Sayfayı Yazdır | Pencereyi Kapat

HAYVANLARA MERHAMET (03.09.2004 )

Nereden Yazdırıldığı: Vesîletü'n-Necât
Kategori: GENEL FORUM
Forum Adı: Hutbe
Forum Tanımlaması: Hutbeler
URL: http://www.vesiletunnecat.com/vesiletun/forum//forum_posts.asp?TID=884
Tarih: 22-09-2020 Saat 07:21


Konu: HAYVANLARA MERHAMET (03.09.2004 )
Mesajı Yazan: kral
Konu: HAYVANLARA MERHAMET (03.09.2004 )
Mesaj Tarihi: 27-02-2009 Saat 00:08

bis-mil-la-hir-rah-ma-nir-ra-him

Nahl,16/13

 

HAYVANLARA MERHAMET

Muhterem Müslümanlar !

Yüce Allah, hiçbir varlığı, gereksiz yere yaratmamıştır. Bütün varlıklar, Allah'ın varlığının delili, yer yüzünün ziyneti ve süsüdür. Cenab-ı Allah, yeryüzünde yaratılan farklı türdeki hayvan ve bitkileri, insanlığın hizmetine sunmuştur. Nitekim Yüce Allah bu hususta şöyle buyurmaktadır : "Sizin için yeryüzünde çeşitli renk ve biçimlerle yarattığı şeyleri de sizin hizmetinize verdi. Öğüt alan bir toplum için bunda ibret vardır."(1) O halde insanın hizmetine sunularak kendisine emanet edilen bu varlıklara merhamet nazarıyla bakılmalıdır.

Aziz Müminler!

Merhamet duygusu, insanı insan yapan erdemlerden biri ve İslam inancının gereğidir. Kur'an-ı Kerim'de, "Muhammed Allah'ın elçisidir. O'na tabi olanlar da birbirlerine karşı çok merhametlidirler?"(2) buyurularak buna dikkat çekilmiştir. Merhamet, sadece insanlara yönelik olmayıp, çevremizdeki bütün canlıları kuşatmalıdır. Zira Yüce Allah, başta insan olmak üzere bütün canlılara karşı merhametli davranılmasını emretmiş; insana yapılan zulüm ve haksızlığa razı olmadığı gibi, hayvanlara da zulüm edilmesine razı olmamıştır. Hayvanlara yapılan eziyet ve kötü muamele, dinimizin öngördüğü rahmet prensibiyle bağdaşmaz. Sevgili Peygamberimiz (a.s.), kedisini hapsederek açlıktan öldüren kadının Allah'ın rahmetinden uzaklaştığını; buna karşılık susuzluktan ölmek üzere olan bir köpeğe su vererek onu ölmekten kurtaran kişinin günahlarının bağışlandığını haber vermektedir.(3)

Hayvanlara iyilikle muamelede sevap olup olmadığı konusundaki bir soru üzerine Sevgili Peygamberimiz, "?hayat sahibi her canlıya yapılan iyilikten dolayı sevap vardır." (4) buyurmuştur. Ayrıca Hz. Peygamber (a.s.), hayvanların dövülmesi, aç- susuz bırakılması, zevk için avlanması, yavrularının telef edilmesi, dövüştürülmesi, hedef haline getirilmesi ve güçlerini aşan ölçüde yük vurulması gibi kötü muameleleri hiçbir zaman tasvip etmemiştir. Bu tür davranışlarda bulunanları ise; "Bu dilsiz hayvanlar hakkında Allah'tan korkun"(5) diyerek uyarmıştır.

Değerli Müminler!

Bütün canlılara karşı merhamet edilmesi konusunda Sevgili Peygamberimiz (a.s.): "Allah, merhametli olanlara rahmetle muamele eder. Öyleyse, sizler yeryüzündekilere karşı merhametli olun ki, semâda bulunanlar da size rahmet etsinler..." (6) buyurmuştur. Bu itibarla, hayvanların haklarına saygılı olalım, onlara eziyet etmeyelim, onlara merhametli olalım. Can taşıyan her mahlukata karşı yapılan iyiliklerde sevap olduğunu unutmayalım.

____________________

1- Nahl, 16/13.

2- Fetih, 109/29.

3- Buhârî, Şirb, 9,Edeb, 27;Müslim, Selam, 153.

4- Müslim, Selâm, 41.

5- Ebu Davud, Cihad, 44.

6- Tirmizi, Birr 16; Ebû Dâvud, Edeb 58.-------------
“Bilginin elde edilmesi... bizi iyiye ulaştıracaktır.”Sayfayı Yazdır | Pencereyi Kapat