Print Page | Close Window

ÜLKEMİZİ KALKINDIRMAK TOPLUMSAL BİR GÖREVDİR (18.06.2004)

Printed From: Vesiletunnecat
Category: GENEL FORUM
Forum Name: Hutbe
Forum Description: Hutbeler
URL: http://www.vesiletunnecat.com/forum/forum_posts.asp?TID=868
Printed Date: 19-05-2024 at 23:34


Topic: ÜLKEMİZİ KALKINDIRMAK TOPLUMSAL BİR GÖREVDİR (18.06.2004)
Posted By: kral
Subject: ÜLKEMİZİ KALKINDIRMAK TOPLUMSAL BİR GÖREVDİR (18.06.2004)
Date Posted: 20-02-2009 at 14:23

bis-mil-la-hir-rah-ma-nir-ra-him

Hadid,57/10

ÜLKEMİZİ KALKINDIRMAK TOPLUMSAL BİR GÖREVDİR

Değerli Müminler! İnsanın yaratılış gayesi Allah'a ibadet etmektir.(1) Yüce Allah'ın razı olduğu bütün söz ve davranışlar geniş anlamda ibadet sayılır. Kişinin yoldaki bir taşı kaldırıp atması, bir engeli gidermesi, güçsüz, yaşlı, engelli ve özürlülere yardımcı olması ibadet olduğu gibi; helâl yoldan kazanması, İslâmî prensiplere uygun olarak ticaret yapması(2), topluma karşı sosyal yükümlülüklerini yerine getirmesi de ibadettir. Nitekim Kur'an-ı Kerim; Cuma namazı eda edildikten sonra Müslümanlara yeryüzüne dağılmalarını ve Allâh'ın nimetlerinden nasiplerini aramalarını tavsiye etmiştir. (3) Aziz Kardeşlerim! İslâm dini helal yoldan servet sahibi olmayı teşvik etmiş; elde edilen servetin bütün insanların faydasına olacak şekilde değerlendirilmesini istemiştir. Nitekim Kuran-ı Kerim'de: "Size rızık olarak verdiğimiz şeylerden Allah yolunda harcayın" (4) "Size ne oluyor da, Allah yolunda harcamıyorsunuz? Halbuki göklerin ve yerin mirası Allah'ındır." (5) buyurularak bütün nimetlerin asıl sahibinin Allah olduğu bildirilmiştir. İnsan bu nimetleri Allah'ın rızasına uygun bir şekilde değerlendirdiği takdirde hakkını vermiş, şükrünü eda etmiş olur. Meşru ölçüler içerisinde yapılan her türlü sosyal yardım ve yatırım yaparak iş alanı oluşturmak da sadakadır. İktisadi kalkınma, yatırımların artış oranına bağlı olarak hızlanır. Bütün nimetlerin insanların menfaati için kullanılıp değerlendirilmesi gerekir. İslâm, gereksiz harcamaları, israfı, lüks tüketimi yasaklayarak elde edilecek tasarrufların verimli, üretken ve istihdamı artıracak alanlara kaydırılmasını ister; tasarrufların üretime katkıda bulunacak şekilde değerlendirilmesini teşvik eder. Değerli Müminler! Toplumsal hizmet ve yatırımların hem dünya, hem de ahiret hayatında karşılığı görülecektir. Nitekim Cenâb-ı Allâh: "Siz ne hayır yaparsanız Allah onu bilir." (6) "Kim zerre ağırlığınca bir hayır işlerse onun mükafatını görecektir" (7) "Kim salih bir amel işlerse kendi lehine işlemiş olur. Kim de kötülük yaparsa kendi aleyhine yapmış olur. Sonra Rabbinize döndürüleceksiniz." (8) buyurur. Muhterem Müslümanlar! Tasarruflarımızı yatırıma dönüştürerek üretim ve istihdamın artmasına katkıda bulunalım. faydalı ve öncelikli yerlere yatırım yapalım. Yüce Rabbimiz şöyle buyurur "(Mallarınızı) Allah yolunda harcayın. Kendi kendinizi tehlikeye atmayın. İyilik edin. Şüphesiz Allah iyilik edenleri sever." (9) " Altın ve gümüşü biriktirip gizleyerek onları Allah yolunda harcamayanları elem dolu bir azapla müjdele. O gün bunlar cehennem ateşinde kızdırılacak da onların alınları, böğürleri ve sırtları bunlarla dağlanacak ve `İşte bu, kendiniz için biriktirip sakladığınız şeylerdir. Haydi tadın bakalım biriktirip sakladıklarınızı!' denilecek". (10) ________________________________ 1- Zariyat,51/56) 2- Buhârî, Nefekât: 1; Büyû: 15; Döndüren Hamdi; Delilleriyle Ticaret ve İktisat İlmihali, Erkam Yay. İstanbul 1993, sh. 8-9 3- Cuma: 62/10-11 4- Münafikûn, 63/10 5- Hadid, 57/10 6- Bakara,2/197 7- Zilzal, 99/7 8- Casiye, 45/15 9- Bakara,2/195 10-Tevbe, 9/34--35-------------
<font color=RED>“Bilginin elde edilmesi... bizi iyiye ulaştıracaktır.”[/COLOR]
Print Page | Close Window