Sayfayı Yazdır | Pencereyi Kapat

MADDİ ve MANEVİ KİRLERDEN ARINMA YOLU: ABDEST VE NAMAZ (14.04.2006)

Nereden Yazdırıldığı: Vesîletü'n-Necât
Kategori: GENEL FORUM
Forum Adı: Hutbe
Forum Tanımlaması: Hutbeler
URL: http://www.vesiletunnecat.com/vesiletun/forum//forum_posts.asp?TID=970
Tarih: 11-07-2020 Saat 22:50


Konu: MADDİ ve MANEVİ KİRLERDEN ARINMA YOLU: ABDEST VE NAMAZ (14.04.2006)
Mesajı Yazan: kral
Konu: MADDİ ve MANEVİ KİRLERDEN ARINMA YOLU: ABDEST VE NAMAZ (14.04.2006)
Mesaj Tarihi: 27-02-2009 Saat 13:57

bis-mil-la-hir-rah-ma-nir-ra-him

Ankebut,45

 

MADDİ ve MANEVİ KİRLERDEN ARINMA YOLU: ABDEST VE NAMAZ

Değerli Müslümanlar!

Abdest ve namaz, dini hayatımızın ayrılmaz iki parçası gibidir. Abdest, namaz ve tavaf gibi bazı ibadetleri yapabilmemiz için gerekli bir ön şarttır. Kur'an-ı Kerim'de "Ey iman edenler! Namaz kılmaya kalktığınız zaman yüzlerinizi, dirseklerinize kadar ellerinizi, başlarınıza mesh edip topuklara kadar ayaklarınızı yıkayın?"1 buyrulmak suretiyle abdestin nasıl alınacağı beyan edilmiştir. Abdest, özellikle müminlerin miracı olan namazın, Allah'ın huzurunda duruşun bir ön şartıdır. Belirli uzuvların yıkanması suretiyle maddi kirlerden temizlenerek manevi anlamda temizliğe yönelişin sembolik ama bir o kadar da anlamlı şeklidir abdest. Sevgili Peygamberimiz, "Kim güzelce abdest alırsa, o kimsenin günahları tırnaklarının altına varıncaya kadar bütün vücudundan çıkar. "2 sözüyle kurallarına uyularak alınan abdestin faziletini dile getirmiştir.

Muhterem Müminler!

Dinimizin direği olan namaz da günah ve kusurlarla kirlenen gönüllerimizin aydınlanmasına katkı sağlayan bir ibadettir. Onunla gönül sarayımız Yüce Yaradana yaraşır hale gelir. Namazla özümüze, kimliğimize döneriz. Yüce Mevla'ya sığınmanın haz ve lezzetini, varoluşun sebep ve hikmetini, düşüncelerin enginliğini, kulluğun zirvesini onunla yakalarız. Onunla hayatımızı düzene sokar, vakitlerimizi kıymetlendiririz. Şüphesiz namaz, yakarışın, sığınışın, ilahi huzura kabulün en güzel biçimidir.

Değerli Müminler!

İnsan, zaman zaman dünyanın aldatıcı lezzet ve meşgaleleri ile kulluk bilincinden uzaklaşabilir. Her şeyin hesabını Allah'a vereceğini, ölümü, cennet ve cehennemin varlığını unutabilir. İşte ruh ve beden bütünlüğü içinde kılınan beş vakit namaz da, bu gafleti yok ederek müminin bilinç ve  iradesini canlı tutar. Bu itibarla namaz, Allah ile olan bağımızın sürekliliğini sağlar.

Muhterem Müslümanlar!

Hayatımızın en kıymetli dakikaları şüphesiz ibadetle geçirdiğimiz anlardır. Bu itibarla namazda acele etmemek, kıraat, kıyam, rükû, secde gibi rükünlerini hakkını vererek yerine getirmek gerekir. Bizim için en güzel örnek olan Peygamberimizin namazı nasıl kıldığını Hz. Aişe şöyle anlatıyor: "Kıyamda ağırlığını iki ayağının üzerine vererek dimdik durur; Rükû ettiği zaman başını ne yukarıya diker ne de aşağıya eğer, ikisi arasında tutardı. Rükûdan kalktığı vakit iyice doğrulmadan secdeye gitmezdi. Başını secdeden kaldırdığı zaman, iyice doğrulup oturmadıkça, ikinci secdeyi yapmazdı."3 Bir defasında Sevgili Peygamberimiz ashabıyla sohbet ederken, en kötü hırsızlığın namazdan çalmak olduğunu söyledi. Birisi: "Ey Allah'ın Resûlü! Kişi namazından nasıl çalar?" diye sorduğunda; Peygamberimiz: "Rükû ve secdelerini tam olarak yapmaz"4 şeklinde karşılık verdi.

Değerli Müminler!

Unutmayalım ki, şartlarına riayet edilerek kılınan namaz, Yüce Mevla'mızın ifadesiyle kötülük ve çirkinliklere karşı kalkandır.5 Namazlarımızı bütün beden ve gönül varlığımızla Allah'a yönelerek huşu içinde kılalım. Namazda huşu; Yüce Rabbimizin huzurunda O'nun azametini kalbimizde hissederek, saygı dolu bir yönelişle bu ibadeti yerine getirmektir. Bu itibarla bir mümin, huşuyu engelleyebilecek her şeye karşı önlem almalı, namazda elinden gelen dikkat ve gayreti göstermelidir. Unutmayalım ki namazlarını huşu içinde kılan müminler huzura ererler.6 Samimiyet ve ihlastan yoksun, hele hele gösteriş ve riyanın karıştığı bir ibadetin, sahibine hiçbir faydası olmayacağını unutmayalım.

Hutbemi bir âyet mealiyle bitiriyorum: "Rasûlüm! Sana vahyedilen Kitab'ı oku ve namazı da dosdoğru kıl. Çünkü namaz, insanı hayasızlıktan ve kötülükten alıkor. Allah'ı anmak (olan namaz) elbette en büyük ibadettir. Allah yaptıklarınızı bilir.."7

Dr. Yaşar YİĞİT

Kurul Uzmanı

___________________

1 -Maide, 6.

2 -Müslim, Tahâret 33.

3 -Buhari, Ezan 122.

4 -Mâlik, Muvatta, Kasru's-Salât 72 .

5 -Ankebut, 45.

6 -Mü'minun, 23/1-2

7 -Ankebut, 45.-------------
“Bilginin elde edilmesi... bizi iyiye ulaştıracaktır.”Sayfayı Yazdır | Pencereyi Kapat