Print Page | Close Window

MÜ'MİNİN BAZI ÖZELLİKLERİ (16.07.2004 )

Printed From: Vesiletunnecat
Category: GENEL FORUM
Forum Name: Hutbe
Forum Description: Hutbeler
URL: http://www.vesiletunnecat.com/forum/forum_posts.asp?TID=873
Printed Date: 19-05-2024 at 23:13


Topic: MÜ'MİNİN BAZI ÖZELLİKLERİ (16.07.2004 )
Posted By: kral
Subject: MÜ'MİNİN BAZI ÖZELLİKLERİ (16.07.2004 )
Date Posted: 20-02-2009 at 15:50

bis-mil-la-hir-rah-ma-nir-ra-him

Furkan,25/63

 

MÜ'MİNİN BAZI ÖZELLİKLERİ

Muhterem Müslümanlar! Yüce Allah insanı boş yere yaratmamış, akıl ve şuur vererek kendisini iman ve ibadetle yükümlü kılmış, dünya hayatında onu imtihana tabi tutmuştur. Nitekim, Yüce Allah, "İnsan, kendisinin başıboş bırakılacağını mı zanneder?"[1] buyurmaktadır. Kur'an-ı Kerim'in pek çok yerinde insandan beklenen davranışlar üzerinde durulmuş ve onun nasıl bir yaşam içerisinde olması gerektiği yolunda emirler ve yasaklar koyulmuş ve tavsiyelerde bulunulmuştur. Aziz Mü'minler! Kur'an-ı Kerîm'de başta Mü'minler olmak üzere tüm insanların sahip olması gereken ideal özellikler üzerinde durulur ve şöyle buyurulur: "Rahman'ın kulları, yeryüzünde vakar ve tevazu ile yürüyen kimselerdir. Cahiller onlara laf attıkları zaman, onlar, "Selam!" der (geçer)ler ."[2] "Onlar, Rablerine secde ederek ve kıyamda durarak geceleyenlerdir ."[3] Bu ayetler; toplumda huzuru ve barışı sağlamaya yönelik uyarıları içermekte, manevi olgunluk kazanmaları için kulların Rablerine karşı, görevlerini namazlarındaki secde ve kıyamlarıyla ortaya koyduklarını anlatmaktadır. Bir diğer ayette de; "Onlar, harcadıklarında ne israf ne de cimrilik edenlerdir. Onların harcamaları bu ikisi arası dengeli bir harcamadır.,,[4] buyrularak, iktisatlı davranma, israftan uzak durma gibi temel ahlaki değerlere işaret edilmektedir. Değerli Kardeşlerim! Diğer ayetlerde ise: "Onlar, Allah ile beraber başka bir ilaha kulluk etmeyen, haksız yere Allah'ın haram kıldığı cana kıymayan ve zina etmeyen kimselerdir. Kim bunları yaparsa ağır azaba uğrar " : "Onlar, kendilerine Rabblerinin ayetleri hatırlatıldığı zaman, onlara kör ve sağır kesilmezler." "Onlar, "Ey Rabbimiz! Eşlerimizi ve çocuklarımızı bize göz aydınlığı kıl ve bizi Allah'a karşı gelmekten sakınanlara önder eyle diyenlerdir.", "İşte onlar, sabretmelerine karşılık Cennetin yüksek makamlarıyla mükafatlandırılacaklar ve orada esenlik dileği ve selamla karşılanacaklardır.", "Orada ebedi kalırlar. Orası güzel bir durak ve ne güzel bir konaktır." [5] buyrulmaktadır. Bu ayetlerde inançlı olanların ve yararlı işler yapanların kötülüklerinin iyiliklere çevrileceği anlatılmakta, tövbe eden ve yararlı iş yapanların arınmış kimseler olacakları vurgulanmaktadır. [1] Kıyâme, 75/36 [2] Furkan, 25/63, [3] Furkan,25/64 [4] Furkan, 25/67 [5] Furkan, 25/68-76-------------
<font color=RED>“Bilginin elde edilmesi... bizi iyiye ulaştıracaktır.”[/COLOR]
Print Page | Close Window