Sayfayı Yazdır | Pencereyi Kapat

İNSANA SAYGI VE ZULÜM (21.04.2006)

Nereden Yazdırıldığı: Vesîletü'n-Necât
Kategori: GENEL FORUM
Forum Adı: Hutbe
Forum Tanımlaması: Hutbeler
URL: http://www.vesiletunnecat.com/vesiletun/forum//forum_posts.asp?TID=971
Tarih: 05-07-2020 Saat 19:25


Konu: İNSANA SAYGI VE ZULÜM (21.04.2006)
Mesajı Yazan: kral
Konu: İNSANA SAYGI VE ZULÜM (21.04.2006)
Mesaj Tarihi: 27-02-2009 Saat 13:58

bis-mil-la-hir-rah-ma-nir-ra-him

Yunus,52

İNSANA SAYGI VE ZULÜM

Muhterem Müslümanlar!

İslâm dinî, insana büyük değer vermiş, ona vazgeçilmez haklar tanımış ve bu hakları dokunulmaz kabul etmiştir. Günümüzde temel insan hakları olarak nitelendirilen bu haklar, insanın emniyetini, huzur ve mutluluğunu hedeflemektedir. Şüphesiz insanlık aradığı huzur ve mutluluğu ancak İslam'ın evrensel değerlerine gönlünü açmakla bulabilecektir. Kur'an-ı Kerim'de; "Ey iman edenler! Allah ve Resûlü, size hayat verecek şeylere çağırdığı zaman, o çağrıya uyun?"1 buyurularak, ilahi mesajların insanlara "hayat" verdiği dile getirilmiştir. Gerçekten cehalet ve zulüm gibi hayatı adeta yaşanmaz hale getiren nice olumsuzluklar içinde yüzen insanlık, İslâm'ın gelişiyle adeta yeniden hayat bulmuştur. Zira bu rahmet yüklü ifadelerin merkezinde hep insan, insana saygı ve insanın dünya-ahiret mutluluğu yer almıştır. Şüphesiz huzur ve mutluluk filizleri, sadece hakların gözetildiği bir ortamda yeşerebilir.

Değerli Kardeşlerim!

Adaletin, hak ve hukukun gözetilmediği ortamda zulüm vardır. Şüphesiz insan onur ve şerefiyle bağdaşmayan, temel hak ve hürriyetlere aykırı her türlü tutum ve davranış zulümdür. Bir insanın asla vazgeçemeyeceği hayat hakkından tutun da, emeğinin gaspına, fitne, fesat, iftira ve gıybetle huzur ve mutluluğunun elinden alınmasına varıncaya kadar sözlü ve fiili her türlü tutum zulümdür.Hiçbir sebep zulmü, meşru kılamaz. Dinimiz, gerek insana gerekse diğer canlılara karşı zulmü kesin olarak yasaklamıştır. Kur'an-ı Kerim'de "Allah zulmedenleri sevmez."2 buyurularak, zulüm ile Allah'ın rıza ve sevgisinin bir arada bulunamayacağına vurgu yapılmıştır. Sevgili Peygamberimiz de yemin ederek insanlara haksızlık ve zulmeden kişinin, cehenneme gireceğini, cennetten de mahrum bırakılacağını ifade etmiştir. 3

Saygıdeğer Müminler!

Zulüm, bireysel ve toplumsal huzurun bozulmasında, insanların haysiyet ve onurlarının zedelenmesinde baş etkendir. Zulüm, bir toplumda birlik ve beraberliğin, sevgi, saygı ve sadakatin, barış ve hoşgörünün önündeki en büyük engeldir. Zulüm, fıtratı bozulmuş, gönlü kirlenmiş, vicdanı kararmış insanların bir niteliğidir. Bu konumdaki insanlar belki dünyada nefislerini tatmin edebilir, emellerine ulaşabilirler ama her şeyin ayan beyan ortaya döküleceği ahirette kendilerini kötü bir sonun beklediğini asla unutmamalıdırlar.Kur'an'ın ifadesiyle kıyamet günü "Zulmedenlere, `Ebedî azabı tadın! Siz ancak vaktiyle yaptıklarınızın cezasına çarptırılıyorsunuz' denilecektir"4. Alemlere rahmet olarak gönderilen Sevgili Peygamberimiz de bir hadis-i şeriflerinde "Zulümden sakınınız. Zira zulüm, kıyâmet günü (sahibini kuşatan) karanlıklar (olacak)dır."5 buyurarak, zalimlerin ahirette karşılaşacağı zor durumu dile getirmiştir.Unutulmamalıdır ki haksızlık ve zulüm, ahirette, zulmeden kişiyi iflasa götürür. Bir defasında Sevgili Peygamberimiz, "Müflis kimdir, biliyor musunuz?" diye sorduğunda, Ashâb: "Bize göre müflis, parası ve malı olmayan kimsedir" dediler. Peygamberimiz: "Şüphesiz ki ümmetimin müflisi; kıyamet günü namaz, oruç ve zekât sevabıyla gelip; şuna sövdüğü, buna iftira ettiği, şunun malını yediği, bunun kanını döktüğü, şunu dövdüğü için iyiliklerinin sevabı başkalarına verilen ve üzerindeki kul hakları bitmeden sevapları bittiği için hak sahiplerinin günahları kendisine yükletilip sonra da cehenneme atılan kimsedir"6 buyurdular.

Hutbemizi Sevgili Peygamberimizin bu konudaki bir uyarısıyla bitirelim:

"Mazlumun bedduasından sakınınız. Çünkü onunla Allah arasında perde yoktur"7

___________________

1- Enfâl, 24.

2- Al-i imran, 140.

3- Müslim, Îmân 218.

4- Yunus, 10/52

5- Buhârî, Mezâlim, 8.

6- Müslim, Birr, 59.

7- Buharî, Cihâd, 180.-------------
“Bilginin elde edilmesi... bizi iyiye ulaştıracaktır.”Sayfayı Yazdır | Pencereyi Kapat