Print Page | Close Window

SALİH AMEL (22.07.2005)

Printed From: Vesiletunnecat
Category: GENEL FORUM
Forum Name: Hutbe
Forum Description: Hutbeler
URL: http://www.vesiletunnecat.com/forum/forum_posts.asp?TID=930
Printed Date: 21-07-2024 at 10:07


Topic: SALİH AMEL (22.07.2005)
Posted By: kral
Subject: SALİH AMEL (22.07.2005)
Date Posted: 27-02-2009 at 01:00

bis-mil-la-hir-rah-ma-nir-ra-him

Asr,1-3

 

SALİH AMEL

Muhterem Mü'minler,

İnsanların dünya ve ahiret mutluluğunu hedefleyen dinimiz, bu gayenin gerçekleşmesi için çalışmayı temel kural olarak getirmiştir. Gayret göstermeden başarı elde etmenin mümkün olmadığını ilan eden Kur'an-ı Kerim, temel ibadetlerin yanında, çalışmayı da ibadet kapsamında ele alarak yararlı işler yapmanın önemini vurgulamıştır. Böylece, insanın Yüce Allah'a kulluğu, tek bir şekil, belirli zaman ve mekanla sınırlandırılmamış, ibadetin, Yaratıcı ile insan arasında hiç kesilmeyen bir bağ ve hayatın her anını kuşatan davranışlar bütünü olduğu belirtilmiştir. Öyle ki, kişinin mü'min kardeşinin yüzüne tebessümle bakması bile salih bir amel olarak nitelendirilmiştir.

Değerli Mü'minler,

İbadet kapsamında ele alınan salih amel, Yüce Yaratıcı'nın hoşnutluğunu kazanmak için yapılan fert ve topluma yararlı her iştir. Kur'an-ı Kerim'de "Muhakkak ki iman edip salih amel işleyenler, yaratılanların en hayırlısıdırlar." [1]" Erkek veya kadın, kim mü'min olarak faydalı işler yaparsa, elbette ona hoş bir hayat yaşatacağız ve karşılığını, yapmakta olduklarının en güzeli ile vereceğiz. "[2] ayet-i kerimeleriyle faydalı işler yapan kişiler övülmüştür. "İman edip salih amel işleyenleri iyilerin arasına koyarız. "[3] ayetiyle de, faydalı işler yapanların iyilik ehli oldukları bildirilmiştir.

Bakara Suresinin 177. ayetinde ise, gerçek iyilik ehline tavsiye edilen salih amellerin çerçevesi şöyle çizilmektedir: "Yüzlerinizi doğuya ve batıya çevirmeniz iyilik değildir. Gerçekte iyilik, Allah'a, ahiret gününe, meleklere, Kitaba ve peygamberlere iman eden; mala olan sevgisine rağmen, onu yakınlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışa, isteyip-dilenene ve kölelere (özgürlükleri için) veren; namazı dosdoğru kılan, zekatı veren ve söz verdiğinde sözünde duranlar ile; zorda, hastalıkta ve savaşın kızıştığı zamanlarda sabredenlerin tutum ve davranışlarıdır. İşte bunlar, doğru olanlardır ve müttaki olanlar da bunlardır."[4]

Değerli Kardeşlerim,

İnsana gerçek değeri kazandıran ilim, fikir ve kültüre hizmet etmek de, tüm hayatı kuşatan ve renklendiren en kıymetli ibadetlerdendir. Hayatı salih amelin en güzel örnekleriyle dolu olan sevgili peygamberimiz, insan yetiştirmeyi, ilme ve insanlığa hizmet etmeyi, sevabı hiç kesilmeyen salih ameller olarak nitelendirmiştir. Allah rasulü, bize ışık tutan bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyurmaktadır: "İnsan ölünce ardından amel defteri kapanır. Ancak üç şey müstesnadır ki onlar sebebiyle kişiye iyilik yazılmaya devam eder. Bunlar: sadaka-i cariye; istifade edilen ilim ve kişinin ardından duacı olacak salih bir evlâttır."[5]

Muhterem Kardeşlerim, Bir müslümanın, imanını salih amellerle ibadet anlayışı içerisinde bütünleştirerek bütün davranışlarını güzelleştirmesi gerekir. Hutbemi, iman ve salih amele vurgu yapan Asr suresinin mealiyle bitiriyorum: "Asr'a yemin olsun ki hiç şüphesiz insanlık hüsrandadır. Ancak iman edip salih amel işleyenlerle, birbirlerine hakkı ve sabrı tavsiye edenler müstesna."

[1]el-Beyyine, 98/7

[2]en-Nahl, 16/97

[3]el-Ankebût, 29/9

[4]Bakara Suresi, 177

[5]Müslim, Vasiyet 14-------------
<font color=RED>“Bilginin elde edilmesi... bizi iyiye ulaştıracaktır.”[/COLOR]
Print Page | Close Window