Print Page | Close Window

ZEKAT VE YARDIMLAŞMA (14.11.2003 )

Printed From: Vesiletunnecat
Category: GENEL FORUM
Forum Name: Hutbe
Forum Description: Hutbeler
URL: http://www.vesiletunnecat.com/forum/forum_posts.asp?TID=835
Printed Date: 18-04-2024 at 22:06


Topic: ZEKAT VE YARDIMLAŞMA (14.11.2003 )
Posted By: kral
Subject: ZEKAT VE YARDIMLAŞMA (14.11.2003 )
Date Posted: 20-02-2009 at 00:14
 

bis-mil-la-hir-rah-ma-nir-ra-him

Bakara,2/43

 

ZEKAT VE YARDIMLAŞMA

Muhterem Müslümanlar! İslam'ın beş temel esasından biri olan zekat, dinen zengin sayılan kimselere farzdır. Kur'an'da ve Sünnette sıkça zekata yer verilmesi bu ibadetin önemini ortaya koymaktadır. Bakara suresinde "Namazı dosdoğru kılın, zekatı verin ..." buyuran (âyet, 43)Yüce Allah, Müminûn suresinde, kurtuluşa eren müminlerin niteliklerini sayarken onların zekat veren kimseler olduklarını (âyet, 1-4) Ahzâb suresinde ise zekat veren müminlerin bağışlanacaklarını ve büyük bir mükâfata erişeceklerini müjdelemektedir (âyet, 35) Değerli Müminler! Zengin Müslüman'ın kazancında, fakirlerin hakkı vardır. Nitekim yüce Allah "Zenginlerin mallarında, (yardım) isteyen ve (utandığından dolayı isteyemeyip) mahrum olanlar için bir hak vardır" buyurmaktadır (Zariyat, 19). Bu itibarla zekat vermemek, fakirin hakkını yemektir. Fakir hakkını yemek ise kıyamet günü Allah'ın huzurunda büyük bir vebali gerektirir. Peygamberimiz (a.s.) zekatı verilmeyen malın kıyamet gününde zehirli bir yılan misali mal sahibinin boynuna dolanacağını bildirmektedir (Buhârî, Zekat, 3) Zekat ve sadaka, müminlerin, yüce Allah'ın sevgisini, mal ve servet sevgisinden daha üstün tuttuklarının bir ifadesidir. Çünkü sadaka ve zekat veren kimse, verdiği şahıslardan hiçbir karşılık beklememektedir. Bunu sadece ibadet kastı ile ve Allah rızası için yapmaktadır.   Zekat, toplumun sosyal güvenlik şemsiyesidir, cimrilik hastalığını tedavi eder, cömertlik duygularını geliştirir, hayır-hasenat kapılarını açar, mülkiyeti emniyet altına alır, gelir dağılımındaki dengesizliğin giderilmesine katkıda bulunur, servet düşmanlığını azaltarak zengin fakir arasında köprü oluşturur ve toplumda huzur ve birliği sağlar. Zekat ve sadaka verenlere, hayırlı işlerde ve yardımda bulunanlara Yüce Allah karşılığını fazlasıyla vereceğini va'd etmekte ve şöyle buyurmaktadır:   "Mallarını Allah yolunda harcayanların durumu, yedi başak bitiren ve her başakta yüz tane bulunan bir tohum gibidir. Allah dilediğine kat kat verir. Allah lütfu geniş olandır, hakkıyla bilendir (Bakara, 261) Aziz Müminler! Zekatın, sadakanın ve diğer yardımların fakirleri incitmeyecek şekilde verilmesi çok önemlidir. Gösteriş maksadıyla fakirin onurunu zedeleyecek tarzda yapılan yardımlardan sevap elde edilemez. Yüce Allah şöyle buyurmaktadır:  "Mallarını Allah yolunda harcayan, sonrada harcadıklarının peşinden (bunları) başa kakmayan ve gönül incitmeyenlerin, Rableri katında mükafatları vardır. Onlar için korku yoktur. Onlar üzülmeyeceklerdir de. Güzel bir söz ve bağışlama, peşinden gönül kırma ile gelen bir sadakadan daha hayırlıdır. Allah her bakımdan sınırsız zengindir, halimdir" (Bakara, 262-263). Değerli Müminler! İçinde bulunduğumuz mübarek Ramazan ayı vesilesiyle zekat, fitre ve sadaka gibi hayırlarla yoksulların gönlünü almaya, onların ihtiyaçlarını gidermeye çalışalım ve unutmayalım ki gerçek mallarımız, faydasını göreceğimiz servetimiz Allah yolunda harcadıklarımızdır.-------------
<font color=RED>“Bilginin elde edilmesi... bizi iyiye ulaştıracaktır.”[/COLOR]
Print Page | Close Window