Sayfayı Yazdır | Pencereyi Kapat

TEDBİRLİ VE ÖLÇÜLÜ OLMAK (07.05.2004)

Nereden Yazdırıldığı: Vesîletü'n-Necât
Kategori: GENEL FORUM
Forum Adı: Hutbe
Forum Tanımlaması: Hutbeler
URL: http://www.vesiletunnecat.com/vesiletun/forum//forum_posts.asp?TID=862
Tarih: 22-09-2020 Saat 06:30


Konu: TEDBİRLİ VE ÖLÇÜLÜ OLMAK (07.05.2004)
Mesajı Yazan: kral
Konu: TEDBİRLİ VE ÖLÇÜLÜ OLMAK (07.05.2004)
Mesaj Tarihi: 20-02-2009 Saat 14:17
 

bis-mil-la-hir-rah-ma-nir-ra-him

Rûm,30/41

 

TEDBİRLİ VE ÖLÇÜLÜ OLMAK

Muhterem Müslümanlar! Dinimiz, ölçülü, tutarlı ve disiplinli olmamızı istemektedir. Zira mutlu bir hayat sürdürebilmesi için insandan bir takım kurullara uyması istenmiştir. Bu kurallara uymak, İslâm'ın insanlara karşı yerine getirilmesini öngördüğü bir görev ve Cenâb-ı Allâh'a karşı da bir kulluk vazifesidir. Trafik kurallarına uymak da bu görevlerden birisini oluşturmaktadır. Trafik kurallarına uyulmadığı takdirde meydana gelebilecek kazalar sonucunda Yüce Dinimizin olmasını istemediği maddi ve manevi zararlar meydana gelecektir Nitekim Yüce Allâh, Kur'ân-ı Kerim'de: "İnsanların kendi işledikleri (kötülükler) sebebiyle karada ve denizde bozulma ortaya çıkmıştır. Dönmeleri için Allâh yaptıklarının bazı (kötü) sonuçlarını (dünyada) onlara tattıracaktır"(1) buyurur. Değerli Mü'minler! Ülkemizde en çok can ve mal kaybı trafik kazalarında meydana gelmektedir. Trafik kazalarına sebep olanlar sadece kendi can ve mallarını tehlikeye atmakla kalmamakta, başkalarının da canına ve malına zarar vermekte, bir çok ailenin yok olmasına, çocukların yetim ve yoksul kalmalarına sebep olmaktadır. İlgililerin açıklamalarına göre; ülkemizde her yıl yaklaşık 500.000.trafik kazası olmakta, bu kazalarda 4.000 kişi ölmekte, 115.000 kişi yaralanmaktadır. Yaralananların büyük bir kısmı sakat olarak hayatlarını sürdürmektedirler. Ayrıca trilyonlarca lira maddi hasar meydana gelmekte, millî servet heba olmaktadır. Trafik kazalarına yol açan sebeplerin başında ise; dikkatsizlik, aşırı hız ve alkollü araç kullanmak gelmektedir. Hiç kimse başkasının dikkatsizliği ve hatası yüzünden canını ve malını kaybetmemelidir. Zira Müslüman, elinden ve dilinden başkalarının zarar görmediği insandır. Değerli Mü'minler! Günlük hayatta fert ve toplum olarak yapılan ölçüsüz ve tutarsız hareketlerin nelere mal olduğuna, ne büyük acı ve sıkıntılara sebep olduğuna şahit olmaktayız. Hemen her gün meydana gelen trafik kazalarında canını ve malını kaybeden, birçok acı ve sıkıntılara maruz kalan insanlar karşısında hiçbir Müslüman duyarsız kalamaz. Toplum olarak, medya olarak, sivil kuruluşlar olarak herkes üzerine düşeni yapmak durumundadır. Bu, hem dînî, hem millî hem de insâni bir görevdir. Bu görevin ihmali uhrevi bir sorumluluğu gerektirir. Muhterem Müslümanlar! Allah katında sevimli, insanlar nazarında da itibarlı bir mevkiye yükselmek ve takdir edilmek isteyen herkes, dinin ve toplumun koyduğu kurallara saygılı, davranışlarında ölçülü ve tutarlı olmak zorundadır. _____________ 1- Rûm, 30/41-------------
“Bilginin elde edilmesi... bizi iyiye ulaştıracaktır.”Sayfayı Yazdır | Pencereyi Kapat