Sayfayı Yazdır | Pencereyi Kapat

Doğal Çevreyi Koruyalım

Nereden Yazdırıldığı: Vesîletü'n-Necât
Kategori: GENEL FORUM
Forum Adı: Hutbe
Forum Tanımlaması: Hutbeler
URL: http://www.vesiletunnecat.com/vesiletun/forum//forum_posts.asp?TID=977
Tarih: 06-07-2020 Saat 21:40


Konu: Doğal Çevreyi Koruyalım
Mesajı Yazan: kral
Konu: Doğal Çevreyi Koruyalım
Mesaj Tarihi: 27-02-2009 Saat 14:14

DOĞAL ÇEVREYİ KORUYALIM

 

Muhterem Müminler!

 

Allah kâinatı ve bütün mevcudatı bir denge içerisinde yaratmıştır. Uçsuz bucaksız kâinat ve bütün mevcudat bu ilahi ölçü içerisinde yerini almıştır. Yaradılışta gayesizlik, gereksizlik ve başıboşluk asla yoktur.

            Yaratılmışların en şereflisi ve Allah’ın yeryüzündeki halifesi olan insanın, yeryüzünün imar ve inşasında, görev ve sorumluluğu vardır. Sorumluluğumuzun bilinci ile görevimizi yerine getirirken yaratılıştaki ölçüyü ve doğal çevreyi gözönünde bulundurmazsak evrende rahatsız edici gelişmeler olabilir.

 

            Aziz Cemaat!

 

            Bu gün dünyamızda insanlık adına büyük umutlar yanında endişe verici problemler de yaşanmaktadır. Savaşlar, açlık, kıtlık, fuhuş, uyuşturucu, terör, kin, hırs ve tamah gibi sosyal vakalar yanında yangın, sel, erozyon gibi doğal afetler de meydana gelmektedir. Sanayi atıklarının ölçüsüzce akarsu ve denizlere akıtılması, ormanların bilinçsizce kesilmesi ve yakılması, atmosferin çeşitli gazlarla kirletilmesi ekolojik dengeyi bozmuştur. Bitki örtüsünün tahribatı sonucunda ortaya çıkan erozyon ile topraklarımızın en verimli kısımları sel suları ile akıp gitmektedir. Şehirleşmedeki yanlış imar ve iskân uygulamalarını da buna kattığımızda durum daha da vahimleşmektedir. Ve bütün bunlar, başta insan hayatı olmak üzere, tüm canlıların hayatında olumsuz neticeler bırakmaktadır. Kur’an-ı Kerimde: “İnsanların kendi elleriyle yapıp ettikleri yüzünden karada ve denizde düzen bozuldu. Böylece Allah – dönüş yapsınlar diye – İşlediklerinin bir kısmını onlara tattırıyor.”(1)

 

            Muhterem Müminler!

 

            Ağaçların bol olduğu, suların berrak aktığı, kuşların ötüp, çiçeklerin açtığı yurt köşeleri için “cennet gibi” tabirini kullanırız. Bu benzetmeyi bize Kur’an vermektedir.  Kur’an’ın birçok yerinde “İçlerinden ırmaklar akan Adn cennetlerinden” söz edilmektedir. Toprakla kucak kucağa olmak zorundayız. Çünkü bizim kültürümüzde toprak anadır. Toprağın çoraklaşıp çöl haline gelmesini önleyici tedbir almak hava ve suyu kirletmemek, canlıların ve bitkilerin yok olmasının önüne geçmek zorundayız. Hava da canlılar için önemlidir. Üstelik hava tabakasının yalnızca belirli bir mesafesi canlıların yaşamasına elverişli bulunmaktadır. Bu kadar sınırlı olan havayı toz duman ve gazlarla kirletirsek, kendi kendimize zarar vermiş oluyoruz.

 

Aziz Cemaat!

 

            Dinimiz kâinatta var olar her şeyi bir değer olarak kabul eder. Ve ona sahip çıkılmasını ister. İnsan ne çekerse yaptıklarından  çeker. Yoksa  bitkiler ve hayvanlar kötülük yapmaya, dünyaya zarar vermeye muktedir değillerdir. Fakat tabiat kendisine yapılan tahribata kayıtsız kalmamakta, bir şekilde cevap vermektedir. Bu cevap da insanların  yaptıklarıyla  uyumlu olmaktadır. Bu da bilimsel bir gerçektir.

            Gelecek kuşaklara iyi ve yaşanılabilir bir dünya miras bırakmak bizlerin elindedir. Unutmayalım biz bu dünyayı atalarımızdan miras değil evlatlarımızdan ödünç aldık.

            Hutbemizi, ayet ve hadis mealiyle bitirelim. Yüce Allah buyuruyor ki: “Gerçekten biz her şeyi bir ölçü ve dengede yarattık.”(2) “O, (Allah) göğü yükseltti ve dengeyi koydu. Sakın dengeyi bozmayın” (3) Hz. Peygamberimiz: “Bir müslümanın diktiği ağaçtan veya ektiği ekinden insan, hayvan ve kuşların yedikleri, o Müslüman için sadaka olur” buyurmuşlardır.

 

           

Hazırlayan:    Dursun ŞENVER

Başbakanlık Mescidi İ-Hatibi

 

1- Rum , 30/41

2- Kamer , 54/49

3- Rahman, 55/7-8

4- Riyazü-Salihin Ter, 1/135 hd.-------------
“Bilginin elde edilmesi... bizi iyiye ulaştıracaktır.”Sayfayı Yazdır | Pencereyi Kapat