Sayfayı Yazdır | Pencereyi Kapat

DÜNYA HAYATI

Nereden Yazdırıldığı: Vesîletü'n-Necât
Kategori: GENEL FORUM
Forum Adı: Hutbe
Forum Tanımlaması: Hutbeler
URL: http://www.vesiletunnecat.com/vesiletun/forum//forum_posts.asp?TID=877
Tarih: 22-09-2020 Saat 06:38


Konu: DÜNYA HAYATI
Mesajı Yazan: kral
Konu: DÜNYA HAYATI
Mesaj Tarihi: 20-02-2009 Saat 15:54

bis-mil-la-hir-rah-ma-nir-ra-him

Hadid,57/20

 

DÜNYA HAYATI

Muhterem Müslümanlar! İnsan hayatı iki bölümden ibarettir.Birincisi; doğumla başlayan ve ölümle son bulan dünya hayatı, ikincisi ise; ölümle başlayan ve sonsuzluğa dek devam edecek olan âhiret hayatıdır. Dünya hayatı fani, ahiret hayatı ise, bakidir. Bu sebeple dünya hayatının nasıl bir hayat olduğunu, bizleri yaratan yüce Rabbimiz en iyi bilir. Kur'ân-ı Kerim'de şöyle buyrulur: "Bilin ki dünya hayatı ancak bir oyun, eğlence, bir süs, aranızda bir övünme ve daha çok mal ve evlat sahibi olma isteğinden ibarettir."(1) "Servet ve oğullar, dünya hayatının süsüdür; ölümsüz olan iyi işler ise Rabbinin nezdinde hem sevapça daha hayırlı, hem de ümit bağlamaya daha lâyıktır."(2) Görülüyor ki, dünya hayatı gelip geçici bir zevk ve imtihandan başka bir şey değildir. Dünyanın cazibesine ve çekiciliğine kapılan ve ölüm ötesi bir hayat için hazırlık yapmayan insanlar şiddetli bir şekilde ikaz edilerek onlar hakkında Kur'ân-ı Kerim'de şöyle buyrulmuştur. "inkarcıların (refah içinde) diyar diyar dolaşması, sakın seni aldatmasın. Azıcık bir menfaattir o. Sonra onların varacakları yer cehennemdir. O ne kötü varış yeridir."(3) Muhterem Mü'minler! Burada kaçınılması gereken dünya hayatı değil, dünya hayatına aldanıp, âhiret hayatını unutmak ve orası için hazırlık yapmamaktır. Müslüman elbette dünyasını kazanmak için çalışacaktır. Çoluk çocuğunun rızkını temin etmek,insanlara faydalı olmak, dinine ve vatanına hizmet etmek için çalışmak zaten dinimizin bizlere emridir. Müslüman insan daima veren el olmalı, alan el olmamalıdır. Başkasına yük olmak yerine, başka insanlara faydalı olmalı, onların dert ve sıkıntılarını gidermek için çalışmalıdır. Bütün bunları yapabilmek için dünya hayatı için çalışması ve bu sayede âhiret kazancını elde etmesi ne güzel bir davranış tarzıdır. Bu hakikat Kur'ân-ı Kerim'de şöyle beyan edilir: "Allah'ın sana verdiğinden (O'nun yolunda harcayarak) âhiret yurdunu iste; ama dünyadan da nasibini unutma. Allah sana ihsan ettiği gibi, sen de (insanlara) iyilik et. Yeryüzünde bozgunculuğu arzulama. Şüphesiz ki Allah, bozguncuları sevmez."(4) ________________ 1- Hadid, 20 2- Kehf, 46 3- Al-i îmran, 196-197 4- Kasas, 77-------------
“Bilginin elde edilmesi... bizi iyiye ulaştıracaktır.”Sayfayı Yazdır | Pencereyi Kapat