üzere amel eder…..İsra 84,  
 
@...Her insanın bir şeytanı vardır……….Müslüm 2812,Nesei işaretun nisa 4,  
 
@...Her kim Allaha kavuşmayı dilerse………müslüm 2683,  
 
@...Her kim bana itaat ederse Allaha itaat etmiş olur…………Müslüm 1835,Buhari 15c 6986,  
 
@...Her kim bir amel işlerde bizim bir emrimiz yoksa o kabul olunmaz……….Müslüm 1719,  
 
@...Her kim bir yola ilim arayarak girerse Allah ona cennete varan yolu kolaylaştırır…….Tirmizi 2784,  
 
@...Her kim insanların kendisi için ayakta dikilmelerinden memnun olursa cehennemden yerini hazırlasın….Tirmizi 2902,  
 
@...Her kim münker görürse eliyle,diliyle,kalbiyle reddetsin……..Tirmizi 2263,  
 
@...Her kim namazı unutursa onu hatırladığı zaman kılsın.O namazın bundan başka kefferati yoktur…….Ta ha 14,Buhari 2c 648,Müslüm 2c 324sy,  
 
@...Her kime öğrendiği bir ilim sorulurda o ilmi saklarsa kıyamet günü ona ateşten bir gem vurulacaktır………Tirmizi 2787,  
 
@...Her kimin kaygısı ahiret olursa Allah onun zenginliğini kalbinde kılar……..Tirmizi 2583,  
 
@...Her küçüğün büyüğe giden bir yol olduğu…..Bakara 246-250,İbn Mace 4006,Ebu Davud 4336,Darimi 210,Zil Zal 7-8,  
 
@...Her Peygamber koyun çobanıdır….Buhari 7c 3213,  
 
@...Her peygamberin bir havuzu vardır……….Tirmizi 2560,  
 
@...Her rekatta fatiha okunur…………Müslüm 394,İbn Mace 837,Ebu davud 922,Tirmizi 311,247,  
 
@...Her sarhoşluk veren haramdır……Müslüm 2001,  
 
@...Her şey kaderledir,hatta acizlik ile,zeka bile…….Muvatta 4c 247sy,  
 
@...Her şey kaderledir…….Müslüm 2655,  
 
@...Her şeyden önce ağzını misvaklardı…….Nesei 8,  
 
@...her şeyi konuşturan Allah bizleride konuşturdu…….Fussilet 21,  
 
@...her şeyi yaratan Allah…………Zumer 62,  
 
@...Her tekbirde eller omuz hizasına kadar kaldırılır…….Taberani zevaidde 2/102,Buhari cüz 32,İbnu Ebu Şeybe 1/271,Ebu davud 723,739,İbn Mace 860,861,Taberani kebir 10936-11273,17/48,  
 
@...Her toplum benimsediği bidat oranında sünnetten fire verir……..Müsned 4c 105,Camius Sağır 2c 7790,  
 
@...Her toplum benimsediği bidat oranında sünnetten fire verir………Ahmed 4c 105,Camius Sağir 2c 280,77901,  
 
@...Her ümmetin bir fitnesi vardır,benim ümmetimin fitneside maldır…….Tirmizi 2439,  
 
@...Her yüzyılda müceddit gelecektir……..Ebu Davud 4291,Müsned ,  
 
@...Herhangi bir namazın bir rekatına yetişen o namaza yetişmiş olur……..Nesei 558,  
 
@...Herhangi biriniz din kardeşini kaldırıp yerine oturmasın……..Tirmizi 2896,  
 
@...Herhangi biriniz helaya girdiğinizde sağ elinizi tenasül uzvunuza dokundurmasın……Nesei 36,  
 
@...Herhangi biriniz uyandığında elini yıkasın,çünkü nerede gecelediğini bilemez….Nesei 1,  
 
@...Herkes bir çobandır………Müslüm 1829,  
 
@...Herkes bir şeyi sevdiği kadar anlar ve yapar,  
 
@...Herkes kendi günahını çeker……..Maide 105,Enam 31,164,Yunus 108,Nahl 25,İsra 15,Sebe 50,Fatır 18,Zumer 7,Necm 38,  
 
@...Hesabın isbatı……..Müslüm 2876,  
 
@...Hınzıp denen şeytan…..Müslüm 2203,  
 
@...Hırıstıyanlara ve Yahudilere tabi olma……Müslüm 2669,  
 
@...Hırsızın eli kesilir………Ebu Davud 4383,Müslüm 1684-1688,Tirmizi 1471,İbn Mace 2585,Nesei 4922,  
 
@...Hırsızın eli kesilir………Nesei 4907-4910,  
 
@...Hırsızlık eden mümin olarak etmez…….Tirmizi 2760,  
 
@...Hırsızlık yapanın cenaze namazı kılınır………Nesei 1960,  
 
@...Hızır adı verilmesinin sebebi ağarmış otlar üzere oturmuş ve altından yemyeşil olarak sallandığı içindir…..Tirmizi 3358,  
 
@...Hızır as ın fazileti…….Buhari,Müslüm 2380,  
 
@...Hızır kıssası…..Buhari 7c 3202,Kehf 73,Ebu Davud 4705,  
 
@...Hızır ölmüştür……..Enbiya 34,  
 
@...Hızır sağ olsa beni ziyaret ederdi……MEVZU…….Aliyul kari,Dare kutni,  
 
@...Hızırın çocuğu öldürmesi……..Kehf 73,Müslüm 2378,Ebu Davud 4705,Buhari 7c 3202,  
 
@...Hızırın öldürdüğü çocuk yaratıldığı gün kafir yaratılmıştır…………Tirmizi 3357,  
 
@...Hızırla Musa as ın arkadaşlığı…….Buhari 1/276,Müslüm 2378,  
 
@...Hibe………Müslüm 1623,  
 
@...Hicab ayeti………..Nur 31,Ahzab 59,Buhari 10c 4673,13c 6184,12c 5543,  
 
@...Hicret hadisi………Müslüm 2009,  
 
@...Hicret olmasaydı ensardan bir kişi olurdum……Buhari menakıbul ensar 2,  
 
@...Hiç kimse başkasının günahını çekmez…….İbn mace 2669-2672,  
 
@...Hiçbir kimse bir bidata tutunupta sonra tekrar sünnete dönmüş değildir……Darimi 214,  
 
@...Hiçbir topluluk dinlerinde bir bidat işlememiştirki Allah da sünnetlerinden onun bir benzerini kıyamete kadar çekip çıkarmış olmasın..Darimi 99,  
 
@...Hidayete vesile olmak……..buhari 6c 2807,  
 
@...Hikmet babı…….İbn mace 4169-4172,  
 
@...Hikmet ile alakalı ayetler……..Nisa 113,Ahzap 34,Bakara 151,Ebu Davud 4604,Buhari 10c 4668,İbn Kesir 571,  
 
@...Hikmeti düşünün……..Ahzab 34,  
 
@...Hikmetin sunnet olduğu…….Buhari 10c 4668,  
 
@...Hikmetle ilgili gelen ayetler………Bakara 129,151,231,251,269,Ali İmran 48,81,164,Nisa 54,113,Maide 110,Yusuf 22,Nahl 125,İsra 39,Lokman 12,Ahzab 34,Sad 20,Zuhruf 63,Kamer 5,Cuma 2,  
 
@...Hikmetli söz müminin yitiğidir,nerde olursa alın……..ZAYIF………Tirmizi 2827,İbn Mace zühd 15,  
 
@...Hilafetin kureyşten olması……..Müslüm 1818,  
 
@...Hilale göre oruç tutulması……Buhari 4c 1777,  
 
@...Hilali görünce oruc tutun,hava kapalı olursa otuza tamamlayın…….Nesei 2117,Darimi 1692,Buhari savm 11,  
 
@...Hilali görünce oruç farz olur……Müslüm 1080,  
 
@...Hiyanet haramdır……..Müslüm 1831,  
 
@...Horoz öterken dua…….Müslüm 2729,Ebu Davud 5102,  
 
@...Horoz öttüğnde melek,eşek anırdığında şeytan görmüştür…..Müslüm 2729,  
 
@...Hoşunuza gitmeyen şeyleri sormayın……Maide 101,  
 
@...Huccet ikame olunmayanlar…İsra 15,Enam 19,İbn Kesir 6c 2581,Secde 22,ali İmran 105,Bakara 211,Fatır 24-37,Araf 35,Şuara 208,Zumer 71,Enam 131,Muhammed 32,İbn Kesir 9c 4706,  
 
@...Huda beyan edildikten sonra………..Nisa 115,  
 
@...Hulefayı raşidin yoluna uyun……Tirmizi 2815,  
 
@...Humma ateşini su ile soğutun…….Müslüm 2209,  
 
@...Hummayı suyla soğutun……İbn Mace 3471-3475,  
 
@...Huneyn gazası……Müslüm 1745,  
 
@...Hurma ağacının Allah Rasulu sav e gelip geri yerine dönmesi……….Tirmizi 3869,  
 
@...Hurma aşılama meselesi…………İbn Mace 2470,  
 
@...Hurma kütüğünün ağlaması…..Buhari menakıp 25,Tirmizi 503,  
 
@...Hurma misali……..Müslüm 2811,  
 
@...Hurma ve meyvede el kesme yoktur…….Tirmizi 1475,  
 
@...Hurmanın yarısı ile de olsa kendinizi cehennem ateşinden koruyun…..Buhari edep 34,  
 
@...Husuf ve kusuf namazı…..İbn Mace 4059-4062,  
 
@...Hutbede bile olsa imam namaz kılın…….Müslüm 687,Nesei 1395,  
 
@...Hutbetul Hace…..Müslüm 867,Nesei 3/188,İbn Mace 7,46,Ebu Davud sunne 5,  
 
@...Hüküm verilmez bilinmeden……..Enam 119,Lokman 20,Hacc 8,  
 
@...Hülle yapan ve yaptırana lanet olsun……Ebu Davud 2076,İbn Mace 1935,  
 
@...Hüseyin ra işkence edilmesi ve edenin akıbeti……….Buhari 8c 3526,  
 
@...Hüsnü zan ederek ölün…….Ebu Davud 3113,Müslüm 2877,İbn Mace 4167,  
 
@...Hz Fatmaya hizmetçi vermemesi……Müslüm 2727,Ebu Davud 2988,  
 
@...Haklar sahiplerine verilecektir.Şöyle ki boynuzsuz davarın boynuzlu davardan kısası alınacaktır."Tirmizi, Kıyametin Sıfatı Babı - 2535,  
 
@...Hangi kadın velisinin izni olmaksızın nikahlanırsa, onun nikahı batıldır, onun nikahı batıldır, onun nikahı batıldır. Bu durumda onu nikahlayan adam onunla cinsel temasta bulunursa, bunu kendisine helal saymasına karşılık kadın için mehr gerekir. Veli konusunda bir tartışma ve sürtüşme olursa, velisi olmayanın velisi sultandır."Buhari, nikah 36 - Ebu Davud, nikah 19-2083 - Tirmizi, nikah 14 - İbn Nace, nikah 15 - Darimi, nikah 11,  
 
@...Hasan'i-Basri " Kabul" da Abdurrahman b.Samure(r a) ile beraber iki sene ikame ettim namazı kısalttım.Abdurrezzak-4352,  
 
@...Hastalığa tutulan hiçbir müsalüman yoktur ki, Allah onun hata ve günahlarını ağacın yapraklarını döktüğü gibi dökmesin, buyurdu."Buhari, K. Marod bab 3-13-16 - Müslim, K. Birr 45nolu - Darimi, K. Rikak bab 57,  
 
@...Her hangi bir müslim ki ölür ve onun üzerine müslümanlardan üç saf cemaat namaz kılarsa ona cennet vacib olur.Ebu Davud-3166 - İbn Mace-1490 - Tirmizi-1028,  
 
@...Her kim insanların gücenmesine mukabil Allah'ın rızasını ararsa Allah da onu insanların zahmetinden kurtarır ve her kim Allah'ın gücenmesine mukabil insanların rızasını ararsa Allah da onu insanlara havale eder...>>Tirmizi 2527,  
 
@...her tekbir getirişinde ellerini kaldırırdı."İbn Mace-865 - ayrıca Taberani Zevaidde 2/102, Buhari cüzü 32, İbn Ebu şeybe 1/271 de Müsned Zevaidde 2/101 Cabir(ra)'dan, El-Mualla 4/94,  
 
@...Hiçbir kula ben kendisinden ehlinden, malından ve bütün insanlardan daha sevgili olmadıkça iman etmiş etmiş olmaz."Müslim-44-,  
 
@...Hüsnü zan ibadetin güzellindendir." Ebu Davud K.edeb-4993,  
 
@... Her kim niyetinde sadık olup Allah'tan, O'nun yolunda öldürülmeyi isterse Allah o kimseye şehid sevabı ihsan eder." Tirmizi 1704,  
 
@... günah işler kimseler olmasaydınız. Allah günah işler bir halk yaratır. Onlara mağfiret eylerdi.>>(Müslim-2748),  
 
@... her sanatkarı ve sanatını yapandır.""Buhari, ilahi Kelam-117,  
 
@... Hulefai Raşidin yoluna sım sıkı sarılsın bu yolda dişlerinizi sıkın.Tirmizi-2815- Ebu Davud-4607 -İbn Mace-42,  
 
 
 
 

<<<@>>> Hadis Fihristine Dön <<<@>>>