Print Page | Close Window

YATSI NAMAZI TESBHATI

Printed From: Vesiletunnecat
Category: GENEL FORUM
Forum Name: Dua
Forum Description: Dua
URL: http://www.vesiletunnecat.com/forum/forum_posts.asp?TID=1022
Printed Date: 20-05-2024 at 05:11


Topic: YATSI NAMAZI TESBHATI
Posted By: kral
Subject: YATSI NAMAZI TESBHATI
Date Posted: 01-03-2009 at 19:27

YATSI NAMAZI TESBHATI

1

Ezan ve kmetin arkasndan bu dua okunur.

Allahmme rabbe hazihi'd-davet'it-tmmeh, ve's-salti'l-kaimeh, ti seyyidina Muhammeden'il-vesilete ve'l-fazilete ve'derecate'r-rafiate'l liyeh, ilah veb'ashu makmen mahmuden'illez'i vaadteh. nneke l tuhlifu'l-md.

2

Yats Namaznn drt rek'atlik farzndan sonra "SELAM DUASI" okunur

Estafirullh, estafirullh, estafirullh el-azym el-kerm, ellez l ilhe ill h, el-hayy'el kayym, ve etb ileyh. Allhumme ente's-selm ve minke's-selm, tebrekte y zelcelli ve'l-ikrm

3

Arkasndan "Salten Tncin" ya da "Salt- Mnciye" olarak bilinen du okunur.

Allhmme slli al seyyidin Muhammedin ve al li seyyidin Muhammed. Salten tuncn bih min cemil ahvli ve'l-ft. Ve takdlen bih cemi'l-hct. Ve tutahhirun bih min cem's-seyyit. Ve terfeun bih indeke ’led-deract. Ve tbelliun bih aksa'l-gyt. Min cem'il-hayrti fi'l-hyti ve ba’de'l-memt. min y mcib'ed-deavt, ve'l-hamd lillhi rabb'il-lemin.

7

ki rek'at snnet ve Vitr Namaz klndktan sonra bilinen namaz tesbihatna devam edilir.

Allahmme salli al seyyidin Muhammed. Subhnallhi ve'l-hmd lillhi ve l ilhe illallh vallhu ekber, ve l hvle ve l kuvvete ill billhi'l-aliyy'l-azym

8

Ayete'l Krsi okunduktan sonra tesbih ekilir.

33 Subhnallh,
33 Elhamdulillh,
33 llhuekber.

9

Tesbihlerden sonra

L ilhe illallhu vahdehu l erike leh, leh'l-mlk ve leh'l-hmd yuhyi ve yumit, ve hve hayyun l yemt, biyedihi'l-hayr ve hve al klli ey’in kadir ve ileyhi'l-masyr denir ve namazn duas yaplr.

10

Dudan sonra;

Fa'lem ennehu denir ve 33 defa (sabah namzndan sonra 100 defa okunabilir) L ilhe illllh okunur. Sonra  Muhammede'r- reslullhi sallallh tel leyhi ve sellem denir.

11

Besmele ekilip;

nnallhe ve meliketeh yusallne alennebiyy; y eyyhellezine menu, sall aleyhi ve sellimu teslm yeti okunup Lebbeyk denir.

12

Mteakiben;

Allhmme slli al seyyidin Muhammedin ve al ali seyyidin muhammedin biadedi klli din ve devin ve brik ve sellim aleyhi ve aleyhim kesir,
Allhmme slli al seyyidin Muhammedin ve al ali seyyidin muhammedin biadedi klli din ve devin ve brik ve sellim aleyhi ve aleyhim kesir,
Allhmme slli al seyyidin Muhammedin ve al ali seyyidin muhammedin biadedi klli din ve devin ve brik ve sellim aleyhi ve aleyhim kesran kesr,

Salli ve sellim y rabbi al hbibike muhammedin ve al cem'il-enbiyi ve'l-mrseln, ve al li kllin ve shbi kllin ecmin, mn, velhmdulillhi rbbi'l-lemn.

denir

13

Mteakiben;

Elf elfi saltin ve elf elfi selmin leyke y Rasllallh
Elf elfi saltin ve elf elfi selmin leyke y Habballh
Elf elfi sltin ve elf elfi selmin leyke y emne vahyillh

Allahumme salli ve sellim ve brik al seyyidin Muhammedin ve al lihi ve ashbih, biadedi evrki'l-ecr ve emvci'l-bihr ve katarti'l-emtr. Vfirlen verhamn ve'l-tfbin ve bi stdin ve vlideyn ve bi talebeti rasili'n-nuru's-sadkyne y ilahen bi klli saltin minh ehedhen l ilhe illallh ve ehed enne muhammeder-rasllullhi sallallhu tel leyhi ve sellem denir.

Mteakiben smi zm Duas okunur

Bismillhirrahmnirrahim.

Y Cemilu Y Allh

Y Karbu Y Allh

Y Mcbu Y Allh

Y Habbu Y Allh

Y Rafu Y Allh

Y Atfu Y Allh

Y Ma’rfu Y Allh

Y Latf Y Allh

Y Azym Y Allh

Y Hannn Y Allh

Y Mennn Y Allh

Y Deyyn Y Allh

Y Subhn Y Allh

Y Emn Y Allh

Y Brhn Y Allh

Y Sultn Y Allh

Y Mste'n Y Allh

Y Muhsin Y Allh

Y Mteal Y Allh

Y Rahmn Y Allh

Y Rahm Y Allh

Y Kerm Y Allh

Y Mecd Y Allh

Y Ferd Y Allh

Y Vitru Y Allh

Y Ehad Y Allh

Y Samed Y Allh

Y Mahmdu Y Allh

Y Sadka'l-v’di Y Allh

Y liyy Y Allh

Y Ganiyy Y Allh

Y f Y Allh

Y Kf Y Allh

Y Muf Y Allh

Y Bk Y Allh

Y Hd Y Allh

Y Kdiru Y Allh

Y Stiru Y Allh

Y Kahhru Y Allh

Y Cebbru Y Allh

Y Gaffru Y Allh

Y Fetthu Y Allh

 

 

Eller alr, Y rabbe's-semvti ve'l-ard, y zelcelli ve'l-ikrm. Es’elke bi hakk hzihi'l-esmi kllih en tslliye al seyyidin Muhammedin ve al li Muhammed, verham Muhammeden kem salleyte ve sellemte ve brekte ve rhimte ve terahhamte al ibrhme ve al li ibrhime fil alemin. Rabben inneke hamdun mecid. Birhmetike y erhme'r-rhimin. Velhamd lillhi rabbi'l-lemin denir.

E'uz besmele ekilerek Bakara Suresinin son iki ayeti "mene'r-resl" ari okunur.-------------
<font color=RED>Bilginin elde edilmesi... bizi iyiye ulatracaktr.[/COLOR]
Print Page | Close Window