Print Page | Close Window

İSLAM'DA ADALET (09.07.2004 )

Printed From: Vesiletunnecat
Category: GENEL FORUM
Forum Name: Hutbe
Forum Description: Hutbeler
URL: http://www.vesiletunnecat.com/forum/forum_posts.asp?TID=872
Printed Date: 19-05-2024 at 22:42


Topic: İSLAM'DA ADALET (09.07.2004 )
Posted By: kral
Subject: İSLAM'DA ADALET (09.07.2004 )
Date Posted: 20-02-2009 at 15:49

bis-mil-la-hir-rah-ma-nir-ra-him

Nisa,4/135

 

İSLAM'DA ADALET

Aziz Müslümanlar! Adalet: Düzenli ve dengeli davranmak, her şeyin hakkını vermek, demektir. İslam Dini'nde adalet: Kültür, bilgi, mevki, cinsiyet, ırk, dil ve din farkı gözet­meden insanlara, insan olmaları yönünden eşit davranmak ve haklarını vermek demektir. Kur'an-ı Kerim'de adaletle ilgili olarak şöyle buyrulmaktadır: "Ey iman edennler! Adaleti titizlikle ayakta tutan ve Allah için şahitlik eden insanlar olun. Hükmünüz veya şahitliğiniz velev ki, kendiniz veya ananız, babanız, yakın hısımlarınızın aleyhine olsun. İsterse onlar, zengin veya fakir bulunsunlar.1 "Şüphesiz ki Allah size emanetleri ehline vermenizi, insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emreder..."2 Sevgili Peygamberimizin, hak ve ada­letle ilgili birçok hadisleri vardır. Bunlardan birkaç örnek verelim. Birgün Kureyş kabilesinden asil bir kadın hırsızlık yapmıştı. 0 kadını cezalandırmaması için Ashabdan Üsameyi Peygamberimize gönderdiler. Bu duruma kızan ve üzülen Hz. Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurdular: "Nasıl oluyor da bazı kimseler, Allah'ın kanunu karşısında aracı olmaya kalkışıyorlar. Sizden öncekilerin mahvolmasının sebebi şudur: İçlerinden asil, ileri gelen birisi hırsızlık yapınca, onu serbest bırakıyor, zayıf ve fakir bir kimse hırsızlık yapınca, onu cezalandırıyorlardı. Allah'a yemin ederim ki Muhammed'in kızı Fatıma hırsızlık yapsaydı, onun da cezasını verirdim."3 Görüldüğü üzere, Hz. Peygamber, adalet konusunda aracı olmak isteyenleri çok yakını da olsa sert bir şekilde reddetmiş, suçluya layık olduğu cezasını vermekte en ufak bir tereddüt göstermemiştir. Konuyla ilgili olarak başka bir hadislerinde Peygamber Efendimiz (s.a.s.] şöyle buyururlar: "Adil, bilgili ve başarılı hükümdarlar; hısım, akraba ve Müslümanlara karşı yumuşak kalpli ve şefkatli olanlar; aile efradı kalabalık olduğu halde harama el uzatmayıp, haramdan uzak kalmaya çalışanlar cennet ehlidir. Aziz Müslümanlar! İlim ve fikir sahipleri, adalet için bakınız neler söylemişlerdir. Adalet, kutup yıldızı gibi yerinde durur. Geri kalan herşey onun çevresinde döner. Haksız olanlar, adaleti zulüm sanırlar. Kılıcın yapamadığını adalet yapar. Kötülüğü adaletle, iyiliği de iyilikle karşıla. Adalet dünyadan kalkarsa, insan hayatına değer verecek bir şey kalmaz. ülkeler kılıçla alınır, ancak adaletle korunur. 1 Nisa, 135 2 Nisa, 58 3 Buhari Hudud 12, Müslim Hudud, 8-9.



-------------
<font color=RED>“Bilginin elde edilmesi... bizi iyiye ulaştıracaktır.”[/COLOR]




Print Page | Close Window