Print Page | Close Window

HER ZAMAN OKUNABİLECEK D U A L A R

Printed From: Vesiletunnecat
Category: GENEL FORUM
Forum Name: Dua
Forum Description: Dua
URL: http://www.vesiletunnecat.com/forum/forum_posts.asp?TID=1039
Printed Date: 20-05-2024 at 06:07


Topic: HER ZAMAN OKUNABİLECEK D U A L A R
Posted By: kral
Subject: HER ZAMAN OKUNABİLECEK D U A L A R
Date Posted: 02-03-2009 at 14:49


"Allah'ım bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver. Bizi cehennem azabından koru."
Kaynak:
Buhari, Müslim, İbn-i Mâce, Tirmizi, Ebu Davud

2
"Allah'ım günahlarımı, bilgisizlik yüzünden yaptıklarımı haddimi aşarak işlediğim kusurlarımı, benden daha iyi bildiğin bütün suçlarımı bağışla! Allah'ım, şimdiye kadar yaptığım, bundan sonra yapacağım, gizlediğim ve açığa vurduğum, ölçüsüz bir şekilde işlediğim ve benden daha iyi bildiğin günahlarımı affeyle. Öne geçiren de sen geride bırakan da sensin. Senin gücün herşeye yeter."
Kaynak:
Buhari, Müslim

3
"Allah'ım şimdiye kadar yaptığım, bundan sonra yapacağım işlerin şerrinden sana sığınırım. "
Kaynak:
Müslim, İbn-i Mâce, Ebu Davud,Nesai

4
"Allah'ım!verdiğin nimetin yok olup gitmesinden, lutfettiğin afiyetin bozulmasından, ansızın vereceğin cezadan ve senin gazabını üzerime çekcek her şeyden sana sığınırım."
Kaynak:
Müslim, Ebu Davud

5
"Allah'ım! Acizlikten, tembellikten, cimrilikten, ihtiyarlayıp ele avuca düşmekten ve kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım! nefsime takva nasip et ve onu her türlü günahtan temizle; onu en iyi temizleyecek sensin. Ona yardım edip eğitecek sadece sensin. Allah'ım! faydasız ilimden, ürpermeyen gönülden, doyma bilmeyen nefisten ve kabul olunmayan duadan sana sığınırım." 
Kaynak:
Müslim,Nesai

6
"Allah'ım! sana teslim oldum, sana inandım, sana güvendim. Yüzümü , gönlümü sana çevirdim, senin yardımınla düşmanlara karşı mücadele ettim. Kitabın ile hükmetiim. Şimdiye kadar yaptığım, bundan sonra yapacağım, güzlediğim, açığa vurduğum ve senin benden daha iyi bildiğin günahlarımı affeyle! Öne geçirende sensin, geride bırakan da sensin. Senden başka ilah yoktur."
Kaynak:
Buhari,Nesai

7
"Allah'ım! Cehennem fitnesinden, cehennem azabından, zenginliğin ve fakirliğin şerrinden sana sığınırım."
Kaynak:
Tirmizi, Ebu Davud

8
"Allah'ım! Kötü ahlaklı olmaktan, fena işler yapmaktan ve yanlış inançlara sapmaktan sana sığınırım."
Kaynak:
Tirmizi

9
"Allah'ım! Kulağımın şerrinden, gözümün şerrinden, dilimin şerrinden, kalbimin şerrinden ve cinsel organımın şerrinden sana sığınırım."
Kaynak:
Tirmizi, Ebu Davud, Nesai

10
"Allah'ım! Alaca hastalığından, akıl rahatsızlığından, cüzzam illetinden ve kötü hastalıklardan sana sığınırım."
Kaynak:
Ebu Davud, Nesai

11
"Allah'ım. Senden hidayet, takva, iffet ve gönül zenginliği isterim."
Kaynak:
Buhari, İbn-i Mâce, Tirmizi

12
"Allah'ım! Açlıktan sana sığınırım; o insanı avucunun içine alan ne fena bir haldir. Emanete ihanetten sana sığınırım; o ne kötü bir huy ve tabiattır."
Kaynak:
İbn-i Mâce, Ebu Davud, Nesai

13
"Allah'ım! Bana helal rızık nasib ederek haramlardan koru! Lutfunla beni senden başkasına muhtaç etme."
Kaynak:
Tirmizi

14
Allah'ım! Beni senin doğru yoluna ilet! Nefsimin şerrinden beni koru!
Kaynak:
Tirmizi

15
"Ey kalpleri halden hale çeviren Allah! Benim kalbimi dinden ayırma!"
Kaynak:
Tirmizi, Müsned

16
"Ya ze'l-celali ve'l ikram:Ey azamet ve kerem sahibi Allah'ım."
Kaynak:
Tirmizi, Müsned

17
"Allah'ım! Peygamber'in Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in senden dilediği hayırları bende dilerim. Peygamber'in Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in sana sığındığı şerlerden biz de sana sığınırız. Yardım ancak senden beklenir. İnsanı dünya ve ahirtte muradına ulaştıracak sensin. Günahtan kaçacak güç, ibadet edecek ökuvvet ancak Allah'ın yardımıyla kazanılabilir."
Kaynak:
Tirmizi

18
"Allah'ım! senin rahmetini kazandıracak, bağışlamanı sağlayacak işler yapmayı, her türlü günahtan uzak durmayı, bütün iyilikleri işlemey, cennete kavuşup cehennemden kurtulmayı nasip etmeni niyaz ediyorum."
Kaynak:
İbn-i Mâce, Tirmizi

19
"Rabbim senin isminle yatağa yattı, yine senin isminle yatağımdan kalkarım. Eğer uykuda canımı alacaksan, bana merhamet edip bağışla! Şayet hayatta bırakacaksan, iyi kullarını muhafaza ettiğin gibi beni de fenalıklardan koru."
Kaynak:
Buhari, Müslim, Tirmizi, Ebu Davud

20
"Allah'ım beni bağışla, bana merhamet et, rızanı kazandıracak işler yaptır. Bana afiyet ve hayırlı rızık ver."
Kaynak:
Buhari

21
"Ey kalpleri yönlendiren Allah'ım. Kalplerimizi sana itaate yönelt."
Kaynak:
Müslim, Ahmed İbn-i Hanbel

22
"Dayanılamaycak dertten, insanı helake götürecek talihsizlikten, başa gelecek fenalıktan ve düşmanı sevindirecek felaketten Allah'a sığınınız."
Kaynak:
Buhari, Müslim,Nesai

23
"Allah'ım! Bütün işlerimin başı olan dinim konusunda hataya düşmekten beni koru! Yaşadığım şu dünyadaki işlerimin yolunda gitmesini sağla! dönüp varacağım ahiretimi kazanmama yardım et! Hayatım boyunca daha çok hayır yapmama imkan ver. Her türlü kötülükten kurtulmamı sağlayacak bir ölüm nasip et."
Kaynak:
Müslim

24
"Allah'ım! Beni doğru yola ilet ve o yolda başarılı kıl."
Kaynak:
Müslim, Ebu Davud

25
"Allahım senden beni doğru yola iletmeni ve o yolda başarılı kılmanı niyaz ederim."
Kaynak:
Müslim

26
"Allah'ım acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, ihtiyarlayıp ele avuca düşmekten ve cimrilikten sana sığınırım. Kabir azabından sana sığınırım. Hayat ve ölüm fitnesinden sana sığınırım. "
Kaynak:
Müslim, Ebu Davud, Nesâi  -------------
<font color=RED>“Bilginin elde edilmesi... bizi iyiye ulaştıracaktır.”[/COLOR]
Print Page | Close Window