Print Page | Close Window

Sitemiz Hakkında

Printed From: Vesiletunnecat
Category: Forum
Forum Name: Forumlarla İlgili Duyurular/Sorularınız/Sorunlarınız
Forum Description: Forumlarla ilgili her türlü soru ve sorunlarınız...
URL: http://www.vesiletunnecat.com/forum/forum_posts.asp?TID=146
Printed Date: 30-03-2023 at 15:59


Topic: Sitemiz Hakkında
Posted By: Vesiletunnecat
Subject: Sitemiz Hakkında
Date Posted: 31-12-2008 at 07:22
Bismillahirrahmanirrahim;

      Değerli kardeşlerim, her türlü sena, övgü(hamd)Alemlerin Rabbi olan  Allah’a mahsustur. Evvela Yüce Yaratıcımıza nihayetsiz hamd eder, O’nun sevgili habibi kainatın efendisi efendimiz, rehberimiz ve ebedi örneğimiz olan Hz.Muhammed Mustafa (s.a.v.)’e aline, ashabına, ehlibeytine sonsuz salat ve selam ederek sitemiz  http://vesiletunnecat.com/" rel="nofollow - - vesiletunnecat.com 'u kurduk. Malümünüz kelime manası “Kurtuluş vesilesi” dir. Aynı zamanda Süleyman Çelebi hazretlerinin yazmış olduğu Mevlid-i Şerif in de orijinal ismidir. Sitemize bu ismi verirken şöyle bir düşündüm. Neden mevlid-i Şerifin orijinal adıyla aynı isim oldu dedim. Değiştirsem mi acaba diye kendi kendime sordum. Fakat baktımki mevlid-i Şerif  “VAHDET”  bahriyla başlıyor. Bu Allah’ın varlığını, birliğini, vahdaniyetini, uluhiyyetini ve kısaca Kelime-i Tevhidi remzediyor. O halde http://vesiletunnecat.com/" rel="nofollow - - vesiletunnecat.com 'un da ikinci ilkesi de Efendimiz (s.a.v.) in Sünnetinin hayatımızda neşvü nema bulması,yeniden doğması,O'nun Sünnetine  ittiba ederek ve sadece Hz.Muhammed (s.a.v.)’e hakiki manada ümmet olmaktır. Mevlid-i Şerifin üçüncü bölümü ise  “MİRAC”tır. Bu da , ibadet, ahlak, fazilet ve yükselmeyi remzediyor. http://vesiletunnecat.com/" rel="nofollow - - vesiletunnecat.com   bir isim benzerliğinden ibaret değildir. Temel ilkelerimiz de “ vesiletunnecat”ın ihtiva ettigi ruhla örtüşmektedir.
“ vesiletunnecat”ın sonuç bölümü ise “DUA” ile tamamlanmaktadır.   http://vesiletunnecat.com/" rel="nofollow - - vesiletunnecat.com  feyzini "Vesiletü'n necat"kitabindan almiyor,bilakis onun beslendigi menbadan aliyor.  

      Değerli kardeşlerim, sonuç olarak şunu ifade edebilirim. Tüm insanların rengine, diline, ırkına vs. hiçbir süretine bakmaksızın sevgi, hoşgörü, kardeşlik, birlik ve beraberlik duygularını esas alarak “yaratılanı severiz yaratandan ötürü” prensibini düstür ederek, bütün insanları kucaklamak temel anlayışımızdır. Her hangi bir cemaatın, tarıkatın, hizbin, etnik grupların, bölücü-yıkıcı mihrakların, cennet vatanımız Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin varlığına, bağımsızlığına, üniter yapısına, huzur ve istikrarına kasdeten,harici ve dahili  betbahların içinde ve gölgesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde bulunmaksızın sadece ve sadece Ülkemizin ali menfaatlerini esas alarak,Yüce Dinimiz islama bir lahzacik hizmet edebilme noktasinda, ehl-i sünnet vel cemaat çizgisinde kurmuş olduğumuz http://vesiletunnecat.com/" rel="nofollow - Not: Sitemiz hiçbir zaman, hiçbir sürette, dolaylı ve dolaysız maddi kazanç ve menfaat temin edemez.  Yapılan tüm hizmetler Riza-i Bari içindir.Selam ve Dua.


-------------
Print Page | Close Window