Sayfayı Yazdır | Pencereyi Kapat

ALLAH'IN RIZASINI TALEP

Nereden Yazdırıldığı: Vesîletü'n-Necât
Kategori: GENEL FORUM
Forum Adı: Hutbe
Forum Tanımlaması: Hutbeler
URL: http://www.vesiletunnecat.com/vesiletun/forum//forum_posts.asp?TID=875
Tarih: 22-09-2020 Saat 05:39


Konu: ALLAH'IN RIZASINI TALEP
Mesajı Yazan: kral
Konu: ALLAH'IN RIZASINI TALEP
Mesaj Tarihi: 20-02-2009 Saat 15:52

bis-mil-la-hir-rah-ma-nir-ra-him

Al-i İmran,3/15

ALLAH'IN RIZASINI TALEP

Muhterem Müslümanlar! Bitmez tükenmez emel ve gayelerle sımsıkı sarıldığımız, şu dünya hayatı fanidir. Ve burası ancak ve ancak bir imtihan yeridir. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de, "O, Allah, ölümü ve hayatı hanginizin daha güzel amelli olduğunu İmtihan etmek için yaratmıştır."(1) buyuruyor. Bir İmtihan yeri olan dünyamızda Allah yolunda yapılan çalışma ve çabalamalar bir kıymet ifade eder. Buna karşılık sırf dünya menfaati, makam ve mevki hırsı İle para peşinde sarf edilen çabalar, didinme ve uğraşmalar boştur. İnsanı ancak felaket ve hüsrana sevkeder. Bu dünyadan, nice zenginler gelip geçmiştir. Fakat bir düşünün, onların mallarından, mülklerinden, saray ve köşklerinden, hazineler dolusu altınlarından geriye ne kalmıştır. Onlar nereye gittiler ve gittiklerinde yanlarında ne götürebildiler? Allah için sarfedilmeyen dünya malı ahirette geçerli değildir. Orada geçerli olan imandır. Allah rızası için yapılan salih amellerdir. Aziz Müslümanlar! Dünya malından daha hayırlısını Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'inde şöyle beyan ediyor: "Rasülüm de ki: Size bunlardan daha hayırlısını haber vereyim mi? (Allah'a karşı gelmekten sakınıp, fenalıklara dalmaktan) korkanlar için Rableri katında altlarında ırmaklar akan Cennetler vardır. Onlar orada temelli kalacaklardır. Ve yine orada tertemiz eşlerle, en büyük nimet olan Allah Teala'nın rızası vardır. Allah kullarının hal ve işlerini hakkıyla görücüdür."(2) Sevgili Peygamberimiz (s.a.v.)'de bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyuruyor: "Cennet ehli, Cennete girdiğinde yüce Allah onlara: -Başka bir şey arzu ediyorsanız arttırayım diye soracak. Onlar da: -Ya Rab bu içinde bulunduğumuzdan daha üstün ne olabilir ki? derler. Allah Teala da: -Benim rızam. Bundan böyle ebediyyen size gazab etmeyeceğim (sizden hep razı olacağım) buyuracak. "(3) O halde Muhterem Müslümanlar! Ecel ile aramızda kıl payı bir farkın bulunduğu, canımızı ne zaman alacağını bilmediğimiz Azrail'in her an beraberimizde olduğu, şu kısa ömrümüzün kalan sayılı günlerinde yapacağımız en doğru İş; Allah'a yalvarmak, O'na yönelmek ve ibadetlerimizi İhmal etmemek olmalıdır. Şayet sürdüregeldiğimiz yaşantımızda, İslam'ın ruhuna uygun olmayan bir davranış varsa, artık "dur" demeli, içinde bulunduğumuz durumdan sıyrılıp kurtulmalıyız. Saadet ve kurtuluş Allah'a kulluk etmek, iyi amel ve hareketler yapmak, her şeyden önemlisi O'nun rızasını kazanmak için çalışmaktır. Şunu bilmeliyiz ki, Allah'ın rızasını kazananlar kurtulur. O'ndan yüz çevirenler ise helak olur, Ne mutlu Allah'ın rızasını kazanabilenlere, Müjdeler olsun gerçek müminlere. ________________ 1- Mülk Sûresi: 3 2- Al-i İmran Sûresi: 15 3- Buhari, Rikak 51; Müslim, Cennet 9.-------------
“Bilginin elde edilmesi... bizi iyiye ulaştıracaktır.”Sayfayı Yazdır | Pencereyi Kapat