Print Page | Close Window

TEMİZLİK (13.02.2004)

Printed From: Vesiletunnecat
Category: GENEL FORUM
Forum Name: Hutbe
Forum Description: Hutbeler
URL: http://www.vesiletunnecat.com/forum/forum_posts.asp?TID=848
Printed Date: 24-06-2024 at 09:47


Topic: TEMİZLİK (13.02.2004)
Posted By: kral
Subject: TEMİZLİK (13.02.2004)
Date Posted: 20-02-2009 at 13:43
 

bis-mil-la-hir-rah-ma-nir-ra-him

Bakara,2/222

 

TEMİZLİK

Muhterem Müslümanlar! Yüce Rabbimiz ve sevgili peygamberimiz, maddî ve manevî her türlü temizliğe çok önem vermiştir. Kur'ân'ın "oku" emrinden sonra ikinci sırada inen âyeti temizlikle ilgilidir. Yüce Allah Peygamberimize şöyle buyurmaktadır: "Ey örtünüp bürünen (Peygamberim!) Kalk ve insanları uyar, Rabbini yücelt, elbiseni temizle (nefsini arındır), şirkten (pisliklerden ve günahtan) uzak dur" (Müddessir, 1-5). Sevgili Peygamberimiz temizliğin îmanın gereği olduğunu bildirmiş ve "Temizlik imanın yarısıdır" buyurmuştur.1 Maddî pisliklerden, Allah'a ortak koşmak, inkâr etmek, iki yüzlülük yapmak ve günah gibi manevî kirlerden temizlenmek hem insânî, hem de İslâmî ve ahlâkî bir görevdir. Yüce Rabbimiz; "Şüphesiz ki Allah çok tövbe edenleri ve çok temizlenenleri sever" (Bakara, 222) buyurmuş, Peygamberimiz (a.s.) da bu gerçeği, "Allah temizdir, temizliği sever"2 sözü ile dile getirmiştir. Günahlar, insanı manen kirlettiği gibi sevap olan söz, fiil ve davranışlar da insanı manen temizler. Yüce Rabbimiz; "Nefsini (şirk, küfür, nifak ve isyandan) temizleyen kurtuluşa ermiş, onu (bunlarla) kirleten ise ziyana uğramıştır" (Şems,9-10), (Ey Peygamberim!) Müminlerin mallarından bir miktar sadaka al ki bununla onları temizleyesin" (Tevbe, 103) buyurmuştur. Allah'a kul olmanın, O'nun huzurunda durmanın ve O'nun sevgisini kazanmanın ilk şartı temizliktir. İslâm'ın temeli, dinin direği ve mü'minin miracı olan namazın temel şartlarından biri temizliktir. Boy abdesti almak ise mahza temizliktir. Yüce Rabbimiz Mâide Suresinin 6. âyetinde; "Ey iman edenler! Namaz kılmaya kalktığınız zaman, yüzlerinizi, dirseklerinize kadar ellerinizi, topuklarınıza kadar ayaklarınızı yıkayın, başınızı meshedin. Cünüp olduğunuz zaman boy abdesti alın" buyurmuştur. Değerli mü'minler Yüce Dinimiz, günlük beş vakit namaz öncesi abdest almayı emretmekle biz Müslüman-lara günde beş defa elimizi, yüzümüzü, ağzımızı, burnumuzu, kulaklarımızı, boyumuzu ve ayaklarımızı temizlememizi hedeflemektedir. Sevgili Peygamberimiz; "Benim ümmetim kıyamet gününde yüzleri parlak, elleri ve ayakları nurlu olarak haşrolunacaktır. Herkes gücünün yettiği kadar bu parlaklığı arttırsın"3 buyurarak, beden ve ruh temizliğine gereken titizliği gösteren Müslümanların, dünya ve âhirette mutlu ve huzurlu olacaklarını müjdelemektedir. Müslüman'ın bedeni gibi, giyeceği elbisenin, ibadet yapacağı yerin ve yaşadığı çevrenin de temiz olması gerekmektedir. Yüce Allah; "Ey Adem oğulları! Her mescitte zînetinizi takının (güzel ve temiz giyinin)" (A'raf, 31) buyurmuştur. Aziz Mü'minler! Kur'ân ahlâkına sahip olan Peygamberimiz (a.s.), her konuda olduğu gibi temizlik konusunda da bizlere en güzel örnektir. O, hayatı boyunca temizliğe âzami dikkat göstermiş, camiye ve misafirliğe giderken, toplum huzuruna çıkarken temiz ve güzel elbise giyinmeye, güzel koku sürünmeye, gayret etmiş; soğan ve sarımsak gibi başkalarını rahatsız edebilecek şeyleri yemekten kaçınmıştır. "Avlularınızı ve çevrenizi temiz tutunuz"4 buyurarak bizlere çevremizi temiz tutmamızı öğütlemiş, halkın kullandığı umumi yerlerin temiz tutulmasını istemektedir: "Kim Müslümanların gelip geçtiği yerden onları rahatsız eden bir şeyi kaldırıp atarsa; Allah ona sevap yazar. Allah kime sevap yazarsa; onu cennetine koyar"5 buyurarak din kardeşlerine iyi davrananları ve onlara zarar verecek davranışlardan kaçınanları cennetle müjdelemiştir. Peygamberimiz ashabına "Laneti gerektiren iki şeyden sakının" buyurmuş; " Nedir o iki şey? Ey Allah'ın Rasûlü!" sorusuna "İnsanların gelip geçtiği yolları ve gölgelendikleri yerleri kirletmektir"6 şeklinde cevap vermiştir. Aziz müslümanlar! Maddî ve manevî her türlü temizliğe gereken önemi verelim. Ülkemizi, şehrimizi, kasabamızı, köyümüzü, mahallemizi, cadde, park ve sokaklarımızı, evlerimizin önlerini ve piknik yerlerini temiz tutalım. Çevremizi sigara izmariti, çekirdek kabuğu ve atıklarla kirletmeyelim. Bedenimizin, giysilerimizin ve ahlakımızın tertemiz olması, müslüman oluşumuzun göstergesidir. ____________________ 1- Müslim; Teharet, 1; Tirmizî, Deavât, V, 536; Ahmed, V, 342, 2- Tirmizî, 41. IV, 112. 3- Buhari Müslim 4- Aclüni, Kesfü'l Hafa 1/224 5- Buhari Tecrid-i Sarih H.No:223 6- Taç; 1/93-------------
<font color=RED>“Bilginin elde edilmesi... bizi iyiye ulaştıracaktır.”[/COLOR]
Print Page | Close Window